PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 | 83--101
Tytuł artykułu

Ambivalent German Narration Towards Economic Problems of Eurozone in the Light of Constructivist Approach

Warianty tytułu
Ambiwalentna narracja Niemiec wobec ekonomicznych problemów strefy euro w świetle podejścia konstruktywistycznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Europejski kryzys finansowo-ekonomiczny postawił Niemcy w roli lidera, starającego się wprowadzić zasady ładu do Unii Gospodarczo-Walutowej, zgodnie z ideami niemieckiej polityki ładu (Ordnungspolitik), której wykładnią jest ordoliberalizm. Jednak w konstruowaniu europejskiej rzeczywistości widoczny jest silny relatywizm, wynikający z faktu, iż przyjęte ordoliberalne założenia nie wpisują się w makroekonomiczną, zróżnicowaną przestrzeń strefy euro, a tym bardziej nie mogą być implementowane w okresie dekoniunktury, gdyż ich skuteczność warunkuje perspektywa długoterminowa, ale również i tożsamość narodowa. Co więcej, sama rola lidera nie jest zgodna z zasadami Ordnungspolitik. Z drugiej strony zaś, konieczne do utrzymania stabilności strefy euro partnerstwo z Francją powoduje odejście od koncepcyjnych założeń ordoliberalizmu. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na niemiecką ambiwalencję w rozwiązywaniu ekonomicznych problemów UGW, przy jednoczesnym ambiwalentnym nastawieniu pozostałych państw członkowskich wobec Niemiec.(abstrakt oryginalny)
EN
The European financial and economic crisis made Germany a leader trying to introduce the principles of order to the Economic and Monetary Union in line with the ideas of German governance policy (Ordnungspolitik), which is explained by ordoliberalism. However, there is strong relativism visible in constructing European reality, resulting from the fact that the adopted ordoliberal assumptions do not fit into the macroeconomic, diversified space of the eurozone, and, what is more, cannot be implemented during the recession, because their effectiveness is determined by the long-term perspective and national identity. Moreover, the role of the leader does not comply with the principles of Ordnungspolitik. On the other hand, the partnership with France, which is necessary to maintain stability of the eurozone, causes a move away from the conceptual assumptions of ordoliberalism. The aim of the article is to draw attention to Germany's ambivalence in solving the economic problems of EMU, as well as to show ambivalent attitude of other Member States towards Germany.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wroclaw University
Bibliografia
 • 1. ASH T. G. (2012), Angela Merkel needs all the help she can get, "The Guardian", 8.02.2012.
 • 2. BECK T., KOTZ H. (2017), Ordoliberalism: A German oddity?, EPR Press, London
 • 3. BERGER P. L., LUCKMANN T. (1966), The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge, Penguin Books, England
 • 4. BOFINGER P. (2016), German macroeconomics: The long shadow of Walter Eucken, VOX, CEPR's Policy Portal, http://voxeu.org/article/german-macroeconomics-long-shadow-walter-eucken (07.06.2016)
 • 5. BÖHM F. (1937), Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtschöpferische Leistung, Stuttgart/Berlin
 • 6. BÖHM F., EUCKEN W., GROSSMANN-DOERTH H. (1937), Unsere Aufgabe, in: F. Böhm, W. Eucken, H. Großmann-Doerth (Hrsg.), Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtschöpferische Leistung, Heft 1., Stuttgart/Berlin
 • 7. BOKAJŁO J. (2016), Koło Fryburskie, in: J. Famielec, A. Szplit (ed.), Leksykon Społecznej Gospodarki Rynkowej, Kielce.
 • 8. BÖRZEL T. A., RISSE T. (2003), Conceptualizing the Domestic Impact of Europe, in: K. Featherstone, C. M. Radaelli (ed.), The Politics of Europeanization, New York
 • 9. BULMER S. J (1997), Shaping the Rules? The Constitutive Politics of the European Union and German Power, in: P. J. Katzenstein (ed.), Tamed Power: Germany in Europe, New York
 • 10. CEIC DATA (WWW), Germany Current Account Balance: % of GDP, https://www.ceicdata.com/en/ indicator/germany/current-account-balance-of-nominal-gdp (01.08.2019).
 • 11. CHRISTIANSEN T., JØRGENSEN K. E., WIENER A. (1999), The social construction of Europe, "Journal of European Public Policy", 6:4 Special Issue
 • 12. CYBAL-MICHALSKA A. (2013), Podmiot i struktura społeczna w teorii A. Giddensa - rekonstrukcja i krytyka, "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja", nr 2(62)
 • 13. CZACHÓR Z. (2013), Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa
 • 14. DAHL M. (2015), Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, Warszawa
 • 15. DAS REGIERUNGSPROGRAMM 2017 bis 2021, Zeit für mehr Gerechtigkeit. Unser Regierungsprogramm für Deutschland.
 • 16. DYSON K. (2000), Germany and the Euro: Redefining EMU, Handling Paradox, and Managing Uncertainty and Contingency, Queen's Papers on Europeanization, no. 6/2000, Bradford;
 • 17. EICHHORST W., HASSEL A. (2015), Are There Austerity-Related Policy Changes in Germany?, "IZA Discussion Papers", no. 9325
 • 18. FLOCKHART T. (2010), Europeanization or EU-isation? The Transfer of European Norms across Time and Space, "Journal of Common Market Studies", vol. 48, issue 4.
 • 19. FUNK L. (2012), The German economy during the financial and economic crisis since 2008/2009, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/Berlin.
 • 20. GROSSE T. G. (2014/2015), Trzy oblicza konstruktywizmu w Europie. Rozważania o kryzysie metody integracyjnej, "Chrześcijaństwo-świat-polityka", no. 17/18.
 • 21. JINGKUN L. (2007), The Development of European Economic Constitution and Its Roles in Regulating the Common Market - With Free Competition and Free Movements as an Example, Working Paper Series on European Studies, Institute of European Studies, Chinese Academy of Social Sciences, vol. 1, no. 21
 • 22. KAFSACK H. (2017), Macrons Ideen für Europa stoßen auf Widerstand in Berlin, "Frankfurter Allgemeine Zeitung" 09.05.2017.
 • 23. KOHL H. (1992), Rede von Helmut Kohl zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (25. Mai 1992), https://www.cvce.eu/content/publication/2003/10/3/e8302e52-6798-45b4-a942-e54a3ae85863 /publishable_de.pdf (20.12.2013)
 • 24. KOSZEL B. (2011), Niemcy wobec kryzysu finansowego strefy euro państw Unii Europejskiej, "Rocznik Integracji Europejskiej", nr 5
 • 25. LEHNE S. (2012), The Big Three in EU foreign policy, Carnegie Endowment for International Peace, Washington
 • 26. MAURICE E. (2017), Macron to lay out plan for EU 'pioneers', "EUobserver", 26.09.2017.
 • 27. MICHALOPOULOS S. (2017), Monti: Germany and France caused the economic crisis, "Europactiv" 3.03.2017, https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/monti-germany-and-france-caused-the-crisis/
 • 28. MÜLLER-ARMACK A. (1957), Fragen der europäischen Integration, in: E. von Beckerath, F. Meyer, A. Muller-Armack (Hrsg.), Wirtschaftsfragender freien Welt, Frankfurt/Main
 • 29. MÜLLER-ARMACK A. (1976), Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Europäischen Integration, 2. unveränderte Auflag, Rombach Verlag, Bern/Stuttgart
 • 30. MÜLLER B. (2017), Warum es Deutschland so gut geht, "Berliner Morgenpost", 11.04.2017.
 • 31. NEWHARD J. (2002), A Correspondence Theory of Truth, Providence, Rhode Island
 • 32. PTAK R. (2004), Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft: Stationen des Neoliberalismus in Deutschland, Springer Verlag, Opladen
 • 33. RADAELLI C. M. (2000), Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change, "European Integration online Papers (EIoP)", Vol. 4, No 8
 • 34. RAMOTOWSKI J. (2014), Niemcy uratują Unię, gdy będą zarabiać więcej, "Obserwator Finansowy", 03.01.2014.
 • 35. REDE VON KONRAD ADENAUER ÜBER DIE EUROPÄISCHE INTEGRATION (Brüssel, 25.September 1956), https://www.cvce.eu/content/publication/2006/10/25/ea27a4e3-4883-4d38-8dbc- 5e3949b1145d/publishable_de.pdf (25.10.2006)
 • 36. RISSE T. (2000), Nationalism and Collective Identities: Europe Versus the Nation-State?, in: P. Heywood, E. Jones, M. Rhodes (ed.), Developments in West European Politics, 2nd ed., Italy.
 • 37. RISSE T. (2009), Social Constructivism and European Integration, in: A. Wiener, T. Diez (ed.), European Integration Theory, 2nd edition, Oxford
 • 38. RUSZKOWSKI J. (2016), Podejście konstruktywistyczne w badaniach europeizacji ad personam. W kierunku socjofunkcjonalizmu, in: CZAPUTOWICZ J. (ed.), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Warszawa;
 • 39. SCHEFOLD B. (2017), Great Economic Thinkers from the Classicals to the Moderns: Translations from the series Klassiker der Nationalökonomi, London-New York.
 • 40. SCHMALE H. (2011), Europe sprechs German now, "Berliner Zeitung" http://www.voxeurop.eu/en/ content/article/1200181-europe-sprechs-german-now (22.11.2011)
 • 41. SCHMIDT V. A. (2000), The politics of economic adjustment in France and Britain: does discourse matter? Paper presented at the European University Institute, Florence, May 5, 2000 and at the Institute d'Études Politiques, Paris.
 • 42. SCHWEIGER Ch. (2014), The 'Reluctant Hegemon': Germany in the EU's Post-Crisis Constellation, in: K. N. Demetriou (ed.), The European Union in Crisis: Explorations in Representation and Democratic Legitimacy, Springer, Cham.
 • 43. SEABROOKE L. (2006), Uncertainty and Rationalization in Constructivist Political Economy: A Survey of the Field, Working Paper No 34, International Centre for Business and Politics, Copenhagen Business School.
 • 44. SKOLIMOWSKA A. (2010), Konstruktywizm w badaniach integracji europejskiej, [in:] Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, Kraków.
 • 45. STATISTA.COM (WWW), Arbeitslosenquote in Deutschland im Jahresdurchschnitt von 2004 bis 2019, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1224/umfrage/arbeitslosenquote-in-deutschland-seit-1995/ (1.08.2019)
 • 46. STATISTISCHES BUNDESAMT (WWW), Deutsche Wirtschaft wächst auch im Jahr 2017 kräftig, https: //www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2018/01/PD18_011_811.html (1.08.2019)
 • 47. TEU, Treaty on European Union, Maastricht 7 February 1992, Official Journal of the European Communities (OJEC), 29.07.1992, No C 191.
 • 48. WENDT A. (2008), Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa
 • 49. WREN-LEWIS S. (2015), Who is responsible for the Eurozone crisis? The simple answer: Germany, http://www.independent.co.uk/voices/who-is-responsible-for-the-eurozone-crisis-the-simple-answer-germany-a6771536.html (..................)
 • 50. VISVIZI A. (2016), Konstruktywizm a kryzys w Grecji: deficyt, Troika i społeczna konstrukcja rzeczywistości, in: J. Czaputowicz (ed.) Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575016

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.