PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | R. 17, nr 1, cz. 1 | 5--19
Tytuł artykułu

Analiza strategii innowacyjności warunkujących rozwój przedsiębiorstw na rynku regionalnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Innovative Strategies Having Impact on Enterprise Development on Regional Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analizy porównawczej strategii wsparcia rozwoju przedsiębiorstw na poziomie regionalnym kreowanych przez jednostki samorządowe. Zaprezentowana analiza dotyczy studiów przypadków wybranych regionów, znajdujących się na terenie Polski, które zdefiniowały strategię rozwoju inteligentnych specjalizacji. Wyniki podzielone zostały na konkretne obszary tematyczne, wskazane jako najbardziej rozwojowe dla danego regionu. Uzyskane informacje zestawiono z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny dotyczącymi przedsiębiorczości. Dzięki takiemu zestawieniu możliwa była obiektywna ocena rzeczywistych uwarunkowań dla rozwoju regionalnych przedsiębiorstw oraz jej znaczenia dla gospodarczego rozwoju w kontekście inteligentnych specjalizacji. Artykuł został podzielony na trzy części oraz wstęp i zakończenie. W pierwszej części scharakteryzowano uwarunkowania rozwoju inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym. W kolejnej części dokonano przeglądu strategii inteligentnych specjalizacji dla wybranych województw. Trzecia część obejmuje analizę oraz dyskusję na temat wpływu rozwoju inteligentnych specjalizacji na realny wzrost innowacyjności we wskazanych branżach. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this paper is to present the results of a comparative analysis of the strategies on innovative development of enterprises at the regional level, supported by self-government institutions. The analysis concerns case studies of selected voivodships located in Poland which created the strategy for smart specializations development. The results were divided into different areas specific for the voivodship. The information presented in the paper is also based on data regarding entrepreneurship from Statistics Poland. Therefore, it was possible to evaluate conditions for the development of regional enterprises in the context of smart specializations. The paper has been divided into three parts. After the introduction, the conditions for the development of smart specializations at the regional level were characterized. In the next part, the strategy of smart specializations for selected voivodships was reviewed. The third part of the paper includes analysis and discussion on the impact of smart specializations on innovation in regions. (original abstract)
Rocznik
Strony
5--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Barańska-Fischer M. (2016), Innowacyjne produkty systemowe jako efekt implementacji inteligentnych specjalizacji regionu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 262, Katowice.
 • Brzóska J. (2014), Inteligentne Specjalizacje Regionu jako szansa wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 183, Katowice.
 • Chaniotou N., Šime Z. (2018). Baltic Sea Region-wide Research-Business Cooperation: What Benefits For Sparsely Populated Areas and Smart Specialisation?, "European Structural & Investment Funds Journal", Vol. 6, No. 3.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017 (2018), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Bruksela.
 • Godlewska S. (2013), Strategie na rzecz inteligentnych specjalizacji (RIS3) - instrument realizacji polityki rozwoju vs. Warunek pozyskania funduszy unijnych, "Przegląd Europejski", nr 4.
 • Hilarowicz A. (2017), Inteligentne Specjalizacje - Problematyka Przywództwa, "Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie", nr 105.
 • Hollanders H., Es-Sadki N. (2017), European Innovation Scoreboard (EIS), European Commission.
 • Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego (2019), https://ris.slaskie.pl/czytaj/regionalne_inteligentne_specjalizacje_wsl_ris, dostęp: 23.02.2019.
 • Machnik-Słomka J. (2018), Creativity as a Factor Supporting Development of Smart Specialisation at the Stage of University Education, "Organization & Management Quarterly", Vol. 41, No. 1.
 • Małopolska, Małopolskie inteligentne specjalizacje. Przewodnik, https://www.malopolska.pl/biznes/innowacje/inteligentne-specjalizacje-regionu, dostęp: 26.02.2019.
 • Mazowia, Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego, http://mazowia.eu/g2/oryginal/2014_11/40899f34898e985192d22de0f96c23f4.pdf, dostęp: 26.02.2019.
 • Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2017 roku (2018), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, System wspierania innowacyjności oraz inteligentna specjalizacja regionu (2015), Warszawa.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014-2018 (2018), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Uyarra E., Marzocchi C., Sorvik J. (2018), How outward looking is smart specialisation? Rationales, drivers and barriers, "European Planning Studies", Vol. 26, No. 12.
 • Vlčková J., Kaspříková N., Vlčková M. (2018), Technological relatedness, knowledge space and smart specialisation: The case of Germany, "Moravian Geographical Reports", Vol. 26, No. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575026

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.