PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 52 | nr 3 | 9--31
Tytuł artykułu

Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Autorzy
Warianty tytułu
Contemporary Challenges and Threats to International Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor dostrzega zarówno zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, jak i wyzwania stojące przed polityką bezpieczeństwa państw i zbiorowych aktorów międzynarodowych, ale ujmuje je łącznie - jako swoistego rodzaju kontinuum. Za zagrożenia i wyzwania w drugiej dekadzie XXI w. uznaje następujące zjawiska: zagrożenia militarne (broń jądrowa i jej proliferacja, broń konwencjonalna i olbrzymie wydatki wojskowe), terroryzm, inne zagrożenia (cybernetyczne, ekonomiczne i energetyczne, ekologiczne) oraz wyzwanie migracyjne. Osobnym potężnym zjawiskiem, które szczegółowo analizuje, jest dokonująca się od kilkunastu lat rekonfiguracja ładu międzynarodowego, która jego zdaniem stanowi poważne wyzwanie dla Zachodu, w tym dla jego polityki bezpieczeństwa. Zachód, aby z korzyścią to wyzwanie podjąć i nie dopuścić do powstania nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego, powinien nie tylko skonsolidować swój system bezpieczeństwa, ale także prowadzić dialog z wyłaniającymi się konkurentami i rywalami do przywództwa w świecie (wschodzące mocarstwa zrzeszone w BRICS) oraz rozwijać z nimi partnerską współpracę, tak jak w 2010 r. proponował amerykański politolog Charles Kupchan, który apelował, że trwały pokój można skutecznie budować, czyniąc z wrogów przyjaciół. Obecnie niepewne jest jednak, jaką politykę zagraniczną będzie prowadził wybrany w listopadzie 2016 r. nowy prezydent USA Donald Trump.(abstrakt oryginalny)
EN
The author distinguishes threats to international security from challenges faced by the security policy of states and collective international actors but approaches them as a certain continuum. The following phenomena are considered threats and challenges in the second decade of the 21st century: military threats (nuclear weapons and their proliferation, conventional weapons and huge military spending), terrorism, other threats (cybernetic, economic and energy-related, ecological), as well as the migration challenge. A separate major challenge, which the author analyses in detail, is the reconfiguration of the international order that has been taking place for more than a decade now. The author believes that this reconfiguration constitutes a serious challenge to the West, including to its security policy. In order to take up this challenge, benefit from it and prevent the emergence of new threats to international security, the West needs to not only consolidate its security system but also engage in dialogue and cooperation with the emerging competitors and rivals challenging the West's global leadership (the emerging powers from BRICS), as the American political scientist Charles Kupchan proposed in 2010, emphasising that lasting peace can be achieved by turning enemies into friends. It is, however, uncertain what kind of foreign policy will be conducted by the new US President, Donald Trump, elected in November 2016.(original abstract)
Rocznik
Tom
52
Numer
Strony
9--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje - struktury - funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999, s. 30.
 • F.-X. Kaufmann, Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1970, s. 167.
 • D. Frei, Sicherheit. Grundfragen der Weltpolitik, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1977, s. 17-21.
 • Z.J. Pietraś, Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, UMCS, Lublin 1986, s. 162.
 • V.-I. Ghebali, B. Sauerwein, European Security in the 1990s: Challenges and Perspectives, UNIDIR, New York - Geneva 1995.
 • J. Herz, Idealist internationalism and the security dilemma, "World Politics" 1950, t. 2, nr 2, s. 158-180.
 • R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, tłum. A. Czwojdrak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 271.
 • R. Norris, H. Kristensen, Global Nuclear Stockpiles, 1945-2006, Bulletin of Atomic Scientists, lipiec/sierpień 2006 r., Federation of American Scientists, s. 64-66.
 • M. Khalaji, Great expectations: Iran after the deal, "The Washington Quarterly" 2015, t. 38, nr 3, s. 61-77
 • T. Shirvani, S. Vuković, After the Iran nuclear deal: Europe's pain and gain, "The Washington Quarterly" 2015, t. 38, nr 3, s. 79-92.
 • Global nuclear weapons: downsizing but modernizing, SIPRI, 16.06.2016.
 • Trends in international arms transfers, 2015, SIPRI Fact Sheet, styczeń 2016 r.
 • Trends in world military expenditure, 2015, SIPRI Fact Sheet, kwiecień 2016 r.
 • R. Zięba, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, "Studia Nauk Politycznych" 2003, nr 1, s. 187-196.
 • R. Kuźniar, Liberalny interwencjonizm Zachodu po zimnej wojnie - przesłanki i konsekwencje, "Stosunki Międzynarodowe - International Relations" 2015, t. 51, nr 3, s. 36-38, 41-42.
 • A. Zięba, Oczekując nieoczekiwanego: zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej, w: Z. Siemiątkowski, A. Zięba (red.), Służby specjalne we współczesnym świecie, Elipsa, Warszawa 2016, s. 219-221.
 • M. Lakomy, Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015
 • D. Martin, La criminalité informatique, PUF, Paris 1997
 • P. Wilkinson (red.), Technology and Terrorism, Frank Cass, London 1994
 • M. Madej, M. Terlikowski (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, PISM, Warszawa 2009.
 • J. Zając, System bezpieczeństwa międzynarodowego, w: K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane aspekty, ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 39-40.
 • R. Włoch, Bezpieczeństwo ekonomiczne, w: K.A. Wojtaszczyk, A. A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane aspekty, ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 106-116
 • K. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011.
 • J. Zając, System bezpieczeństwa międzynarodowego, w: K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane aspekty, ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 39-40.
 • R. Włoch, Bezpieczeństwo ekonomiczne, w: K.A. Wojtaszczyk, A. A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane aspekty, ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 106-116
 • K. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011.
 • T.F. Homer-Dixon, Environmental scarcities and violent conflict, "International Security" 1994, 19, nr 1, s. 5-40
 • M. Renner, Fighting for Survival Environmental Decline: Social Conflict, and the New Age of Insecurity, Worldwatch Institute, New York 1996
 • H.W. Maull, Energy and resources: The strategic dimensions, "Survival" 1989, t. 31, nr 6, s. 500-515
 • N. Brown, Climate, ecology and international security, "Survival" 1989, t. 31, nr 6, s. 519-532.
 • B. Badie, C. Wihtol de Wenden (red.), Le défi migratoire. Questions de relations internationales,Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 1994
 • J. Salt, Migration and Population Change in Europe, Research Paper, nr 19, UNIDIR, United Nations, Geneva 1993.
 • J. Windgren, International migration and regional stability, "International Affairs" 1990, t. 66, nr 4, s. 761
 • Demographic Imbalances between Countries on the Mediterranean Basin, Council of Europe's Parliamentary Assembly, document 6462, 27.06.1991.
 • V.-I. Ghebali, B. Sauerwein, European Security in the 1990s: Challenges and Perspectives, UNIDIR, New York - Geneva 1995, s. 102.
 • F. Heisbourg, Population movement in post-cold war Europe, "Survival" 1991, t. 33, nr 1, s. 35.
 • H. Domenach, M. Piconet, Les migrations, PUF, Paris 1995, s. 112-124.
 • V.-I. Ghebali, L'OSCE dans l'Europe post-communiste, 1990-1996. Vers une identité paneuropéenne de sécurité, Établissements Émile Bruylant, Bruxelles 1996, s. 136-143.
 • S.N. Abboud, Syria, Polity Press, Cambridge 2016, s. 188.
 • K. Waltz, Structural realism after the cold war, "International Security" 2000, t. 25, nr 2, s. 30.
 • V. Nadkarni, N.C. Noonan (red.), Emerging Powers in a Comparative Perspective: The Political and Economic Rise of the BRIC Countries, Blumsburry Publishing, London 2012
 • O. Stuenkel, Potências Emergentes e Desafios Globais, Fundação Konrad Adenauer, Rio de Janeiro 2013.
 • M. Duchâtel, F. Godement (red.), China and Russia: Gaming the West?, China Analysis, European Council on Foreign Relations, 4.11.2016.
 • B. Góralczyk, Wielka gra, czyli jak Chińczycy Amerykanów przechytrzyli i co z tego wynika, "Wirtualna Polska", 21.04.2016, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Wielka-gra-czyli-jak-Chinczycy-Amerykanow-przechytrzyli-i-co-z-tego-wynika,wid,18280282,wiadomosc.html?ticaid=1187d8 (data dostępu: 5.02.2017)
 • M. Pilsburry, The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower, St. Martin's Griffin, New York 2016.
 • 8th BRICS Summit Goa Declaration: Here is the full text adopted by the member nations, "The Indian Express", 16.10.2016, http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/8th-brics-summit-goa-declaration-here-is-the-full-text-adopted-by-the-member-nations/ (data dostępu: 5.02.2017).
 • R. Schweller, Rising powers and revisionism in emerging international orders, "Valdai Papers", nr 16, maj 2015 r.
 • S. Szafarz, VII Konferencja Przywódców BRICS, http://przeglad-socjalistyczny.pl/opinie/sprawy-midzynarodowe/1198-szafarz (data dostępu: 2.2017).
 • S.A. Niewiński, Chiny nie zostawią Rosji sam na sam z Zachodem, "Myśl Polska" 2014, nr 21-22,http://www.mysl-polska.pl/node/80 (data dostępu: 5.02.2017).
 • S.W. Kortunow, Mirowaja politika w usłowiach krizisa, Aspekt Press, Moskwa 2010, s. 241-267
 • S. Karaganow, Sojuz Jewropy: poslednij szans, "Rossijskaja Gazieta", 9.07.2010, http://russia-xx.livejournal.com/109180.html (data dostępu: 5.02.2017).
 • J. Mearsheimer, Why the Ukraine crisis is the West's fault: The liberal delusions that provoked Putin, "Foreign Affairs" 2014, t. 93, nr 5, s. 1.
 • R. Zięba, Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zachodem a Rosją, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2015, nr 3, s. 5-26.
 • O. Stuenkel, Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order, Polity Press, Malden 2016, s. 156-161
 • S.G. Brooks, W.C. Wohlforth, The rise and fall of Great Powers in the twenty-first centyry: China's rise and the fate of America's global position, "International Securuty" 2015, t. 40, nr 3, s. 7 i nast
 • S.C. Hofmann, B. Bravo De Moraes Mendes, Investing in international security: Rising powers and organizational choices, "Cambridge Review of International Affairs" 2016, t. 29, nr 3, s. 831 i nast.
 • Ch.A. Kupchan, How Enemies Become Friends: The Sources of Stable Peace, Princeton University Press, Princeton - Oxford 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575096

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.