PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 52 | nr 3 | 65--80
Tytuł artykułu

Istoricheskaya pamyat' v pol'sko-rossiyskikh otnosheniyakh

Warianty tytułu
Historical Remembrance in Polish-Russian Relations
Języki publikacji
RU
Abstrakty
Polityka historyczna" weszła do instrumentarium polityczno-ideologicznego w Polsce, została przejęta przez media masowe i środowiska naukowe. Jej zwolennicy pozostają pod silnym wpływem historii nostalgicznej, która nawiązuje do narracji insurekcyjnej i romantycznej. Koegzystują ze sobą dwie na pozór sprzeczne tradycje - martyrologiczna i heroistyczna. Wykraczają one poza pamięć historyczną, dostarczając kryteriów słuszności w polityce, zwłaszcza zagranicznej. Interes narodowy jest definiowany w kategoriach egoistycznych, jako konieczność walki z historycznymi wrogami, którzy grożą polskiej niepodległości. W odniesieniu do stosunków polsko-rosyjskich w Polsce mamy do czynienia z kilkoma rodzajami pamięci historycznej - na poziomie władzy politycznej, na poziomie medialnym, akademickim i edukacyjnym, wspólnot religijnych i opinii potocznej. Zwłaszcza na poziomie politycznym i medialnym, ale chyba i edukacyjnym dokonuje się w polskiej przestrzeni publicznej stygmatyzacja pamięci historycznej wobec Rosjan. Proces ten oznacza naznaczanie, piętnowanie, przypisywanie negatywnych etykiet, odrzucanie czy niszczenie wizerunku. Działania te mają charakter intencjonalny i metodyczny, zorganizowany i celowy, oparty na pewnej polityce, dlatego można orzec, że są prowadzone z namysłem i premedytacją.(abstrakt oryginalny)
EN
Politics of memory' has become a part of the array of political and ideological instruments applied in Poland, and has been accepted by mass media and by the academic circles. Its proponents remain strongly influenced by nostalgic history, connected with uprising and romantic narration. There are two coexisting but seemingly contradictory traditions - the tradition of national martyrdom and the heroic tradition. They go beyond historical remembrance, providing criteria of rightness in politics, and especially in foreign policy. National interest is defined in egoistic terms, as the necessity to fight against historical enemies, who threaten Polish independence. In the context of Polish-Russian relations, we are facing several types of historical remembrance - on the level of the political authorities, on the level of the media, academia and education, religious communities and public opinion. Especially on the political and media level - but possibly in education - we are witnessing ongoing public stigmatisation of historical remembrance towards Russians. This means branding, stigmatising, applying negative labels, rejection or defacing the image. These activities are intentional and methodical, organised and deliberate, based on a certain policy; we(original abstract)
Rocznik
Tom
52
Numer
Strony
65--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • A. Michnik, Polityka historyczna, wariant rosyjski, "Gazeta Wyborcza" oт 28 сентября 2006 г.
 • O. Malinowa, Idea wspólnej przeszłości w Rosji postsowieckiej: wyobrażenia o narodzie i imperialnym dziedzictwie, в: A. Nikžentaitis, M. Kopczyński (red.), Dialog kultur pamięci w regionie ULB, Музей истории Польши, Warszawa 2014, cc. 263-282.
 • R. Stobiecki, Historycy wobec polityki historycznej, w: S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki (red. Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Instytut Pamięci Narodowej - Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź 2008, сс. 175-192.
 • Demagogiczne chwyty Kaczyńskich. Rozmowa z Prof. Barbarą Skargą, "Przegląd" от 4 июня 2006 г.
 • A. Dudek, Poland and Russia at the Turn of XXI Century. Between a Liberal Illusion and Imperial Realism, "Revista UNISCI/UNISCI Journal" 2016, № 40, cc. 77-99.
 • S. Bieleń, Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, cc. 190-191.
 • B. Łagowski, Patriotyzm albo o potędze starych nawyków, "Europa. Magazyn Idei Dziennika" № 274 (27/2009), от 4-5 июля 2009 года.
 • B. Łagowski ,Główny nurt nas podtapia, "Przegląd" от 20-26.06.2016 г.
 • См. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone, Znak, Kraków 1997, c. 34.
 • Rzeźnik na horyzoncie. Rozmowa z Joanną Tokarską-Bakir, "Gazeta Wyborcza" от 16-17 апреля 2016 г.
 • T. Snyder, Zakładnicy pamięci, "Gazeta Wyborcza" от 28-29 марта 2009 года.
 • U. Beck, E. Grande, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w czasach drugiej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • A. Styrczula, Ksenofobia jak dżuma, http://gazetabaltycka.pl/komentarze/antoni-styrczula-ksenofobia-jak-dzuma (12.06. 2016).
 • L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, c. 44.
 • Dwa okresy PRL. Rozmowa z prof. Władysławem Markiewiczem, "Przegląd" от 14 марта 2010 г.
 • P. Machcewicz, Nowa wojna pamięci, "Europa. Magazyn Idei "Newsweeka", май 2010, № 5 (290).
 • I.I. Janis, Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign Policy Decisions and Fiascoes, Houghton Mifflin, Boston 1972.
 • A. Wolff-Powęska, Wspólnota ponad krzywdami, "Rzeczpospolita" от 14-16 августа 2009 года.
 • J. Widacki, Polityka cmentarna, "Przegląd" от 2 августа 2009 года.
 • N. Swanidze, Rosja też ma swoje Katynie, "Gazeta Wyborcza" от 22-23 августа 2009 года.
 • С. Белень, Шансы на польско-российское примирение в свете геополитических вызовов, w: С. Белень, А. Скшипек, Д. Карнаухов, О. Петровская (red.), Российско-польские отношения в зеркале геополитических концепций, Российский институт стратегических исследований, Москва 2015, сc. 244-262
 • S. Bieleń, Trudności w normalizacji stosunków polsko-rosyjskich, w: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (red.), Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, cc. 285-300.
 • B. Łagowski, Polska chora na Rosję, Fundacja Oratio Recta, Warszawa 2016.
 • K. Dunin, Wojna dwóch nacjonalizmów, "Europa. Magazyn Idei Dziennika" № 274 (27/2009), от 4-5 июля 2009 года.
 • M. Morys-Twarowski, Polskie imperium. Wszystkie kraje podbite przez Rzeczpospolitą, "Ciekawostki Historyczne.Pl", Kraków 2016.
 • J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011.
 • N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, перевод E. Tabakowska, Znak, Kraków 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575126

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.