PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3(61) | 73--84
Tytuł artykułu

Ewolucja teorii wychowania w aspekcie postaw wobec rekreacji ruchowej w przekroju międzypokoleniowym - wyzwanie czy konieczność

Warianty tytułu
Evaluation of Theory of Education in the Aspect of Attitudes Towards Recreation in Intergenerational Section - Challenge or Necessity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Raczej powszechna jest opinia, specjalistów realizujących w praktyce oddziaływania wychowawcze w stosunku do dorosłych i odnoszące się do promowania zdrowego trybu życia w formie rekreacji fizycznej i umysłowej, że pomimo atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej, o którą wzbogaciły się w ostatnich 10 latach ośrodki miejskie i pozamiejskie nie towarzyszą im skuteczne systemy motywowania do ich wykorzystania. Jedną z wielu przyczyn tego jest fakt, że zmiany w tym systemie nie nadążają za ewolucją procesów, jakich jesteśmy świadkami w postawach społecznych, które kształtowane są pod wpływem wzrostu znaczenia mediów (internet, komputer, telewizja, radio), adresowanych do podstawowych grup społecznych (przede wszystkim rodziny). Badania wstępne, których wybrane wyniki zostały przedstawione, wskazują na konieczność zmian w podejściu oferentów rekreacji zarówno w wymiarze formalnym i proceduralnym. W treści artykułu proponuję zmianę tego podejścia, potwierdzoną opiniami badanych osób. Wyniki badań wskazują na zasadność i celowość zmian w systemie motywującym osoby starsze (po 46 roku życia) do rekreacji zarówno w wymiarze formalnym, jak i poza formalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The opinion of specialists, practically achieving educational impacts regarding adults and referring to promoting healthy lifestyle in form of physical and mental recreation, is rather common, that despite the attractiveness of recreational infrastructure, which has been enriched in the 84Joanna Kalecińskalast 10 years, urban and non-urban centers are not accompanied by efficient motivation systems for their use. One of many reasons for that is the fact that the changes in this system don't keep up to evolutional processes which we witness in social attitudes, which are shaped by increased role of medias (internet, computer, television, radio) addressed to basic social groups (especially families) Preliminary studies, which chosen results were presented, point to the need for changes in the approach of recreation offerors in both formal and procedural terms. In the article, I propose a change to this approach, confirmed by the opinions of the people examined. The results of the research indicate the appropriateness and purposefulness of changes in the system that motivates late adults (above 46 years old) to recreation in both formal and non-formal form. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa
Bibliografia
 • Dąbrowski A. (red.) (2006), Zarys teorii rekreacji ruchowej, Wydawnictwo ALMAMER WSE, AWF Warszawa, Warszawa.
 • Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Wiza A. (2003), Rekreacja ruchowa nauczycieli; potrzeby- motywy - korzyści, Raport z badań, (w:) Dąbrowski A. (red.), Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.
 • Kuński H. (1995), Wpływ obciążeń w treningu zdrowotnym na wskaźniki zdrowia pozytywnego u osób dorosłych, (w:) Wolański T. (red.), Aktywność fizyczna i zdrowie,Biblioteka PTNKF, Warszawa.
 • Łobożewicz T., Wolańska T. (1994), Rekreacja i turystyka w rodzinie, Biblioteka TKNF, Warszawa .
 • Marczewska H., Wolańska T. (1998), Rodzina jako środowisko wychowania do rekreacji fizycznej. Z warsztatów badawczych, Wydawnictwo AWF, Warszawa.
 • Nałęcka D. (1996), Rekreacja fizyczna i turystyka wśród innych form wykorzystania czasu wolnego w rodzinie, "Roczniki Naukowe IWFiS", T. II, Biała Podlaska.
 • Oja P. (1995a), Recepta na zdrowe ćwiczenia fizyczne- dozowanie wysiłków fizycznych, (w:) Wolańska T. (red.), Aktywność fizyczna i zdrowie, Biblioteka PTNKF, Wa rsz awa .
 • Oja P. (1995b), Eurofit for Adults - assessment of Heath- related fitness, Council of Europe, Strasbourg.
 • Okoń W. (2004), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Wa rsz awa .
 • Osiński W. (2011), Teoria wychowania fizycznego, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 • Pate R.R. i in. (1995), Physical activity and public Heath - a recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention, The American College of Sort Medicine, Jama.
 • Salita-Lisowska J. (2006), Motywacje i bariery uczestnictwa Polaków w sporcie dla wszystkich, (w:) Kosiewicz J., Obodyński K. (red.), Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Siwiński W. (1999), Pedagogika czasu wolnego rekreacji i turystyki, Wydawnictwo Polski Dom Wydawniczy "Ławica", Poznań.
 • Wolańska T., Salita J., Piotrowska H. (1998a), Sport dla wszystkich w cyklu życia, "Wychowanie Fizyczne i Sport", nr 2.
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki (2017), https://www.msit.gov.pl/pl/sport/badania-i--analizy/aktywnosc-fizyczna-spol/575,Aktywnosc-fizyczna-spoleczenstwa.html [dostęp: 20.08.2017
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575182

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.