PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 (141) | 17--28
Tytuł artykułu

Social Solidarity in Pension Insurance

Warianty tytułu
Solidarność społeczna w ubezpieczeniu emerytalnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zasady solidarności i solidaryzmu społecznego charakteryzują się odrębnymi zakresami podmiotowymi, źródłami finansowania, narzędziami i skalą redystrybucji oraz historycznie ukształtowanym stopniem akceptacji społecznej dla ich realizacji. Solidaryzm promuje wzajemną pomoc i dobroczynność. Współcześnie znajduje odzwierciedlenie w systemach zaopatrzenia społecznego i pomocy społecznej. Opiera się nie na fakcie pracy czy zatrudnienia, a na prawach obywatelskich i prawach człowieka. Solidarność w ubezpieczeniu emerytalnym nie bazuje na dobroczynności, ale na racjonalności zastąpienia przezorności indywidualnej przezornością grupową, co ma podstawy w matematyce aktuarialnej. Opiera się na współodpowiedzialności i współdziałaniu osób narażonych na takie same ryzyka, które tworzą ubezpieczeniową wspólnotę ryzyka. Podstawowym paradygmatem systemu solidarności ubezpieczeniowej jest funkcja redystrybucyjna. Zakres i skala redystrybucji w ubezpieczeniu emerytalnym zależy wówczas od konstrukcji składki, formy zorganizowania funduszu kompensacji oraz formuły świadczenia. Ograniczenie redystrybucji w obrębie wspólnoty ryzyka osłabia realizację zasady solidarności społecznej w ubezpieczeniu emerytalnym.(abstrakt oryginalny)
EN
Principles of solidarity and social solidarism are characterised by separate personal scopes, sources of financing, instruments and the scale of the redistribution and historically shaped degree of social acceptance necessary for their accomplishment. Solidarism promotes mutual assistance and charity. In contemporary times it is reflected in social protection and social assistance systems. It is based not on the fact of work (employment) but on civil and human rights. Solidarity in the pension insurance is not based on charity but on the rationality of the replacement of individual precaution with a group precaution which finds its basis in the actuarial calculations. It is based on the joint responsibility and joint action of persons exposed to the same risks, who form the insurance community of risk. The fundamental paradigm of the system of the insurance solidarity is the redistributory function. The scope and the scale of the redistribution within pension insurance depends on the structure of the contribution, the form of the organisation of the compensation fund and the form of the benefit. The restriction of the redistribution weakens the realisation of the principle of the social solidarity within pension insurance.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--28
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2018.
  • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006.
  • Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Warszawa 2011.
  • Rymsza M., Redystrybucja i więziotwórcza funkcja ubezpieczenia społecznego a ewolucja systemu emerytalnego w Polsce [in:] Ubezpieczenie społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, ed. J. Hryniewicz, Warszawa 2011.
  • Słownik języka polskiego, Vol. 3, ed. M. Szymczak, Warszawa 1995.
  • Wielki słownik wyrazów obcych, ed. M. Bańko, Warszawa 2011.
  • Wybrane źródła i literatura do obowiązującego prawa finansowego, ed. L. Kurowski, Toruń 1949.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575288

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.