PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 31 Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską | 185--197
Tytuł artykułu

Zagospodarowanie zasobów pracy na obszarach wiejskich a ekologizacja rolnictwa w aspekcie dostosowania do wymogów UE

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasoby pracy to inaczej siła robocza, czyli liczba dorosłej ludności wiejskiej zdolnej do pracy. Chcąc jej opisać należy ukazać dynamikę zmian tych zasobów oraz zbadać cechy, takie jak np.: wykształcenie, wiek i rozmieszczenie terytorialne. W opracowaniu tym ujęte zostaną tylko niektóre cechy zasobów pracy. Na tle zmian w liczbie ludności wiejskiej w Polsce będą przedstawione zmiany w wykształceniu oraz wykorzystaniu zasobów pracy w rolnictwie. Pozwoli to na sformułowanie przesłanek ich zagospodarowania w aspekcie potrzeb i możliwości ekologizacji rolnictwa w kontekście dostosowań do wymogów UE, co jest celem tej analizy. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznych do rozwiązań UE. Koszty i strategia, praca zbiorowa pod red. B. Fiedora, I. Kociszewskiej, K. Kociszewskiego, s. 131-136 oraz 199-207. Wydawnictwo: Ekonomia i Środowisko, Wrocław-Białystok, 1999-2000.
 • Frenkel J., Ludność zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1'995,1.R.W.R. PAN, Warszawa 1997.
 • Jasiulewicz A., Jakość surowców rolnych i spożywczych jako instrument poprawy konkurencyjności, Możliwości poprawy konkurencyjności agrobiznesu, red. M. Adamowicz, D. Niezgoda, Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Rolniczy, Katedra Ekonomiki i organizacji Agrobiznesu, Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2000, s. 240-242.
 • Jaska E., Szanse polskiego rolnictwa w produkcji ekologicznej, [w:] Problemy integracji rolnictwa polskiego z UE..., wyd. cyt., s. 221.
 • Kociszewska 'I" Rozwój rolnictwa ekologicznego a racjonalizacja wykorzystania potencjału pracy, [w:] Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z UE, t. 2, s. 105-115. Materiały V Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów i Agrobiznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, s. 83-85.
 • Łuczka-Bakuła, Uwarunkowania produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej, AE Poznań, praca habilitacyjna, zeszyt 123, Poznań 1995.
 • Migracje zagraniczne ludności Polski, GUS 2000.
 • Orłowski W.M., Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa polskiego w długim okresie, [w:] Materiały z konferencji pt.: "Modelowanie społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich". Materiały po konferencji organizowanej przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
 • Orłowski W.M., Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa, [w:] Materiały z konferencji..., wyd. cyt., s. 7-9.
 • Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006. Projekt, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, listopad 2003.
 • Polska wieś - raport o stanie wsi. Fundacja na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa, Warszawa 2002, s. 19 i 105.
 • Rosner A., Bezrobocie na wsi i w rolnictwie..., wyd. cyt., s. 88-89 oraz M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego. ORWiR PAN. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe, SGGW, Warszawa 1996.
 • Rosner A., Bezrobocie na wsi i w rolnictwie, [w:] Chłop, rolnik, farmer. Przystąpienie Polski do UE. Nadzieje i obawy polskiej wsi. Opracowanie Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2000, s. 86-105 i Frenkel, Zmiany demograficzne ludności wiejskiej w Polsce. Elementy prognozy, [w:]. Problemy integracji rolnictwa polskiego z UE, Praca zbiorowa pod red. A. Kwiecińskiego i innych. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1994, s. 120-139 oraz M. Halamska, Socjologiczny ładunek, wyd. cyt., s. 63.
 • Rosner A., Źródła utrzymania ludności wiejskiej, [w:] Chłop, rolnik, farmer, wyd. cyt, s. 86-88.
 • Runowski H., Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego, Wyd. SGGW, Warszawa 1996.
 • Wojtaszek E., Proekologiczne zorientowanie polityki rolnej w Polsce, "Zagadnienia ekonomiki rolnej", 1995, nr 2-3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575304

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.