PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13 | z. 9 Wpływ zarządzania na jakość usług medycznych w ochronie zdrowia - Opinie świadczeniobiorców usług medycznych | 141--162
Tytuł artykułu

Zakres i organizacja opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi - stan obecny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Scope and Organization of Care Alcoholaddicts Example of Urban Center Drug Prevention and Therapy in Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzaleznień of Łodz - The Current State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W organizacji opieki nad osobami uzależnionymi w Łodzi podstawową rolę pełni Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego, będący wyspecjalizowanym zakładem lecznictwa odwykowego, realizujący również zadania dawnej Izby Wytrzeźwień, ale nie jako aparatu represji lecz oddziaływań motywacyjnych. Ośrodek powstał w 1998 r. w wyniku przekształcenia z jednostki budżetowej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej7. W kolejnych latach zmieniał swoją strukturę dostosowując działalność do potrzeb wynikających z narastającej skali i wagi problemów związanych z używaniem alkoholu i narkotyków w mieście oraz przemocą w rodzinie. W roku 2003 Ośrodek przejął zadania Izby Wytrzeźwień, a w 2006 r. w jego strukturę został włączony Miejski Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią w Łodzi8. Aktywność Ośrodka, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszeń Abstynenckich, wybranych placówek opieki zdrowotnej składają się na grupę oddziaływań tworzących tzw. miejski system opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami. (fragment tekstu)
EN
Substance abuse, leading not only to addiction, but causing damage to numerous health, both somatic and psychological, despite taking a variety of activities are still an important medical and social problem. In Poland, this applies in particular alcohol. Striving to improve the efficiency and effectiveness of drug treatment requires not only modern preventive and therapeutic solutions, but also in the field of organizational health. Experience shows that the organization help the addicts should focus on the complexity of the benefits of both medical andsocialpsychological and social. Indeed Addiction affects all walks of life and is the cause of many social ills such as homelessness, social degradation, social exclusion. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
Bibliografia
 • Anderson P., Bamberg B., Alkohol w Europie: perspektywa zdrowia publicznego Raport dla Komisji Europejskiej - Podsumowanie, "Alkoholizm i Narkomania", 2006, nr 2.
 • Biuletyn Statystyczny - Psychiatria 1960-1969, Instytut Psychoneurologiczny Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia, Warszawa 1973.
 • Bujalski M., Zagadnienia ograniczania popytu w polityce wobec alkoholu w Polsce w latach 1982- 2005, Alkoholizm i Narkomania 2009, tom 22: nr 4.
 • Chodkiewicz J., Picie alkoholu oraz wiedza o jego działaniu wśród studentów łódzkich szkół wyższych, "Alkoholizm i Narkomania", 2006, nr 2.
 • http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=16
 • Komitet Terapii Doświadczalnej PAN - Komisja Terapii Kontrolowanej, Komisja Terapii Kontrolowanej, Zespół do Oceny Stanu Lecznictwa Przeciwalkoholowego, Raport Nr 1: Aktualny stan lecznictwa przeciwalkoholowego w Polsce (red. S. Cwynar), "Polski Tygodnik Lekarski", 1974, T. XXIX, Nr 51. s. 2233-2235.
 • Krakowiak J., Kocemba W., Marjański A., Bogusz K., Kowalska A., Wpływ czynników socjalno-demograficznych na ocenę opieki lekarskiej w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 2010, t. XI, z. 7.
 • Kumański K., Opieka zdrowotna nad osobami dotkniętymi problemem alkoholowym. System zintegrowany, "Edukacja Zdrowotna", 2004, nr 2.
 • Litmanowicz M., Moskalewicz J., Wielkość i struktura spożycia alkoholu w różnych krajach, [w:] red. I. Wald, Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, Warszawa 1986.
 • Miturska E., Dąbrowska K., Lecznictwo uzależnienia od alkoholu w Polsce w latach 1982-2005, Alkoholizm i Narkomania 2009, tom 22: nr 4.
 • Nasierowski T., Historia uzależnień, Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2007, tom 7, nr 3.
 • Prochaska J.O., Di Clemente C.C., Toward a comprehensive model of change, [w:] W.R. Miller, N. Heather (red.) Treating addictive behaviors: Processes of change, New York, 1986.
 • "Strategia dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień", dokument wewnętrzny jednostki z 2011 r., niepublikowany.
 • Uchwała nr 117 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1972 r. w sprawie zaostrzenia walki z pijaństwem i alkoholizmem (Monitor Polski z 1972 r., Nr 30, poz. 163).
 • Uchwała nr XIX/243/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 września 2003 r. w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień w Łodzi i przekazania zadań Miejskiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi; Uchwała Nr LXVI/1244/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego w Łodzi i Miejski Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią w Łodzi.
 • Uchwała nr XXXII/635/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
 • Uchwała nr XXXVII/726/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi, nr IV/47/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego z jednostki budżetowej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. z 1959 r., nr 60, poz. 434).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. z 1956 r., Nr 12, poz. 62).
 • Wolański J., Uwagi na temat lecznictwa psychiatrycznego w Polsce, "Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska", 1953, 1.
 • "Wyniki ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2005 r. na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez PBS w Sopocie" - badania opublikowane na stronie http://www.parpa.pl/index.php?option=com_
 • Załącznik Nr 1 do MPPiRPA - Uchwała NR XXXII/635/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
 • Zieliński A., Nadużywanie alkoholu a bezdomność, "Alkoholizm i Narkomania", 2005, nr 1-2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575348

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.