PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 3 | 7--18
Tytuł artykułu

Podróż w przestrzeni moralnej turysty kulturowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Travel in the Moral Space of a Cultural Tourist
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podróże kulturowe, które umożliwiają poznanie dziedzictwa dawnych kultur, obyczajów, tradycji, a także współczesnej kultury - rozumiane w kategorii spotkań ludzi i idei, sprawiają, iż w aktach kulturowych doświadczeń, wyznaczonych charakterem międzyosobniczych relacji mamy szansę na zanurzenie się w sferę wartości etycznych. Wyznaczają one przestrzeń moralną turysty kulturowego, żyjącego w świecie dominacji cywilizacji globalnego niezrównoważenia, niepewności i wielorakich społecznych różnic i sprzeczności. W części pierwszej artykułu stawiam pytanie o etyczne wyzwania, z jakim ma do czynienia turysta kulturowy o postawie poznawczej, skłaniającej do działań transgresyjnych. Zaprezentowane tu spojrzenie na turystykę kulturową jest krytycznym odniesieniem się do prób niczemu nie służącej jej idealizacji, postrzegania rzeczywistości turystycznej przez pryzmat wzorców, które do tej rzeczywistości w żaden sposób nie przystają. Pytanie o etyczną turystykę kulturową, która nie sprowadza się do moralizowania na jej temat, oznacza w tym wypadku niezgodę na postrzeganie turystycznego świata przez pryzmat binarnej opozycji, dzielącej świat na złych i dobrych turystów kulturowych. W części drugiej zwracam uwagę na jakość międzykulturowej komunikacji współokreślającej i sterującej spotkaniami pomiędzy turystami i mieszkańcami, na dyskutowane w kontekście międzykulturowej wrażliwości pojęcia "etnocentryzmu" i "etnorelatywizmu". (abstrakt oryginalny)
EN
The cultural travels which give the possibility to learn about the heritage of ancient cultures, customs, traditions as well as about a present culture - understood in the category of the people and idea meetings, cause that in the acts of cultural experiences determined by the nature of the interpersonal relations, we have the chance to dip into the sphere of ethical values. They determine the moral space of a cultural tourist who lives in a world dominated by a civilization of global imbalance, uncertainty and multiple social differences and contradictions. In the first part of the article I put a question about the ethical challenges faced by a cultural tourist with a cognitive attitude which encourages to transgressive activities. The look on a cultural tourism presented here is a critical reference to the attempt of its idealization, to perceive a tourism reality through the prism of patterns which do not match with this reality at all. The question about an ethical cultural tourism, which does not only come to moralizing about it, in this case means a discord for the perception of the tourist world through the prism of the binary opposition which divides the world into bad and good cultural tourists. In the second part, I pay attention to the quality of intercultural communication that co-defines and guides the meetings between tourists and residents, as well to a discussion in the context of the intercultural sensitivity of the concepts of "ethnocentrism" and "ethnorelativism". (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Bibliografia
 • Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, tłum. E. Klekot, PIW, Warszawa
 • Bauman Z. (2012), Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman i J. Tokarska-Bakir, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa
 • Bauman Z. (2007), Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, tłum. Jacek Konieczny, Wydawnictwo Znak, Kraków
 • Barmeyer Ch. (2000), Interkulturelles Management und Lernstile. Studierende und Führungskräfte in Frankreich, Deutschland und Quebec, Campus Verlag, Frankfurt/ New York
 • Bennett M. (1993), Advanced Seminar in Intercultural Theory. Workshop and workshop material. The Summer Institute for Intercultural Communication, July 25-30, Pacific University Forest Grove, Oregon
 • Bloch N. Oglądający i oglądani - czyli postkolonializm potrzebny turystyce, www.post-turysta.pl, nr 2/5
 • Bourdieu P. (1985), The Forms of Capital. [w:] J. Richardson (red.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood
 • Buczkowska K. (2013), Czy możliwa jest etyczna turystyka kulturowa?, www.post-turysta.pl, nr 12/52
 • Buczkowska K. (2014), Portret współczesnego turysty kulturowego, Wydawnictwo AWF, Seria: Monografie nr 423, Poznań
 • Culler J. (2009), Semiotyka turyzmu, "Panoptikum", nr 8(15), s.13-27, Warszawa
 • Flis M. (2010), Etyka personalistyczna i poczwórny argument a etyka dyskursu, Diametros nr 24 (czerwiec 2010)
 • Gudykunst W., Kim Young Yun (1992), Communicating with Strangers: An Approach to Intercultural Communication, McGraw-Hill, New York
 • Gyr U. (1994), Touristenverhalten und Symbolstrukturen. Zur Typik des organisierten Erlebniskonsums, in: Pottler, Burkhard/ Kammerhoferaggermann, Ulrike (Hrsg.): Tourismus und Regionalkultur, S. 41-56, Wien
 • Habermas J. (2009), Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, tłum. A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Luger K. (2006), Tourismus in der "Dritten Welt". Zur Diskussion einer Entwicklungsperspektive, S. 7-15, Historische Sozialkunde/ Internationale Entwicklung 25, Wien
 • Lüsebrink H. (2008), Interkulturelle Kommunikation: Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer, Metzler, Stuttgart
 • MacCannell D. (2011) The Ethics of Sighseeing, University of California Press, Berkeley, Los Angeles - London
 • MacCannell D. (2002), Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa
 • Macintyre A. (1981), Dziedzictwo cnoty: Studium z teorii moralności, tłum. Adam Chmielewski, Wydawnictwo PWN, Warszawa
 • Szutta N. (2004), Status współczesnej etyki cnót, "Diametros", nr 1, s. 71
 • Stadler P. (1994), Globales und interkulturelles Lernen in Verbindung mit Auslandsaufenthalten. Ein Bildungskonzept; Verlag für Entwicklungspolitik Breitenbach GmbH, Saarbrücken
 • Taylor Ch. (1996), Etyka autentyczności, przekład A. Pawelec, Kraków
 • Thierer A. (2008), Fremdverstehen im Geographieunterricht - Theoretische Überlegungen und unterrichtspraktische Folgerungen, in: Budke, Alexandra (Hrsg.): Interkulturelles Lernen im Geographie-Unterricht, S. 137-149, Potsdamer Geographische Forschungen 27, Universitätsverlag Potsdam
 • Veblen J. (2008), Teoria klasy próżniaczej, Wyd. III, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575376

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.