PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 3 | 69--92
Tytuł artykułu

Raj stwarzany, raj odnajdywany. Obraz greckiej wyspy Zakynthos w narracjach organizatorów turystyki działających w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Paradise Created, Paradise Found. Image of the Greek Island of Zakynthos in the Narrative of Tour Operators Residing in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakynthos, niewielka wyspa na zachodzie Grecji, jest obecnie jednym z najpopularniejszych celów wakacyjnych podróży u wybrzeży Morza Śródziemnego. Wraz z liczbą wypoczywających zwiększa się również zasób narracji mówiących o tym miejscu. Kształtują one oczekiwania turystów i sposób ich percepcji. Obraz Zakynthos w wakacyjnych folderach różni się od rzeczywistości i nie znajduje odzwierciedlenia w realiach życia zamieszkującej wyspę ludności. Narracje, służąc interesom touroperatorów chcącym stworzyć alternatywny obraz świata, roztaczają przed wczasowiczami wizję raju. Sposób prowadzenia narracji przekłada się na doświadczenia turystów i formy organizacji ich wypoczynku, a także wpływa na zachowania mieszkańców wyspy, którzy, stając się przedmiotem opisu, dążą do przebudowy własnej tożsamości. Niniejsze studium przypadku oparte jest na kilkunastu miesiącach badań prowadzonych na Zakynthos. (abstrakt oryginalny)
EN
Zakynthos, a small island in the western part of Greece, is one of the most popular tourist destinations off the coast of the Mediterranean Sea. The greater the number of vacationers, the more narratives presenting this place are made that in effect shape the expectations of tourists and influence their perception. The image of Zakynthos in holiday brochures differs from reality and is not reflected in the realities of the islanders. Narratives, answerable to the interests of the mass tourism industry, use a series of measures to create an alternative image of the world - they offer a vision of paradise to vacationers. The way the narration is built translates into the experience of tourists and the forms of organization of their rest, as well as affects the behaviour of the island's residents, who, becoming the subject of the description, seek to rebuild their own identity. This case study is based on over a dozen months of research conducted on Zakynthos. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
69--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Apostolopoulos Y., Sonmez S., 1999, From Farmers and Shepherds to Shopkeepers and Hoteliers: Constituency - Differentiated Experiences of Endogenous Tourism in the Greek Island of Zakynthos, "The International Journal of Tourism Research", nr 1, s. 413-427
 • Barthes R., 2000, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa
 • Bekkers M. N., 2010, Geomorphological Development of Zakynthos, Greece. Relating Geomorphology and Artefact Distribution, nieopublikowana praca magisterska, Uniwersytet w Utrechcie, Utrecht
 • Bloch N., Brzezińska A., 2013, Sztutowo/Stutthof. Gdzieś między plażą a obozem, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
 • Bonarek J., Czekalski T., Sprawski S., Turlej S., 2005, Historia Grecji, Wydawnictwo Literackie, Kraków
 • Bonarek J., Turlej S., 2005, Okres bizantyjski i turkokracja, [w:] Bonarek J., Czekalski T., Sprawski S., Turlej S., Historia Grecji, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 243-418
 • Bonelou E., 2013, Zakynthos, [in:] Bagnall R., Brodersen K., Champion C., Erskine A., Huebner S. (ed.), The Encyclopedia of Ancient History, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, s. 7162
 • Broersma F., 2008, Case study: The Spatial Integration of Albanian Immigrants on Zakynthos. An Integrated Understanding of Local Dynamics, nieopublikowana praca magisterska, Utrecht University, Utrecht
 • Casale P., Tucker A. D., 2015, Caretta caretta. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T3897A83157651, http://www.iucnredlist.org/details/3897/0 [01.01.2017]
 • Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku, 2016, Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa
 • Cywiński P., 2013a, Edward Said czyta Lonely Planet, post-turysta.pl/artykul/edward-said-czyta-lonely-planet [05.03.2017]
 • Cywiński P., 2013b, Wielka narracja turystyczna, post-turysta.pl/artykul/wielka-narracja-turystyczna [23.03.2017]
 • Czekalski T., 2005, Grecja nowożytna i współczesna, [w:] Bonarek J., Czekalski T., Sprawski S., Turlej S., Historia Grecji, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 419-649
 • Dimitriadis C., Schofield G., Kolokotsa A., Arvanitaki M., Sourbes L., Katselidis K., Psegtoga F., Koutsoubas D., 2015, National Marine Park of Zakynthos. Visitors Guide, National Marine Park of Zakynthos, Zakynthos
 • Dimopoulos D., 2001, The National Marine Park of Zakynthos: A Refuge for the Loggerhead Turtle in the Mediterranean, "Marine Turtle Newsletter", nr 93, s. 5-9
 • Dobroski S., Takkou R., 2006, A Discourse on the Archaeological History of Zakynthos: Alternative Approaches, "International Journal of Student Research in Archaeology (IJSRA)", t. 1, nr 1, s. 89-102
 • Epos o Gilgameszu, 2002, przeł. K. Łyczkowska, P. Puchta, M. Kapełuś, Wydawnictwo Agade, Warszawa
 • Gournellos T., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 1997, Development of a GIS-based Methodology to Analyze Geological, Geomorphological and Environmental Data of the Island of Zakynthos, [in:] Marinos P. G., Koukis G. C., Tsiambaos G. C., Stournaras G. C. (ed.), Engineering Geology and the Environment, t. 2, A. A. Balkema, Rotterdam, s. 1245-1251
 • Herodot, 2005, Dzieje, przeł. S. Hammer, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
 • Homer, 1986, Iliada, przeł. K. Jeżewska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
 • Homer, 1990, Odyseja, przeł. J. Parandowski, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa
 • Kapuściński R., 2013, Podróże z Herodotem, Czytelnik, Warszawa
 • Karamanlidis A., Dendrinos P., 2015, Monachus monachus. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T13653A45227543, http://www.iucnredlist.org/details/13653/0, [28.12.2016]
 • Kordos P., 2009, Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich podróżników, Wydawnictwo DiG, Warszawa
 • Kütting G., 2010, The Global Political Economy of the Environment and Tourism, Palgrave Macmillan, Basingstoke
 • Leontsini M., 2014, The Ionian Islands during the Byzantine Period: An Overview of their History and Monuments, [in:] Hirst A., Sammon P. (ed.), The Ionian Islands: Aspects of their History and Culture, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 26-63
 • Lidzbarski T., 2016, Zakynthos tonie w śmieciach, zantemagictours.pl/blog/zakynthos-tonie-w-smieciach, [07.04.2017]
 • MacCannell D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa
 • Mackridge P., 2014, Introduction, [in:] Hirst A., Sammon P. (ed.), The Ionian Islands: Aspects of their History and Culture, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 1-23
 • Malchrowicz-Mośko E., 2014, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Turysta kulturowy - wpływ na otoczenie, "Turystyka Kulturowa", nr 1, s. 101-114
 • Margaritoulis D., 2005, Nesting Activity and Reproductive Output of Loggerhead Sea Turtles, Caretta caretta, Over 19 Seasons (1984-2002) at Laganas Bay, Zakynthos, Greece: The Largest Rookery in the Mediterranean, "Chelonian Conservation and Biology", nr 4, s. 916-929
 • Martinis A., Minotou Ch., Poirazidis K., 2015, Alternative Tourism at Natura 2000 areas, as a Proposal for Ecological Restoration, Protection, Conservation, and Sustainable Development. The Case Study of Zakynthos and Strofades, materiały konferencyjne, The 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2015), Korfu
 • Ogonowska A., 210, Narracje turystyczne: dwie filozofie reprezentacji, "Kultura Współczesna", nr 3, s. 135-150
 • Owsianowska S., 2013a, Co jest nie tak z językiem turystyki, post-turysta.pl/artykul/co-jest-nie-tak-z-jezykiem-turystyki [07.04.2017]
 • Owsianowska S., 2013b, Turystyka w służbie stereotypów, post-turysta.pl/artykul/turystyka-w-sluzbie-stereotyp w [07.04. 2017]
 • Owsianowska S., 2014, Stereotypy w narracji turystycznej, "Turystyka Kulturowa", nr 3, s. 6-20
 • Pauzaniasz, 2005, Wędrówka po Helladzie. U stóp boga Apollona, przeł. J. Niemirska-Pliszczyńska, H. Podbielski, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław. Podemski K., 2004, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Polo M., 1954, Opisanie świata, przeł. A. L. Czerny, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Potts J., 2010, The Ionian Islands and Epirus. A Cultural History, Signal Books, Oxford
 • Publiusz Wergiliusz Maro, 1980, Eneida, przeł. T. Karyłowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław. Prezentacja największych touroperatorów, 2014, "Wiadomości Turystyczne. Touroperatorzy. Raport 2014", wydanie specjalne, s. 17-27
 • Rusin W., 2016, Zakinthos, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała
 • Sakkas V., Novali F., Lagios E., Vassilopoulou S., Damiata B., Fumagalli A., 2014, Ground Deformation of Zakynthos Island (Western Greece) Observed by PSI and DGPS, materiały konferencyjne, Geosciences and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2014 IEEE International, Quebec
 • Sprawski S., 2005, Grecja starożytna, [w:] Bonarek J., Czekalski T., Sprawski S., Turlej S., Historia Grecji, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 11-242
 • Theodossopoulos D., 2014, 'What use is the turtle?': Cultural Perceptions of Land, Work, Animals and 'Ecologists' in a Greek Farming Community, ProQuest, Ann Arbor
 • Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Wieczorkiewicz A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków
 • Zdrodowska M, 2012, Popularne narracje podróżnicze - turystyczne światy przedstawione w Internecie, [w:] M. Górska-Olesińska (red.), Liberatura, e-literatura i... remiksy, remediacje, redefinicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 249-264
 • Zerefos Ch. i in., 2011, The Climate of the Eastern Mediterranean and Greece: Past, Present and Future, [in:] Capros P., Zerefos C., Repapis C., Giannakopoulos C., Repapis K. (ed.), The Environmental, Economic and Social Impacts of Climate Change in Greece, Bank of Greece, Athens, s. 1-126
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575396

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.