PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 42 | nr 2 Numer specjalny. Teoria i praktyka przedsiębiorczości - aktualne trendy i przyszłe kierunki | 15--26
Tytuł artykułu

Redesigning the Ivory Tower : Academic Entrepreneurship as a New Calling Supporting Economic Growth

Warianty tytułu
Restrukturyzacja wieży z kości słoniowej. Przedsiębiorczość akademicka jako nowe wyzwanie wspierające wzrost gospodarczy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ulepszanie rynków gospodarczych chroni rentowność firm lub organizacji oraz społeczeństwa, w których one działają. Innowacyjna przedsiębiorczość odgrywa istotną rolę w promowaniu krajów oraz w ich rozwoju gospodarczym. Dlatego młode pokolenie powinno otrzymać odpowiednią wiedzę, pomagającą rozwijać odpowiednie kompetencje. Trzon przedsiębiorczości stanowi przedsiębiorczość akademicka, która kształtuje młodsze pokolenia i może przyczyniać się do stałego doskonalenia i transferu technologii. Może to mieć pozytywny wpływ na lokalny wzrost gospodarczy. Niniejszy artykuł analizuje znaczenie przedsiębiorczości akademickiej, dostarczając przeglądu aktualnych trendów i perspektyw na przyszłość. Należy zainicjować współpracę pomiędzy nauczycielami, różnymi podmiotami gospodarczymi, zainteresowanymi stronami i organizacjami społeczności lokalnej, która będzie miała strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Uniwersytet musi się zmienić, aby poradzić sobie ze zmianami w społeczeństwie i przyczynić się do rozwoju firm zorientowanych na technologię, mających znaczenie w kształtowaniu lokalnego, krajowego i międzynarodowego wzrostu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation in the world of markets safeguards the viability of the companies or the organizations and the society within which they operate. Entrepreneurship's role is significant in the promotion and economic development of countries and it is the young generation who should be given adequate knowledge to develop competent skills. The core of entrepreneurship may be found at academic entrepreneurship that moulds younger generations and may contribute to innovation and technology transfer. This may have positive effects on local economic growth. This paper examines the significance of academic entrepreneurship providing an overview of current trends and future outlook. Synergies need to be initiated between educators, different actors, stakeholders and organizations from local community which is strategic for economic development. The university needs to change in order to cope with the changes in society and in order to be able to contribute to the development of technology-oriented companies with economic consequences on local, national and international economic growth. (original abstract)
Twórcy
 • NCSR Demokritos, Athens, Greece
 • University of West Attica, Athens, Greece
Bibliografia
 • Acs, Z. J., Audretsch, D. B., Lehmann, E. E., Licht, G. (2017). National systems of innovation. The Journal of Technology Transfer, 42 (5), 997-1008. DOI: http://doi.org/10.1007/s10961-016-9481-8.
 • Argyri, P. (2019). Collaborative problem solving as a critical transversal skill for the transition from the school environment to the workplace. In: A. Kavoura, E. Kefallonitis, A. Giovanis (eds.). Strategic innovative marketing and tourism. Proceedings in business and economics, 7th IC-SIMAT Athenian Riviera, 2018 (pp. 433-440). Cham: Springer International Publishing. ISBN 9783030124526.
 • Asonitou, S. (2015). Employability skills in higher education and the case of Greece. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 175, 283-290.
 • Berman, E. P. (2011). Creating the market university: How academic science became an economic engine. Princeton: Princeton University Press. ISBN 9780691166568.
 • Blankesteijn, M., van der Sijde, P., Sam, C. (2019). Entrepreneurial universities and knowledge circulation: Challenges to university-industry interaction. In: N. Caseiro, D. Santos (eds.). Smart specialization strategies and the role of entrepreneurial universities (pp. 81-97). Hershey, PA: IGI Global. ISBN 9781522561521.
 • Business Dictionary. Available on the Internet: http://www.businessdictionary.com.
 • Caseiro, N., Santos, D. (eds.). (2019). Smart specialization strategies and the role of entrepreneurial universities. Hershey, PA: IGI Global. ISBN 9781522561521.
 • Chesbrough, H. W. (2003). The era of open innovation [online, accessed: 2019-07-19]. MIT Sloan Management Review, 44 (3). Retrieved from: https://sloanreview.mit.edu/article/the-era-of-open-innovation/.
 • Drucker, P. F. (2015). Innovation and entrepreneurship. London: Routledge. ISBN 9781138019195.
 • Earnshaw, R. (2017). Research and development in the academy, creative industries and applications [e-book]. Cham: Springer. ISBN 9783319540818.
 • Εtzkowitz, H. (1983). Entrepreneurial scientists and entrepreneurial universities in American academic science. Minerva, 21 (2-3), 198-233.
 • Etzkowtiz, H. (1994). Academic-industry relations: A sociological paradigm for economic development. In: L. Leydesdorff, P. van den Besselaar (eds.). Evolutionary economics and chaos theory: New directions in technology studies (pp. 139-151). London: Pinter. ISBN 9780312122188.
 • Etzkowitz, H. (2002). MIT and the rise of entrepreneurial science. London and New York: Routledge. ISBN 041528516X.
 • Etzkowitz, H. (2003). Research groups as 'quasi-firms': The invention of the entrepreneurial university. Research Policies, 32 (1), 109-121.
 • Etzkowitz, H. (2013). Anatomy of the entrepreneurial university. Studies of Science, 52 (3), 486-511.
 • Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (1995). The triple helix-university-industry-government relations: A laboratory for knowledge-based economic development. EASST Review, 14 (1), 14-19.
 • Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (1999). The future location of research and technology transfer. Journal of Technology Transfer, 24 (2-3), 111-123.
 • Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., Cantisano Terra, B. R. (2000). The future of the university and the university of the future: Evolution of Ivory Tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29 (2), 313-330.
 • Feldman, M., Feller, I., Bercovitz, J. (2002). Equity and the technology transfer strategies of American research universities. Management Science, 48 (1), 105-121.
 • Fonseca Ferreira, C. M., Guerra, P., Sá Marques, T. (2019). Entrepreneurial mission of an academic creative incubator: The Creative Industries Pole of Science and Technology Park of Porto's University. In: N. Caseiro, D. Santos (eds.). Smart specialization strategies and the role of entrepreneurial universities (pp. 187-208). Hershey, PA: IGI Global. ISBN 9781522561521.
 • Friedman, B. (2011). The relationship between governance effectiveness and entrepreneurship. International Journal of Humanities and Social Science, 1 (17), 221-225.
 • Friedman, J., Silberman, J. (2003). Do incentives, management and location matter? Journal of Technology Transfer, 28 (1), 17-30.
 • Fritsch, M., Krabel, S. (2012). Ready to leave the Ivory Tower? Academic scientists' appeal to work in the private sector. Journal of Technology Transfer, 37 (3), 271-296.
 • Garcia-Martinez, J. (2014). The third way: Becoming an academic entrepreneur [online, accessed: 2019- -03-30]. Science. Retrieved form: http://www.sciencemag.org/careers/2014/03/third-way-becoming-academic- entrepreneur.
 • Guerrero, M., Cunningham, J., Urbanoc, D. (2015). Economic impact of entrepreneurial universities' activities: An exploratory study of the United Kingdom. Research Policy, 44 (3), 748-764.
 • Hunady, J., Orviska, M., Pisar, P. (2018). The effect of higher education on entrepreneurial activities and starting up successful business. Engineering Economics, 29 (2), 226-235.
 • Kavoura, A., Andersson, T. (2016). Applying Delphi method for strategic design of social entrepreneurship. Library Review, 65 (3), 185-205. Kenny, R. F., Gunter, G. A. (2018).
 • Entrepreneur-think meets academia: Formative decision-making for instructional designers and administrators. In: R. Branch (ed.). Educational Media and Technology Yearbook (pp. 49-52). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-67301-1_3.
 • Lester, R. K. (2005). Universities, innovation and the competitiveness of local economies: A summary report from the local innovation systems project-phase I. MIT Industrial Performance Center Working Paper, IPC-05-010, December, 2005.
 • Leydesdorff, L. (2010). The knowledge-based economy and the triple helix model. Annual Review of Information Science and Technology, 44 (1), 365-417.
 • Li, C., Rehman, H., Asim, S. (2019). Induction of business incubation centers in educational institutions: An effective approach to foster entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Education, 22 (1), 1-12.
 • Link, A., Sarala, R. (2019). Advancing conceptualization of university entrepreneurship ecosystems: The role of knowledge-based entrepreneurial firms. University of North Carolina at Greensboro, Department of Economics Working Paper Series, 1-42.
 • Lombardi, R., Maurizio Massaro, M., Dumay, J., Nappo, F. (2019). Entrepreneurial universities and strategy: The case of the University of Bari. Management Decision, https://doi.org/10.1108/MD-06-2018-0690.
 • Louis, K. S., Blumenthal, D., Gluck, M. E., Stoto, M. A. (1989). Entrepreneurs in academe: An exploration of behaviors among life scientists. Administrative Science Quarterly, 34 (1), 110-131.
 • Maicher, L., Mjos, K. D., Tonisson, L. (2019). Intervention opportunities for capacity building in technology transfer. In: M. Granieri, A. Basso (eds.). Capacity building in technology transfer (pp. 29-46). Cham: Springer International Publishing. ISBN 9783319914602.
 • Makower, J. (2016). Inspiration, perspiration, and execution: An innovator's perspective. Surgery, 161 (5), 1187-1190.
 • Mazzucato, M. (2011). The entrepreneurial state. London: Demos. ISBN 9781906693732.
 • Momeni, F., Mazar Yazdi, A., Sajjad Najafi, S. M. (2019). Changing economic systems and institutional dimensions of the triple helix model. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 8 (1). DOI: 10.1186/ s13731-018-0096-1.
 • National Research Council Report. (2012). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century. Washington, DC: The National Academies Press. DOI: 10.17226/13398.
 • Olkiewicz, M., Wolniak, R., Grebski, M., Olkiewicz, A. (2019). Comparative analysis of the impact of the Business Incubator Center on the economic sustainable Development of regions in USA and Poland. Sustainability, 11 (1), 173. DOI: 10.3390/su11010173.
 • Romer, P. (2007). Beyond classical and Keynesian macroeconomic policy. Stanford: Stanford Graduate School of Business.
 • Sahinidis, A., Stavroulakis, D., Kossieri, E., Varelas, S. (2019). Entrepreneurial intention determinants among female students. The influence of role models, parents' occupation and perceived behavioral control on forming the desire to become a business owner. In: A. Kavoura, E. Kefallonitis, A. Giovanis (eds.). Strategic innovative marketing and tourism. Proceedings in business and economics, 7th IC-SIMAT Athenian Riviera, 2018. Cham: Springer International Publishing. ISBN 9783030124526.
 • Sahinidis, A. G., Vassiliou, E. E., Hyz, A. B. (2014). Factors affecting entrepreneurs' intention to start a new venture: An empirical study. International Journal on Strategic Innovative Marketing, 1 (3), 148-162.
 • Shane S. (2004). Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN 1843764547.
 • Sinell, A., Müller-Wieland, R., Antonia Muschner, A. (2018). Gender-specific constraints on academic entrepreneurship and engagement in knowledge and technology transfer. Technology Innovation Management Review, 8 (2), 15-27.
 • Smith, H. L., Leydesdorff, L. (2014). The triple helix in the context of global change: Dynamics and challenges. Prometheus, 32, 321-336.
 • Starnawska, M. (2018). Determining critical issues in social entrepreneurship education: Innovation, management, entrepreneurship and sustainability. In: O. Dvouletý, M. Lukeš, J. Mísař (eds.). Innovation management, entrepreneurship and sustainability 2018 (pp. 1014-1024). Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze. ISBN 9788024522746.
 • Stevenson, H. H., Jarillo J. C. (2007). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. In: A. Cuervo, D. Ribeiro, S. Roig (eds.). Entrepreneurship (pp. 155-170). Berlin and Heidelberg: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-48543-8_7.
 • Vekinis, G. (2014). Technology transfer in practice: From invention to innovation. Athens: George Vekinis- -PressTime. ISBN 9789609358552.
 • Vekinis, G. (2016). The researcher entrepreneur. Athens: ATCS Publishers. ISBN 9789609380454.
 • Wadhwani, R. D., Galvez-Beharb, G., Mercelis, J., Guagnini, A. (2017). Academic entrepreneurship and institutional change in historical perspective. Management and Organizational History, 12 (3), 175-198.
 • Wood, M. S. (2011). A process model of academic entrepreneurship. Business Horizons, 54 (2), 153-161.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575444

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.