PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1-2 | 44--56
Tytuł artykułu

Zmiany w poziomie rozwoju regionalnego na przykładzie województwa mazowieckiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wyniki analizy zmian jakie zachodziły w poziomie rozwoju województwa mazowieckiego (Mazowsza) w latach 2004-2016. Źródłem danych był GUS i Roczniki Statystyczne Województwa Mazowieckiego. Wyniki badania wskazują, Ŝe w główne parametry rozwoju Mazowsza mają tendencję wzrostową a ich dynamika wzrostu jest wyŜsza niŜ średnio w kraju. Na koniec badanego okresu PKB per capita na Mazowszu był blisko dwukrotnie wyŜszy niŜ średnio w kraju. Mazowsze wnosiło największy wkład do PKB Polski, a funkcjonujące tu gospodarstwa domowe posiadały największe dochody do dyspozycji. Do czynników wspierających poprawę sytuacji gospodarczej Mazowsza moŜna zaliczyć m.in.: poprawiającą się sytuację demograficzna, szeroki dostęp do telekomunikacji, rozbudowaną infrastrukturę komunikacyjną i wysoką liczbę studentów i absolwentów szkół wyŜszych stanowiących przyszłe merytoryczne zaplecze gospodarki regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of the analysis of changes that took place in the level of development of the Masovia Province (Masovia) in 2004-2016. The source of data was the Central Statistical Office and Statistical Yearbooks of the Mazowieckie Voivodship. The survey results show that the main development parameters of Mazovia tend to increase and their growth rate is higher than the national average. At the end of the analyzed period, GDP per capita in Mazowsze was almost twice as high as the national average. Masovia made the largest contribution to Poland's GDP, and the households operating here had the largest disposable income. The factors supporting the improvement of the economic situation in Masovia include, among others: the improving demographic situation, broad access to telecommunications, developed communication infrastructure and a high number of students and graduates of higher education institutions constituting the future substantive background of the region's economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Berezowski S., 1998, Regionalizacja społeczno-gospodarcza, Warszawa: SGPIS.
 • Brol R., 2006, Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna, [w:] Strahl d. (red), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., 2012, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa: CeDeWu.
 • Czemiel-Grzybowska W., 2012 Ekonomia społeczna a rozwój regionalny, [w:] Czemiel-Grzybowska W. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym - raport z badań, Białystok: Regionalny Instytut SpołecznoEkonomiczny.
 • Fajferek A., 1966, Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, Warszawa: PWE.
 • Korenik S., 1999, Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie dolnego śląska, Wrocław: wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 • Kosiedowski W., 2005, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji I Kierownictwa "Dom Organizator".
 • Kosiedowski W., 2008, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kudłacz T., 1999, Programowanie rozwoju regionalnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Markowska M., 2002, Czynniki rozwoju regionalnego, [w:] Sobczak E. (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 • Matuszczak A., 2013, ZróŜnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównowaŜenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego, 2014, Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku, Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.
 • GUS, Roczniki Statystyczne Województwa Mazowieckiego 2008-2017. Strzelecki z., 2009, Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa: Wydawnictwo Nauk PWN.
 • Strzelecki Z., 2008, Polityka regionalna, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szlachta J., 1996, Główne problemy polityki rozwoju regionalnego polski na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Strategiczne Wyzwania Dla Polityki Rozwoju Regionalnego Polski, Warszawa: Friedrich Ebert-Stiftung.
 • Urząd Transportu Kolejowego, Wykorzystanie i potencjał przewozów pasaŜerskich w Polsce, Warszawa 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575456

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.