PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1-2 | 57--72
Tytuł artykułu

Rozwój systemu finansowego a funkcjonowanie polskiej gospodarki w latach 2007-2016

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematyka artykułu dotyczy zaleŜności pomiędzy funkcjonowaniem systemu finansowego, w tym zwłaszcza jego stabilnością, a wzrostem gospodarczym. Powiązanie to od dawna jest przedmiotem zainteresowania ekonomistów. Mimo, iŜ generalnie przyjmuje się, Ŝe to system finansowy oddziałuje na wzrost gospodarczy, to kwestia charakteru wspomnianej korelacji nadal jest przedmiotem sporu wśród badaczy. W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia głównych mechanizmów systemu finansowego oraz analizy i oceny wpływu systemu finansowego na wzrost gospodarczy na przykładzie Polski. Szczególną uwagę zwrócono na siłę oraz charakter tego oddziaływania. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają tezę o silnym związku pomiędzy sytuacją w sektorze finansowym a wzrostem gospodarczym. Ponadto wskazują one na dodatni charakter tej zaleŜności, co oznacza, Ŝe dobrze funkcjonujący system finansowy sprzyja wzrostowi gospodarczemu, natomiast niestabilność systemu finansowego prowadzi do zaburzeń w gospodarce kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this paper concerns the relationship between functioning of the financial system, in particular, its stability, and economic growth. This connection is still of interest of economists. Although it is generally assumed that the financial system affects economic growth, the character of this correlation is still the subject of dispute among researchers. The main point of this article is analysis and assessment of the relationship between financial system and the economic growth by the example of Poland. In particular, assessed the strength and nature of this impact. The results of the research confirm the strong relationship between the situation of the financial sector and economic growth. Also the results shows the positive nature of this relationship. It means that a well-functioning financial system is beneficial to economic growth, but the instability of the financial system causes bad functioning of the economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--72
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
  • Bosek-Rak D., Kozłowski Ł. K., Muszyński M., 2016, Ewolucja postrzegania przez nauki ekonomiczne wpływu sektora finansowego na wzrost gospodarczy przed i po kryzysie finansowym, Kwartalnik Prawo - Społeczeństwo - Ekonomia, nr 4/2016.
  • Bukowski S.I., 2009, Rozwój rynków finansowych a wzrost gospodarczy; przypadek Polski, [w:] red. Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Misala J., Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu.
  • Dębski W., Bujnowicz I., 2007, Wzajemne zaleŜności wzrostu gospodarczego i rozwoju systemu finansowego w Polsce - analiza symulacyjna, Acta Universitatis Lodziensis nr 209/2007.
  • Karaś P., 2007, Ewolucja postrzegania roli systemu finansowego w badaniach wzrostu gospodarczego, [w:] Karpuś P., Więcławski J., Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  • Kosterna U., 2013, System pośrednictwa finansowego - struktura, funkcje, związki ze wzrostem gospodarczym, [w:] red. Banasik T., Kosztowniak A., Sobol M., Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy, Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu.
  • Szczepańska O., 2008, Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
  • Raporty o stabilności systemu finansowego za lata 2007-2016, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/stabilnosc.html (dostęp 1.09.2018).
  • Statystki GPW, https://www.gpw.pl/statystyki-gpw
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575460

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.