PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 (56) | 95--104
Tytuł artykułu

Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości w obszarze rzeczowych aktywów trwałych

Warianty tytułu
Use of Accounting Policy Instruments in the Area of Tangible Fixed Assets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia analizę polityki rachunkowości w obszarze rzeczowych aktywów trwałych. We wstępie opracowania opisano istotę polityki rachunkowości oraz możliwości zastosowania jej postanowień w zakresie środków trwałych. Następna część artykułu zawiera właściwą analizę instrumentów polityki rachunkowości odnoszących się do rzeczowych aktywów trwałych, przeprowadzoną na podstawie wymogów MSSF i ustawy o rachunkowości. W efekcie Autorka w oparciu o dane liczbowe przedstawia wpływ wybranych narzędzi polityki rachunkowości na wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz ostateczny kształt sprawozdania finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of accounting policy in the area of tangible fixed assets. The introduction to the study describes the essence of the accounting policy and the possibility of applying its resolutions in respect of fixed assets. The next part of the article contains an appropriate analysis of accounting policy instruments relating to property, plant and equipment, carried out on the basis of IFRS requirements and the Accounting Act. As a result, based on numerical data, Author presents the impact of the choice of the discussed accounting policy instruments on the financial result of the company and the final version of the financial statement. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
Bibliografia
 • Brzezin W., Refleksje o teorii, polityce i dydaktyce rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 26, Warszawa 2005.
 • Dziadek K., Problemy definicyjne polityki rachunkowości, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej nr. 15, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F, Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Jarugowa A., Walińska E., Roczne sprawozdanie finansowe. Ujęcie księgowe a podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1997.
 • Kumor I., Wycena środków trwałych jako materialny instrument polityki rachunkowości w zakresie kształtowania całkowitego dochodu przedsiębiorstwa, Studia Ekonomiczne nr 201, Polityka rachunkowości a  kształtowanie wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice 2014.
 • Mikołajczyk M., Polityka rachunkowości a  polityka bilansowa - podmiotowy i  przedmiotowy zakres znaczeniowy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 82, Poznań 2006.
 • Mikulska D., Polityka rachunkowości jednostki w  świetle obowiązujących przepisów prawnych, [W:] Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego, red. D. Mikulska, wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008
 • MSR 8. Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów,.[w:]. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008.
 • Niedziółka A., Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 16 "Rzeczowe aktywa trwałe" a polska ustawa o rachunkowości, pobrane z: https://www.wnp.pl/artykuly/miedzynarodowy-standard-rachunkowosci- nr-16-rzeczowe-aktywa-trwale-a-polska-ustawa-o-rachunkowosci,-3556_0_0_4_0.html, [data dostępu: 27.09.2019].
 • Olejko K., Amortyzacja w procesie realizacji założeń polityki rachunkowości przedsiębiorstwa górniczego, Studia Ekonomiczne nr 201, Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 • Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku, t. 3, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Pfaff J., Poniatowska L., Rówińska M., Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości w wybranych obszarach sprawozdania finansowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018.
 • Remlein, M., Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Różańska E., Zasady (polityka) rachunkowości w obszarze rzeczowych aktywów trwałych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w  Warszawie z  branży hotele i  restauracje, Studia Oeconomica Posnaniensia nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz. U. 2009 r. nr.152, poz. 1223 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575470

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.