PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych | 70--85
Tytuł artykułu

Dążenie do doskonałości jako wyraz kultury doskonalenia w jednostkach samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego rozdziału jest sprawdzenie, czy w administracji samorządowej stosuje się wskazane narzędzia doskonalenia organizacji i czy może to być spowodowane istnieniem w danej JST kultury doskonalenia. Ze względu na ramy opracowania zrezygnowano ze szczegółowej charakterystyki poszczególnych koncepcji wykorzystywanych do doskonalenia funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Aniszewska G. (2007), Kultura organizacyjna - istota zjawiska [w:] G. Aniszewska (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bugdol M. (2011), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Chrisidu-Budnik A. (2005), Kultura organizacyjna [w:] A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wro-cław.
 • Goetsch D.L., Davis S.B. (2010), Quality Management for Organizational Excellence. Introduction to Total Quality, Pearson Education International.
 • Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Guy Peters B. (1999), Administracja publiczna w systemie politycznym, Scholar, War-szawa.
 • Haffer R. (2011), Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kafel P., Sikora T. (2011), Integracja systemów zarządzania, "Problemy Jakości", nr 8.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Służby Cywilnej, Doskonalenie organizacji publicznych poprzez samoocenę. CAF 2013. Kłosowska-Lasek K. (2017), Stosowanie Modelu Doskonałości EFQM w administracji publicznej w Polsce, "Problemy Jakości", nr 4. Kłóska I. (2005), Kultura organizacyjna w instytucjach publicznych, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2008), Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Aka-demickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Łukasiewicz J. (2004), Zarys nauki administracji, LexisNexis, Warszawa.
 • Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF (2010), Warszawa.
 • Senge P.M. (2012), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Seredocha I. (2012), Kultura organizacyjna jednostek administracji samorządowej w ocenie pracowników samorządowych [w:] E. Jasiuk (red.), Jakość działania ad-ministracji a jakość życia społeczeństwa - wybrane aspekty prawne i społeczne, WSH w Radomiu, Radom.
 • Siemiński M., Krukowski K. (2011), Proces kształtowania kultury organizacyjnej w organizacji publicznej, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 • Siemiński M., Krukowski K. (2015), Kultura organizacyjna urzędów miast w Polsce, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4(76).
 • Szczepańska K. (2010), Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. Podstawowe dane i kryteria nagród zespołowych oraz wdrażanie modelu i opracowanie samooceny Polskiej Nagrody Jakości, http://www.pnj.pl/pl,akt-3,25,Kryteria.html (dostęp: 4.05.2018).
 • [www1] http://www.bip.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/zintegrowany-system-zarzadza nia/ (dostęp: 4.05.2018).
 • [www2] http://www.efqm.pl/index.html (dostęp: 10.08.2018).
 • [www3] http://www.dzierzoniow.pl/page/efqm (dostęp: 4.05.2018).
 • [www4] http://www.umbrella.org.pl/dla-administracji/fundusze-unijne/program-dosko nalenia-jakosci-uslug-publicznych-w-urzedach-dolnego-slaska-i-malopolski (dostęp: 4.05.2018).
 • [www5] https://benchmarking.silesia.org.pl/ (dostęp: 4.05.2018).
 • [www6] https://gliwice.eu/miasto/o-gliwicach/nagrody-i-wyroznienia (dostęp: 21.11.2014).
 • [www7] https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=9716 (dostęp: 4.05.2018).
 • [www8] https://www.malopolska.pl/urzad-marszalkowski/misja (dostęp: 9.08.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575528

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.