PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13 | z. 11 Pielęgniarstwo w systemie zarządzania opieką zdrowotną. Nowe wyzwania, nowe możliwości | 139--148
Tytuł artykułu

Rzeczywistość samodzielności zawodowej pielęgniarek

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Reality of Nurses' Professional Autonomy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było poznanie opinii pielęgniarek na temat rzeczywistości samodzielności zawodowej w codziennej praktyce oraz czynników wpływających na poziom wiedzy i oczekiwań z tego zakresu. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, posłużono się techniką ankietową, narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono wiosną 2012 roku. Grupę badawczą stanowiło 80 pielęgniarek oddziałów chirurgicznych trzech gdańskich szpitali (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gd.-Zaspa). Analiza statystyczna została oparta o współczynnik korelacji liniowej Pearsona, test chi-kwadrat oraz średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. Całość materiału empirycznego opracowano w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel 2007. Do prezentacji wyników badań wykorzystano metodę opisową, statystyczną i graficzną. (fragment tekstu)
EN
The development of the polish nursing was determined with many factors. Efforts of very nurses led to the unification of the education and legal regulating principles of the practicing a medical profession. The professional self-reliance resulting from the Act on the competition of the nurse and the midwife is making the professional which has the right to make independent decisions from the nurse as well as is obliged also for the cooperation with other members of the team therapeutic. Aim. The aim of research was finding the answer for questions: how is the professional self-reliance developing in the opinion of nurses of surgical wards? The study was conducted in spring 2012. 80 nurses the Tri-City hospital of surgical wards constituted the research group. At this work a method of the diagnostic survey was used, a questionnaire form as a research technique were applied, and a questionnaire of the questionnaire form of the own structure was a research tool. Statistical analysis was based on Pearson correlation coefficient, chi-square test and the arithmetic mean and standard deviation. Nurses not depending on the age, the work experience and the level of education think that they are pursuing an independent profession. Even though the degree of the acquaintance by nurses of the Regulation of the Health Minister from 7 November 2007 was on the level for averages one should regard it him too insufficient. Obstacles to independent granting health benefits by nurses exist. Nurses most often perform resulting assignments on the therapeutic function, the least of the functions of education.. Nurses want widening benefits which they can carry out independently. (original abstract)
Twórcy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
autor
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
 • Łukasz-Paluch K, Franek G.A., Ruch zawodowy i przemiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek na przełomie wieków, "Problemy Pielęgniarstwa", 2008; 16 (1-2): 173- 179.
 • Urbanek B., Zmagania o profesję w XIX i XX wieku (do roku 1963),. [w:] Urbanek B (red.), Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Wyd. Makmed, Lublin 2008; 56-57, 61.
 • Ustawa z dnia 21 lutego 1935 roku o pielęgniarstwie, Dz. U. RP, nr 27, poz. 199).
 • www.mz.gov.pl 14.05.12 godz. 13.40.
 • Maksymowicz A., Zagadnienia zawodowe pielęgniarstwa na tle historycznym: podręcznik dla średnich szkół medycznych,. Wyd. Państw. Zakł. Wydaw. Lek., Warszawa 1977, 56- 60.
 • Gaweł G, Pater B, Potok H, Ogonowska D., Świadomość odpowiedzialności zawodowej wśród pielęgniarek "Problemy pielęgniarstwa", 2010; 18 (2): 105-110.
 • www.historia-powszechna.pl 12.05.2012, godz. 13.00.
 • Zankiewicz A, Marczewski K., Czynności delegowane pielęgniarkom w lecznictwie zamkniętym, "Zdrowie Publiczne", 2002; 3:326-329.
 • Poznańska S., Pielęgniarka i pielęgnowanie w opiece nad zdrowiem, [w:] Zahradniczek K. (red.), Wprowadzenie do pielęgniarstwa - podręcznik dla szkól medycznych, Wyd. PZWL, Warszawa 1996; 35-37.
 • Ciechaniewicz W., Pielęgniarka - świadczeniodawca opieki pielęgniarskiej, [w:] B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek (red.), Podstawy pielęgniarstwa, T.1. Wyd. Czelej, Warszawa 2004; 336-346.
 • Glińska J, Lewandowska M., Autonomiczność zawodu pielęgniarskiego w świadomości pielęgniarek z uwzględnieniem pełnionych funkcji zawodowych,. "Problemy pielęgniarstwa" 2007; 15 (4): 249-253.
 • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E. i wsp., Przygotowanie pielęgniarek do wykonywania funkcji zawodowych, "Pielęgniarstwo XXI wieku", 2003; 5: 42-46.
 • Juszczak K., Rola pielęgniarki w zwalczaniu bólu pooperacyjnego, "Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne" 2009; 4:131-134.
 • Krupa B., Polskie pielęgniarstwo współczesne, Biuletyn Informacyjny OIPiP, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Listopad-grudzień 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575538

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.