PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13 | z. 11 Pielęgniarstwo w systemie zarządzania opieką zdrowotną. Nowe wyzwania, nowe możliwości | 149--160
Tytuł artykułu

Rozwój zawodowy pielęgniarek i położnych w SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Professional Development of Nurses and Midwives in the Hospital of Ministry of Interior and Administration (ZOZ MSW) with Warmia and Mazury Oncology Centre in Olsztyn
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza praca stanowi próbę połączenia teoretycznych rozwiązań z praktyczną polityką kształtowania ścieżki zawodowej pielęgniarek i położnych przyjętej w naszej organizacji. W szpitalu wdrożono określony standard, który wskazuje na usystematyzowane działania rozwojowe zasobów pielęgniarskich od momentu zatrudnienia po zaawansowaną kontynuację pracy. Jego celem jest realizacja misji zakładu poprzez zapewnienie bezpiecznej opieki pacjentom, utrzymanie profesjonalnej kadry, oraz zaspokojenie oczekiwań personelu w zakresie podnoszenia kwalifikacji i wykorzystania posiadanej wiedzy w działalności zawodowej. Przedstawienie opinii pielęgniarek na temat postrzegania i możliwości rozwoju zawodowego oraz oczekiwań w tym zakresie względem zakładu pracy i kadry zarządzającej. Materiał źródłowy do celów pracy pozyskano w oparciu o badania ankietowe satysfakcji pielęgniarek, analizę okresowej oceny pracownika i zasoby kadrowe pod kątem posiadanych kwalifikacji. Badania ankietowe w obszarze satysfakcji pielęgniarek przeprowadzono w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (SP ZOZ MSW z WMCO) w latach 2010-2011. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety Pasat-Saper opracowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. W badaniu udział wzięło łącznie 206 pielęgniarek pracujących w oddziałach zabiegowych (32%), zachowawczych (30%) i onkologicznych (38%). Przeanalizowano pytania i odpowiedzi pod kątem rozwoju zawodowego, jakości, relacji z przełożonymi, wsparcia finansowego i motywacji. Najliczniejszą grupę wśród ankietowanych stanowiły respondentki ze stażem 11-25 lat (51%). Prawie co trzecia pielęgniarka posiadała ponad 25 staż pracy (27%). Natomiast 15% pielęgniarek pracuje w zawodzie 6-10 lat. Krótki staż pracy 1-5 lat ustalono wśród 6% badanych. (fragment tekstu)
EN
Professional development of nurses and midwives is an inherent element of correct functioning of health protection systems. "Non profit" institution is aimed at direct fulfilment of social needs, which are bigger and bigger, and cannot function without highly-qualified and professional nursing staff. Presenting a targeted model of professional development of nursing personnel combined with hospital strategy and employees' expectations. In the presentation chosen elements of survey material has been used, carried in Health Care Institution in Olsztyn between 2010- 2011, in the areas regarding patients and employees' satisfaction. Pasat-Saper surveys drawn up by The Centre of Quality Monitoring in Cracow have also been used. The analysis of staff resources has been done paying special attention to qualifications held and personnel's expectations have been verified in the scope of professional development. Nurses expect support from their employer in key areas of their activities. Positive opinions concerning possibilities to take part in professional training are very important and inspirational. The main areas of nurses' expectations are the following: raising qualifications constantly, participation in conferences, conventions and symposiums, study leaves, appreciation and financial bonuses, possibility to put gained knowledge, skills and innovations into practice. Constant raising of qualifications in the nurse sector is apparently growing. Development and professional training are the key priorities of management staff's policy. Decision-makers should take part in optimal recruitment of professional staff. (original abstract)
Twórcy
autor
 • S.P.Z.O.Z. MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • S.P.Z.O.Z. MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • S.P.Z.O.Z. MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • S.P.Z.O.Z. MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Bibliografia
 • Piątek A. Doskonalenie jakości opieki pielęgniarskiej, [w:] Ksykiewicz D.A. (red), Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej, Wyd. Czelej, Lublin 2004; 161-162.
 • Tomaszewska A., Cieślak D., Czerniak J., Dykowska G., Możliwości doskonalenia zawodowego pielęgniarek - potrzeby a rzeczywistość, Prob. Pielęg. 2008; 16 (1-2): 41-44.
 • Kobos E., Leńczuk-Gruba A., Idzik A., Sienkiewicz Z., Rola zakładu pracy w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym w kontekście barier edukacyjnych dostrzeganych przez pielęgniarki, Prob. Pielęg. 2010; 18 (2): 136-138.
 • Kosińska A. Doskonalenie zawodowe,[w:] Ksykiewicz D.A. (red) Zarządzanie w pielęgniarstwie, Wyd. Czelej, Lublin 2005; 241, 251-253.
 • Ustawa z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. nr 174, poz. 1039).
 • Bidzińska E., Sobczak M., Rakowska K., Motywy podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Elblągu. Prob. Pielęg. 2007; 15 (2-3): 200.
 • Kowalewski T., Rola wykształcenia w rozwoju zawodowym personelu pielęgniarskiego,.[w:] Grzybowska-Brzezińska M (red), Zarządzanie i marketing w zakładach opieki zdrowotnej, Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2004; 42.
 • Palczewska A. Motywowanie współpracowników, Mag. Pielęg. Połóż. 2009; 5:17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575542

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.