PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 11 | 11--20
Tytuł artykułu

An Entrepreneur as an Employer in the Polish Legal System

Warianty tytułu
Przedsiębiorca jako pracodawca w polskim porządku prawnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W polskim porządku prawnym pomiędzy prawnymi pojęciami przedsiębiorcy oraz pracodawcy, choć rzadko występującymi wspólnie na gruncie konkretnych rozwiązań normatywnych, z całą pewnością zachodzą silne korelacje. Niestety, daleko idąca niedookreśloność konkretnych uregulowań niejednokrotnie rodzi poważne wątpliwości o charakterze interpretacyjnym. Zdaniem autora za fundamentalne należy uznać udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dopuszczalne jest obecnie przyznanie przymiotu pracodawcy osobie fizycznej zatrudniającej pracowników w innym celu aniżeli w związku z prowadzoną przez zatrudniającego działalnością gospodarczą. Pogłębionej analizy wymaga także kwestia odróżnienia przedsiębiorcy-pracodawcy od przedsiębiorstwa. W artykule opisano również m.in. koncepcję zarządczą pracodawcy (koncepcję pracodawcy wewnętrznego) oraz poruszono problematykę zakresu dyferencjacji przepisów prawa pracy ze względu na właściwości przedsiębiorcy-pracodawcy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the Polish legal system there are definitely strong correlations between the legal notions of an entrepreneur and an employer, though they rarely occur jointly in specific normative solutions. Unfortunately, the far-reaching imprecision of specific regulations often raises serious doubts of an interpretive nature. It is fundamental to answer the question whether it is currently acceptable to recognize individual employing employees for a purpose other than in connection with conducted business as an employer. In-depth analysis is also required to distinguish between the notions of an entrepreneur-employer and an enterprise. The article also describes the concept of an internal employer, as well as the issue of the scope of differentiation of labour law provisions due to the characteristics of an entrepreneur-employer. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland
Bibliografia
 • Baran, K. (2016). In: K. Baran (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Baran, K. (2018). O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z 5 lipca 2018 r. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9), 2-4.
 • Dziwota, K. (2007). In: J. Wantoch-Rekowski (ed.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Toruń-Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 • Florek, L., Pisarczyk, Ł. (red.). (2011). Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: LexisNexis.
 • Gersdorf, M. (1997). Jeszcze w sprawie sporu o pojęcie pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2), 34-39.
 • Gładoch, M. (2013). Oczekiwania zmian ustawodawstwa w zakresie statusu prawnego małych pracodawców - uwagi z perspektywy organizacji pracodawców. In: G. Goździewicz (ed.), Stosunki pracy u małych pracodawców. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Goździewicz, G., Zieliński, T. (2009). In: L. Florek (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Goździewicz, G. (2013). In: G. Goździewicz (ed.), Stosunki pracy u małych pracodawców. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Gudowska, B. (2011). In: B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (ed.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Hajn, Z. (1999). Status prawny organizacji pracodawców. Warszawa: C.H. Beck.
 • Hajn, Z. (2006). Pracodawcy i ich organizacje. In: M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (ed.), Prawo pracy RP w obliczu przemian. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kaczyński, L. (1998). W sprawie jednostki organizacyjnej jako pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5), 37-41.
 • Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. (2007). Kodeks pracy (projekt), https://www.mpippp.gov.pl/prawo-pracy/projekty-kodeksow-pracy/ [accessed 12.08.2018]
 • Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. (2018). Kodeks pracy (projekt), https://www.mpippp.gov.pl/bip/teksty-projektu-kodeksu-pracy-i-projektu-kodeksu-zbiorowego-prawa-pracy-opracowane-przez-komisje-kodyfikacyjna -prawa-pracy/ [accessed 12.08.2018].
 • Korus, P. (2015). In: A. Sobczyk (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Łaga, M. (2016). Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Markowska-Wolert, R. (2007). Rady pracowników - trudne początki nowego przedstawicielstwa pracowników. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7), 18-22.
 • Matey-Tyrowicz, M., Zieliński, T. (ed.). (2006). Prawo pracy RP w obliczu przemian. Warszawa: C.H. Beck.
 • Mikołajewska-Böning, M. (2006). Ochrona interesu pracodawcy w polskim prawie pracy. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.
 • Piasecki, B. (2001). Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Raczkowski, M. (2019). Grupa spółek w świetle prawa pracy. Koncepcja pracodawców powiązanych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Raczyński, A. (1930). Polskie prawo pracy. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka.
 • Rączka, K. (2008). In: Z. Salwa (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 • Smusz-Kulesza, M. (2008). Pojęcie działalności gospodarczej w określeniu pracodawcy w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. In: A. Sobczyk (red.), Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy. Kraków: Friedrich Ebert Stiftung.
 • Sobczyk, A. (1995). Uwagi na temat praw pracodawcy w polskim prawie pracy. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, (1), 211-218.
 • Sobczyk, A. (2007). Rady pracowników. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Stelina, J, Tomaszewska, M., Wypych-Żywicka, A. (ed.). (2010). Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Szmit, J. (2013). Oczekiwania zmian ustawodawstwa w zakresie statusu prawnego pracowników zatrudnionych przez małych pracodawców z perspektywy związków zawodowych. In: G. Goździewicz (ed.), Stosunki pracy u małych pracodawców. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Świątkowski, A. M. (2016). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Wąż, P. (2007). Koncepcja pracodawcy rzeczywistego w świetle art. 3 KP. Monitor Prawa Pracy, (3), 120-125.
 • Wratny, J. (2005). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Zieliński, T. (2006). Problemy części ogólnej prawa pracy.In: M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (ed.), Prawo pracy RP w obliczu przemian. Warszawa: C.H. Beck.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575570

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.