PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3(43) | 111--117
Tytuł artykułu

Logistyka powtórnego zagospodarowania odpadów

Autorzy
Warianty tytułu
Logistic Problems of Waste Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania rozwiązań logistycznych w gospodarowaniu odpadami, których zadaniem jest obniżenie kosztów, poprawa jakości obsługi klienta oraz redukcja zanieczyszczeń. W opracowaniu zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z problematyką logistyki powtórnego zagospodarowania odpadów, to jest terminy: gospodarka odpadami, gospodarowanie odpadami, odpady oraz logistyka zwrotna. Zaprezentowano przesłanki zastosowania rozwiązań logistycznych w gospodarce odpadami. Szczególną uwagę zwrócono na metody zagospodarowywania odpadów w systemie gospodarki odpadami. Podjęcie tej problematyki jest wyzwaniem z uwagi na dynamikę zmian w gospodarce odpadami krajów Unii Europejskiej. Ponadto jest to temat dotyczący każdego człowieka, który jest głównym producentem odpadów. To właśnie człowiek jest pierwszym ogniwem łańcucha usuwania. Dokumenty publikowane przez Unię Europejską podkreślają, że liczba obecnie wytwarzanych opadów nie spełnia założonych norm i nie jest wystarczająca dla zapewnienia zrównoważonej gospodarki odpadami. Przed władzami publicznymi wszystkich szczebli w Polsce jest jeszcze wiele pracy, by osiągnąć zrównoważony poziom gospodarki odpadami i przekierować strumienie odpadów w stronę ich ponownego wykorzystania.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present the use of logistic solutions in waste management, whose task is to reduce costs, improve the quality of customer service and reduce pollution. The article defines the basic concepts related to the re-waste management logistics: waste management, waste concept and reverse logistics. The article presents conditions for using logistic solutions in waste management. Particular attention has been paid to the methods of waste management in the waste management system. Undertaking this problem is a challenge due to the dynamics of change in waste management of European Union countries. In addition, this is a topic for everyone who is the main producer of waste. Human is the first link in the removal chain. Documents published by the European Union underline that the number of currently produced precipitation does not meet the established standards and is not sufficient to ensure sustainable waste management. There is still a lot of work for public authorities at all levels in Poland to achieve a sustainable level of waste management and redirect waste streams towards re-use. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
111--117
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Dyrektywa 2008/98/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Dz.U. UE L 312 z 22.11.2008.
  • Korzeniowski, A., Skrzypek, M., Szyszka, G. (2001). Opakowania w systemach logistycznych. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
  • Korzeń, Z. (2001). Ekologistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
  • Kuczyńska-Chałada, M. (2015). Logistyka powtórnego zagospodarowania odpadów i możliwości jej zastosowania w przedsiębiorstwach hutniczych. Pobrane z: www.e-gospodarkaodpadami.pl/techniki-i-technologie/logistyka- -powtornego/ (20.06.2018).
  • Matulewski, M., Konecka, S., Fajfer, P., Wojciechowski, A. (2007). Systemy logistyczne. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
  • Szołtysek, J. (2009). Logistyka zwrotna. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
  • Szołtysek, J., Twaróg, S. (2017). Logistyka zwrotna. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
  • Szpon, J. (2006). Analiza logistyczna w przedsiębiorstwie. Szczecin: Wyd. SNIGiR.
  • Ustawa z 14.12.2012 o odpadach. Dz.U. 2013, poz. 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575578

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.