PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 (8) | 1--13
Tytuł artykułu

Systemy opodatkowania nieruchomości w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Autorzy
Warianty tytułu
Systems of immovable property taxation in the states of the Visegrad Group
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przedstawienie obowiązujących w państwach Grupy Wyszehradzkiej systemów opodatkowania nieruchomości. W Europie obok systemów bazujących na wartości nieruchomości (ad valorem), charakterystycznych dla zdecydowanej większości państw UE, funkcjonują także systemy powierzchniowe i mieszane. Obowiązują one nadal, chociaż już od początku lat 90. ubiegłego wieku daje się zauważyć w Europie Środkowej odchodzenie od systemów odnoszących się do powierzchni nieruchomości na rzecz opodatkowania wartości nieruchomości. W Polsce, Czechach i na Słowacji w dalszym ciągu dominuje powierzchnia jako podstawa opodatkowania, a wartość funkcjonuje jedynie w odniesieniu do niektórych rodzajów nieruchomości. Podobnie jest na Węgrzech, gdzie samorządy nie są zainteresowane wyborem systemów opartych na wartości nieruchomości, chociaż mają taką możliwość. Dlaczego akurat w tych państwach nie zrealizowano jeszcze reformy systemów opodatkowania nieruchomości? Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the current systems of immovable property taxation in the states of the Visegrad Group. In Europe, besides systems which are based on the value of the property (ad valorem), characteristic of a vast majority of the EU states, there are also surface area and mixed systems. They are still in force, even though since the beginning of the 1990s it has been noticeable in Central Europe that the systems based on the area of the real estate are being abandoned in favor of taxes based on its value. In Poland, Czechia and Slovakia, the area still dominates as the basis for taxation, and the value functions in reference to only certain types of immovable property. It is similar in Hungary, where local governments are not inter- ested in the systems based on the property value, even though they have such a choice. Why is it that in these countries the reforms of property taxes have not been implemented yet, despite numerous declarations and prepared concepts? The article attempts to answer this question.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1--13
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Accace. (2018). 2018 Tax Guideline. Hungary, https://accace.com/wp-content/uploads/2018/02/2018-02--Tax-Guideline-Hungary-EN-compressed-v2.pdf(dostęp: 4.10.2019).
 • ACIR. (1991). Changing Public Attitudes on Governments and Taxes. Advisory Commision on Intergovernmental Relations, https://library.unt.edu/gpo/ acir/Reports/survey/S-20.pdf (dostęp: 4.10.2019).
 • Ansttet, A. (1999). Rola podatku ad valorem w finansach lokalnych, [W:] Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce w świetle doświadczeń wdrażania i rozwoju podatku ad valorem w wybranych krajach, (s. 48-55). Warszawa: Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.
 • Babčák, V. (2008). Daňové právo na Slovensku. Košice: Epos.
 • Bird, R.M., Slack, E. (2002). Land and Property Taxation: A Review, http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/June2003Seminar/Land- PropertyTaxation.pdf (dostęp: 4.10.2019).
 • Bird, R.M., Slack, E. (2005). Land and Property Taxation in 25 Countries: A Comparative Review, CESifo DICE Report 3/2005.
 • Capital Strategy i International Property Tax Institute. (2014). Propozycja zmiany zasad kształtowania stawek podatku od nieruchomości gruntowych w Polsce. Raport dla Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich. Warszawa-Kraków.
 • CBOS. (2000). Opinie o projekcie podatku katastralnego. Komunikat z badań, https://www.cbos.pl/SPI-SKOM.POL/2000/K_155_00.PDF (dostęp: 4.10.2019).
 • Etel, L. (1998). Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce. Białystok: Temida 2.
 • Etel, L. (red.). (2003). Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.
 • European Commission. (2017). Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2017 Edition, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf (dostęp: 4.10.2019).
 • Felis, P. (2015). Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Frenzen, R. (1999). Programy edukacji podatników podatku ad valorem, [W:] Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce w świetle doświadczeń wdrażania i rozwoju podatku ad valorem w wybranych krajach (s. 56-61). Warszawa: Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.
 • Głuszak, M., Marona, B. (2015). Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Poltex.
 • Kopyściańska, K. (2016). Koncepcja podatku katastralnego w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • KPMG. (2017). Guide to taxes on real estate in Central and Eastern Europe. Edition 2017, https://home.kpmg/pl/en/home/insights/2017/10/guide-to-ta-xes-on-real-estate-in-central-and-eastern-euro-pe-2017.html (dostęp: 4.10.2019).
 • McCluskey, W., Plimmer, F. (2007). The potential for the property tax in the 2004 accession countries of central and eastern Europe, RICS Research Paper Series, Volume 7, Number 17.
 • Mrkývka, P. (2003). Podatek od nieruchomości w Republice Czeskiej, [W:] Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości (s. 117-126), L. Etel (red.). Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.
 • Nowecki, G. (2009). Ewolucja systemów opodatkowania nieruchomości na świecie, Rzeczoznawca Majątkowy, nr 3.
 • Nowecki, G. (2010). Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości. Studium porównawcze. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Plimmer, F., McCluskey, W.J. (2010). The Basis and Administration of the Property Tax: What can be learned from International Practice?, https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2010/papers/ts01f/ts01f_plimmer_mccluskey_4174.pdf (dostęp: 4.10.2019).
 • Popławski, M. (2001). Podatek katastralny w odbiorze opinii publicznej, [W:] Rola katastru fiskalnego w systemie opodatkowania nieruchomości (s. 46-51), L. Etel (red.). Białystok: Temida 2.
 • Radvan, M. (2008). Czech Tax Law. Brno: Masarykova univerzita.
 • Radvan, M. (2012a). The Draft Reform of Land Taxation in the Czech Republic, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, Vol. 10, No. 3.
 • Radvan, M. (2012b). Místní daně. Praha: Wolters Kluwer.
 • Swianiewicz, P. (2004). Finanse lokalne - teoria i praktyka. Warszawa: Municipium.
 • Swianiewicz, P., Neneman, J., Łukomska, J. (2013). Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, Finanse Komunalne, nr 7-8, s. 25-50.
 • Verbrugge, H. (1999). Zmienna rola podatków lokalnych w Holandii, [W:] Podatki od nieruchomości w krajach transformacji gospodarczej. Kraków: Krakowski Instytut Nieruchomości.
 • Wójtowicz, K. (2007). System opodatkowania nieruchomości w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Youngman, J.M. (1996). Tax on Land and Buildings, [W:] Tax Law Design and Drafting, V. Thuronyi (ed.). International Monetary Fund, www.imf.org/external/ pubs/nft/1998/tlaw/eng/ch9.pdf (dostęp: 4.10.2019).
 • Youngman, J. (2016). A Good Tax. Legal and Policy Issues for the Property Tax in the United States. Cambridge, Massachusetts: Lincoln Institute of Land Policy, https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/ pubfiles/a-good-tax-full_3.pdf (dostęp: 4.10.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575590

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.