PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 27 | 161--173
Tytuł artykułu

Związki polityki ludnościowej z polityką społeczną na przykładzie koncepcji Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Śląsk Opolski jest regionem dotkniętym kryzysem demografi cznym i społecznym, który - według prognoz - będzie narastał do 2035 r. Świadczy o tym proces wyludniania się regionu, masowe migracje zagraniczne wyższe od przyrostu naturalnego, niska aktywność zawodowa, wysokie bezrobocie, słabnący kapitał ludzki i społeczny oraz głębokie zaburzenia w ruchu naturalnym. Badania demografi czne i społeczne wskazują na potrzebę prowadzenia aktywnej regionalnej polityki społecznej. Koncepcja Specjalnej Strefy Demografi cznej na Śląsku Opolskim jest spójnym, kompleksowym i nowatorskim projektem aktywnej polityki w bardzo złożonej i niewystępującej w innych obszarach kraju sytuacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the demographical problems and regional social policy responses in the Opole voivodship. It is a region of still increasing demographical and social crisis, which is estimated to last until 2035. It is marked by the process of depopulation, the international migration much higher than the population growth, low professional activity, high unemployment level, and a very weak human and social resources level. As a result of the diagnosed problems the need for implementing an active regional social policy was set as the political objective in the region. The idea of Special Demographical Zone in Opole voivodship is a coherent, complex and new project of active policy in this very compound and unique situation which does not exist in other parts of the country.(original abstract)
Rocznik
Tom
27
Strony
161--173
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Śląski w Opolu
 • Instytut Śląski w Opolu
Bibliografia
 • 1. Auleytner J. (red.) (2002), O roztropną politykę społeczną. Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza, Katowice, Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 • 2. Frysztacki K., Heffner K. (red.) (2003), W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, Opole, Państwowy Instytut Naukowy.
 • 3. Golachowski S. (1958), Różnice w strukturze demograficznej między ludnością miejscową a napływową w województwie opolskim, Opole, Instytut Śląski.
 • 4. Golachowski S., Sukiennicki H. (1946), Pierwszy etap osadnictwa na Śląsku Opolskim, Katowice, Instytut Śląski.
 • 5. Grygierczyk M. (1990), Wybrane aspekty sytuacji ludnościowej na wsi opolskiej, w: K. Heffner (red.), Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim, Opole, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego.
 • 6. Heffner K. (1998), Kluczowe problemy demograficzno-osadnicze obszarów przygranicznych Polska-Czechy, Opole, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego.
 • 7. Heffner K., Rauziński R. (2003), Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego), Opole, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 • 8. Jończy R. (2003), Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • 9. Kosiński L. (1960), Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 r., Dokumentacja Geograficzna, z. 2, Warszawa, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • 10. Orczyk J. i in. (red.) (2012), Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • 11. Pisz Z. (red.) (2003), Zadania społeczne, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • 12. Prognoza ludności na lata 2008-2035 (2009), Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • 13. Rauziński R. (2002), Społeczeństwo Śląska Opolskiego w latach 1989-2020 (aspekty demograficzne i społeczne), Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • 14. Rauziński R. (2005), Czynnik demograficzny w rozwoju społeczno-gospodarczym Śląska Opolskiego w perspektywie do 2020 r., w: K. Heffner, K. Malik (red.), Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • 15. Solga B. (2003), Migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim a integracja europejska, w: K. Frysztacki, K. Heffner (red.), W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • 16. Szczygielski K. (1994), Badania demograficzne i osadnicze w Instytucie Śląskim, w: K. Heffner (red.), Instytut Śląski 1934-1994, Opole, Instytut Śląski.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575614

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.