PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 8 | 24--29
Tytuł artykułu

Wykluczenie cyfrowe w ochronie zdrowia z perspektywy pacjentów oraz personelu medycznego

Autorzy
Warianty tytułu
Digital Divide in Health Care from the Perspective of Patients and Medical Personnel
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykluczenie cyfrowe jest zjawiskiem, które można spotkać w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Jednym z nich jest ochrona zdrowotna, a zjawisko to często dotyczy zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z tym zagadnieniem. Obejmują one w szczególności analizę przyczyn wykluczenia, charakterystykę grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, analizę skutków tego wykluczenia cyfrowego, przykłady dobrych praktyk, a także sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. Ponadto omówiono korzyści i zagrożenia włączenia cyfrowego oraz wybrane regulacje formalnoprawne. (abstrakt oryginalny)
EN
Digital divide is a phenomenon that occurs in various areas of socio-economic life. One of them is health care. Importantly, this phenomenon often affects both patients and medical personnel. The article presents selected aspects related to this issue. These include, in particular, the analysis of the causes of digital divide, characteristics of groups at risk of digital divide, analysis of the consequences of digital divide, examples of good practices, as well as ways to counteract this phenomenon. In addition, the benefits and risks of digital inclusion and selected formal and legal regulations were discussed. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Arendt Ł. (red.), Kryńska E., Kukulak-Dolata I. (2011), Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Mazowszu. Priorytety strategiczne, IPiSS, Warszawa.
 • Baker C.R. i in. (2007), Wireless sensor networks for home health care, w: 21st International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (AINAW'07), IEEE, Vol. 2, s. 832-837.
 • Batorski D. (2015), Technologie i media w domach i życiu Polaków, w: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Bąkała A., Korczak K. (2010), Accessibility of e-health services for people with disabilities, Informatyka Ekonomiczna 18, Wrocław.
 • Bendixen R.M., Horn K., Levy C. (2007), Using telerehabilitation to support elders with chronic illness in their homes, "Topics in Geriatric Rehabilitation", Vol. 23(1), s. 47-51.
 • Bui Q.N., Hansen S., Liu M., Tu Q.J. (2018), The productivity paradox in health information technology, "Communications of the ACM", Vol. 61(10), s. 78-85.
 • Cantrill S.V. (2010), Computers in patient care: The promise and the challenge, "Communications of the ACM", 53(9), s. 42-47.
 • CBOS (2015), Internauci 2015, Warszawa.
 • Dijk J. (2010), Społeczne aspekty nowych mediów, PWN, Warszawa.
 • Duplaga M. (2017), Digital divide among people with disabilities: analysis of data from a nationwide study for determinants of Internet use and activities performed online, "PloS one", Vol. 12(6), e0179825, s. 1-19.
 • Fazlagić J. (2014), Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • GUS (2015), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r., Warszawa.
 • GUS (2018), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r., Warszawa.
 • Karkowski T.A., Korczak K. (2016), Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Kontos E., Blake K.D., Chou W.Y.S., Prestin A. (2014), Predictors of eHealth usage: insights on the digital divide from the Health Information National Trends Survey 2012, "Journal of medical Internet research", 16(7), e172.
 • Korczak K. (2014), Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Korczak K. (2016), Gry dla zdrowia - koncepcja, przykłady zastosowań oraz potencjał społeczno-ekonomiczny, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 42, Warszawa.
 • Korczak K. (2017a), Internet jako źródło informacji o zdrowiu i chorobach, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 4, Część I, Łódź-Warszawa.
 • Korczak K. (2017b), Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia - uwarunkowania rozwoju w kontekście zastosowań ICT, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 46, Warszawa.
 • Korczak K., Kasielska-Trojan A., Niedźwiedziński M., Antoszewski B. (2017), A computer-supported management of photographic documentation in plastic surgery - System development and its clinical application, "Computers in biology and medicine", Vol. 86, s. 1-5.
 • Kujawski J. (2018), Wykluczenie cyfrowe jako forma wykluczenia społecznego. Przypadek Polski, "Media i Społeczeństwo", nr 9, s. 252-260.
 • Laskowska I. (2012), Zdrowie i nierówności w zdrowiu - determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lewandowska L., Karkowski T. (2014), Pozyskiwanie kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Lew-Starowicz R., Lorecka K. (2013), Włączenie cyfrowe - droga do reintegracji społecznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lorence D.P., Park H., Fox S. (2006), Racial disparities in health information access: resilience of the digital divide, "Journal of medical systems", Vol. 30(4), s. 241-249.
 • Ministerstwo Rozwoju (2015), Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020, Warszawa.
 • MSWiA (2011), Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych, Warszawa.
 • Nyczaj K., Piecuch P. (2013), Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej, Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 • Popiołek M. (2013), Wykluczenie cyfrowe w Polsce, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 32, Rzeszów.
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2015), Wykorzystanie technologii ICT w społeczeństwie informacyjnym w świetle badań systemów zarządzania wiedzą w e-zdrowiu, w: A. Białas (red.), Informatyka w Województwie Śląskim - innowacyjne trendy rozwoju, Rozprawy i Monografie, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice.
 • Stawicka A. (2015), Wykluczenie cyfrowe w Polsce, Opracowania tematyczne OT-637, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 • Strategia eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (2007), Samorząd Województwa Łódzkiego, Łódź.
 • Suchecka J., red. (2015), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Yamin C.K., Emani S., Williams D.H., Lipsitz S.R., Karson A.S., Wald J.S., Bates D.W. (2011), The digital divide in adoption and use of a personal health record, "Archives of internal medicine", Vol. 171(6), s. 568-574.
 • Ziemba E., red. (2015), Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575622

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.