PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 26 | 101--118
Tytuł artykułu

Elastyczność zatrudnienia a pozycja związków zawodowych na poziomie zakładu pracy. Wnioski z badania według metodologii Programu Badawczego CRANET

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dyskursie medialnym związki zawodowe są wskazywane jako interesariusz niechętny zmianom w zakresie elastycznych systemów pracy. Wyniki badań przeprowadzonych według metodologii CRANET w dużych firmach prywatnych na terenie Warszawy i Mazowsza sugerują, że na poziomie firm skuteczny sprzeciw wobec takich zmian nie występuje w nasilonej postaci. W firmach, w których funkcjonują związki zawodowe, i w firmach, w których są one słabsze lub nie są w ogóle obecne, nasilenie zjawisk elastyczności zatrudnienia jest zbliżone. Jedynym wyjątkiem są umowy na czas określony: związki zawodowe prawdopodobnie mogą na poziomie zakładu pracy skutecznie sprzeciwiać się wprowadzaniu takich umów na dużą skalę. (abstrakt oryginalny)
EN
Trade unions are often identified in frame of media discourse as stakeholders reluctant to change in flexible work systems. The results of the research methodology CRANET in large private companies in Warsaw and Mazovia region suggest that at the company level does not exist the trade union effective opposition in an enhanced form. In companies where unions exist, compared with companies where they are weak or not present at all, escalating phenomenon of employment flexibility is similar. The only exception is a contract for a fixed period: trade unions are likely to effectively oppose against the introduction of such contracts on a large scale at the company level.(original abstract)
Rocznik
Tom
26
Strony
101--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • 1. Atkinson J. (1984), Manpower Strategies for Flexible Organizations, "Personnel Management", t. 16, nr 8.
 • 2. Bednarski M. (2012), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • 3. Bednarski M., Frieske K.W. (red.) (2012), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • 4. CBOS (2012), Związki zawodowe i prawa pracownicze, Komunikat z badań, BS/52/2012.
 • 5. CBOS (2013), Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem, Komunikat z badań, BS/43/2013.
 • 6. Castells M. (2010), Społeczeństwo sieci. Nowa przedmowa, tłum. M. Marody i in., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 7. Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013, Warszawa, maj 2013, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/ aktualnosci/2013/1/czarna_lista_barier_213 [dostęp: 4.07.2013].
 • 8. Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/pl
 • 9. Decyzja Prezydium KK nr 1/2013 w sprawie opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", http://www.solidarnosc.org.pl/pl/prezydium-2013/28-lutego-2013-23-26/2013.html [dostęp: 4.07.2013].
 • 10. Gardawski J., Gąciarz B., Mokrzyszewski A., Pańków W. (1999), Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 • 11. Kozek W., Kubisa J., Ostrowski P. (2005), Bliżej "junk job" niż "working poor". Nisko kwalifikowana nisko płatna praca w usługach w Polsce, "Polityka Społeczna", nr 10.
 • 12. Kozek W., Kubisa J. (2011), W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej opartej na elastyczności w transporcie pasażerskim, w: W. Kozek (red.), Gra o jutro usług publicznych w Polsce, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 13. Kozek W., Ostrowski P. (2003), Problem uzwiązkowienia w Polsce. Fatum przemian ekonomicznych czy przypadek szczególny?, w: W. Kozek (red.), Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 14. Kształcenie dorosłych (2009), Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS.
 • 15. Morawski W. (1970), Konflikt przemysłowy w Ameryce. Praktyka, ideologia a nauka, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • 16. Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, http://www.opzz.org.pl/documents/10427/26730/kamysz+prawo+pracy+opinia.pdf?version=1.0 [dostęp: 4.07.2013].
 • 17. Polska - wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007), http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm
 • 18. Portet S. (2007), Elastyczność zatrudnienia w Polsce, czyli o odkrywaniu rzeczy zakrytych, w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 19. Teauge P., Grahl J. (1992), Industrial Relations Trajectories and the Future European Human Resorce Managament, w: P. Teauge, J. Grahl (red.), Industrial Relations and European Integration, London, Lawrence and Wishart.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575656

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.