PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 (63) | 40--49
Tytuł artykułu

Globalne trendy w raportowaniu niefinansowym - opcje standaryzacji

Warianty tytułu
Global Trends in non-financial Reporting - Standardization Options
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bycie podmiotem społecznie odpowiedzialnym jest oznaką prestiżu. Przedsiębiorstwa, dla których wartości CSR mają znaczenie, szybko zauważyły, iż korzystne jest bycie w gronie społecznie odpowiedzialnych. Istotnym narzędziem stały się raporty niefinansowe. Był czas, kiedy informacje dotyczące odpowiedzialności korporacyjnej uważano za nieistotne dla uwzględnienia w rocznych sprawozdaniach finansowych, jednak w ostatnim czasie nabrały one dużego znaczenia. Opracowanie ma na celu analizę standaryzacji raportowania niefinansowego. Wykorzystane zostaną dane zgromadzone przez GRI Database oraz Fundację Standardów Raportowania (FSR). Interpretacja na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz wymienionych baz pozwoli nakreślić obraz raportowania niefinansowego. Wskazane zostaną najważniejsze dla praktyki standardy na poziomie międzynarodowym.(abstrakt oryginalny)
EN
Being a socially responsible entity is a sign of prestige. Enterprises for which CSR values are important have quickly noticed that the fact of being socially responsible should be presented. Non-financial reports became an important tool in this process. There was a time when information on corporate responsibility was considered irrelevant for inclusion in the annual financial statements, but recently it has become very important. The study aims to analyze the standardization of non-financial reporting. The data collected by GRI Database and the Reporting Standards Foundation (FSR) will be used. Interpretation based on the available literature of the subject and indicated databases will allow to outline a picture of non-financial reporting. The most important internationally recognized standards will be indicated.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Caesaria A.F., Basuki B., 2017, The study of sustainability report disclosure aspects and their impact on the companies' performance, SHS Web of Conferences 34, DOI: 10.1051/ shsconf/ 73408001.
 • Calabrese A., Costa R., Ghiron N. et al., 2017, Materiality analysis in sustainability reporting: a method for making it work in practice European, Journal Of Sustainable Development, vol. 6(3), 439-447, DOI: 10.14207/ejsd.2017.v6n3p439.
 • Consolidated set of GRI sustainability reporting standards 2018, Global Reporting Initiative.
 • Dymowski J., 2017, Jak wybrać standard raportowania?, Parkiet, https://www.parkiet.com.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy z dnia 22 października 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 330, str. 1).
 • http://database.globalreporting.org/search/ (dostęp: 29.03.2019).
 • King A., Blasco J.L., 2017, The road ahedad. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting, KPMG International Cooperative.
 • Krištofik P., Lament M., Musa H., 2016, The reporting of non-financial information and the rationale for its standardization, Ekonomie a Management, vol. 19(2), 157-175, DOI: 10.15240/tul/001/ 2016-2-011.
 • Maj J., Hawrysz L., Bębenek P., 2018, Determinants of corporate social responsibility disclosure in polish organisations, International Journal of Contemporary Management, vol. 17(1), 197-215, Doi:10.4467/ 24498939IJCM.18.011.8390.
 • Obłoza M., 2018, Development of non-financial reporting in Poland before the implementation of Directive 2014/95/EU, Marketing i Rynek, vol. 11, 322-336.
 • Truant E., Corazza L., Scagnelli, S. D., 2017, Sustainability and risk disclosure: an exploratory study on sustainability reports, Sustainability, vol. 9(4).
 • www.rejestrraportow.pl (dostęp: 29.03.2019).
 • Zyznarska-Dworczak B., 2018, Accounting theories towards non-financial reporting, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, vol. 356, s. 157-169.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575678

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.