PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | R. 17, nr 1, cz. 1 | 35--47
Tytuł artykułu

Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selection of Game Mechanisms to Increase Employees Engagement and Motivation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie podejmuje problematykę motywowania pracowników przy zastosowaniu gamifikacji. Liczne badania wskazują na niski poziom zaangażowania pracowników w wykonywanie obowiązków służbowych i podejmowanie własnych inicjatyw w pracy. Z tego względu przedsiębiorstwa coraz częściej wzbogacają swoje systemy motywacyjne w innowacyjne rozwiązania, wprowadzając między innymi elementy znane z gier. Działania mające na celu podniesienie poziomu zaangażowania swoich pracowników niejednokrotnie wywołują odwrotny skutek. Przygotowanie grywalizacji, która rzeczywiście przełoży się na wzrost motywacji, okazuje się złożonym problemem. Temat jest opisywany zarówno w literaturze zagranicznej, jak i polskiej, jednakże determinanty skuteczności zastosowania grywalizacji w motywowaniu pracowników wymagają dalszych badań. Celem artykułu jest dobór mechanizmów gier zwiększających motywację zewnętrzną i wewnętrzną pracownika dostosowanych do określonego typu gracza, jaki reprezentuje. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych podjęta zostanie próba wyznaczenia wspólnego typu gracza właściwego dla działów finansowych dużych przedsiębiorstw działających w Polsce. Dzięki przeprowadzonym badaniom i w oparciu o literaturę przedmiotu określono predyspozycje pracowników do akceptacji zastosowania wybranych mechanizmów znanych z gier w systemach motywacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Paper is related to the issue of motivating employees using gamification. Majority of studies indicate low level of employee involvement in performing professional duties and undertaking own initiatives at work. For this reason, companies increasingly enrich their incentive systems with innovative solutions, introducing, among others, elements known from games. Although actions aimed at increasing involvement level of their employees often have the opposite effect. Preparation of gamification with positive impact on employees motivation, turns out to be a complex issue. The subject is described in both foreign and Polish literature, however, efficiency determinants of using gamification in motivating employees require further research. The aim of the article is to choose game mechanisms that increase the external and internal motivation of the employee adjusted to the specific type of player he represents. On the basis of conducted surveys, an attempt will be made to designate a common type of player appropriate for the financial departments of enterprises operating in Poland. Thanks to the conducted research and based on the literature of the subject, the employees' predisposition to the acceptance of the use of selected mechanisms known from games in motivational systems was determined. (original abstract)
Rocznik
Strony
35--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aon plc (2017), 2018 Trends in Global Employee Engagement. Global anxiety erodes employee engagement gains, https://www.aon.com/unitedkingdom/attachments/trp/2017-Trends-in-Global-Employee-Engagement.pdf, dostęp: 13.02.2019.
 • Bartle R. (1996), Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit MUDs, http://mud.co.uk/richard/hcds.htm, dostęp: 6.02.2019.
 • Bielecki W.T. (2014), Gamification - Learning by Doing and Fun?, "Економічний нобелівський вісник", № 1.
 • Burke B. (2014), Gamify, How Gamification Motivates People to Do Extraordinary Things, Bibliomotion, New York.
 • Csikszentmihalyi M. (2005), Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, Wydawnictwo Moderator, Wałbrzych.
 • Jimenez S. (2013), Gamification Model Canvas, https://www.gamasutra.com/blogs/SergioJimenez/20131106/204134/Gamification_Model_Canvas.php, dostęp: 5.02.2019.
 • Kozłowska I. (2016), Gamifikacja - specyfika wykorzystania narzędzia w Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 255.
 • Litwin M. (2014), Pojęcie grywalizacji wobec zjawisk związanych z rynkiem pracy, "Homo Ludens", nr 1.
 • Marczewski A. (2013), Gamification: A Simple Introduction & a Bit More. Tips, advice and thoughts on gamification, Kindle edition.
 • Marczewski A. (2015), In Even Ninja Monkeys Like to Play: Gamification, Game Thinking and Motivational Design, CreateSpace Independent Publishing Platform.
 • Marczewski A. (2016), Gamified UK User Type Test, https://gamified.uk/UserType-Test2016/user-type-test.php
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575690

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.