PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 568 | 522
Tytuł artykułu

Przemiany samorządu terytorialnego w Niemczech (1945-2017)

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Publikacja ta jest ważnym elementem uzupełniającym istniejącą w niewielkim zakresie i rozproszoną wiedzę na temat przemian ustrojowo-strukturalnych samorządu terytorialnego w RFN od zakończenia II wojny światowej po dzień dzisiejszy. Jest to pierwsza publikacja, która w kompleksowy sposób pokazuje przeobrażenia ustrojowo-strukturalne niemieckiego samorządu terytorialnego i obrazuje jego 16 modeli. Zawarte w niej analizy stanowią kompleksowe podejście do zjawiska przemian ustrojowo-strukturalnych w ciągu kilkudziesięciu lat. Mogą być także inspiracją do dalszych badań w obszarze niemieckiego samorządu terytorialnego (min. finanse, gospodarka, majątek, formy demokracji bezpośredniej). Książka ta z pewnością przybliża polskiemu czytelnikowi problematykę przemian ustrojowo-strukturalnych samorządu terytorialnego w państwie (na terenie poszczególnych krajów związkowych) będącym jedną z ojczyzn współczesnej samorządności, najbliższym sąsiadem i partnerem w strukturach europejskich oraz jednym z najważniejszych graczy polityczno-gospodarczych światowego formatu. Publikacja ta może stanowić również odniesienie do polskiego samorządu terytorialnego. Materiał zawarty w niniejszej monografii może być pomocny dla polskich samorządów współpracujących licznie ze swymi niemieckimi odpowiednikami. Z cala, pewnością ułatwi zrozumienie specyfiki i złożoności niemieckiego samorządu terytorialnego oraz pozwoli na swobodne poruszanie się po materii przemian ustrojowo-strukturalnych. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
522
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über das Statut der Saar vom 23. Oktober 1954, BGBl. II 1955, s. 296 i n.
 • Allgemeine Konvention zwischen dem Saarlarul und Frankreich (Saar-Konvention) vom 3. März 1950,Amtsbl. Saar 1951, s. 3 i n.
 • Allgemeine Konvention zwischen Frankreich und dem Saarland (Saar-Konvention) vom 20. Mai 1953, Amtsbl. Saar 1953, s. 770 i n.
 • Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten (Deutschlandvertrag) vom 26. Mai 1952, BGBl. II 1954, s. 28 i n.
 • Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten (Deutschlandvertrag) in der geänderten Fassung vom 23. Oktober 1954, BGBl. II 1954, s. 59 i n.
 • Vertrag über die Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 20. September 1955, GBl. DDR 1955, s. 918.
 • Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik zur Regelung der Saarfrage vom 27. Oktober 1956, BGBl. II 1956, s. 1589 i n.
 • Abkommen über eine Drei-Mächte-Kontrolle in Deutschland vom 8. April 1949, Verordnungsblatt für die Britische Zone 1949, s. 413.
 • Anordnung Nr. 8 des französischen Oberkommandos in Deutschland betreffend Anschluß von Gemeinden an die Verwaltung des Saargebietes vom 18. Juli 1946, Amtsblatt des französischen Oberkommandos in Deutschland, s. 248 i n.
 • Militärregierung - Deutschland Amerikanisches Kontrollgebiet, Militärregierung - Deutschland Britisches Kontrollgebiet Gesetz Nr. 15 Verwaltungsangehörige der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom 15. Juni 1949, Gesetz- und Verordnungsblatt Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 1948, Beilage 2, s. 1.
 • Militärregierung - Deutschland Amerikanisches Kontrollgebiet Gesetz Nr. 25 Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes (Übergangsbestimmungen) vom 1. September 1949; Militärregierung - Deutschland Britisches Kontrollgebiet Verordnung Nr. 201 Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes (Übergangsbestimmungen) vom 1. September 1949, Regierungsblatt der Militärregierung für Württemberg-Baden 1948, s. 72.
 • Militärregierung - Deutschland Amerikanisches Kontrollgebiet Proklamation Nr. 3 vom 21. Januar 1947, Regierungsblatt der Militärregierung Württemberg-Baden 1947, s. 29.
 • Militärregierung - Deutschland Amerikanisches Kontrollgebiet Proklamation Nr. 7 Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom 9. Februar 1948; Militärregierung - Deutschland Britisches Kontröllgebiet Verordnung Nr. 126 Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom 9. Februar 1948, Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 1948, Beilage 1, s. 1; Regierungsblatt der Militärregierung für Württemberg-Baden 1948, s. 72.
 • Militärregierung - Deutschland Amerikanisches Kontrollgebiet Proklamation Nr. 8 Errichtung eines deutschen Obergerichts für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet vom 9. Februar 1948; Militärregierung - Deutschland Britisches Kontrollgebiet Verordnung Nr. 126 Errichtung eines deutschen Obergerichts für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet vom 9. Februar 1948, Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 1948, Beilage 1, s. 8; Regierungsblatt der Militärregierung für Württemberg-Baden 1948, s. 72.
 • Verfügung Nr. 7 des französischen Oberkommandos in Deutschland über die Organisation der Verwaltung des Saargebietes vom 5. September 1945, Amtsblatt des französischen Oberkommandos in Deutschland 1945, Nr. 3, s. 17 i n.
 • Verfügung Nr. 73 betreffend Organisation der Verwaltung des Saargebietes vom 18. Juli 1946, Amtsblatt des französischen Oberkommandos in Deutschland 1946, Nr. 29, s. 247 i n.
 • Verordnung Nr. 46 Auflösung der Provinzen des ehemaligen Landes Preußen in der Britischen Zonen und Ihre Neubildung als selbständige Länder. Verkündet am 26. Oktober 1946, GVOB1. Schl.-H. 1946, s. 113; Amtsblatt der Militärregierung Deutschland, Britisches Kontrollgebiet, Jahrgang 1946, Nr. 12, s. 305.
 • Verordnung Nr. 53 des französischen Oberkommandos in Deutschland über die Gemeindewahlen in Württemberg, Hohenzollern und im Landkreis Lindau vom 5. August 1946, Amtsblatt des französischen Oberkommandos in Deutschland 1946, Nr. 32, s. 275.
 • Verordnung Nr. 54 des französischen Oberkommandos in Deutschland über die Gemeindewahlen im Saargebiet vom 5. August 1946, Amtsblatt des französischen Oberkommandos in Deutschland 1946, Nr. 32, s. 277 i n.
 • Verordnung Nr. 60 des französischen Oberkommandos in Deutschland über die Wahlen zu den Kreisversammlungen in Baden vom 2. September 1946, Amtsblatt des französischen Oberkommandos in Deutschland 1946, Nr. 37, s. 211.
 • Verordnung Nr. 63 des französischen Oberkommandos in Deutschland über die Wahlen zu den Kreisversammlungen in Württemberg vom 2. September 1946, Amtsblatt des französischen Oberkommandos in Deutschland 1946, Nr. 37, s. 309.
 • Verordnung Nr. 65 des französischen Oberbefehlshabers in Deutschland über Bildung einer Beratenden Versammlung für Baden vom 8. Oktober 1946, Amtsblatt des französischen Oberkommandos in Deutschland 1946, Nr. 42, s. 335.
 • Verordnung Nr. 66 des französischen Oberbefehlshabers in Deutschland über Bildung einer Beratenden Versammlung für Württemberg vom 8. Oktober 1946, Amtsblatt des französischen Oberkommandos in Deutschland 1946, Nr. 42, s. 338.
 • Verordnung Nr. 68 des französischen Oberkommandos in Deutschland über Bildung eines Vorläufigen Ausschusses zur Verwaltung des Saarlandes vom 8. Oktober 1946, Amtsblatt des französischen Oberkommandos in Deutschland 1946, Nr. 43, s. 460 i n.
 • Verordnung Nr. 93 betreffend Neuorganisation der Verwaltung der Rheinpfalz und des Saargebietes vom 6. Juni 1947, Amtsblatt des französischen Oberkommandos in Deutschland 1947, Nr. 77, s. 765 i n.
 • Verordnung Nr. 107 des französischen Oberkommandos in Deutschland über die Wahl einer saarländischen gesetzgebenden Versammlung vom 25. August 1947, Amtsblatt des französischen Oberkommandos in Deutschland 1947, Nr. 101, s. 1012 i n.
 • Vorläufige Verfassung von Groß-Berlin, http://www.verfassungen.de/de/be.berlin46-index.htm (dostęp: 15.12.2015).
 • Wahlordnung für die Gemeinde Wahlen in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands Berlin 1946.
 • Wahlordnung für die Landtags- und Kreistagswahlen in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands vom 11. September 1946, VGB1. Provinzreg. Mark Bbg. 1946, s. 323.
 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, BGBl I 1949, Nr. 1, s. 1-19, z późn. zm.
 • Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1949, GBl. DDR I 1949, Nr. 1, s. 5-16, z późn. zm.
 • Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 6. April 1968, GBl. DDR I 1968, Nr. 8, s. 199-222.
 • Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 6. April 1968 in der Fassung des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1974, GBl. DDR I 1974, Nr. 47, s. 432-456.
 • Beschluß der Volkskammer vom 17. April 1963 über die Aufhebung von gesetzlichen Bestimmungen, GBl. DDR I 1963, Nr. 6, s. 92.
 • Beschluss des Bundesrates. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 90, 91c, 104b, 104c, 107,108, 109a, 114,125c, 143d, 143e, 143f, 143g), Bundesrat, Drucksache 430/17, https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0401-0500/430-17.pdf?_ blob=publicationFile&v=5 (dostęp: 15.10.2017).
 • . Beschluss des Bundesrates. Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzaus-gleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften, Bundesrat, Drucksache 431/17, https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0401-0500/431-17.pdf?_blob=publicationFile&v=6 (dostęp: 15.10.2017).
 • Beschluß des Ersten Senats vom 17. Oktober 1957 - 1 BvF 1/57 - Bverf. GE 7, 155 - Hauptamtliche Bürgermeister.
 • Beschluß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik "Die weitere Gestaltung des Systems der Planung und Leitung der Wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, der Versorgung und Betreuung der Bevölkerung in den Bezirken, Kreisen, Städten, und Gemeinden" - zur Entwicklung sozialistischer Kommunalpolitik - vom 16. April 1970, GBl. DDR I 1970, Nr. 10, s. 39-62.
 • Beschluß des Zweiten Senates vom 12. Juli 1960 - 2 BvR 373/60, 442/60 - Bverf. GE 11, 266 - Wählervereinigung.
 • Beschluß des Zweiten Senats vom 15. Februar 1978 - 2 BvR 134, 268/76 - Bverf. GE 47, 253 - Gemeindeparlamente.
 • Beschluss des 2. Senates vom 5. Dezember 2002 - 2 BvL 5/98 - Bverf. GE 107, 59 - Lippeverband.
 • Beschluß zur Gründung der Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums (Treuhandsnstalt) vom 1. März 1990, GBl. DDR I 1990, Nr. 14, s. 107.
 • Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik zu den Ordnungen und die Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe vom 28. Juni 1961, GBl. DDR I 1961, Nr. 6, s. 51-52.
 • Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über Aufgaben und die Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe unter den Bedingungen des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft vom 2. Juli 1965, GBl. DDR I 1965, Nr. 12, s. 159-206.
 • Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über die Festigung der territorialen Gliederung der Bezirke, Kreise, Städte, Stadtbezirke und Gemeinden vom 28. Juni 1961, GBl. DDR I 1961, Nr. 13, s. 157-158.
 • Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vom 12. März 1951, BGBl. I 1951, Nr. 17, s. 243-254; Neufassungen: BGBl. I 1985, Nr. 60, s. 2226-2229; BGBl. 1993 I, Nr. 45, s. 1473-1487.
 • Gesetz über die örtliche Volksvertretungen und ihre Organe in der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. Juli 1973, GBl. DDR I 1973, Nr. 32, s. 313-336.
 • Gesetz über die örtliche Volksvertretungen in der Deutschen Demokratischen Republik vom 4. Juli 1985, GBl. DDR I 1985, Nr. 18, s. 213-236.
 • Gesetz über die örtlichen Organe der Staatsmacht vont 18. Januar 1957, GBl. DDR I 1957, Nr. 8, s. 65-72.
 • Gesetz über die Reform des öffentlichen Haushaltswesens vom 15. Dezember 1950, GBl. DDR I 1950, Nr. 142, s. 1201-1202.
 • Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in der DDR: (Kommunal-Verfassung), GBl. DDR I 1990, Nr. 28, s. 255-269.
 • Gesetz über die Vollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des Staatsaparates in der Deutschen Demokratischen Republik vom 11. Februar 1958, GBl. DDR I 1958, Nr. 8, s. 117-120.
 • Gesetz über das Vermögen der Gemeinden, Städte und Landkreise (Kommunalvermögensgesetz - KVG) vom 6. Juli 1990, I GBl. DDR I 1990, Nr. 42, s. 660-662.
 • Gesetz über die Rechte und Pflichten der Volkskammer gegenüber den örtlichen Volksvertretungen vom 18. Januar 1957, GBl. DDR I 1957, Nr. 8, s. 72-73.
 • Gesetz über die Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen in der Deutschen Demokratischen Republik vom 3. April 1957, GBl. DDR I 1957, Nr. 27, s. 221-230.
 • Gesetz über die Wahlen zu den Volksvertretungen der Deutschen Demokratischen Republik (Wahlgesetz) vom 31. Juli 1963, GBl. DDR I 1963, Nr. 8, s. 97 i n.
 • Gesetz über die Wahlen zur Volkskammer, zu den Landtagen, Kreistagen und Gemeindevertretungen in der Deutschen Demokratischen Republik am 15. Oktober 1950 vom 9. August 1950, GBl. DDR I 1950, Nr. 88, s. 743-749.
 • Gesetz über die weitere Demokratisierung des Aufbaus und der Arbeitsweise der Staatliche Organe in den Länder in der Deutschen Demokratischen Republik vom Ordnung über den Aufbau und die Arbeitsweise der staatlichen Organe der Bezirke vom 24. Juli 1952, GBl. DDR I 1952, Nr. 49, s. 613 i n.
 • Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 90, 91c, 104b, 104c, 107, 108, 109a, 114, 125c, 143d, 143e, 143f 143g), BGBl I 2017, Nr. 47, s. 2347-2349.
 • Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik (Verfassungsgrundsätze) vom 17. Juni 1990, GBl. DDR I 1990, Nr. 33, s. 299-300.
 • Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften, BGBl I 2017, Nr. 57, s. 3122-3157.
 • Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens (Treuhandgesetz) vom 17. Juni 1990, GBl. DDR I 1990, Nr. 33, s. 300-304.
 • Ordnung über den Aufbau und die Arbeitsweise der staatlichen Organe der Bezirke vom 24. Juli 1952, GBl. DDR I 1952, Nr. 101, s. 621-623.
 • Ordnung über den Aufbau und die Arbeitsweise der staatlichen Organe der Kreise vom 24. Juli 1952, GBl. DDR I 1952, Nr. 101, s. 623-625.
 • Ordnung über den Aufbau und die Aufgaben der Stadtbezirksversammlung und ihrer Organe in den Stadtbezirken vom 8. Januar 1953, GBl. DDR I 1953, Nr. 4, s. 60-66.
 • Ordnung über den Aufbau und die Aufgaben der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Organe in den Stadtkreisen vom 8. Januar 1953, GBl. DDR I 1953, Nr. 4, s. 53-60.
 • Ordnung über die Aufgaben und die Arbeitsweise der Stadtverordnetenversammlungen und ihrer Organe in den Stadtkreisen, GBl. DDR I 1961, Nr. 8, s. 99-122.
 • Ordnung über die Aufgaben und die Arbeitsweise der Stadtverordnetenversammlungen und ihrer Organe in den kreisangehörigen Städten, GBl. DDR I 1961, Nr. 6, s. 52-74.
 • Ordnung über die Aufgaben und die Arbeitsweise der Gemeindevertretung und seiner Organe, GBl. DDR I 1961, Nr. 10, s. 139-150.
 • Ordnung über die Aufgaben und die Arbeitsweise der Stadtverordnetenversammlungen und der Stadtbezirken und ihrer Organe in der Hauptstadt det DDR, Berlin und den Stadtkreisen mit Stadtbezirken, GBl. DDR I 1961, Nr. 16, s. 169.
 • Ordnung über die Aufgaben und die Arbeitsweise des Bezirkstages und seiner Organe, GBl. DDR I 1961, Nr. 6, s. 52-74.
 • Ordnung über die Aufgaben und die Arbeitsweise des Kreistages und seiner Organe, GBl. DDR I 1961, Nr. 7, s. 75-98.
 • Urteil des Ersten Senats vom 20. März 1952 - 1 BvR 267/51 - Bverf. GE 1, 167 - Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden.
 • Urteil des Zweiten Senats vom 23. Januar 1957 - 2 BvF 3/56 - Bverf. GE 6, 104 - Kommunalwahl-Sperrklausel I.
 • Verordnung über die Tätigkeit von Bürgerkomitees und Bürgerinitiativen vom 1. März 1990, GBl. DDR I 1990, Nr. 15, s. 112.
 • Verordnung zur Umwandlung von Volkseigenen Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen in Kapitalgesellschaften vom 1. März 1990, GBl. DDR I 1990, Nr. 14, s. 107.
 • Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands - Einigungsvertragsgezetz - und der Vereinbarung vom 18. September 1990, BGBl. II 1990, Nr. 35, s. 885-1246.
 • Landessatzung für Schleswig-Holstein vom. 13. Dezember 1949, GVOB1. Schl.-H. 1950, s. 3.
 • Landesverfassung für der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Oktober 1947, BremGBl. 1947, s. 251; Neufassung: Brem. GBl. 1973, s. 17.
 • Niedersächsisches Verfassung vom 13. April 1951, Nds. GVB1. 1951, s. 103.
 • Niedersächsisches Verfassung vom 19. Mai 1993, Nds. GVB1. 1993, s. 107.
 • Staatsgrundgesetz des Staates Groß-Hessen vom 22. November 1945, GVB1. für Groß Hessen 1945, s. 23.
 • Verfassung der Freien Hansestadt Bremen vom21. Oktober 1947, Brem. GBl. 1947, s. 251.
 • Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 5. Juni 1952, HmbGVBl. 1952, s. 100-a.
 • Verfassung der Hansestadt Hamburg vom 15. Mai 1946, HmbGVBl. 1946, s. 51.
 • Verfassung der Ostfriesischen Landschaft vom 2. Dezember 1989, http://www.ostfriesischelandschaft.de/398.html (dostęp: 04.01.2006).
 • Verfassung des Freistaats Thüringen vom 25. Oktober 1993, GVB1. Thür. 1993, s. 625.
 • Verfassung des Freistaates Bayern vom 2. Dezember 1946, BayGVBl. 1946, s. 333.
 • Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27. Mai 1992, SächsGVBl. 1992, s. 234.
 • Verfassung des Landes Baden vom 18. Mai 1947, RegBl. LandesregB. 1947, 2 Jahrgang, s. 129.
 • Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. November 1953, GBl. B-W 1953, s. 173.
 • Verfassung des Landes Brandenburg vom 20. August 1992, GVB1. Bbg. 1992, T. I, s. 298.
 • Verfassung des Landes Hessen vom 1. Dezember 1946, GVB1. Hess. 1946, s. 229.
 • Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Mai 1993, GVOB1. M-V 1993, s. 372.
 • Verfassung des Saarlandes vom 15, Dezember 1947, Amtsbl. Saar. 1947, s. 107.
 • Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16. Juli 1992, GVOB1. LSA 1992, s. 600.
 • Verfassung des Landes Schleswig-Holstein vom 13. Dezember 1949 in der Fassung vom 13. Juni 1990, GVOB1. Schl.-H. 1990, s, 391.
 • Verfassung des Saarlandes vom 15. Dezember 1947, Amtsbl. Saar. 1947, s. 107.
 • Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 28. Juni 1950, GVB1. NW 1950, s. 127.
 • Verfassung für die Stadt Bremerhaven vom 4. November 1947, Brem. GBl. 1947, s. 291; Brem. GBl. 1948, s. l; Brem. GBl. 1963, s. 127; Brem. GBl. 1971, s. 243.
 • Verfassung für die Stadt Bremerhaven vom 13, Oktober 1971, Brem. GBl. 1971, s. 243 i n.; Änderungen nach der Vereinigung Deutschland: Brem. GBl. 1991, s. 21; Brem. GBl. 1992, s. 39, 255; Brem. GBl. 1995, s. 335; Brem. GBl. 1996, s. 193, 325; Brem. GBl. 1998, s. 92, 338; Brem. GBl. 2006, s. 155; Brem. GBl. 2007, s. 453; Brem. GBl. 2012, s. 382.
 • Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 1947, GVB1. Rh.-Pf. 1947, s. 209.
 • Verfassung für Württemberg-Baden vom 28. November 1946, RegBl. Reg. Würt.-B. 1946, s. 277 in.
 • Verfassung für Württemberg-Hohenzollern vom 18. Mai 1947, RegBl. LWürtt.-Hohenz. 1947, s. 1-12.
 • Verfassung von Berlin vom 1. September 1950, Verordnungsblatt für Berlin 1950, T. I, s. 433 i n.; Änderungen: GVB1. B. 1958, s. 41, 125; GVB1. B. 1963, s. 77; GVB1. B. 1969, s. 1029, 2511; GVB1. B. 1971, s. 1060; GVB1. B. 1974, s. 2741; GVB1. B. 1981, s. 346.
 • Verfassung von Berlin vom 23. November 1995, GVB1. B. 1995, s. 779 i n.
 • Achtes Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin, GVB1. B. 2006, s. 446-447.
 • Achtes Gesetz zur Änderung des Bezirksverwaltungsgesetz, GVB1. B. 2008, s. 292-293.
 • Achtundzwanzigstes Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin, GVB1. B. 1994, s. 217-219.
 • Amtsordnung für Schleswig-Holstein vom 17. Juni 1952, GVOB1. Schl.-H. 1952, s. 47 i n.; GVOB1. Sch.-H. 1966, s. 95 i n.; GVOB1. Schl.-H. 1977, s. 448 i n.; GVOB1. Schl.-H. 1990, s. 209 i n.
 • Amtsordnung für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung vom 19. Januar 1994, GVOB1. Schl.-H. 1994, s. 75 i n.; Änderungen: GVOB1. Schl.-H. 1996, s. 33, 372, 652; GVOB1. Schl.-H. 1999, s. 172; GVOB1. Schl.-H. 2001, s. 184; GVOB1. Schl.-H. 2002, s. 126.
 • Amtsordnung für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung von Bekanntmachung vom 28. Februar 2003, GVOB1. Schl.-H. 2003, s. 112 i n.; Änderungen: GVOB1. Schl.-H. 2004, s. 153, 180; GVOBl. Schl.-H. 2005, s. 57, 60; GVOB1. Schl.-H. 2006, s. 28, 278, 285; GVOBl. Schl.-H. 2007, s. 452; GVOBl. Schl.-H. 2008, s. 149; GVOBl. Schl.-H. 2009, s. 93; GVOBl. Schl.-H. 2012, s. 371-372, 739; GVOBl. Schl.-H. 2013, s. 72; GVOBl. Schl.-H. 2014, s. 328; GVOBl. Schl.-H. 2015, s. 105, 344; GVOBl. Schl.-H. 2016, s. 528, 788.
 • Baden-Württembergische Wohlfartsverbandsgesetz vom 23. April 1963, GBl. B-W 1963, s. 35 i n.
 • Badische Gemeindeordnung vom 25. März 1947, Amtsbl. Landesverw. B. 1947, s. 53.
 • ezirksordnung für den Bezirksverband Pfalz vom 14. Dezember 1973, GVB1. Rh.-Pf. 1973, s. 466 i n.
 • Bezirksordnung für den Freistaat Bayern vom 27. Juli 1953, BayGVBl. 1953, s. 107 i n.
 • Bezirksordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998, BayGVBl. 1998, s. 850 i n.; Änderungen: BayGVBl. 1999, s. 542; BayGVBl. 2001, s. 140; BayGVBl. 2002, s. 962, 979; BayGVBl. 2003, s. 497; BayGVBl. 2004, s. 272; BayGVBl. 2005, s. 659; BayGVBl. 2006, s. 405, 975; BayGVBl. 2009, s 400- BayGVBl. 2012, s. 366; BayGVBl. 2015, s. 458; BayGVBl. 2016, s. 335.
 • Bezirksverwaltungsgesetz in der Fassung vom 28. Februar 2001, GVBl. В. 2001, s. 61 i n.
 • Bezirksverwaltungsgesetz in der Bekanntmachung der Neufassung vom 14. Dezember 2005 GVBl. B. 2006, s. 2 i n.
 • Bezirksverwaltungsgesetz in der Fassung vom 28. Februar 2001, GVBl. B. 2001, s. 61 i n.
 • Demokratische Gemeindeordnung für das Land Sachsen vom 6. Februar 1947, GVBl. LS 1947, s. 54 i n.
 • Demokratische Kreisordnung für die Mark Brandenburg vom 19. Dezember 1946, GVBl. der Provinzialreg. Mark Bbg. 1947, s. 1 i n.
 • Demokratische Kreisordnung für das Land Mecklenburg vom 13. Januar 1947, RegBl. LM 1947, s. 9 i n.
 • Deutsche Gemeindeordnung vom 21. Dezember 1945, GVBl. für Groß-Hessen 1946, s. 9.
 • Die demokratische Kreisordnung vom 20. Dezember 1946, RegBl. Thür. 1947, s. 6 i n.
 • Die Deutsche Gemeindeordnung in der Fassung des Anwendungsgesetzes Nr. 30 vom 20. Dezember 1945, RegBl. Würt.-B. 1946, Nr. 1, s. 5 i n.; Änderungen: RegBl. Würt.-B. 1947, s. 102; RegBl. Würt.-B. 1950, s. 111.
 • Erster Gesetz zur Verwaltungsreform (Kreisreformgesetz) vom 26. Juli 1971, GBl. BW 1971, s. 314 i n.; Geändert durch: Gesetz vom 25. Oktober 1973, GBl. BW 1973, s. 385, § 2; Gesetz vom 16. Dezember 1975, GBl. BW 1975, s. 864, art. 84; Gesetz vom 25. Juli 1979, GBl. BW 1979, s. 298; Gesetz vom 28. Juni 1993, GBl. BW 1993, s. 505.
 • Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, HmbGVBl. 1996, s. 77-78.
 • Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin, GVBl. B. 2005, s. 346.
 • Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25. Juli 1955, GBl. BW 1955, s. 129 i n.; Neufassungen: GBl. BW 1974, s. 373 i n.; GBl. BW 1976, s. 1; GBl. BW 1983, s. 577 i n.
 • Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, GBl. B-W 2000, s. 582; Änderungen: GBl. BW 2003, s. 271; GBl. BW 2004, s. 469, 882, 884, 895; GBl. BW 2005, s. 705; GBl. BW 2006, s. 20; GBl. BW 2008, s. 343, 354; GBl. BW 2009, s. 185; GBl. BW 2010, s. 555, 558, 793, 962; GBl. BW 2012, s. 65, 68; GBl. BW 2013, s. 55; GBl. BW 2015, s. 870, 1147; GBl. BW 2016, s. 1-2; GBl. BW 2017, s. 99-100.
 • Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 28. Oktober 1952, GV. NW 1952, s. 283 i n.; Neufassungen: GV. NW 1975, s. 91 i n.
 • Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994, GV. NW 1994, s. 666; Änderungen: GV. NW 1995, s. 1198; GV. NW 1996, s. 124; GV. NW 1997, s. 422, 458; GV. NW 1998, s. 762; GV. NW 1999, s. 386, 590, 718; GV. NRW 2000, s. 245; GV. NRW 2001, s. 811; GV. NRW 2002, s. 160; GV. NRW 2003, s. 254, 766; GV. NRW 2004, s. 96, 644; GV. NRW 2005, s. 306, 498; GV. NRW 2007, s. 380; GV. NRW 2008, s. 514; GV. NRW 2009, s. 380, 950; GV. NRW 2010, s. 688; GV. NRW 2011, s. 270-271, 539, 685; GV. NRW 2012, s. 432, 436, 474; GV. NRW 2013, s. 194, 564, 878; GV. NRW 2015, s. 208; GV. NRW 2016, s. 966.
 • Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003, GVOB1. Schl.-H. 2003, s. 57; Änderungen: GVOB1. Schl.-H. 2004, s. 153, 165; GVOB1. Schl.-H. 2005, s. 57, 66; GVOB1. Schl.-H. 2006, s. 28, 278, 285; GVOB1. Schl.-H. 2007, s. 271, 328, 452; GVOB1. Schl.-H. 2008, s. 310; GVOB1. Schl.-H. 2009, s. 93; GVOB1. Schl.-H. 2010, s. 789; GVOB1. Schl.-H. 2012, s. 89, 95, 370-371, 375, 696, 739, 740, 745; GVOB1. Schl.-H. 2013, s. 72; GVOB1. Schl.-H. 2014, s. 75, 129, 473; GVOB1. Schl.-H. 2015, s. 105, 200, 203; GVOB1. Schl.-H. 2016, s. 528, 552, 788; GVOB1. Schl.-H. 2017, s. 140.
 • Gemeindeordnung für Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober 1993, GVOB1. LSA 1993, s. 568; Änderungen: GVOB1. LSA 1994, s. 164; GVOB1. LSA 1995, s. 314; GVOB1. LSA 1997, s. 446, 460, 715, 721; GVOB1. LSA 1998, s. 460, 499; GVOB1. LSA 1999, s. 152; GVOB1. LSA 2000, s. 664; GVOB1. LSA 2001, s. 2, 136, 434, 457, 540; GVOB1. LSA 2002, s. 130, 136, 336; GVOB1. LSA 2003, s. 22, 158, 318; GVOB1. LSA 2004, s. 230, 234, 246, 852, 856; GVOB1. LSA 2005, s. 692, 695, 698, 700, 808; GVOB1. LSA 2006, s. 128, 522; GVOB1. LSA 2007, s. 352; GVOBL LSA 2008, s. 40, 46, 238-239; Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009, GVOB1. LSA 2009, s. 383, 648, 677; GVOB1. LSA 2010, s. 190, 406, 408; GVOBL LSA 2011, s. 14, 18, 814; GVOB1. LSA 2013, s. 498; Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014, GVOBl. LSA 2014, s. 288, 343.
 • Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung vom 22. August 1998, BayGVBl. 1998, s. 796; Änderungen: BayGVBl. 1999, s. 86, 542; BayGVBl. 2000, s. 136; BayGVBl. 2001, s. 140; BayGVBl. 2002, s. 362; BayGVBl. 2003, s. 416, 497; BayGVBl. 2004, s. 272; BayGVBl. 2005, s. 659, 665; BayGVBl. 2006, s. 405, 497; BayGVBl. 2007, s. 271, 950; BayGVBl. 2009, s. 400; BayGVBl. 2012, s. 366; BayGVBl. 2015, s. 458; BayGVBl. 2016, s. 335.
 • Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern vom 25. Januar 1952, BayGVBl. 1952, s. 19 i n.; Neufassungen: BayGVBl. 1974, s. 502 i n.
 • Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, GVB1. Rh.-Pf. 1994, s. 153; Änderungen: GVB1. Rh.-Pf. 1998, s. 108, 171; GVB1. Rh.-Pf. 1999, s. 325, 395, 470; GVB1. Rh.-Pf. 2000, s. 504; GVB1. Rh.-Pf. 2001, s. 29; GVB1. Rh.-Pf. 2003, s. 155, 390; GVB1. Rh.-Pf. 2004, s. 385, 457; GVB1. Rh.-Pf. 2005, s. 98; GVB1. Rh.-Pf. 2006, s. 57; GVB1. Rh.-Pf. 2007, s. 283; GVB1. Rh.-Pf. 2007/2008, s. 1; GVB1. Rh.-Pf. 2008, s. 294; GVB1. Rh.-Pf. 2009, s. 104, 162; GVB1. Rh.-Pf. 2010, s. 272, 280, 319; GVB1. Rh.-Pf. 2013, s. 139, 349, 538; GVB1. Rh.-Pf. 2014, s. 72, 181; GVB1. Rh.-Pf. 2015, s. 90, 365, 393, 472, 477; GVB1. Rh.-Pf. 2017, s. 21.
 • Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 24. Januar 1950, GVOBl. Sch.-H. 1950, s. 25 i n.; Neufassungen: GVOBl. Sch.-H. 1973, s. 89 i n.; GVOBl. Sch.-H. 1974, s. 453 i n.; GVOBl. Sch.-H. 1977, s. 410 i n.; GVOBL Sch.-H. 1990, s. 159 i n.
 • Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003, GVOBl. Sch.-H. 2003, s. 57; Änderungen: GVOBl. Sch.-H. 2004, s. 153, 165; GVOBl. Sch.-H. 2005, s. 57, 66; GVOBL Sch.-H. 2006, s. 28, 278, 285; GVOBL Sch.-H. 2007, s. 271, 328, 452; GVOBl. Sch.-H. 2008, s. 310; GVOBl. Sch.-H. 2009, s. 93; GVOBl. Sch.-H. 2010, s. 789; GVOBl. Sch.-H. 2012, s. 89, 95, 370-371, 375, 696, 739-740, 745; GVOBL Sch.-H. 2013, s. 72; GVOBl. Sch.-H. 2014, s. 75, 129, 473; GVOBL Sch.-H. 2015, s. 105, 200, 203; GVOBl. Sch.-H. 2016, s. 528, 552, 788; GVOBl. Sch.-H. 2017, s. 140.
 • Gesetz Nr. 31 vom 18. Dezember 1945 über die Gemeindeordnung, BayGVBl. 1946, Nr. 17, s. 225-229.
 • Gesetz Nr. 32 über die Verwaltung und Wahlen in den Gemeinden (des Landesbezirks Baden in Württemberg-Baden), RegBl. Reg. Würt.-B- 1946, s. 35; Änderungen: RegBl. Reg. Würt.-B. 1947, s. 77.
 • Gesetz Nr. 33 Kreisordnung, RegBl. Reg. Würt.-B. 1946, T. 1, s. 45.
 • Gesetz Nr. 328 über die Neuwahl der Gemeinderäte und Bürgermeister, Kreistage und Landräte vom 23. Oktober 1947, RegBl. Reg. Würt.-B. 1946, s. 102.
 • Gesetz Nr. 1632 zur Reform der saarländischen Verwaltungsstrukturen, Amtsbl. Saar 2007, s. 2393 i n.
 • Gesetz über den Umlandverband Frankfurt vom 11. September 1974, GVB1. Hess. 1974, T. I, s. 427 i n.; Neufassungen: GVB1. Hess.1976, T. I, s. 428 i n.
 • Gesetz über die Mittelstufe der Verwaltung und den Landeswohlfahrtsverband Hessen, GVB1. Hess. 1953, T. I, s. 93 i n.
 • Gesetz über die Deputationen vom 2. März 1948, Brem. GB1. 1972, s. 7; Änderungen: Brem. GBl. 1974, s. 159, 209; Brem. GBl. 1978, s. 209; Brem. GBl. 1979, s. 367, 395; Brem. GBl. 1983, s. 157, 523; Brem. GBl. 1984, s. 9; Brem. GBl. 1987, s. 289; Brem. GBl. 1989, s. 74, 231, 385, 433.
 • Gesetz über die Errichtung des Verbands Region Stuttgart vom 7. Februar 1994, GBl. BW 1994, s. 92 i n.; Änderungen: GBl. BW 1995, s. 417; GBl. BW 1997, s. 278; GBl. BW 1999, s. 409; GBl. BW 2003, s. 213; GBl. BW 2004, s. 800, 882; GBl. BW 2008, s. 338; GBl. BW 2009, s. 185.
 • Gesetz über die Oldenburgische Landschaft vom 27. Mai 1974, Nds. GVB1. 1974, s. 253 i n.
 • Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden, Ämter und Landkreise (Kommunalselbstverwaltungsgesetzj vom 15. Januar 1964 in der Fassung vom 2. Januar 1975, Teil C, AblSaarl. 1975, s. 49 i n.; Neufassungen: AblSaarl. 1978, s. 801 i n.
 • Gesetz über die Selbstverwaltung der Hohenzollerischen Lande vom 7. September 1950, RegBl. für das Land Würt.-Hohenz. 1950, s. 285.
 • Gesetz über die Vereinigung des Landes Lippe mit dem Land Nordrhein-Westfalen vom Oktober 1948, Landtag Nordrhein-Westfalen Drucksache 01/644.
 • Gesetz über den Kommunalen Sozialverband Sachsen vom 14. Juli 2005, SächsGVBl. 2005, s. 167, 171 i n.; Änderungen: SächsGVBl. 2007, s. 478, 483; SächsGVBl. 2008, s. 138, 179; SächsGVBl. 2010, s. 387, 394.
 • Gesetz über den Landesverband Lippe vom 5. November 1948, GV. NRW 1948, s. 206.
 • Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Sachsen in der Fassung vom 22. Januar 1993, SächsGVBl. 1993, s. 69 i n.; Änderungen: SächsGVBl. 1996, s. 524, 530; SächsGVBl. 2003, s. 94; SächsGVBl. 2005, s. 167, 179.
 • Gesetz über die Errichtung des Verbands Region Stuttgart vom 7. Februar 1994, GBl. BW 1994, s. 92 i n.; Änderungen: GBl. BW 1995, s. 417; GBl. BW 1997, s. 278; GBl. BW 1999, s. 409; GBl. BW 2003, s. 213; GBl. BW 2004, s. 800, 882; GBl. BW 2008, s. 338; GBl. BW 2009, s. 185.
 • Gesetz über die Zuständigkeiten in der allgemeinen Berliner Verwaltung vom 2. Oktober 1958, GVB1. B. 1958, s. 947; GVB1. B. 1960, s. 269; GVB1. B. 1961, s. 663; GVB1. B. 1963, s. 101; GVB1. B. 1964; s. 252; GVB1. B. 1966, s. 1162; GVB1. B. 1969, s. 884; GVB1. B. 1974, s. 2810; GVB1. B. 1976, s. 2735.
 • Gesetz zur Auflösung des Verbandes Großraum Braunschweig vom 26 Mai 1978, Nds. GVB1. 1978, s. 420 i n.
 • Gesetz zur Änderung der Kommunalverfassung Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 1994, GVB1. NW 1994, s. 270 i n.
 • Gesetz zur Eingliederung von Sonderverwaltung (Eingliederungsgesetz), GVB1. Hess. 1977, T. I, s. 319.
 • Gesetz zur Errichtung des Kommunalen Sozialverbandes Mecklenburg-Vorpommern vom 17. Dezember 2001, GVOB1. M-V 2001, s. 612 i n.; Änderungen: GVOB1. M-V 2003, s. 331; GVOB1. M-V 2004, s. 546; GVOB1. M-V 2005, s. 640.
 • Gesetz zur Reform der Niedersächsischen Kommunalverfassungsrecht vom 1. April 1996, Nds. GVB1. 1996, s. 82 i n.
 • Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung auf der Ebene der Bezirke in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 1978, BayGVBI. 1978, s. 396 i n.
 • Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main vom 19. Dezember 2000, GVB1. Hess. 2000, T. I, s. 542 i n.; Änderungen: GVB1. Hess. 2005, s. 218; GVB1. Hess. 2006, s. 10.
 • Großraumgesezt Braunschweig in der Fassung vom 2. November 1977, Nds. GVB1. 1977, s. 578 i n.
 • Hessische Gemeindeordnung vom 25. Februar 1952, GVB1. Hess. 1952, T. I, s. 11 i n.; Neufassungen: GVB1. Hess. 1960, T. I, s. 103 i n.
 • Hessische Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 1993, GVB1. Hess. 1992, s. 534 i n.; Änderungen: GVB1. Hess. 1994, s. 816; GVB1. Hess. 1998, s. 214; GVB1. Hess. 2000, s. 2; GVB1. Hess. 2002, s. 342; GVBL Hess. 2003, s. 10; Hessische Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005, GVBL Hess. 2005, s. 142; Änderungen: GVB1. Hess. 2007, s. 757; GVBL. Hess. 2011, s. 786; GVB1. Hess. 2015, s. 158, 188.
 • Hessische Landkreisordnung vom 25. Februar 1952, GVB1. Hess. 1952, T. I, s. 37 i n.; Neufassungen: GVBL Hess. I960, T. I, s. 13 i n.; GVB1. Hess. 1960, T. I, s. 131 i n.; GVB1. Hess. 1973, T. I, s. 385 i n.
 • Hessische Landkreisordnung in der Fassung vom 1. April 1993, GVBL Hess. 1992, s. 569 i n.; Änderungen: GVBL Hess. 1998, s. 34; GVBL Hess. 2000, s. 2, 4, 588; GVBL Hess. 2002, s. 426; GVBL Hess. 2004, s. 506, 514.
 • Hessische Landkreisordnung in der Fassung vom 1. April 2005, GVBL Hess. 2005, s. 183; Änderungen: GVBL Hess. 2005, s. 218, 229, 394, 677; GVBL Hess. 2011, s. 786, 984; GVBL Hess. 2015, s. 620.
 • Kommunalordnung für das Land Thüringen vom 24. Juli 1992, GVBL Thür. 1992, s. 383; Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung) vom 16. August 1993, GVBL Thür. 1993, s. 501; Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung) in der Fassung vom 14. April 1998, GVB1. Thür. 1998, s. 73; Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung) in der Fassung vom 28. Januar 2003, GVBL Thür 2003, s. 41; Änderungen: GVBL Thür. 2004, s. 853; GVBL Thür. 2005, s. 58, 455; GVBL Thür. 2008, s. 134, 353, 361, 369, 381, 394; GVBL Thür. 2009, s. 320, 345; GVBL Thür. 2010, s. 113-114; GVBL Thür. 2011, s. 99, 134; GVBL Thür. 2013, s. 49, 58, 194, 293, 295; GVBL Thür. 2014, s. 82-83; GVBL Thür. 2015, s. 183; GVBL Thür. 2016, s. 242, 244, 558; GVB1. Thür. 2017, s. 91, 95.
 • Kommunalselbstverwaltungsgesetz für Saarland in der Fassung vom 27. Juni 1997, Teil A: Gemeindeordnung, Amtsbl. Saar. I 1997, s. 682; Änderungen: Amtsbl. Saar. I 1998, s. 518, 1030; Amtsbl. Saar. I 2001, s. 530, 2158; Amtsbl. Saar. I 2003, s. 2606, 2874; Amtsbl. Saar. I 2004, s. 594; Amtsbl. Saar. I 2005, s. 2010; Amtsbl. Saar. I 2006, s. 474, 1694; Amtsbl. Saar. I 2007, s. 1766; Amtsbl. Saar. I 2008, s. 1346, 1903, 1930, 1215; Amtsbl. Saar. I 2009, s. 1215; Amtsbl. Saar. I 2014, s. 172; Amtsbl. Saar. I 2015, s. 376; Amtsbl. Saar. I 2016, s. 710-711, 840.
 • Kommunalselbstverwaltungsgesetz für Saarland in der Fassung vom 27. Juni 1997, Teil B: Landkreisordnung, Amtsbl. Saar. I 1997, s. 682 i n.; Änderungen: Amtsbl. Saar. I 1998, s. 1035; Amtsbl. Saar. I 2001, s. 530, 2161; Amtsbl. Saar. I 2004, s. 594; Amtsbl. Saar. I 2005, s. 2030; Amtsbl. Saar. I 2006, s. 477, 530, 1622, 1697; Amtsbl. Saar. I 2007, s. 1766, 2394; Amtsbl. Saar. I 2008, s. 1346, 1903, 1932; Amtsbl. Saar. I 2009, s. 1215; Amtsbl. Saar. I 2014, s. 172; Amtsbl. Saar. I 2016, s. 710-711.
 • Kommunalselbstverwaltungsgesetz für Saarland in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997, Teil C: Regionalverbandsordnung des Regionalverbandes Saarbrücken, Amtsbl. Saar. I 1997, s. 682 i n.; Änderungen: Amtsbl. Saar. I 2005, s. 2010; Amtsbl. Saar. I 2006, s. 474; Amtsbl. Saar. I 2007, s. 2393; Amtsbl. Saar. I 2008, s. 1930; Amtsbl. Saar. I 2014, s. 172; Amtsbl. Saar. I 2016, s. 710-711.
 • Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 15. Oktober 1993, GVBL Bbg. 1993, T. I, s. 398; Änderungen: GVBL Bbg. 1993, T. I, s. 433; GVBL Bbg. 1999, T. I, s. 90, 98; Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der Fassung vom 10. Oktober 2001, GVBL Bbg. 2001, T. I, s. 154; Änderungen: GVBL Bbg. 2001, T. I, s. 298; GVBL Bbg. 2003, T. I, s. 172, 294, 298; GVBL Bbg. 2004, T. I, s. 59; GVBL Bbg. 2005, T. I, s. 210; GVBL Bbg. 2006, T. I, s. 46, 74; Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007, GVBL Bbg. 2007, T. I, s. 286; Änderungen: GVBL Bbg. 2008, T. I, s. 202; GVB1. Bbg. 2011, T. I, Nr. 06; GVB1. Bbg. 2012, T. I, Nr. 01, 16; GVB1. Bbg. 2013, T. I, Nr. 07, 09, 18; GVB1. Bbg. 2014, T. I, Nr. 07, Nr. 32.
 • Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Februar 1994, Teil 1: Gemeindeordnung, GVOB1. M-V 1994, s. 249; Änderungen: GVOB1, M-V 1995, s. 537; Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung vom 13. Januar 1998, Teil 1: Gemeindeordnung, GVOB1. M-V 1998, s. 29; Änderungen: GVOB1. M-V 2000, s.360; Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung vom 8. Juni 2004, Teil 1: Gemeindeordmlng, GVOB1. M-V 2004, s. 205; Änderungen: GVOB1. M-V 2005, s. 91, 640; GVOB1. M-V 2006, s. 194, 539; GVOB1. M-V 2007, s. 410; GVOB1. M-V 2009, s. 687; GVOB1. M-V 2010, s. 366, 690; GVOB1. M-V 2011, s. 777.
 • Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 15. Oktober 1993 (Amtsordnung), GVB1. Bbg. 1993, T. I, s. 398; Änderungen: GVB1. Bbg. 1994, T. I, s. 65, 230; GVB1. Bbg. 1998, T. I, s, 62; Amtsordnung für das Land Brandenburg in der Fassung von Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001, GVB1. Bbg. 2001, T. I, s. 188 i n.; Änderungen: GVB1. Bbg. 2003, T. I, s. 172, 176, 294, 298; GVB1. Bbg 2006, T. I, s. 46; Kommunal Verfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007, GVB1. Bbg. 2007, T. I, s. 286, 329; GVB1. Bbg. 2012, T. I, Nr. 01; GVB1. Bbg. 2014, T. I, Nr. 32.
 • Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Februar 1994, Teil 2: Landkreisordnung, GVOB1. M-V 1994, s. 249 i n.; Änderungen: GVOB1. M-V 1995, s. 537; Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung vom 13. Januar 1998, Teil 2: Landkreisordnung, GVOB1. M-V 1998, s. 29; Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Teil 2: Landkreis für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004, GVOB1. M-V 2004, s. 205; Änderungen: GVOB1. M-V 2007, s. 410; GVOB1. M-V 2009, s. 667; GVOB1. M-V 2010, s. 366, 690.
 • Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Februar 1994, Amts-ordnung für das Land Mecklenburg-Vorpommern, GVOB1. M-V 1994, s. 249 i n.; Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung vom 13. Januar 1998, Teil 3: Amtsordnung für das Land Mecklenburg-Vorpommern, GVOB1. M-V 1998, s. 29 i n.; Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern, Teil 3: Amtsordnung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004, GVOB1. M-V 2004, s. 205 i n.; Änderungen: GVOB1. M-V 2005, s. 96, 642; GVOB1. M-V 2006, s. 221, 539, 546; GVOB1. M-V 2007, s. 423; GVOB1. M-V 2009, s. 687; GVOB1. M-V 2010, s. 366.
 • Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juli 1953, GVB1. NW 1953, s. 208 i n.; Neufassungen: GVB1. NW 1957, s. 189 i n.; GVB1. NW 1969, s. 670 i n.; GVB1, NW 1975, s. 84 i n.
 • Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juni 1994, GVB1. NW 1994, s. 646. i n.; Änderungen: GVB1. NW 1995, s. 1198; GVB1. NW 1996, s. 124; GVB1, NW 1997, s. 422, 458; GVB1. NW 1999, s. 590; GVB1. NRW 2000, s. 245; GVB1. NRW 2002, s. 160; GVB1. NRW 2004, s. 96, 646; GVB1. NRW 2005, s. 306; GVB1. NRW 2007, s. 380; GVB1. NRW 2008, s. 514; GVB1. NRW 2011, s. 270, 539, 685; GVB1. NRW 2012, s. 427, 432, 436, 474; GVB1. NRW 2013, s. 194, 564, 878; GVB1. NRW 2016, s. 966.
 • Kreisordnung (für Württemberg-Hohenzollem) vom 22. Dezember 1948, RegBl. für das Land Württ.-Hohenz. 1948, s. 21.
 • Kreisordnung für Schleswig-Holstein vom 27. Februar 1950, GVOB1. Sch.-H. 1950, s. 49 in.; Neufassungen: GVOB1. Sch.-H. 1959, s. 189 i n.; GVOB1. Sch.-H. 1973, s. 110 i n.
 • Kreisordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Mai 1997, GVOB1. Sch.-H. 1997, s. 333 i n.; Änderungen: GVOB1. Sch.-H. 2001, s. 396; GVOB1. Sch.-H. 2002, s. 126. Kreisordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003, GVOB1. Sch.-H. 2003, s. 94; Änderungen: GVOB1. Sch.-H. 2004, s. 153, 165; GVOB1. Sch.-H. 2005, s. 57, 66; GVOB1. Sch.-H. 2006, s. 278, 285; GVOB1. Sch.-H. 2007, s. 271; GVOB1. Sch.-H. 2009, s. 97, 572; GVOB1. Sch.-H. 2012, s. 89, 380, 739; GVOB1. Sch.-H. 2013, s. 72; GVOB1. Sch.-H. 2014, s. 75, 473; GVOB1. Sch.-H. 2015, s. 105; GVOB1. Sch.-H. 2016, s. 528, 788; GVOB1. Sch.-H. 2017, s. 140.
 • Landkreisordnung für Baden-Württemberg vom 10. Oktober 1955, GBl. BW 1955, s. 207 i n.; Neufassungen: GBl. BW 1971, s. 400 in.; GBl. BW 1975, s. 40 i n.; GBl. BW, s. 289 i n.
 • Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987, GBl. BW 1987, s. 289 i n.; Änderungen: GBl. BW 1988, s. 398; GB1. BW 1991, s. 85, 860; GBl. BW 1993, s. 657; GBl. BW 1994, s. 653; GBl. BW 1995, s. 761; GBl. BW 1998, s. 418; GBl. BW 1999, s. 435; GBl. BW 2003, s. 359; GBl. BW 2004, s. 469, 882, 884; GBl. BW 2005, s. 578; GBl. BW 2006, s. 20; GBl. BW 2008, s. 313, 324, 343, 355; GBl. BW 2009, s. 185, 190; GBl. BW 2010, s. 793, 962; GBl. BW 2012, s. 65, 68; GBl. BW 2013, s. 55, 57; GBl. BW 2015, s. 870, 873, 1147, 1152; GBl. BW 2017, s. 99-100.
 • Landkreisordnung fiir das Land Brandenburg vom 15. Oktober 1993, GVB1. Bbg. 1993, T. I, s. 433 i n.; Änderungen: GVB1. Bbg. 1994, T. I, s. 34; GVB1. Bbg. 2003, T. I, s. 172, 176, 288, 294, 298, 304; GVB1. Bbg. 2004, T. I, s. 59-60; GVB1. Bbg. 2005, T. I, s. 210; GVB1. Bbg. 2007, T. I, s. 286, 329; Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007, s. 286; Änderungen: GVB1. Bbg. 2013, T. I, s. 1-2; GVB1. Bbg. 2014, T. I, s. 23.
 • Landkreisordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober 1993, GVOB1. LSA 1993, s. 598 i n.; Änderungen: GVOB1. LSA 1994, s. 164; GVOB1. LSA 1995, s. 314; GVOB1. LSA 1997, s. 460, 715, 721; GVOB1. LSA 1998, s. 460; GVOB1. LSA 1999, s. 152; GVOB1. LSA 2000, s. 664; GVOB1. LSA 2001, s. 457, 540; GVOB1. LSA 2002, s. 130, 336; GVOB1. LSA 2003, s. 22, 318; GVOB1. LSA 2004, s. 234, 246, 856; GVOB1. LSA 2005, s. 692, 808; GVOB1. LSA 2006, s. 128, 522; GVOB1. LSA 2008, s. 398-399; GVOB1. LSA 2009, s. 238, 249, 435, 648; GVOB1. LSA 2010, s. 190; GVOB1. LSA 2011, s. 14; GVOB1. LSA 2013, s. 498; Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014, GVOB1. LSA 2014, s. 288.
 • Landkreisordnung für den Freistaat Bayern vom 16. Februar 1952, BayGVBl. 1952, s. 515 i n.; Neufassungen: BayGVBl. 1962, s. 269; BayGVBl. 1973, s. 631 i n.; BayGVBl. 1974, s. 245 i n.
 • Landkreisordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998, BayGVBl. 1998, s. 826; Änderungen: BayGVBl. 1999, s. 86, 542; BayGVBl. 2000, s. 136; BayGVBl. 2001, s. 140; BayGVBl. 2002, s. 962; BayGVBl. 2004, s. 272; BayGVBl. 2005, s. 659, 665; BayGVBl. 2009, s. 100; BayGVBl. 2014, s. 286; BayGVBl. 2015, s. 458; BayGVBl. 2016, s. 335.
 • Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen vom 19. Juli 1993, SächsGVBl. 1993, s. 577 i n,; Änderungen; SächsGVBl. 1994, s. 773, 776; SächsGVBl. 1995, s. 414-415; SächsGVBl. 1997, s. 105; SächsGVBl. 2001, s. 426-427; SächsGVBl. 2002, s. 86-87, 168; SächsGVBl. 2003, s. 49, 53; SächsGVBl. 2004, s. 148, 153; SächsGVBl. 2005, s. 155; SächsGVBl. 2007, s. 478, 482; SächsGVBl. 2008, s. 102, 110; SächsGVBl. 2009, s. 323, 325; SächsGVBl. 2012, s. 130, 144, 562, 565; SächsGVBl. 2013, s. 158- 159; SächsGVBl. 2014, s. 180; SächsGVBl. 2015, s. 349; SächsGVBl. 2016, s. 652.
 • Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994, GVB1. Rh.-Pf. 1994, s. 188 i n.; Änderungen: GVB1. Rh.-Pf. 1995, s. 521; GVB1. Rh.-Pf. 1996, s. 152; GVB1. Rh.-Pf. 1998, s. 29, 108, 171; GVB1. Rh.-Pf. 1999, s. 325, 470; GVB1. Rh.-Pf. 2001, s. 29; GVB1. Rh.-Pf. 2003, s. 155, 390; GVB1. Rh.-Pf. 2004, s. 457; GVB1. Rh.-Pf. 2005, s. 98; GVB1. Rh.-Pf. 2006, s. 57; GVB1. Rh.-Pf. 2008, s. 1, 79, 81, 294; GVB1. Rh.-Pf. 2009, s. 162; GVB1. Rh.-Pf. 2010, s. 272, 319; GVB1. Rh.-Pf. 2013, s. 139; GVB1. Rh.-Pf. 2014, s. 72, 181; GVB1. Rh.-Pf. 2015, s. 90, 365, 477; GVB1. Rh.-Pf. 2017, s. 21.
 • Nachbarschaftsverbandsgesetz vom 9. Juli 1974, GBl. BW 1974, s. 261 i n.
 • Niedersächsische Gemeindeordnung vom 4. März 1955, Nds. GVB1. 1955, Sonderband I, s. 55 i n.; Neufassungen: Nds. GVBl. 1974, s. 1 i n.
 • Niedersächsische Gemeindeordnung in der Fassung vom 22. August 1996, Nds. GVBl 1996, s. 382; Änderungen: Nds. GVBl. 1997, s. 539; Nds. GVBl. 2001, s. 112, 701; Nds. GVB1. 2003, s. 36; Nds. GVBl. 2004, s. 63, 394, 589; Nds. GVBl. 2005, s. 110, 352.
 • Niedersächsische Gemeindeordnung in der Fassung vom 28. Oktober 2006, Nds. GVBl. 2006, s. 473; Änderungen: Nds. GVBl. 2006, s. 575; Nds. GVBl. 2008, s. 381; Nds. GVBl. 2009, s. 72, 191; Nds. GVBl. 2010, s. 41.
 • Niedersächsische Landkreisordnung vom 31. März 1958, Nds. GVBl. 1958, s. 17 i n.; Neu-fassungen: Nds. GVBl. I960, s. 214 i n.; Nds. GVBl. 1963, s. 255 i n.; Nds. GVBl. 1974, s. 26 i n.; Nds. GVBl. 1974, s. 535 i n.
 • Niedersächsische Landkreisordnung in der Fassung vom 14. Juni 1993, Nds. GVBl. 1993, s. 135 i n.; Niedersächsische Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1996, Nds. GVBl. 1996, s. 365 i n.; Änderungen: Nds. GVBl. 1996, s. 431; Nds. GVBl. 2001, s. 701; Nds. GVBl. 2004, s. 63, 634, 638; Nds. GVBl. 2005, s. 110, 352; Niedersächsische Landkreisordnung in der Fassung vom 30. Oktober 2006, Nds. GVBl. 2006, s. 510 i n.; Änderungen: Nds. GVBl. 2008, s. 381; Nds. GVBl. 2009, s. 72, 191, 366.
 • Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz vom 17. Dezember 2010, Nds. GVBl. 2010, s. 576 i n.; Änderungen: Nds. GVBl. 2011, s. 353, 422; Nds. GVBl. 2012, s. 46, 252, 279, 518, 589; Nds. GVBl. 2013, s. 258, 307; Nds. GVBl. 2014, s. 291, 431, 434; Nds. GVBl. 2015, s. 307, 311; Nds. GVBl. 2016, s. 226; Nds. GVBl. 2017, s. 48.
 • Ortsgesetz über die Beiratstätigkeit im ortsamtsfreien Gebiet der Stadtgemeinde Bremen vom 22. Juni 1971, Brem. GBl. 1971, s. 167.
 • Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter im Gebiet der Stadtgemeinde Bremen vom 9. April 1979, Brem. GBl. 1979, s. 115.
 • Ortsgesetz über Ortsämter und Außenstellen der bremischen Verwaltung vom 22. Juni 1971, Brem. GBl. 1971, s. 28.
 • Saarländisches Gesetz Nr. 788 über die Selbstverwaltung der Gemeinden, Ämter und Landkreise (Kommunalselbstverwaltungsgesetz) vom 15. Januar 1964, Teil A, Amtsbl. Saar 1964, s. 123 i n.; Neufassungen: Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden, Ämter und Landkreise (Kommunalselbstverwaltungsgesetz) vom 15. Januar 1964 in der Fassung vom 2. Januar 1975, TeilA, Amtsbl. Saar 1975, s. 49 i n.
 • Saarländische Kreisordnung vom 10. Juli 1951, Amtsbl. Saar. 1951, s. 1014 i n.; Neufassungen: Saarländisches Gesetz Nr. 788 über die Selbstverwaltung der Gemeinden, Ämter und Landkreise (Kommunalselbstverwaltungsgesetz) vom 15. Januar 1964, TeilB, Amtsbl. Saar 1964, s. 123 i n.; Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden, Ämter und Landkreise (Kommunalselbstverwaltungsgesetz) vom 15. Januar 1964 in der Fassung vom 2. Januar 1975, Teil B, Amtsbl. Saar 1975, s. 49 i n.
 • Sächsische Gemeindeordnung vom. 21. April 1993, SächsGVBl. 1993, s. 301; Änderungen: SächsGVBl. 1993, s. 445; SächsGVBl. 1996, s. 531; Sächsisches Gemeindeordnung vom 14. Juni 1999, SächsGVBl. 1999, s. 345; Sächsisches Gemeindeordnung in der Fassung vom 18. März 2003, SächsGVBl. 2003, s. 55; Änderungen: SächsGVBl. 2005, s. 155; SächsGVBl. s. 151; SächsGVBl. 2007, s. 478; SächsGVBl. 2008, s. 138; SächsGVBl. 2009, s. 323; SächsGVBl. 2014, s. 146; SächsGVBl. 2015, s. 349; SächsGVBl. 2016, s. 652; SächsGVBl. 2017, s. 626.
 • Sechstes Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, HmbGVBl. 1996, s. 129-133.
 • Sechsundzwanzigstes Gesetz Zur Änderung der Verfassung von Berlin, GVB1. B. 1992, s. 111-112.
 • Selbstverwaltungsgesetzes für Rheinland-Pfalz vom 27. September 1948, Teil A: Gemeindeordnung, GVB1. Rh.-Pf. 1948, s. 335 i n.; Neufassungen: GVB1. Rh.-Pf. 1969, s. 656 i n.; GVB1. Rh.-Pf. 1975, s. 9 i n.; Änderungen: GVB1. Rh.-Pf. 1979, s. 594 i n.; GVB1. Rh.-Pf. 1984, s. 475 in.
 • Selbstverwaltungsgesetzes für Rheinland-Pfalz vom 27. September 1948, Teil B: Landkreisordnung, GVB1. Rh.-Pf. 1948, s. 348 i n.; Neufassungen: Landkreisordnung für Rhein-land-Pfalz Teil C des Selbstverwaltungsgesetzes in der Fassung des Landesgesetz zur Änderung und Neufassung des Selbstverwaltungsgesetzes vom 5. Oktober 1954, GVB1. Rh.-Pf. 1954, s. 117 i n.; GVB1. Rh.-Pf. 1964, s. 145 i n.; GVB1. Rh.-Pf. 1973, s. 451 i n.; GVB1. Rh.-Pf. 1975, s. 169 i n.
 • Siebentes Gesetz zur Änderung des Bezirksverwaltungsgesetz, GVB1. B. 2005, s. 390.
 • Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes von Baden-Württemberg (Gesetz zur Reform der Verwaltungsstruktur, zur Justizreform und zur Erweiterung des kommunalen Handlungsspielraum; Gesetz zur Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände; Gesetz über den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg), GBl. BW 2004, T. I, s. 469 i n.; Änderungen: GBl. BW 2004, s. 884; GBl. BW 2009, s. 185.
 • Zweites Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin, GVB1. B. 1998, s. 82-83.
 • Zweiundzwanzigstes Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin, GVB1. B. 1990, s. 1877-1880.
 • Ortsgesetz über die Beiratstätigkeit im ortsamtsfreien Gebiet der Stadtgemeinde Bremen vom 22. Juni 1971, Brem. GBl. 1971, s. 167.
 • Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter im Gebiet der Stadtgemeinde Bremen vom 9. April 1979, Brem. GBl. 1979, s. 115.
 • Ortsgesetz über Ortsämter und Außenstellen der bremischen Verwaltung vom 22. Juni 1971, Brem. GBl. 1971, s. 28.
 • Verordnung über die Oldenburgische Landschaft vom 4. Februar 1975, Nds. GVB1. 1975, s. 51 i n.; Änderungen: Nds. GVB1. 1987, s. 76; Nds. GVB1. 2004, s. 491.
 • Aktuelle Entwicklungen der inneren Kommunalverfassung, Hrsg, von H.-G. Henneke, Stuttgart 1996.
 • Arzberger K., Bürger und Eliten in der Kommunalpolitik, Stuttgart 1980.
 • Aspekte und Probleme der Kommunalpolitik, Hrsg, von H. Rausch, München 1977.
 • Aufbau kommunaler Selbstverwaltung in der DDR: Grundsatzfragen und Dokumentation zur Entstehung einer Kommunalverfassung, Hrsg, von F.-L. Knemeyer, Baden-Baden 1990.
 • Bamheier R., Altlasten als aktuelle Herausforderung der Kommunalpolitik: Zu der Schwierigkeiten politisches-administrativer Problemverarbeitung in der Kommune, München 1988.
 • Banaszak В., System konstytucyjny Niemiec, Warszawa 2005.
 • Bartscher M., Bussmann F.E., Dorfbewohner und Kommunalpolitik: eine vergleichende Untersuchung in 14 Dörfern des Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Länderspezifischer Gemeinde Ordnungen und der Verwaltungsstrukturen, Bonn 1998.
 • Becker R., Kommunale Selbstverwaltung in der Gegenwart: Festschrift für Richard Seeger, Stuttgart 1987.
 • Benighaus С., Wachinger G., Renn О., Bürger Beteiligung: Konzepte und. Lösungswege für die Praxis, Frankfurt am Main 2016.
 • Berg F., Müller B., Transformations Probleme kommunaler Verwaltungsinstitutionen und kommunaler Parteienentwicklung, Berlin 1993.
 • Beiträge zur Berliner Kommunalpolitik, Hrsg, von G. Böss, Berlin 1981.
 • Bertram J., Staatspolitik und Kommunalpolitik: Notwendigkeit und Grenzen ihrer Koordinierung, Stuttgart 1967.
 • Besson W., Jasper G., Das Leitbild der modernen Demokratie: Bausteine einer freiheitlichen Staatsordnung, Bonn 1991.
 • Bevölkerungsentwicklung und Kommunalpolitik: Umfang und Ursachen des Bevölkerungsrückgangs und seine Auswirkungen auf die Kommunalpolitik, Hrsg. M. Buse, Baden-Baden 1979.
 • Blümel W., Ronellenfitsch M., Parlamentarische Untersuchungsausschüsse und kommunale Selbstverwaltung, Speyer 1978.
 • Bogumil J., Holtkamp L., Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung. Eine policyorientierte Einführung, Wiesbaden 2006.
 • Bogumil J., Holtkamp L., Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung. Eine praxisorientierte Einführung, Bonn 2013.
 • Bogumił J., Holtkamp L., Schwarz G., Das Reformmodell Bürgerkommune: Leistungen, Grenzen, Perspektive, Berlin 2003.
 • Bormann M., Kommunalpolitik, München 1994.
 • Braas G., Die Entstehung der Länderverfassungen in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1946/1947, Köln 1987.
 • Breunig W., Verfassungsgebung in Berlin 1945-1950, Berlin 1990.
 • Brohm W., Koesig K., Meyer F., Schmidt-Assmann Schnur R., Schroeder M., Siedentopp H., Wagener F., Administracja Republiki Federalnej Niemiec, Wrocław 1983.
 • Chodubski A. J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.
 • Cziomer E., Historia Niemiec 1945-1991, Kraków 1992.
 • Dauwe E., Kommunalpolitik: Leitfanden für die Praxis, Opladen 1995.
 • Däumer R., Vom demokratischem Zentralismus zur Selbstverwaltung. Verwaltungen und Vertretungen kleiner kreisangehörigen Gemeinden Ostdeutschlands im Transformationsprozess, Halle-Wittenberg 1997.
 • DDR: Das politische, wirtschaftliche und soziale System, Hrsg, von H. Rausch, T. Stammen unter Mitarbeit von W. Broil, I. Hanke, H. Maier, B. von Rosenbladt, München 1984.
 • DDR Handbuch, Wissenschaftliche Leitung: H. Zimmermann unter Mitarbeit von H. Ulrich und M. Fehlauer, Bd. 1: A-L, Bd. 2: M-Z, Hrsg, vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, Köln 1984.
 • DDR Handbuch, Wissenschaftliche Leitung: P.Ch. Ludz unter Mitwirkung von J. Kuppe, Hrsg, vom Bundesministerium für innerdeulsche Beziehungen, Köln 1979.
 • Decydowanie polityczne, red. G. Rydlewski, Warszawa 2011.
 • Derlien H.-U., Kommunalpolitik im geplanten Wandel: Auswirkungen der Gebietsreform auf das kommunale Entscheidungssystem, Baden-Baden 1986.
 • Deutsches Regierungssystem, Hrsg, von R. Graf von Westphalen, München-Wien 2001.
 • Deutschland 1949 bis 1999 (Archiv der Gegenwart), Bände 1-10, Sankt Augustin 2000.
 • Die Gemeindeordnungen in der Bundesrepublik Deutschland, mit einer Einführung von W. Loschelder, Stuttgart 1965.
 • Die Gemeindeordnungen und die Kreisordnungen in der Bundesrepublik Deutschland, mit Einführung, Bibliografie, Register und ergänzenden Rechtsschriften, bearb. von G. Schmidt-Eichstädt, I. Stade, M. Borchmann, Stuttgart 1980.
 • Die Gemeindeordnungen und die Kreisordnungen in der Bundesrepublik Deutschland, mit Einführung, Bibliografie, Register und ergänzenden Rechtsschriften, bearb. von G. Schmidt-Eichstädt, Stuttgart 2013.
 • Die Deutschlandspolitik Frankreichs und die Französische Zone 1945-1949, Hrsg, von C. Scharf und H.-J. Schröder, Wiesbaden 1983.
 • Die Deutschlandspolitik Großbritaniens und die Britische Zone 1945-1949, Hrsg, von C. Scharf, H.-J. Schröder, Wiesbaden 1979.
 • Die Modernisierung der Städte: Verwaltung und Politik zwischen Ökonomisierung und Inno-vation, Hrsg. H. Zielinski, Wiesbaden 2000.
 • Die neue Verfassung der DDR, mit einer einleitenden Kommentar von D. Müller-Römer, Köln 1974.
 • Die regierbare Stadt, Hrsg. W. Schuster, K.-P. Murawski, Stuttgart 2002.
 • Die Staatsordnung der DDR, eingeleitet und bearbeitet von H. Roggeman, Berlin 1974.
 • Die Verwaltungsregio: Aufgaben und Verfassung einer neuen Verwaltungseinheit; Bericht über ein internationales Kolloquium, mit Einführung Referaten von U. Scheurer, Stuttgart 1967.
 • Die Volksdemokratische Ordnung in Mitteldeutschland. Texte zur verfassungsrechtlichen Situation, mit einer Einleitung von S. Mampel, Frankfurt am Main-Berlin 1966.
 • Die Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung: Vorträge und Diskussionsbeiträge der 58. Staatswissenschaftlichen Fortbildung 1990, Berlin 1990.
 • Die Zukunft der Städte und Regionen: Kämpfe und Kampffelder einer alternativeren Kommu-nalpolitik; Materialien eines Kommunalpolitisches Kolloquiums des IMSF am 27/28. September 1986 in Gladbach, Frankfurt am Main 1988.
 • Dippel W., Kommunalpolitik in einer Gemeinde: eine Untersuchung am Beispiel von Bremen, Kassel 1994.
 • Direkte Demokratie in den deutschen Ländern. Eine Einführung, Hrsg. A. Kost, Wiesbaden 2005.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Krakow 2003.
 • Einführung in die Kommunalpolitik, Hrsg. J. Bellers, München 2000.
 • Ellwein T., Das Dilema der Verwaltung: Verwaltungsstruktur und Verwaltungsreform in Deutschland, Mannheim 1994.
 • Ellwein T., Verwaltungsreformen und Politische Wissenschaft, Baden-Baden 1978.
 • Erbe G. u.a., Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der DDR. Studientexte für die politische Bildung, Opladen 1979.
 • Erichsen H.-U., Weiss R., Kommunale Selbstverwaltung und Staatliche Organisationsvergaben: die Grenzen staatlicher Interferenz, dargestellt am Beispiel der Regelung über die Gleichstellungsbeauftragte, Köln 1995.
 • Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, red. J. Wojnicki, Warszawa 2014.
 • Faber H., 40 Jahre Grundgesetz: der kommunale Selbstverwaltung als tragender Pfeiler unserer demokratisches Ordnung, Hamburg 1989.
 • Freiberg W., Grundfragen der Kommunalpolitik, Mainz 1970.
 • Friedrich M., Landesparlamente in der BRD, Opladen 1975.
 • Fuchs G., Landrat. Karrierewege, Stellung, Amtsführung und Amtsverständnis, Wiesbaden 2012.
 • Fuhrman U., Kommunalverfassungsgesetz DDR mit kommentierenden Erläuterungen und ausführlichen Muster einer Geschäftsordnung und einer Hauptsatzung, Bonn 1990.
 • Funktionalreform: Zielperspektiven und Probleme einer Verwaltungsreform, Hrsg, von D. Tränhardt, Meisenheim 1978.
 • Gefährdung und Chancen der kommunaler Selbstverwaltung: Professorengespräch des Deutschen Landkreistages, Stuttgart 1974.
 • Geis М.-E., Kommunalrecht, München 2014.
 • Gimbel J., Amerikanische Besatzungspolitik in Deutschland 1945-1949, Frankfurt am Main 1971.
 • Gisevius W., Leitfanden durch die Kommunalpolitik, Bonn 1997.
 • Glaser K., Was bedeutet Selbstverwaltung?, Nürnberg 1951.
 • Glässner G.-J., Die andere Deutsche Republik. Gesellschaft und Politik in der DDR, Opladen 1989.
 • Gmina w wybranych państwach Europy Zachodniej, red. J. Jeżewski, Wrocław 1999.
 • Gminne rady narodowe i ich organy w Niemieckiej Republice Demokratycznej i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, red. Z. Leoński, Poznań 1975.
 • Gneist R., Das heutige englische Kommunalverfassung und Kommunalverwaltung oder das System des Selfgovernment in seiner heutigen Gestallt, Berlin 1860.
 • Gneist R., Das heutige englische Verfassungs-und Verwaltungsrecht, Bd. 1-3, Berlin 1857.
 • Greiff M., Funktionale Selbstverwaltung und Demokratieprinzip, Speyer 2006.
 • Grupp K., Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland und Europa: Symposium zum 65. Geburtstag von Univ.- Professor Dr. Willi Blümel, Berlin 1995.
 • Gröbner L., Kommunale Selbstverwaltung: ein wichtiger Baustein für eine freiheitliche Demo-kratie, dargestellt am Beispiel der niedersächsische Kommunalverfassung. Einführung und Textsammlung, Hannover 1990.
 • Gönnewein O., Gemeinderecht, Tübingen 1963.
 • Haasis H., Kommunalpolitik und Machtstruktur: eine Sekundäranalyse deutscher empirischer Gemeindestudien, Frankfurt am Main 1978.
 • Handbuch der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung, Hrsg, von B. Schaffarzik, Stuttgart 2002.
 • Handbuch der Kommunalen Wissenschaft und Praxis, Hrsg, in Verbindung mit den Kommunalen Spitzenverbänden im Aufträge des Forschungsinstitutes für Sozial- und Verwaltungswissenschaften an der Universität Köln von H. Peters; Bd. 1: Kommunalverfassung, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1956; Bd. 2: Kommunale Verwaltung, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1957; Bd. 3: Kommunale Finanzen und Kommunale Wirtschaft, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1959.
 • Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis, Hrsg, in Verbindung mit der kommunalen Spitzenverbänden von G. Püttner unter Mitarbeit von M. Borchmann, Bd. 1: Grundlagen, Berlin-Heidelberg-New York 1981; Bd. 2: Kommunalverfassung, Berlin- Heidelberg-New York 1982; Bd. 3: Kommunale Aufgaben und Aufgabenerfüllung, Berlin- Heidelberg-New York 1983; Bd. 4: Die Fachaufgaben, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo 1983; Bd. 5: Kommunale Wirtschaft, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo 1984.
 • Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis, Hrsg. T. Mann, G. Püttner, Bd. 1: Grundlagen und Kommunalverfassung, Berlin-Heidelberg 2007; Bd. 2: Kommunale Wirtschaft, Berlin-Heidelberg 2011.
 • Handwörterbuch zur Kommunalpolitik, Hrsg. R. Voigt, Opladen 1984.
 • Handwörterbuch zur Verwaltungsreform, Hrsg. R. Voigt, R. Walkenhaus, Wiesbaden 2006.
 • Hauschild Ch., Die örtliche Verwaltung im Staats-und Verwaltungssystem der DDR, Berlin 1991.
 • Hättlich M., Chancen und Grenzen regionaler und örtlichen Selbstverwaltung im föderativen Verfassungsstaat BRD, Bonn 1969.
 • Hefter H., Die deutsche Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert. Geschichte der Ideen und Institutionen, Stuttgart 1950.
 • Henrichs W., Gemeinschaftsausgaben, Bundesstaatsprinzip, kommunale Selbstverwaltung, Bonn 1968.
 • Hesse J.J., Ellwein T., Das Regierungssystem der BRD, Bd. 1: Text; Bd. 2: Materialien, Opladen-Wiesbaden 1997.
 • Hesse J.J., Erneuerung der Politik "von unten". Stadtpolitik und kommunale Selbstverwaltung im Umbruch Speyer, Opladen 1986.
 • Hesse J.J., Modelle der Stadt-Umland-Organisation in der Bundesrepublik Deutschland. Vergleichsanalyse und Schlussfolgerung für den Raum Saarbrücken, Untersuchung im Auftrag des Saarländischen Ministeriums für Inneres, Familie, Frauen und Sport, Internationales Institut für Staats-und Europawissenschaften, Berlin 2005.
 • Hobe S., Europarechtliche Einflüsse auf das Recht der deutschen kommunalen Selbstverwaltung, Stuttgart 2004.
 • Hoffman G., Handbuch Politisches System der BRD, München 1997.
 • 36 Jahre Kommunalpolitik: Festschrift für Walter Bogner, Hrsg. H. Kürten, Mainz 1988.
 • Janicki L., Ewolucja ustroju politycznego Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Wrocław 1974.
 • Janicki L., Ustrój polityczny Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Poznań 1964.
 • Jędraszko A., Samorząd terytorialny w Niemczech na przykładzie Stuttgartu, Warszawa 1994.
 • Kammerbauer I., Die Legitimation kommunaler Selbstverwaltung seit 1945. Theorien, Thesen, Konzepte und ihre Anwendung auf Regensburger Kommunalpolitik, Regensburg 1980.
 • Kawalec W., Systemy władz lokalnych w dwóch państwach niemieckich, Warszawa 1980.
 • Kawalec W., Systemy władz lokalnych w wybranych krajach europejskich, Warszawa 1979.
 • Kempkens K., Der Aspekt Planung: Bürger, Gemeinde, Region: kommunale Selbstverwaltung und regionale Planung, Handreichung-Mainz 1990.
 • Kirchgässner B., Kommunale Selbstverwaltung - Idee und Wirklichkeit: in Mannheim, Sigmaringen 1983.
 • Knemeyer F.-L., Bürgerbeteiligung und Kommunalpolitik: Mitwirkungsrechte von Bürgern auf kommunaler Ebene, Landsberg am Lech 1997.
 • Knemeyer F.-L., Die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung. Entstehung und Bedeutung - Länderberichte und Analysen, Baden-Baden 1990.
 • Kodolitsch P., Schuleri-Hartje U.-K., Teilnahme von Ausländern an der Kommunalpolitik, Berlin 1986.
 • Kommunalbremer 1990: Wissenswerts für Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung [für die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen/, Hrsg. von R. Steenbock, Köln 1990.
 • Kommunaldebatte im Deutschen Bundestag, Göttingen 1975.
 • Kommunale Aufgaben im Wandel: theoretische und empirische Grundlagen, Hrsg. Deutscher Gemeindeverlag, Köln 1992.
 • Kommunale Demokratie. Beiträge für die Praxis der kommunalen Selbstverwaltung, Hrsg. von R. Frey, Bonn-Bad Godesberg 1976.
 • Kommunale Selbstverwaltung: europäische und nationale Aspekte, Berlin 1996.
 • Kommunale Selbstverwaltung: Fundament des Demokratischen und Sozialen Bundesstaates, Hrsg. Presse-und Informationsamt des Bundesregierung, Bonn 1990.
 • Kommunale Selbstverwaltung: Geschichte und Gegenwart im deutsch-britischen Vergleich = Local self-government, Hrsg. von A. M. Birke, München 1996.
 • Kommunale Selbstverwaltung im Spiegel von Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht: 35. Tagung der Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachrichtung Öffentliches Recht Rostoch 1995, Hrsg. M. Hoffman, Stuttgart 1996.
 • Kommunale Selbstverwaltung im Zeitalter der Industrialisierung, mit Beiträge von H. Croon, W. Hofmann, G.-Ch. von Unruh, Stuttgart 1971.
 • Kommunale Selbstverwaltung in Europa! 8 Deutsche Gemeindekongress '88, Hrsg. Deutsche Städte- und Gemeindebund, Göttingen 1988.
 • Kommunalpolitik, Hrsg. W. Wollmann, R. Roth, Bonn 1998.
 • Kommunalpolitik in Baden-Württemberg, Hrsg. von T. Pfizer, Stuttgart 1985.
 • Kommunalpolitik in Baden-Württemberg: Gesetze, Daten, Analysen, Hrsg. H.-G. Wehling, Stuttgart 1979.
 • Kommunalpolitik in Europa, Hrsg. H.-G. Wehling, Stuttgart 1994.
 • Kommunalpolitik in unserer Zeit: Vorschläge und Anregungen des Landkreistages an den Landtag und die Landesregierung, Landkreistages Rheinland Pfalz, Mainz 1983.
 • Kommunalpolitik im Wandel der Gesellschaft - eine Einführung in Probleme der politischen Willensbildung in der Gemeinde, Hrsg. von O. W. Gabriel, Mainz 1997.
 • Kommunalpolitik in den deutschen Ländern, Hrsg. A. Kost, H.-G. Wehling, Bonn 2010.
 • Kommunalpolitik. Politisches Handeln in den Gemeinden, Hrsg. Bundeszentrale für politische Bildung, Opladen-Bonn 1993.
 • Kommunalpolitik: politisches Handeln in den Gemeinden, Hrsg. H. Wollman, R. Roth, Opladen 1999.
 • Kommunalreformen in Deutschland, Hrsg. M. Junkemheinrich, W.H. Long, Baden-Baden 2013.
 • Kommunalverfassung heute und morgen: Bilanz und Ausblick/Symposium aus Anlass des 50-jährigen Bestehen des Kommunalwissenschaftâches Institut des Westfalisches Wilhelms Universität zu Münster, Hrsg. von H.-U. Erichsen, Köln 1985.
 • Kommunalwissenschaftliche Forschung, Hrsg. von W. Haus, Stuttgart 1966.
 • Kost A., Direkte Demokratie, Wiesbaden 2008.
 • Köttgen A., Kommunale Selbstverwaltung zwischen Krise und Reform: ausgewählte Schriften, Stuttgart 1968.
 • Köttgen A., Sicherung der gemeindlichen Selbstverwaltung, Münster am Westfalen 1960.
 • Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne, Warszawa 1995.
 • Krasuski J., Historia Niemiec, Wroclaw 1998.
 • Krzysztofiak M., Urbanek D., Metody statystyczne, Warszawa 1977.
 • Lazarus R., Was tun?: wirksam in der Kommunalpolitik eingreifen. Handbuch für Bürger und Bürgerinnen, Frankfurt am Main 1987.
 • Leder G., Friedrich W.-U., Kommunalpolitik und Kommunalwahlen in Niedersachsen, Hildesheim 1988.
 • Lintz G., Politische Parteien und kommunale Selbstverwaltung, Würzburg 1970.
 • Lipska-Sondecka A., Samorząd terytorialny Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji Hiszpanii, Koszalin 2005.
 • Łuszczyński A., Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Rzeszów 2005.
 • Łuszkiewicz G., Tusiński P., Podstawowe zagadnienia samorządu terytorialnego. Cz. 1: Wybór tekstów źródłowych, Radom 1995.
 • Machalski P., Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej, Toruń 2015.
 • Maciąg Z.A., Kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawnego i socjalnego w Niemczech (do 1949 r.), Białystok 1998.
 • Mampel S., Die Verfassung der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands. Text und Kommentar, Frankfurt am Main Berlin 1962.
 • Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, München 2000.
 • Maurer H., Ogólne prawo administracyjne. Allgemeines Verwaltungsrecht, tłum. i red. K. Nowacki przy współpracy A. Kisiela, M. Rynkowskiego, Wrocław 2003.
 • Mehr Bürgerbeteiligung wagen. Wege zur Vitalisierung der Demokratie, Hrsg. K. Beck, J. Ziekow, Berlin-Heidelberg 2011.
 • Mielke H., Die Auflösung der Ländern in der SBZ, DDR: von der deutschen Selbstverwaltung zum sozialistisch-zentralistischen Einheitsstaat nach sowjetischen Modell 1945-1952, Stuttgart 1995.
 • Miemiec M., Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec, Wrocław 2007.
 • Mirska A., Berlin, Ustrój i rola w systemie politycznym, Warszawa 2007.
 • Mizerski E., Konstytucyjne podstawy organów władzy państwowej w Niemieckiej Republice Demokratycznej (1968-1990), Toruń 1992.
 • Moderne Formen der Bürgerbeteiligung in Kommunen: Konzepte und Praxis, Hrsg. J. Hartwig, D.W. Kroneberg, Berlin 2014.
 • Modernisierung der Kommunalpolitik: neue Wege der Ressaurcenmobilisierung, Opladen 1997.
 • Möcklinghoff E., Politik und Kommunale Selbstverwaltung: Grundmodell zur Reform der inneren Kommunalverfassung; Stellungnahme des Sachverständigenrates zur Neubestimmung der Kommunalenselbstverwaltung, Köln 1984.
 • Müller-Werth H., Geschichte und Kommunalpolitik der Stadt Wiesbaden unter besonderer Berücksichtigung der letzter 150 Jahren, Wiesbaden 1963.
 • Naschold F., Oppen M., Wegener A., Kommunale Spitzeninnovativen: Konzepte Umsetzung, Wirkungen in internationaler Perspektive, Berlin 1998.
 • Nassmacher H., Nassmacher K.-H., Kommunalpolitik in der Bundesrepublik Deutschland: Möglichkeiten und Grenzen, Opladen 1999.
 • Neuffer M., Entscheidungsfeld Stadt: Kommunalpolitik als Gesellschaftspolitik: Standortüberprüfung der Kommunaler Selbstverwaltung, Stuttgart 1973.
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitalistycznego, Warszawa 1988.
 • Nipperdey T., Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat, München 1993.
 • Nipperdey T., Deutsche Geschichte 1866-1918, Bd. 2: Machtstaat vor der Demokratie, München 1995.
 • Ott Y., Der Parlamentscharakter der Gemeindevertretung: eine rechtsvergleichende Untersuchung der Qualität staatlicher und gemeindlicher Vertretungskörperschaften, Baden-Baden 1994.
 • Pagenkopf H., Einführung in die Kommunalwissenschaft, Münster 1960.
 • Pankoke E., Nokielski H., Beine T., Neue Formen gesellschaftlicher Selbststeuerung in der Bundesrepublik Deutschland: Diskussion am Beispiel aus den Bereichen Bildung, Soziale Sicherung und kommunale Selbstverwaltung, Göttingen 1975.
 • Perspektiven der Entwicklung Ländlicher Räume in Deutschland: Konzepte und Empfehlungen für die Ländes-, Regional- und Kommunalpolitik, Hannover 1994.
 • Peters H., Lehrbuch der Verwaltung, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1949.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2002.
 • Pitz F., Ortwein H., Das politische System Deutschlands. Systemintegrierende Einführung in das Regierungs-, Wirtschafts- und Sozialsystem, München 1997.
 • Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010.
 • Prawo administracyjne, red. Z. Zieliński, Warszawa 2013.
 • Prodosch A., Wie demokratisch ist Kommunalpolitik?: Gemeindeverwaltung zwischen Bürgerinteressen und Mauschelei: Sozialgeschichten aus vertraulichen Kommunalcharakter, Reinbeck bei Hamburg 1977.
 • Ramm E., Die Geschichte der Selbstverwaltungsidee seit dem Freiherm von Stein, Münster 1972.
 • Regieren in den neuen Bundesländern. Institutionen und Politik, Hrsg. A. Murswieck, Opladen 1996.
 • Roggemann H., Die Verfassung der DDR. Entstehung. Analysen. Vergleich. Text, Opladen 1970.
 • Roggemann H., Kommunalrecht und Regionalverwaltung in der DDR: Einführung in die Recht der Gemeinde, Städte, Kreise und Bezirke, Berlin 1987.
 • W., Kommunale Mitwirkung an höherstufigen Entscheidungsprozessen: zur künftigen Rolle der kommunale Selbstverwaltung in politisch-administrativen Systeme der Bundesrepublik Deutschland, Köln 1975.
 • Rydlewski G., System administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 • Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, red. J. Jeżewski, Wrocław 1999.
 • Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, red. L. Rajca, Warszawa 2010.
 • Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Kommunale Selbstverwaltung in Polen und in Deutschland, red./Hrsg. M.-E. Geis, G. Grabarczyk, J. Kostubiec, J. Paśnik, T. I. Schmidt, Warszawa 2015.
 • Savelsberg J., Kommunale Autonomie: Autonomie, Macht und Entscheidungen in Gemeinden, Frankfurt am Main 1980.
 • Schäfer R., Sticker H.-J,, Soest D. von, Kleinstädte und Dörfer in den neuen Bundesländer: Aufgabenfeld für die städtebauliche Erneuerung, Göttingen 1992.
 • Schmidt-Assmann E., Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen Systembildung, Berlin 2006.
 • Schmidt-Assmann E., Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku, założenia i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego, wydanie drugie przeredagowane i rozszerzone w tłumaczeniu A. Wasilewskiego, Warszawa 2011.
 • Schmidt-Eichstädt G., Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in der DDR (Kommunalverfassung), Köln 1990.
 • Schmidt T.I., Kommunalrecht, Tübingen 2014.
 • Schöber P. u.a., Kommunale Selbstverwaltung: die Idee der modernen Gemeinde, Stuttgart 1991.
 • Scibbe P., Städtenetzwerke - ein neues Organisationskonzept in Raumordnung und Kommunalpolitik, Würzburg 2000.
 • See H., Grundwissen einer kritischen Kommunalpolitik. Wirtschaft, Staat und kommunale Selbstverwaltung, Köln 1975.
 • Seele G., Die Kreis aus europäischer Sicht: die übergemeindliche Kommunalverwaltung im Spiegel der nationalstaatlichen Verwaltungsstrukturen und der europäischen Gemeinschaftspolitik, Köln 1991.
 • Seele G., Die Kreise in der BRD: Verfassung, Organisation und Aufgabestellung einer Institution, Köln 1990.
 • Situation und Perspektiven der Kommunalverwaltung in den neuen Ländern / 2 A-T-Ar-beitstagung am 10. Oktober 1991, Bonn 1992.
 • Słotwiński В., System zarządzania lokalnego w NRD, Warszawa 1983.
 • Sowjetische Kommandanturen und deutsche Verwaltung in der SBZ und frühen DDR. Dokumente, Hrsg, von J. Foitzik, Oldenbourg 2015.
 • Stimpf H., Scholler H., Bartczak-Martin E., Kommunale Selbstverwaltung. Samorząd terytorialny, Monachium 1994.
 • Stöber R., Kommunalrecht in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart-Berlin-Köln 1996.
 • Stoess A., Europäische Union und kommunale Selbstverwaltung: die Handlungsspielräume deutscher Kommunen unter Entwicklung der Europäischen Union aus äkonomischer Perspektive, Frankfurt am Main 2000.
 • Stöhr A., Verfassungsrechtliche Garantien für die kommunale Selbstverwaltung in den neuen Bundesländern, Würzburg 1992.
 • Strocke E., Deutsche kommunale Verfassungssystem. Die Gemeindeverbände in der Bundesrepublik Deutschland einschl. der Verwaltungen in Bremen, Hamburg und Berlin sowie eine Kurzdarstellung der örtlichen Organe in der DDR, Hrsg. Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Berlin, Berlin 1975.
 • System polityczny Republiki Federalnej Niemiec, red. S. Sulowski, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2005.
 • Thieme W., Verwaltungslehre, Köln-Bonn-München 1984.
 • Ulbrichts Grundgesetz. Die sozialistische Verfassung der DDR, mit einem einleitenden Kommentar von D. Müller-Römer, Köln 1968.
 • Umweltschutz, Wirtschaft und Kommunale Selbstverwaltung: vom 10. bis 12. September 2000 / 16 Trier Kolloquium um Umwelt-und Technikrecht, Hrsg. von R. Hendlel, Berlin 2001.
 • Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2015.
 • Ustawa Zasadnicza (Konstytucja) Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. / Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, redakcja, wprowadzenie i weryfikacja L. Janicki, Poznań 1997.
 • Verfassungsrechtliche Anforderungen an Kreisgebietsreformen. Zum Urteil des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern, Hrsg. von Ch. Büchner, J. Franzke, M. Nierhaus, Potsdam 2008.
 • Verwaltungsreform und Verwaltungspolitik im Prozeß der deutschen Einigung, Baden-Baden 1993.
 • Vogelsang K., Kommunale Selbstverwaltung. Rechtsgrundlagen - Organisation - Aufgaben, Hrsg. von K. Vogelsang, U. Lübking, H. Jahn, Berlin 1997.
 • Vogelsang K., Kommunale Selbstverwaltung. Rechtsgrundlagen - Organisation - Aufgaben - neue Steuerungsmodelle, Berlin 2005.
 • Voigt D., Voss W., Meck S., Sozialstruktur der DDR. Eine Einführung, Darmstadt 1987.
 • Voigt R., Kommunalpolitik im Ländlicher Raum, Siegen 1986.
 • Völker M., Zum Scheitern der Kommunalpolitik in der DDR, Siegen 1990.
 • Waechter K., Kommunalrecht, Köln-Berlin-Bonn-München 1997.
 • Wagner P. M., Die NPD in der Kommunalpolitik: Ursachen der Erfolge einer rechtsextremistischen Partei in Villingen-Schwenningen, Freiburg im Breisgau 1992.
 • Waniewska-Bobin M., Europejskie modele samorządu terytorialnego, Lublin 2013.
 • Weber H., DDR: Grundriß der Geschichte 1945-1990, Hannover 1991; Oldenbourg 2006.
 • Weber H., Die DDR 1945-1990, München 1993.
 • Weber W., Selbstverwaltung und Demokratie in den Gemeinde nach der Gebietsreform, Siegburg 1982.
 • Wehling H.-G., Kommunalpolitik in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1986.
 • Werner A., Kommunalpolitik in Hessen: Gesetze, Daten, Analysen. Sonderauflage für Politische Bildung Hessen, Wiesbaden 1981.
 • Wolff H. J., Bachof O., Stöber R., Verwaltungsrecht, I, München 1999.
 • Wolff H. J., Bachof O., Stöber R., Verwaltungsrecht, II: Besonderes Organisations- und Dienstrecht, München 1987.
 • Wollmann H., Reformen in Kommunalpolitik und Verwaltung: England, Schweden, Frankreich und Deutschland im Vergleich, Wiesbaden 2008.
 • Wollmann H., Derlien H.-U., König K., Renzsch W., Seibel W., Transformation der politisch-administrativen Strukturen in Ostdeutschland, Opladen 1997.
 • Zawatka-Gerlach U., Parlament, Regierung und Verwaltung des Landes Berlin, Berlin 1998.
 • Ziebill O., Politische Parteien und kommunale Selbstverwaltung, Stuttgart 1972.
 • Zieliński H., Kommunale Selbstverwaltung und ihren Grenzen. Über den Einfluß von Staat und Wirtschaft als die Gemeinde, Frankfurt am Main 1977.
 • Zieliński H., Kommunale Selbstverwaltung im modernen Staat: Bedeutung der lokalen Politikebene im Wohlfahrstaat, Opladen 1997.
 • Zieliński E., Problemy ustrojowo-polityczne Niemiec, Warszawa 1999.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
 • Zoll R., Kommunalpolitik und Machtstruktur, München 1974.
 • Franzke J., Demokracja lokalna w Niemczech Wschodnich -pomiędzy odnową a odmową, [w:] Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich. Próba bilansu, red. A. Sakson, Poznań 2009, s. 249-266.
 • Honka N., Samorząd terytorialny jako narzędzie w budowaniu demokracji i jedności niemieckiej, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, red. A. Jarosz, O. Kiec, Zielona Góra 2015, s. 33-61.
 • Jarosz A., Samorząd terytorialny w okresie transformacji ustrojowej w Polsce i byłej NRD, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, red. A. Jarosz, O. Kiec, Zielona Góra 2015, s. 63-88.
 • Mirska A., Demokracja lokalna w Niemczech, [w:] Demokracja lokalna w państwach Europy, red. I. Bokszczanin, A. Mirska, Warszawa 2014, s. 167-197.
 • Mirska A., Etapy modernizacji administracji publicznej w RFN, [w:] Demokratyczna modernizacja sfery publicznej, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Mirska, Toruń 2012, s. 89-109.
 • Mirska A., Kierunki demokratycznej modernizacji samorządu gminnego w Niemczech, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, red. A. Jarosz, O. Kiec, Zielona Góra 2015, s. 89-109.
 • MIRSKA A., Modernizacja samorządu lokalnego we wschodnich krajach związkowych RFN, [w:] Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, red. J. Wojnicki, Warszawa 2014, s. 169-187.
 • Mirska A., Region metropolitalny Berlin-Brandenburg w systemie politycznym RFN, [w:] Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej, red. A. Lutrzykowski, R. Gawłowski, Toruń 2012 (wydanie 2 - 2017), s. 93-106.
 • Skibiński A., Podstawy ustrojowe i zasady działania samorządu szczebla lokalnego i ponad- lokalnego na przykładzie rozwiązań polskich i niemieckich, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, red. A. Jarosz, O. Kiec, Zielona Góra 2015, s. 13-32.
 • Sommermann K.-P., Kommunen und Föderalismusreform, [w:] Bittburger Gespräche. Föderalismusreform, München 2006, s. 59-76.
 • Stawicki R., Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej - zarys prawno-historyczny, [w:] Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej - zarys prawno-historyczny, Warszawa 2015.
 • Ślepowroński T., Formalne i nieformalne bariery funkcjonowania samorządu terytorialnego w Niemieckiej Republice Demokratycznej, [w:] Od idei samorządności do samorządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI wieku, red. A. Makowski, Szczecin 2011, s. 225-238.
 • Becker B., Tkaczyński J.W., Federalna konstrukcja administracji na przykładzie Niemiec, USA oraz Unii Europejskiej. (Analiza porównawcza), "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 11.
 • Böhme D., Die Abwahl von Bürgermeistern. Institution und Praxis, "Verwaltungswissenschaftliche Beiträge" 2008, Nr. 38.
 • Dolmcki B., Nowa ustawa gminna w Saksonii, "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 7-8.
 • Dolnicki B., Przemiany ustrojowe samorządu gminnego w Europie Zachodniej, "Samorząd Terytorialny' 1994, nr 12.
 • Dolnicki B., Ustrój samorządu terytorialnego w Niemczech-po reformie, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 3.
 • Dittmann A., Rosler A., Formy organizacyjne współpracy międzykomunalnej w Republice Federalnej Niemiec, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 1-2.
 • Droege M., Herrschaft auf Zeit: Wahltage und Übergangszeiten in der repräsentativen Demokratie, "Die Öffentliche Verwaltung" 2009, Nr. 16.
 • Falten J. W., Weins C., Die Wahlen in der Sowjetisch Besetzten Zone von 1946: eine wahlhistorische Analyse (1999), "Historical Social Research. Supplement" 2013, No. 25.
 • Haussmann M., Wahlbeteiligung bei den (Ober-) Bürgermeistenvahlen in den deutschen Großstädten, "Statistik und Informationsmanagement" 2012, Nr. 1.
 • Henneke H.-G., Anforderungen an eine Kommunalverfassuhg der Zukunft, "Der Landkreis" 2003, H. 12.
 • Henneke H.-G., Das verfassungsrechtliche Verhältnis zwischen Städten, Gemeinden und Kreisen im Spiegel der höchstrichterlichen Rechtsprechung, "Der Landkreis" 2007, H. 11.
 • Henneke H.-G., Die Rolle der Kommunen in der Föderalismusreform, "Der Landkreis" 2003, H. 7.
 • Henneke H.-G., Reform der Gemeinden - Wohin führt den Weg?, "Der Landkreis" 2003, H. 2/3.
 • Henneke H.-G., Ritgen K., BAR jeder Vernunft? - Zu Modalitäten der Direktwahl von Landräten, "Der Landkreis" 2010, H. 6.
 • Henneke H.-G., Ritgen K., Die Direktwahl der Landräte. Rechtliche Grundlagen, kommunale Praxis und verfassungsrechtliche Vorgaben, "Die Öffentliche Verwaltung" 2010, H. 16.
 • Knemeyer F.L., 10 Jahre Kommunalselbstverwaltung in den "neuen Ländern", "Die Öffentliche Verwaltung" 2000, H. 12.
 • Knemeyer F.L., Verwaltungs und Gebietsreformen in den jungen Bundesländern, "Die Verwaltung. Zeitschrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaften" 1993, Nr. 3.
 • Kustra A., Reforma federalizmu w Niemczech. Geneza. Cele. Podstawowe założenia, "Przegląd Sejmowy" 2007, nr 1.
 • Leoński Z., Rozwój terenowych organów władzy państwowej w NRD, "Samorząd Terytorialny" 1964, nr 5-6.
 • Leoński Z., Samorząd terytorialny na szczeblu powiatowym w RFN, "Samorząd Terytorialny' 1991, nr 10.
 • Leoński Z., Samorząd terytorialny w krajach byłej NRD, "Samorząd Terytorialny' 1997, nr 3.
 • Miller M., Die Funktionalreform in den neuen Bundesländern, "Landes und Kommunalverwaltung" 1998, Nr. 6.
 • Mirska A., Ustrój administracyjny Berlina, Administracja i Społeczeństwo" 2006, nr 1.
 • Ofiarska M., Publicznoprawne formy współpracy gmin w RFN, "Samorząd Terytorialny' 2002, nr 6.
 • Perlak B., Problemy reformy powiatowej i gminnej w pięciu nowych krajach RFN, "Przegląd Zachodni" 1995, nr 3.
 • Rajca L., Pozycja ustrojowa burmistrza (przewodniczącego organu wykonawczego) w wybranych krajach, "Samorząd Terytorialny 2002, nr 10.
 • Schulze U.W., Samorząd terytorialny w Niemczech, "Państwo i Prawo" 1992, z. 6.
 • Stüer В., Landgraf B., Gebietsreform in den neuen Bundesländern - Bilanz und Ausblick, "Landes und Kommunalverwaltung" 1998, Nr. 6.
 • Tkaczyński J.W., Między federalizmem a samorządnością. Rozwiązania na przykładzie konstytucji Republiki Federalnej Niemiec, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 7-8.
 • Tkaczyński J.W., Między teorią a praktyką. Konstytucja i funkcjonowanie federalizmu w Republice Federalnej Niemiec, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 6.
 • Zachariasz I., Przemiany samorządu wielkich miast Niemiec w XX w., "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 7.
 • Zachariasz I., Nowy model nadburmistrza w centralnych miastach metropolii Republiki Federalnej Niemiec, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 7-8.
 • Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, Band 1955, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402644_1955 (dostęp: 10.05 2017).
 • Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, Band 1990, http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PID=PPN514402644_1990 (dostęp: 10.05.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 1952 für die Bundesrepublik Deutschländ, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1952 (dostęp: 03.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1953 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1953 (dostęp: 03.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1954 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1954 (dostęp: 04.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1955 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1955 (dostęp: 04.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1956 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1956 (dostęp: 06.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1957 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1957 (dostęp: 06.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1958 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1958 (dostęp: 07.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1959 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1959 (dostęp: 07.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1960 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1960 (dostęp: 09.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1961 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1961 (dostęp: 09.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1962 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1962 (dostęp: 10.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1963 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1963 (dostęp: 10.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1964 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1964 (dostęp: 10.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1965für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1965 (dostęp: 11.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1966 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1966 (dostęp: 11.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1967 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1967 (dostęp: 11.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1968 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1968 (dostęp: 12.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1969 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1969 (dostęp: 12.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1970 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1970 (dostęp: 12.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1971 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_ 1971 (dostęp: 13.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1972 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1972 (dostęp: 13.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1973 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1973 (dostęp: 13.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1974 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/ dms/toc/?PID=PPN514402342_1974 (dostęp: 14.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1975 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1975 (dostęp: 14.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1976 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1976 (dostęp: 14.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1977 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1977 (dostęp: 15.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1978 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1978 (dostęp: 15.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1979 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1979 (dostęp: 15.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1980 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1980 (dostęp: 16.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1981 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/ dms/toc/?PID=PPN514402342_1981 (dostęp: 16.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1982 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1982 (dostęp: 16.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1983 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1983 (dostęp: 17.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1984 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1984 (dostęp: 17.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1985 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschrifterlarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1985 (dostęp: 17.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1986 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1986 (dostęp: 17.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1987 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1987 (dostęp: 18.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1988 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1988 (dostęp: 18.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1989 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1989 (dostęp: 18.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1990 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514402342_1990 (dostęp: 18.02.2016).
 • Statistisches Jahrbuch 1991 für das vereinte Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN635628112_ 1991 (dostęp: 18.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 1992 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN635628112_1992 (dostęp: 19.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 1993 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN635628112_1993 (dostęp: 19.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 1994 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN635628112_1994 (dostęp: 19.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 1995 Jur die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN635628112_1995 (dostęp: 20.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 1996 für die Bundesrepublik Deutschland / Statistical Yearbook 1996 for the Federal Republic of Germany, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/ toc/?PID=PPN635628112_1996 (dostęp: 20.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 1997 für die Bundesrepublik Deutschland / Statistical Yearbook 1997 for the Federal Republic of Germany, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/ toc/?PID=PPN635628112_1997 (dostęp: 20.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 1998 für die Bundesrepublik Deutschland / Statistical Yearbook 1998 for the Federal Republic of Germany, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/ toc/?PID=PPN635628112_1998 (dostęp: 22.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 1999 für die Bundesrepublik Deutschland / Statistical Yearbook 1999 for the Federal Republic of Germany, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN635628112_1999 (dostęp: 22.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 2000 für die Bundesrepublik Deutschland / Statistical Yearbook 2000 for the Federal Republic of Germany, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/ toc/?PID=PPN635628112_2000 (dostęp: 22.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 2001 für die Bundesrepublik, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN635628112_2001 (dostęp: 23.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 2002 für die Bundesrepublik Deutschland / Statistical Yearbook 2002 for the Federal Republic of Germany, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/ toc/?PID=PPN635628112_2002 (dostęp: 23.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 2003 für die Bundesrepublik Deutschland / Statistical Yearbook 2003 for the Federal Republic of Germany, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/ toc/?PID=PPN635628112_2003 (dostęp: 23.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 2004 für die Bundesrepublik Deutschland / Statistical Yearbook 2004 for the Federal Republic of Germany, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/ toc/?PID=PPN635628112_2004 (dostęp: 25.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 2005 für die Bundesrepublik Deutschland / Statistical Yearbook 2005 for the Federal Republic of Germany, Statistisches Bundesamt, DigiZeitschriften, Das Deutsche Digitale Zeitschriftenarchiv, http://www.digizeitschriften.de/dms/ toc/?PID=PPN635628112_2005 (dostęp: 25.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 2006 für die Bundesrepublik Deutschland / Statistical Yearbook 2006 for the Federal Republic of Germany, Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/Jahrbuch2006.pdf?_blob=publicationFile (dostęp: 25.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 2007für die Bundesrepublik Deutschland / Statistical Yearbook 2007 for the Federal Republic of Germany, Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Statistisches Jahrbuch/ Jahrbuch2007.pdf?_blob=publicationFile (dostęp: 26.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 2008 für die Bundesrepublik Deutschland / Statistical Yearbook 2008 for the Federal Republic of Germany, Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/ Publikationen/StatistischesJahrbuch/Jahrbuch2008.pdf?_blob=publicationFile (dostęp: 26.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 2009 für die Bundesrepublik Deutschland / Statistical Yearbook 2009 for the Federal Republic of Germany, Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/ Publikationen/StatistischesJahrbuch/Jahrbuch2009.pdf?_blob=publicationFile (dostęp: 26.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 2010 für die Bundesrepublik Deutschland mit "Internationalen Übersichten" / Statistical Yearbook 2010 for the Federal Republic of Germany Including "International Tables", Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch2010.pdf?_blob=publicationFile (dostęp: 27.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch 2011 für die Bundesrepublik Deutschland mit "Internationalen Übersichten" / Statistical Yearbook 2011 for the Federal Republic of Germany Including "International Tables", Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/ StatistischesJahrbuch2011.pdf?_blob=publicationFile (dostęp: 27.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch Deutschland und Internationales 2012, Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch2012.pdf?_blob=publicationFile (dostęp: 29.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch Deutschland und Internationales 2013, Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch2013.pdf?_blob=publicationFile (dostęp: 29.11.2017).
 • Statistisches Jahrbuch Deutschland und Internationales 2014, Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch2014.pdf?_blob=publicationFile (dostęp: 05.12.2017).
 • Statistisches Jahrbuch Deutschland und Internationales 2015, Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/ Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch2015.pdf?_blob=publicationFile (dostęp: 10.12.2017).
 • Statistisches Jahrbuch Deutschland und Internationales 2016, Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistisehesJahrbuch2016.pdf;jsessionid=19A2ACDE9D6B77FBED14EFlF31CE6BE6.cae4?_blob =publicationFile (dostęp: 15.12.2017).
 • Statistisches Jahrbuch Deutschland und Internationales 2017, Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch2017.pdf;jsessionid=4635BBAD29E863D73BD22D90D07090A3.InternetLive2?_blob=publicationFile (dostęp:04.02.2018).
 • Bürgermeister aus allen 21 Landkreisen und Parlamentsvorsteher sind sich einig: Steuerspirale nicht weiter drehen, https://www.driedorf.de/nachrichtenleser/buergermeister-aus-allen-21-landkreisen-und-parlamentsvorsteher-sind-sich-einig-steuerspirale-nicht-weiter-drehen.html (dostęp: 31.10.2017).
 • Die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, Monatsbericht des BMF August 2017, https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2017/08/Inhalte/ Kapitel-3-Analysen/3-l-Neuordnung-Bund-Laender-Finanzbeziehungen.html (dostęp: 15.10.2017).
 • Eschwege: Claus Наmр löst Karl Montag als Parlamentsvorsteher ab, https://www.lokalo24.de/lokales/werra-meissner-kreis/markt-spiegel/eschwege-claus-hamp-loest-karl-montag-parlamentsvorsteher-7157008.html (dostęp: 31.10.2017).
 • Grävenwiesbach vor dem Stühlerücken, http://www.usinger-anzeiger.de/lokales/graevenwiesbach/graevenwiesbach-vor-dem-stuehleruecken_l6790089.html (dostęp: 31.10.2017).
 • Holzhauer ist Erster Stadtrat - Börner Parlamentsvorsteher, https://www.hna.de/lokales/rotenburg-bebra/bebra-ort46578/holzhauer-erster-stadtrat-boemer-parlamentsvorste-her-6358126.html (dostęp: 31.10.2017).
 • Klaus Siemon neuer Parlamentsvorsteher, http://www.koerle.de/index.php/gemeinde/ gemeindepolitik/gemeindevertretung/95-klaus-siemon-neuer-parlamentsvorsteher (dostęp: 31.10.2017).
 • Lanzinner M., Geschichte der Bezirksordnung des Freistaates Bayern von 1954, http//www.netcontex.de/detailpage.asp?pid=146&rid=12&mes_id=38886 (dostęp: 04.01.2006).
 • Meinungsaustausch der Parlamentsvorsteher im Vogelsberg, http://www.fuldaer-nach-richten.de/?p=129803 (dostęp: 31.10.2017).
 • Manfred Tschertner (SPD) neuer Parlamentsvorsteher, http://www.giessener-allgemeine.de/regional/wetteraukreis/muenzenberg/art562,58658 (dostęp: 31.10.2017).
 • Mohn Parlamentsvorsteher, http://www.hanauer.de/ha_50_l 10690236-29-_Mohn-Parlamentsvorsteher.html (dostęp: 31.10.2017).
 • Niederlage für Calauer CDU: Linke stellt Parlamentsvorsteher, https://www.lr-online.de/lausitz/luebbenau/niederlage-fuer-calauer-cdu-linke-stellt-parlamentsvorsteher_aid- 3208448 (dostęp: 31.10.2017).
 • Niespor M., Aktueller Begrif. Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, Deutscher Bundestag. Wissenschaftliche Dienste, Nr. 11/17, 07. März 2017, https://www.bundestag. de/blob/496376/bcadcbeb806adl6576b79350dbb72049/reform-der-bund-laender-finanzbeziehungen-data.pdf (dostęp: 15.10.2017).
 • Parlamentsvorsteher Willi Berg missbilligt das Verhalten von CDU- und FWG-Fraktion, https://www.hna.de/lokales/Schwalmstadt/parlamentsvorsteher-willi-berg-missbilligt-verhalten-cdu-fwg-fraktion-3034770.html (dostęp: 31.10.2017).
 • René Kratzenberg ist neuer Parlamentsvorsteher in Ronshausen, https://www.hna.de/lokales/rotenburg-bebra/ronshausen-ort312984/ren-kratzenberg-neuer-6336695.html (dostęp: 31.10.2017).
 • Seibt T., Er darf Wasser holen, http://www.taunus-zeitung.de/lokales/hochtaunus/Er-darf-Wasser-holen-791715.html (dostęp: 31.10.2017).
 • http://www.lwl.de (dostęp: 31.10.2017).
 • http://www.lvr.de (dostęp: 31.10.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575724

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.