PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych | 173--184
Tytuł artykułu

Znaczenie organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki miasta w zakresie kultury na przykładzie Bielska-Białej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka kulturalna realizowana jest na podstawie potencjału kulturalnego państwa, regionu, miasta. Jak każda działalność organizacji publicznej, wymaga podejmowania odpowiednich działań, przede wszystkim opartych na analizie potencjału kulturowego oraz oczekiwań poszczególnych interesariuszy. Interesariusze zajmują szczególne miejsce w zarządzaniu organizacją publiczną - legitymizują jej działanie, przez co skuteczne realizowanie polityki kulturalnej wymaga uwzględnienia nie tylko ich oczekiwań, ale także ich aktywnego zaangażowania w podejmowane działanie. Ze względu na rosnące zainteresowanie przemysłem kultury i polityką kulturalną celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie znaczenia organizacji pozarządowych, jako kluczowego interesariusza, w kreowaniu polityki miasta w zakresie kultury na przykładzie Bielska-Białej. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bryson J.M. (2004), What to Do when Stakeholders Matter. Stakeholder Identification and Analysis Techniques, "Public Management Review", Vol. 6, No. 1, s. 21-53.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2012), Rola i znaczenie interesariuszy w procesie podejmo-wania decyzji w organizacjach publicznych [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Śląsk, Katowice.
 • Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych.
 • Gomes R.C., Liddle J., Gomes L.O.M. (2010), A Five-sided Model of Stakeholder Influ-ence. A Cross-national Analysis of Decision Making in Local Government, "Public Management Review", Vol. 12, Iss. 5, s. 701-724.
 • Head B.W., Alford J. (2015), Wicked Problems: Implications for Public Policy and Management, "Administration & Society", Vol. 47(6), s. 711-739.
 • Johnsen Å. (2015), Strategic Management Thinking and Practice in the Public Sector: A Strategic Planning for All Seasons? "Financial Accountability & Management", Vol. 31(3), s. 243-268.
 • Nutt P.C. (2005), Comparing Public and Private Sector Decision-Making Practices, "Journal of Public Administration Research and Theory", Vol. 16, s. 289-318.
 • Organizacje pozarządowe w Bielsku-Białej 2017, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
 • Osborne S.P., Radnor Z., Kinder T., Vidal I. (2014), Sustainable Public Service Organi-sations: A Public Service-dominant Approach, "Society and Economy", Vol. 36(3), s. 313-338.
 • Rainey H. (1997), Understanding and Managing Public Organization, Jossey-Bass, San Francisco CA.
 • Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2015, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2016.
 • Williams I., Shearer H. (2011), Appraising Public Value: Past, Present and Futures, "Public Administration", Vol. 89, No. 4.
 • Quick K.S., Bryson J.M. (2016), Public Participation [w:] Ch. Ansell, J. Torfing (red.), Handbook on Theories of Governance, Edward Elgar Press.
 • Program współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz pod-miotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-łalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" (Uchwała nr XXXIV/ 635/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej).
 • Uchwała Nr LIX/1851/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku".
 • Uchwała Nr XX/496/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 ro-ku".
 • [www1] https://katowice.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_miast/miasto_bielsko-biala.pdf (dostęp: 30.07.2018).
 • [www2] https://nck.pl/badania/raporty/ranking-kreatorzy-rozwoju-kultury-miejskiej (do-stęp: 30.07.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575808

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.