PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 11 | 13--19
Tytuł artykułu

Ocena możliwości zwiększania bezpieczeństwa transportu lotniczego po wprowadzeniu stopni alarmowania o zagrożeniach terrorystycznych

Autorzy
Warianty tytułu
Assessment of the Possibilities to Increase the Safety of Air Transport after Introducing Alerts for Terrorist Threats
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagrożenie atakiem terrorystycznym na infrastrukturę portu lotniczego oraz samoloty znajdujące się na płaszczyźnie lotniska i w powietrzu stanowi obecnie istotny problem dla specjalistów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa lotniczego. Działania podejmowane w tym zakresie sprowadzają się głównie do wypracowania procedur postępowania w przypadku pojawienia się zagrożeń terrorystycznych lub likwidacji ich skutków. Autor niniejszego artykułu na podstawie badania literatury podjął się dokonania analizy istniejących procedur dotyczących postępowania w przypadku wprowadzenia przez władze państwowe stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego. Zakładanym celem artykułu jest wskazanie wagi stosowania wybranych zasad postępowania zarządzających portami lotniczymi oraz udzielenie odpowiedzi na istotne pytanie: w jakim zakresie wprowadzenie stopni alarmowania o zagrożeniach terrorystycznych ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa transportu lotniczego? (abstrakt oryginalny)
EN
The threat of a terrorist attack on the airport infrastructure and aircraft in the air, is now an important issue for professionals dealing with air safety. Actions undertaken in this respect focus mainly on the development of the procedures in case of terrorist threats. The author of following article investigates the rules of conduct at the airports in case of introduction of terrorist threat alarm by the state. The main aim of this article is to highlight some of the rules of conduct and to answer the important question: to what extent the introduction of alerts for terrorist threat has an impact on increasing the safety of air transport? (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
13--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Bibliografia
 • Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475/WSiSW).
 • Kucharek Daniel. 2019. Możliwości bazy lotniczej w ograniczaniu skutków zamachów terrorystycznych z użyciem czynników masowego rażenia, 143. Dęblin: Lotnicza Akademia Wojskowa.
 • Kucharek Daniel. 2015. Organizacyjno-ekonomiczne czynniki funkcjonowania PAZP w systemie bezpieczeństwa narodowego, 43. Dęblin: WSOSP.
 • Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019. 2014. Załącznik do uchwały nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. (Monitor Polski, poz. 1218).
 • Rajchel Jan, Bogdan Grenda, Jacek Nowak. 2014. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w lotnictwie, 232-233. Dęblin: WSOSP.
 • Rozporządzenie Komisji UE NR 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, załącznik 1.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, art. 4.1.
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696, z późn. zm.), art. 119 pkt 1 i pkt 2.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r., sygn. akt K 44/07, ogłoszony dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1095).
 • Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych, § 1.
 • http://www.tvn24.pl. [dostęp: 03.11.2019].
 • http://www.smartage.pl/zamkniecie-przestrzeni-powietrznej-usa-ll-wrzesnia-2001/ [dostęp: 08.11.2019],
 • http://www.polska-zbrojna.pl/home/articlesho-w/20117?t=Lotniczy-incydent-podczas-SDM [dostęp: 03.11.2019].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575850

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.