PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 104 | nr 160 | 21--36
Tytuł artykułu

The Ethical Judgments of Polish Accounting Students Regarding Earnings Management

Warianty tytułu
Osądy etyczne polskich studentów rachunkowości w zakresie zarządzania zyskami
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rachunkowość behawioralna zajmuje się zachowaniami księgowych i innych osób zaangażowanych w system rachunkowości. Zarówno zawód księgowego, jak i menedżera wiąże się z podejmowaniem licznych decyzji, które mogą być przedmiotem oceny zarówno merytorycznej, jak i etycznej. Celem niniejszych badań była ocena postaw etycznych studentów rachunkowości w odniesieniu do zarządzania zyskami. Analizie poddano wpływ płci, wieku i doświadczenia zawodowego na ocenę postaw etycznych menedżerów w zakresie zarządzania zyskami. W toku badań wykazano, że ocena postaw etycznych uwarunkowana była manipulacjami w zakresie zarządzania zyskami w obszarze rachunkowości i decyzji operacyjnych. Manipulacje w obszarze rachunkowości oceniane były bardziej krytycznie, aniżeli manipulacje w obszarze decyzji operacyjnych. Ocena postaw etycznych menedżerów przez studentów nie była uwarunkowana płcią, statusem zawodowym ani wiekiem. Niniejsze badanie stanowi użyteczny wkład w debatę naukową, ponieważ jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, rzucające światło na behawioralne aspekty zarządzania zyskami. (abstrakt oryginalny)
EN
Behavioural accounting is a branch of accounting that deals with human attitudes and behaviours to accounting phenomena, which determines decision-making behaviour. The most important ethical issue facing the accounting profession is earnings management. The aim of this study was to assess the prevailing attitudes of Polish accounting students towards earnings management. The impact of individual variables (gender, age and work experience) on ethical judgments regarding earnings management was assessed. The study revealed that the students' judgements were affected by the field of manipulation in earnings management. The manipulated accounting method was far less ethically acceptable than manipulated operating decisions. Perceptions of ethicality in accounting practices did not differ significantly between students working in accounting, students working in other fields and unemployed respondents. With regard to age, younger participants were more likely to regard earnings management practices as less ethical than older respondents, but the observed differences were not statistically significant. The differences between genders were not statistically significant either. The research makes a useful contribution to the scientific debate as it is the first research of that type in Poland, shedding light on behavioural aspects of earnings management. (original abstract)
Rocznik
Tom
104
Numer
Strony
21--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • University of Gdańsk
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Albrecht W.S., Albrecht C.O., Albrecht C.C., Zimbelman M.F. (2012), Fraud examination (fourth edition), Cengage Learning, South Western, Mason, OH.
 • Alsop R. (2003), Right and Wrong: Can Business School Teach Students To Be Virtuous? In the Wake of All the Corporate Scandals, They Have No Choice But To Try, "The Wall Street Journal", 17 September, pp. R9.
 • Arnold V., Sutton S.G. (eds.) (1997), Behavioral accounting research: foundations and frontiers, American Accounting Association, Sarasota.
 • Barua A., Davidson L.F., Rama D.V., Thiruvadi S. (2010), CFO gender and accruals quality, "Accounting Horizons", 24 (1), pp. 25-39.
 • Beggs J.M., Dean K.L. (2007), Legislated Ethical or Ethics Education?: Faculty Views in the Post-Enron Era, "Journal of Business Ethics", 71, pp. 15-37.
 • Borowik R., Borowik B. (2006), Wybór decyzji a subiektywizm w przekształcaniu informacji, "Prakseologia", 146, pp. 123-138.
 • Breaux K., Chiasson M., Mauldin S., Whitney T. (2010), Ethical Education in Accounting Curricula: Does it Influence Recruiters' Hiring Decision of Entry-Level Accountants?, "Journal of Education for Business", 85, pp. 1-6.
 • Brinberg J.G. (2011), A proposed framework for behavioral accounting research, "Behavioral Research in Accounting", 23 (1), pp. 1-43.
 • Brody R.G., Melendy D.R., Perri F.S. (2012), Commentary from the American Accounting Association's 2011 Annual Meeting Panel on Emerging Issues in Fraud Research, "Accounting Horizons", 26 (3), pp. 513-531.
 • Bruns W.J., Merchant K. (1990). The Dangerous Morality of Managing Earnings, "Management Accounting", 72 (2), pp. 22-25.
 • Bruns W.J., Merchant K. (1989), Ethics test for everyday managers, "Harvard Business Review", 67 (2), pp. 220-221.
 • Buczkowska A. (2011), Etyka zawodu księgowego w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 668. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 41, pp. 45-55.
 • Cewińska J., Grzesiak L., Kabalski P., Kusidel E. (2016), Profil osobowości studentów rachunkowości a wymogi współczesnego systemu rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 90 (146), pp. 87-104.
 • Cewińska J., Grzesiak L., Kabalski P., Kusidel E. (2017), Holland's Personality Types versus Preferences in Accounting, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 93 (149), pp. 23-59.
 • Clikeman, P., Greiger, M., O`Connell, B. (2001), Student Perceptions of Earnings Management: The Effects of National Origin and Gender, "Teaching Business Ethics", 5 (4), pp. 389-410.
 • Cuzdriorean D. (2013), Students attitudes regarding the ethics of earnings management activities: an empirical investigation, "Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica", 15 (2), pp. 417-423.
 • Dellaportas S. (2013), Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle, "Accounting Forum", 37, pp. 29-39.
 • Dyreng S., Hanlon M., Maydew E.L. (2010), The effects of executives on corporate tax avoidance, "The Accounting Review", 85 (4), pp. 1163-1189.
 • Fischer M., Rosenzweig K. (1995), Attitudes of students and accounting practitioners concerning the ethical acceptability of earnings management, "Journal of Business Ethics", 14 (6), pp. 433-444.
 • Ghoshal S. (2003), Business School Share the Blame for Enron, "Financial Times", 17 July, p. 21.
 • Giacomino D.E., Akers M. (2006), The ethics of managing short-term earnings: business managers and business students have few problems with earnings management practices, "Journal of College Teaching & Learning", July, pp. 57-71.
 • Grabiński K. (2016), Wpływ kryzysu gospodarczego na aktywne kształtowanie wyniku finansowego w europejskich spółkach giełdowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 87 (143), pp. 29-42.
 • Grzesiak L., Kabalski P. (2016), Wpływ płci na preferencje w zakresie polityki rachunkowości, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 17 (2, cz. 3), pp. 249-260.
 • Healy P.M., Wahlen J.N. (1999), A review of the earnings management literature and its implications for standard setting, "Accounting Horizons", 13, pp. 365-383.
 • Jooste L. (2011), A Comparison of Ethical Perceptions of Earnings Management Practices, "South African Journal of Economic and Management Sciences", 14 (4), pp. 422-435.
 • Kabalski P., Przygodzka W. (2017), Osobowość zawodowa, środowisko zawodowe i zadowolenie z pracy na przykładzie centrum usług księgowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 95 (151), pp. 31-40.
 • Karczmarek M. (2007), Techniki oszustw księgowych, [in:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, pp. 119-124.
 • Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • Karmańska A. (2007), Bezpieczeństwo biznesu, dylematy etyczne i profesjonalizm zawodu księgowego, [in:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (2006), Psychologiczne i ekonomiczne źródła oszustw księgowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 32 (88), pp. 106-117.
 • Kołodziej S., Maruszewska E. (2016), Skłonność do unikania i uchylania się od opodatkowania w świetle teorii moralnego rozwoju Kohlberga - zagadnienia etyczne w praktyce rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 86 (142), pp. 35-51.
 • Kupczyk T. (2013), Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - liczebność, kompetencje, współdziałanie, konieczne zmiany, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S. (2006), Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A. (2010), Spór o kształcenie etycznej edukacji menadżerów, "Diametros", 25, pp. 38-54.
 • Merchant K.A., Rockness J. (1994), The Ethics of Managing Earnings: An Empirical Investigation, "Journal of Accounting and Public Policy", 13, pp. 79-94.
 • Merritt J. (2003), Ethics in also a B-School Business, "Business Week", 27 January, p. 105.
 • Pickett K.H.S., Pickett J.M. (2002), Financial Crime Investigation and Control, John Wiley & Sons Inc., New York.
 • Piosik A. (2016), Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce: diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".
 • Ramamoorti S. (2008), The psychology and sociology of fraud: Integrating the behavioral sciences component into fraud and forensic accounting curricula, "Issues in Accounting Education", 23 (4), pp. 521-533.
 • Riahi-Belkaoui A. (2004), Accounting Theory, Thomson Learning, London.
 • Rzepka A., Wójtowicz P. (2018), Rola Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC w opinii praktyków i studentów - wyniki wstępnych badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 96 (152), pp. 123-149.
 • Sawicka J., Stronczek A. (2015), Postrzeganie roli audytu wewnętrznego w budowaniu zaufania publicznego jednostek-przykład banku, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 244, pp. 168-180.
 • Schneider K. (2007), Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa.
 • Stronczek A., Sawicka J. (2017), Postrzeganie zasad etyki przez studentów i czynnych zawodowo przedstawicieli zawodów księgowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 345, pp. 98-113.
 • Tobór-Osadnik K., Wyganowska M., Kabalski P. (2012), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a homo sovieticus i postawy pracownicze polskich księgowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 65 (121), pp. 71-98.
 • Wąsowski W. (2010), Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Wójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie". Seria Specjalna. Monografie, nr 193, pp. 1-207.
 • Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011, Cyberprzestępczość rosnącym zagrożeniem w biznesie (2011), PwC, www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/PwC_Crime_Survey_2011.pdf (accessed 15.01.2019).
 • Kalinowska K., Kalinowski M. (2014), Zawód specjalisty ds. rachunkowości zarządczej w perspektywie etycznej, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", 17 (1), pp. 73-83; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2014/20141kalinowscy7383.pdf (accessed 15.01.2019).
 • Kutluk F.A. (2017), Behavioral Accounting and its Interactions, 'Accounting and Corporate Reporting', Soner Gokten, IntechOpen; DOI: 10.5772/intechopen.68972; https://www.intechopen.com/books/ac-counting-and-corporate-reporting-today-and-tomorrow/behavioral-accounting-and-its-interactions (accessed 10.02.2019).
 • Polish Code of Ethics for Professional Accountants (Kodeks etyki zawodowej w rachunkowości) (2012), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; https://skwp.pl/files/zg/kodeks_etyki/kodeks_zawodowej.pdf (accessed 15.01.2019).
 • Code of Ethics for Professional Accountants (2009), International Federation of Accountants (IFAC), Polish edition, SKwP, New York; https://skwp.pl/files/zg/Kodeks_etyki_IFAC.pdf (accessed 15.01.2019).
 • Problem nadużyć i korupcji w firmach. Porównanie wyników badania w wybranych regionach Polski (2015), Ernst & Young; www.ey.com/Pubikation/vwLUAssets/Problem_naduzyc_i_korupcji_w_firmach/$FILE/Badanie_EY_Problem_naduzyc_i_korupcji_w_firmach.pdf (accessed 15.01.2019).
 • Tokarski M. (2010), Sprawozdanie finansowe - niedoskonałe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, "Przedsiębiorczość - Edukacja", 5, pp. 176-186; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/444, (accessed 16.01.2019).
 • Vladu A.B., (2015), An empirical investigation regarding the ethics of earnings management (International Conference "Recent Advances in Economic and Social Research", 13-14 May 2015, București), Institute for Economic Forecasting Conference Proceedings, Institute for Economic Forecasting; http://www.ipe.ro/RePEc/WorkingPapers/wpconf151209.pdf (accessed 10.02.2019).
 • Żuraw P. (2012), Idea Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości rekomendowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", 15, pp. 121-130; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2012/2012zuraw121130.pdf (accessed 15.01.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575854

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.