PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 150
Tytuł artykułu

Modele decyzyjne w planowaniu kompletacji zamówień w nowoczesnym magazynie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój technologii informatycznych doprowadził do powstania i praktycznego zastosowania wielu nowoczesnych rozwiązań w różnych obszarach zarządzania magazynem, a zwłaszcza w strefie kompletacji. Jednym ze sposobów usprawnienia procesu kompletacji może być automatyzacja procesów magazynowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii wspomagających pobieranie towarów. Warto jednak zaznaczyć, że każda automatyzacja wymaga poniesienia przez firmę sporych kosztów, związanych z zakupem i wdrożeniem nowych technologii. Innym sposobem obniżenia kosztów jest całkowita przebudowa magazynu, która z uwagi na ograniczenia fizyczne budynków czy też wymogi proceduralne firmy, nie zawsze jest możliwa. Wówczas najbardziej pożądanym zabiegiem staje się dostosowanie i modyfikacja istniejących procesów do układu budynku.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ackerman K.B. (1990), Practical Handbook of Warehousing, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Berg J.P. van den (1999), A Literature Survey On Planning and Control of Warehousing Systems, "IIE Transactions", Vol. 31, Iss. 8, s. 751-762.
 • Berg J.P. van den (2007), Integral Warehouse Management, Management Outlook Publications, Utrecht.
 • Brynzér H., Johansson M., Medbo L. (1994), A Methodology for Evaluation of Order Picking Systems as a Base for System Design and Managerial Decisions, "Interna-tional Journal of Operations & Production Management", Vol. 14(3), s. 126-139.
 • Burkard Y.A., Deneko V.G., Veen J.A.A. van der, Woeginger G.J. (1998), Well- -Solvable Special Cases of the Traveling Salesman Problem: A Survey, "SIAM Re-view", Vol. 40, s. 496-546.
 • Caron F., Marchet G., Perego A. (2000), Optimal Layout in Low-Level Picker-to-Part-Systems, "International Journal of Production Research", Vol. 38(1), s. 101-117.
 • Chabot T., Coelho L.C., Renaud J., Côté J-F. (2015), Mathematical Models, Heuristic and Exact Method for Order Picking in 3D-Narrow Aisles, Technical Report CIR-RELT-2015-18, Québec, Canada.
 • Chew E.P., Tang L.C. (1999), Travel Time Analysis for General Item Location Assign-ment in a Rectangular Warehouse, "European Journal of Operational Research", Vol. 112, s. 582-597.
 • Choe K., Sharp G.P., Serfozo R.S. (1993), Aisle-based Order Pick Systems with Batch-ing, Zoning and Sorting [w:] R.J. Graves (red.), Progress in Material Handling Research, New York, s. 245-276.
 • Choi T.M. (2016), Analytical Modeling Research in Fashion Business, Springer, Singa-pore.
 • Cornuejols G., Fonlupt J., Naddef D. (1985), The Travelling Salesman Problem on a Graph and Some Related Integer Polyhedral, "Mathematical Programming", Vol. 33, s. 1-27.
 • Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. (2002), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 • Dmytrów K. (2004), Porównanie decyzyjnego modelowania zapasów przy założeniu pełnej i niepełnej informacji o zapotrzebowaniu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki", nr 394(15), s. 43-50.
 • Drury J. (1988), Towards More Efficient Order Picking, IMM Monograph No. 1, The Institute of Materials Management, Cranfield.
 • Dudziński Z., Kizyn M. (2002), Vademecum gospodarki materiałowej, Ośrodek Doradz-twa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Dudziński Z., Kizyn M. (2006), Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa.
 • Dukic G., Oluic C. (2007), Order-picking Methods: Improving Order-picking Efficiency, "International Journal of Logistics Systems and Management", Vol. 3, No. 4, s. 451-460.
 • Dukic G., Opetuk T. (2012), Warehouse Layouts [w:] R. Manzini (ed.), Warehousing in the Global Supply Chain. Advanced Models, Tools and Applications for Storage Systems, Springer, New York.
 • Dusseldorp T.H. (1996), Inventarisatie van warehouse-management systemen en crossdocking systemen. Internal report, Berenschot, Utrecht.
 • Dyckhoff H., Lackes R., Reese J. (2004), Supply Change Management and Reverse Logistics, Springer, Heidelberg.
 • Fishman G.S. (1981), Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody, PWE, Warszawa.
 • Fleischmann B., Speranza M.G., Nunen J.A.E.E. van, Stähly P. (1998), Advances in Distribution Logistics, Springer, Berlin.
 • Frazelle E.H. (2002), World-Class Warehousing and Material Handling, McGraw-Hill, New York.
 • Gaca K. (2009), Rozlokowanie towarów jako czynnik determinujący efektywność proce-su kompletacji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządza-nie", z. 45, s. 41-58.
 • Gajda J. (2001), Prognozowanie i symulacje a decyzje gospodarcze, C.H.Beck, Warszawa. Goetschalckx M., Ratliff H.D. (1988), Order Picking in an Aisle, "IIE Transactions", Vol. 20, No. 1, s. 53-62.
 • Gołembska E. (2007), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gu J., Goetschalckx M., McGinnis L.F. (2010), Research on Warehouse Design and Performance Evaluation: A Comprehensive Review, "European Journal of Opera-tional Research", Vol. 203, s. 539-549.
 • Gudehus T., Kotzab H. (2012), Comprehensive Logistics, Springer, Berlin.
 • Gue K.R. (b.r.), Aisle Design, https://kevingue.wordpress.com/research/aisle-design-for-warehouses/ (dostęp: 30.01.2018).
 • Gue K.R., Meller R.D. (2006), The Aisle Design Problem [w:] Progress in Material Handling Research, Material Handling Industry of America, Charlotte, NC.
 • Hall R.W. (1993), Distance Approximations for Routing Manual Pickers in a Ware-house, "IIE Transactions", Vol. 25, Iss. 4, s. 76-87.
 • Hausman W.H., Schwarz L.B., Graves S.C. (1976), Optimal Storage Assignment in Automatic Warehousing Systems, "Management Science", Vol. 22(6), s. 629-638.
 • Heskett J.L. (1963), Cube-per-Order Index - A Key to Warehouse Stock Location, "Transport and Distribution Management", Vol. 3, s. 27-31.
 • Jacyna M., Kłodawski M. (2009), Pracochłonność procesu komisjonowania dla wariantowego rozmieszczania asortymentu w strefie kompletacji, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport", z. 70, s. 73-84.
 • Jacyna M., Kłodawski M. (2011), Wydajność kompletacji przy wieloblokowych układach strefy komisjonowania, "Logistyka", nr 4, s. 349-356.
 • Kaczmarek M., Korzeniowski A., Skowroński Z., Weselik A. (1997), Zarządzanie go-spodarką magazynową, PWE, Warszawa.
 • Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (2009), Logistyka, Instytut Logistyki i Magazyno-wania, Poznań.
 • Kizyn M. (2006a), Problemy kompletacji w procesach magazynowych - cz. 1, "Logisty-ka", nr 1, s. 36-38.
 • Kizyn M. (2006b), Problemy kompletacji w procesach magazynowych - cz. 2, "Logisty-ka", nr 2, s. 51-53.
 • Kłodawski M., Jacyna M. (2011), Czas procesu kompletacji jako kryterium kształtowa-nia strefy komisjonowania, "Logistyka", nr 2, s. 307-317.
 • Koster R. de (2004), How to Assess a Warehouse Operation in a Single Tour. Report, RSM Erasmus University, Rotterdam.
 • Koster R. de, Le-Duc T. (2005), Determining Number of Zones in a Pick-and-pack Orderpicking System, Report ERS-2005-029-LIS, RSM Erasmus University, Rotterdam.
 • Koster R. de, Le-Duc T., Roodbergen K.J. (2007), Design and Control of Warehouse Order Picking: A Literature Review, "European Journal of Operational Research", Vol. 182(2), s. 481-501.
 • Koster R. de, Poort E. van der (1998), Routing Order Pickers in a Warehouse: A Com-parison between Optimal and Heuristic Solutions, "IIE Transactions", Vol. 30, s. 469-480.
 • Koster R. de, Roodbergen K.J., Voorden J. van (1999), Reduction of Walking Time in the DC of De Bijenkorf, Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam [w:] M.G. Speranza, P. Stähly (eds.), New trends in Distribution Logistics, Springer, Berlin, s. 215-234.
 • Krawczyk S., Jakubiak M. (2011), Rola komisjonowania w sterowaniu przepływami produktów, "Logistyka", nr 4, s. 475-486.
 • Krzyżaniak S. (2005), Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, wyd. III, Biblio-teka Logistyka, ILiM, Poznań.
 • Kunder R., Gudehus T. (1975), Mittlere Wegzeiten beim eindimensionalen Kommissio-nieren, "Zeitschrift für Operations Research", Vol. 19(2), B53-B72. Le-Duc T. (2005), Design and Control of Efficient Order Picking Processes, PhD thesis, RSM Erasmus University, Rotterdam.
 • Letchford A.N., Nasiri S.D., Theis D.O. (2013), Compact Formulations of the Steiner Traveling Salesman Problem and Related Problems, "European Journal of Opera-tional Research", Vol. 228, s. 83-92.
 • Li M.L. (2009), Goods Classification Based on Distribution Center Environmental Factors, "International Journal of Production Economics", Vol. 119, No. 2, s. 240-246.
 • Little J.D.C., Murty K.G., Sweeney D.W., Karel C. (1963), An Algorithm for the Travel-ing Salesman Problem, "Operations Research", Vol. 11(6), s. 863-1025.
 • Lorenc A.K. (2014a), Metody klasyfikacji i rozmieszczania produktów w magazynie - przegląd praktycznych rozwiązań, "Logistyka", nr 3, s. 3831-3837.
 • Lorenc A.K. (2014b), Planowanie rozmieszczania produktów w magazynie - najnowsze rozwiązania i trendy rozwojowe, "Logistyka", nr 3, s. 3838-3844.
 • Łatuszyńska M. (2011), Metody symulacji komputerowej - próba klasyfikacji logicznej, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", vol. 41, s. 163-176.
 • Majewski J. (2006), Informatyka w magazynie, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 • Manzini R. (2012), Warehousing in the Global Supply Chain: Advanced Models, Tools and Applications for Storage Systems, Springer, London.
 • Miłaszewicz B., Rut J., Karpińska E. (2014), Mobilny system kompletacji, "Logistyka", nr 6, s. 7494-7500.
 • Moerkerken M.D.D. (2000), Beslissingsondersteunend systeem voor de logistieke in-richting van magazijnen en distributiecentra [w:] J.P. Duijker (ed.), Praktijkboek Magazijnen / Distributiecentra (1994-2002), Kluwer, Deventer, par. 3.3E.
 • Niemczyk A. (2007), Zapasy i magazynowanie, Tom II: Magazynowanie, ILiM, Po-znań.
 • Niemczyk A. (2008), Zapasy i magazynowanie, Tom II: Magazynowanie, wyd. 2, ILiM, Poznań.
 • Niemczyk A. (2011), Wybrane problemy efektywnego rozmieszczania towarów w maga-zynach, "Logistyka", nr 5, s. 1185-1192.
 • Öztürkoğlu Ö., Gue K.R., Meller R.D. (2012), Optimal Unit-Load Warehouse Designs for Single-Command Operations, "IIE Transactions" Vol. 6, No. 44, s. 459-475.
 • Perlmann A.M., Bailey M. (1988), Warehouse Logistic Systems - A CAD Model, "Engineering Costs and Production Economics", Vol. 13, s. 229-237.
 • Petersen C.G. (1995), Routing and Storage Policy Interaction in Order Picking Opera-tions, "Decision Sciences Institute Proceedings", Vol. 3, s. 1614-1616.
 • Petersen C.G. (1997), An Evaluation of Order Picking Routing Policies, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 17(11), s. 1098-1111.
 • Petersen C.G., Schmenner R.W. (1999), An Evaluation of Routing- and Volume-based Storage Policies in an Order Picking Operation. "Decision Sciences", Vol. 30, s. 481-501.
 • Pisek R., Sabo A. (2012), Optymalizacja rozmieszczenia towarów w magazynie wysokie-go składowania [w:] T. Trzaskalik (red.), Optymalizacja w praktyce, Seria: Infor-matyka w Badaniach Operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 95-116.
 • Podniesiński A. (2006), Magia dużego ekranu. Co sprawia, że warto zamontować kom-puter na wózku widłowym? "Nowoczesny Magazyn", nr 2, s. 257-266.
 • Pohl L., Meller R., Gue K. (2009), Optimizing Fishbone Aisles for Dual-Command Operations in a Warehouse, "Naval Research Logistics", Vol. 56(5), s. 389-403.
 • Ratkiewicz A. (2011), Efektywność procesu kompletacji, "Logistyka", nr 4, s. 794-800.
 • Ratliff H.D., Rosenthal A.S. (1983), Order-picking in a Rectangular Warehouse: A Solvable Case of the Traveling Salesman Problem, "Operations Research", Vol. 31(3), s. 507-521.
 • Rego C., Gamboa D., Glover F., Osterman C. (2011), Traveling Salesman Problem Heuristics: Leading Methods, Implementations and Latest Advances, "European Journal of Operation Research", Vol. 133, s. 32-43.
 • Roodbergen K.J. (2001), Layout aAnd Routing Methods for Warehouses, PhD Thesis, RSM Erasmus University, Rotterdam.
 • Roodbergen K.J., Koster R. de (2001a), Routing Order Pickers in a Warehouse with a Middle Aisle, "European Journal of Operational Research", Vol. 133(1), s. 32-43.
 • Roodbergen K.J., Koster R. de (2001b), Routing Methods for Warehouses with Multiple Cross Aisles, "International Journal of Production Research", Vol. 39(9), s. 1865-1883.
 • Rouwenhorst B., Reuter B., Stockrahm V., Van-Houtum G.J., Mantel R.J. (2000), Warehouse Design and Control: Framework and Literature Review, "European Journal of Operational Research", Vol. 122, s. 515-533.
 • Sabo-Zielonka A. (2015), Heurystyki wyznaczania tras w dwublokowej nieprostokątnej strefie kompletacji zamówień, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 241, s. 125-139.
 • Scholz A., Henn S., Stuhlmann M., Waescher G. (2016), A New Mathematical Pro-gramming Formulation for the Single-Picker Routing Problem, "European Journal of Operating Research", Vol. 253, s. 68-84.
 • Schwarz L.B., Graves S.C., Hausman W.H. (1978), Scheduling Policies for Automatic Warehousing Systems: Simulation Results, "AIIE Transactions", Vol. 10, No. 3, s. 260-270.
 • Sharp G.P., Choe K., Yoon C.S. (1991), Small Parts Order Picking: Analysis Framework and Selected Result [w:] J.A. White, I.W. Pence (eds.), Material Handling and Logistics, Vol. 2, Springer, Berlin, s. 317-341.
 • Sitko J., Gajdzik B. (2013), Charakterystyka funkcjonowania systemu magazynowego w firmie Market S.A. [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Słownik terminologii logistycznej (2016), M. Fertsch (red.), Instytut Logistyki i Magazy-nowania, Biblioteka Logistyka.
 • Sobczyk M. (2006), Statystyka: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Stair M.R., Reynolds W.G. (2006), Fundamentals of Information Systems, Third Edition, Thomas Course Technology, Boston, MA.
 • Suzuki S. (1985), EIQ Graph Represents the Order Picking Character [w:] Proceedings of the 6th International Conference on Automation in Warehousing, Sztokholm, s. 197-208.
 • Tarczyński G. (2012), Analysis of the Impact of Storage Parameters and the Size of Orders on the Choice of the Method for Routing Order Picking, "Operations Research and Decisions", Vol. 4, s. 105-120.
 • Tarczyński G. (2013a), Warehouse Real-Time Simulator - How to Optimize Order Pick-ing Time, Working Paper, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Tarczyński G. (2013b), Wielokryterialna ocena procesu kompletacji towarów w maga-zynie, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 163, s. 221-238.
 • Tompkins J.A., Smith J.D., eds. (1998), The Warehouse Management Handbook, Tomp-kins Press, Raleigh, NC.
 • Vaughan T.S., Petersen C.G. (1999), The Effect of Warehouse Cross Aisles on Order Picking Efficiency, "International Journal of Production Research", Vol. 37(4), s. 881-897.
 • Wäscher G. (2004), Order Picking: A Survey of Planning Problems and Methods, "Sup-ply Chain Management and Reverse Logistics", s. 323-347.
 • Wierzbicki M. (2012), Nowoczesne metody kompletacji. Transport wewnętrzny i maga-zynowanie, ELAMED, Katowice.
 • Wilson R.J. (2000), Wprowadzenie do teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www 1] http://www.logistyczny.com/artykul_ogo.php?id=374 (dostęp: 18.04.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575878

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.