PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13 | z. 12 Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości - aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne | 183--196
Tytuł artykułu

Realizacja wybranych zadań gospodarki komunalnej na przykładzie gminy Wiązowna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementation of Selected Municipal Tasks on the Example of Wiązowna
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematem tego artykułu jest realizacja zadań, jakie nakłada na gminę Wiązowna szereg ustaw, związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz odpadami. Głównym celem pracy jest przeanalizowanie stopnia realizacji zadań ustawowych związanych z gospodarką komunalną, lecz nie wszystkimi jej aspektami, tylko tymi dotyczącymi gospodarki wodnościekowej i odpadami w gminie Wiązowna oraz określenie konsekwencji i efektów działań gminy dla mieszkańców. Zakresem terytorialnym pracy jest jednostka samorządu terytorialnego - gmina Wiązowna. Czasowym zakresem pracy jest rok 2011, pierwszy kwartał roku 2012 oraz prognozy związane ze zmianami niektórych ustaw i plany na przyszłość zawarte w dokumentach prawa lokalnego. Do metod badawczych zastosowanych, które posłużyły do napisania tej pracy należy zaliczyć: analizę literatury przedmiotu, analizę ustaw i dokumentów planistycznych, zarówno polskich, jak i unijnych, analizę dokumentów prawa lokalnego, wywiady z pracownikami urzędu gminy oraz zakładów budżetowych gminy. (fragment tekstu)
EN
The paper concerns the implementation of the tasks imposed, by a number of laws relating to public utilities, on the Wiązowna. Mainly focused on two areas, water and wastewater management, and waste management. The degree of fulfilment of statutory duties was examinded, also there were specified consequences for local residents. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Arki T., (2011) Interesy samorządu terytorialnego uwzględnione w procesie uchwalania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach http://www.wspolnota.org.pl
 • Blaszczyk B., (2011), nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Kosikowski C., (1997), Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory aktów gminy dotyczące przedsiębiorstw komunalnych, Łódź - Zielona Góra, [w:] Byjoch K., Redeł S., (2000), Prawo Gospodarki Komunalnej, PWN, Warszawa.
 • Byjoch K., Redeł S., (2000), Prawo Gospodarki Komunalnej, PWN, Warszawa.
 • Wałęsa A., Chmielowski K., Satora S., (2009), Stan gospodarki wodno-ściekowej w Polsce w aspekcie wdrazania Ramowej Dyrektywy Wodnej w: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Kraków, PAN.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Tekst ujednolicony. Dz. U. z 1997 r., nr 9, poz. 43., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970090043, [online], dostęp:01.11.2011.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, tekst ujednolicony 2011.11.30, [online], http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095, dostęp: 12.12.2011
 • Informacja dla Mieszkańców i Właścicieli nieruchomości Sołectwa Wiązowna Gminna i Osiedla Parkowego, wydana przez Urząd Gminy Wiązowna, dn. 28.03.2008 r., http://www.zwik-wiazowna.pl/inwestycje/kanalizacja_wiazowna/informacja_o_budowie_ kanalizacji_strona_1.pdf, [online], dostęp:08.02.2012
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Wiązowna, [online], http://bip.wiazowna.pl/public/?id=107467, dostęp:08.02.2012.
 • Uchwała Rady Gminy z dn. 27.03.2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, [online], http://www.zwik-wiazowna.pl/dokumenty/ uchwala_w_sprawie_utworzenia_zwik.pdf, dostęp: 09.02.2012.
 • Regulamin Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, [online], http://www.zwikwiazowna. pl/dokumenty/regulamin_zwik.pdf, dostęp: 09.02.2012
 • Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wiązowna na lata 2004-2011, [online], http://bip.wiazowna.pl/public/?id=79334, dostęp: 21.02.2011.
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązowna 2006, [online], http://www.wiazowna.pl/files/571/4acf312741684/regulamin.pdf, dostęp:11.04.2012.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Tekst ujednolicony. Dz. U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229, [online], http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229, dostęp: 01.11.2011.
 • Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, [online], http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekowkomunalnych. html, dostęp: 08.02.2012).
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Tekst ujednolicony. Dz. U. z 2001 r., nr 72, poz. 747, [online], http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010720747, dostęp: 01.11.2011.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Dz. U. z 2001 r., nr 63, poz. 639, Tekst ujednolicony, [online], http://isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id=WDU20010630639, dostęp: 8.11.2011.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach., Dz. U. z 2001 r., nr 62 poz. 628, [online], http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628 data 2011-10-12, dostęp: 17.10.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575938

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.