PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4(94) | 62--71
Tytuł artykułu

Korzyści biologiczne z uprawy roślin strączkowych w planowaniu rolniczej produkcji roślinnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Biological Benefits From Growing Legumes in the Planning of Agricultural Crop Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem głównym artykułu było przedstawienie propozycji rachunku opłacalności produkcji roślinnej uwzględniającego korzyści biologiczne. Metodologia badania - W pracy ideę rachunku zaprezentowano na przykładzie produkcji roślin strączkowych. Założono, że w pierwszym roku uprawiano groch, w drugim roku rzepak. W pracy przyjęto założenie, że z punktu widzenia ekonomicznego, nie bez znaczenia jest, nieuwzględniany w kalkulacjach, wpływ następczy roślin strączkowych na glebę i plonowanie roślin uprawianych po nich. Wynik - Z badań wynika, iż uprawa roślin strączkowych w gospodarstwie przynosi wymierne korzyści w latach następnych. W uprawie grochu pastewnego w badanym okresie korzyści biologiczne stanowiły 2% przychodu ogółem, a w uprawie rzepaku 19%. Oryginalność/wartość - Przy ocenie ekonomicznej konkurencyjności roślin strączkowych w stosunku do roślin zbożowych i rzepaku rolnicy często zapominają uwzględnić dodatkowe korzyści (korzyści biologiczne) wynikające z uprawy tych pierwszych. (abstrakt oryginalny)
EN
Goal -The purpose of the article was to present a proposal of profitability calculation for plant production taking into account biological benefits. Research methodology - In the article, the idea of the account was presented on the example of legume production. It was assumed that peas were grown in the first year, while rapeseed was grown in the second year. The article assumes that, from the economic point of view, the subsequent influence of the legumes on the soil and the yield of crops grown after them is not taken into account in the calculations. Score - The research shows that the cultivation of legumes on the farm brings tangible benefits in the following years. Biological benefits accounted for 2% of total income for pea cultivation, and 19% for rape cultivation in the analysed period.. Originality / value - When assessing the economic competitiveness of legumes in relation to cereals and oilseed rape, farmers often forget to take into account the additional benefits (biological benefits) resulting from the cultivation of the former. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bień W., 2011, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Buczek J., Bobrecka-Jamro D., Szpunar- Krok E., Tobiasz-Salach T., 2009, Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przędphnu i stosowanych herbicydów, "Fragmenta Agronomica", nr 26(3), s. 7-14.
 • Buk H., 2006, Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Cebrowska T. (red.), 2010, Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czerwińska-Kayzer D., 2015, Korzyści biologiczne w rachunku opłacalności produkcji rolniczej, "Prace Naukowe UE Wrocław", nr 398, s. 112-120.
 • Czerwińska-Kayzer D., 2015a, Wpływ dopłat na dochodowość uprawy roślin strączkowych, "Roczniki Naukowe SERiA", XVII (3), s. 72-78.
 • Czerwińska-Kayzer D., Florek J., 2012, Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych, "Fragmenta Agronomica", nr 29(4), s. 36-44.
 • Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Jerzak M., Śmiglak-Krajewska M., 2015, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury tynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe, Wydawnictwo UP, Poznań.
 • Denisowska L., Jagła A., 2000, Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej oraz zastosowanie jej w opracowaniu modelowego gospodarstwa rolniczego, www.ekr.rgr.sggw.pl [data wejścia: 21.02.2012].
 • Duraj J., 2004, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/128/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
 • Dzienia S., Sosnowski A., Romek B., 1989, Wpływ następczy roślin strączkowych na plonowanie zbóż, [w:] Nowe kierunki w uprawie i użytkowaniu roślin motylkowych, Wydawnictwo AR Szczecin, s. 48-60.
 • Florek J., 2017, Możliwości wykorzystania roślin strączkowych do produkcji pasz w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA", XXIX (4), s. 40- 45.
 • Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., 2002, Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Harasim A., 2000, Gospodarowanie zrównoważone na poziomie pola produkcyjnego, "Roczniki Naukowe SERiA", II(5), s. 177-181.
 • Jaworski J., Sokołowska K., Kondraszuk T., 2016, Wykorzystanie narzędzi zarządzania strategicznego w gospodarstwach rolniczych w Polsce. Wyniki badań, "Roczniki Naukowe SERiA", XVIII(1), s. 105-110.
 • Jerzak M., Czerwińska- Kayzer D., Florek J., Śmiglak-Krajewska M., 2012, Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka - w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polsce, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G. Ekonomika Rolnictwa" 99(1), s. 113-120.
 • Komorowski J., 2001, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Kulig B., 2011, Uprawa roślin strączkowych, http:/matrix.ar.krakow.pl.
 • Manteuffel R., 1979, Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.
 • Marzec J., 2002, Planowanie i budżetowanie działalności przedsiębiorstwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Mostowski A., 2006, Metodyka tworzenia kalkulacji nadwyżek bezpośrednich działalności rolniczych, ODR.
 • Moszczeński S., 1930, Filozofia rachunkowości rolniczej, "Rolnictwo" II (3).
 • Nowak E., 2001, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Nowak W., 2011, Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Piwowar A., 2013, Zarys problematyki nawożenia w zrównoważonym rozwoju rolnictwa w Polsce, "Ekonomia i Środowisko", nr 1, s. 143-155.
 • Prusiński J., 2017, Wpływ następczy roślin strączkowych na plonowanie zbóż i rzepaku, materiały konferencyjne.
 • Ziętara W., 2009, Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym w teorii i praktyce, "J. Agribus. Rural Develop", nr 2(12), s. 303-309.
 • Żmija D., 2014, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, "Studia Ekonomiczne", nr 166, s. 149-158.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575962

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.