PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13 | z. 12 Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości - aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne | 329--344
Tytuł artykułu

Zarządzanie majątkiem i kapitałem obrotowym w warunkach kryzysu a kondycja finansowa przedsiębiorstw w wybranych branżach - studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assets and Short Term Capital Management During the Crisis and the Financial Condition of Companies in Selected Industries - a Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie różnic w kondycji finansowej przedsiębiorstw stosujących spójny system zarządzania majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi w warunkach kryzysu a kondycją finansową firm, które nie podchodzą systemowo do tego zagadnienia i nie wypracowują działań ochronnych. Realizacja celu ma miejsce w oparciu o studium przypadku dwóch przedsiębiorstw będących reprezentantami każdej z grup. Obserwacja firm i analiza ich sprawozdań finansowych pozwala bowiem dostrzec różnice w kondycji finansowej, jeśli przedsiębiorstwo stosuje spójną politykę lub jeśli jej nie stosuje. W artykule posłużono się studium przypadku w celu zobrazowania zjawiska, rozpatrywanie zagadnienia w oparciu o szerszą grupę przedsiębiorstw wymaga oddzielnego opracowania. Do analizy wybrano więc po jednej firmie reprezentującej wspomniane wyżej grupy. Oznaczono jako (T) przedsiębiorstwo stosujące spójną strategię zarządzania majątkiem i kapitałem obrotowym. Jest to średnie przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowe branży tekstylnej. Symbolem (P) oznaczono firmę nie realizującą spójnej polityki finansowej i jest to średnie przedsiębiorstwo produkcyjnohandlowe branży motoryzacyjnej. W opracowaniu postawiono hipotezę, że głównym czynnikiem zarządzania majątkiem i kapitałem obrotowym jest kształtowanie konwersji gotówki na poziomie zbliżonym do zera, co przekłada się na stabilizację najważniejszych wskaźników finansowych badanych firm. (fragment tekstu)
EN
This paper discusses the financial situation of enterprises, depending on the consistency of financial management in dealing with business partners. The purpose of the article was to show the difference in financial condition of companies using a consistent system of management of current assets and current liabilities in the context of the crisis and the financial condition of companies that don't have systemic approach to this issue. The study hypothesized that the main factor of assets and short - term capital management is cash conversion ratio at the level of zero, resulting in the stabilization of key financial ratios of the companies. Purpose implemented on the basis of a case study of two companies which are the representatives of each group. The observation and analysis of the company financial statements shows differences in the financial condition in these groups. (original abstract)
Twórcy
  • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
  • Bednarski L., (2007), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wyd. V zmienione, PWE, Warszawa.
  • Gabrusewicz W., (2007), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa
  • Sierpińska M., Wędzki D., (2001) Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
  • Skowronek C., (2004), Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  • Szczęsny W., (2007), (red) i inni, Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C. H. Beck, Warszawa.
  • Walczak M., (2008), (red.), Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, SWSPIZ, Łódź.
  • Waśniewski T., Skoczylas W., (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575972

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.