PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | R. 17, nr 1, cz. 1 | 141--154
Tytuł artykułu

Międzysektorowa detekcja stymulant stóp zwrotu kapitału własnego w oparciu o 7-czynnikowy model Du Ponta

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cross-Sector Detection of the Stimulus of Return on Equity Indicator Based on the 7-Factor Du Pont Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za wiodący cel opracowania przyjęto zbadanie zależności występującej między komponentami 7-czynnikowego modelu Du Ponta a wielkością wskaźnika rentowności kapitału własnego spółek notowanych na GPW w Warszawie z branży przemysłowej, dóbr konsumpcyjnych oraz handlowo-usługowej wedle stanu na 07.12.2018 r. Dane do badań empirycznych zostały zaczerpnięte z rocznych sprawozdań finansowych za lata 2008-2017, dostępnych w bazie EMIS. Przeprowadzone badania potwierdziły postawioną hipotezę badawczą, konstytuującą międzysektorowe zróżnicowanie determinant rentowności kapitału własnego, zawartych w 7-parametrycznym modelu Du Ponta. Ponadto jako główną determinantę wskaźnika rentowności kapitału własnego wskazano mnożnik kapitałowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the paper was to examine the relationship between the components of the 7-factor Du Pont model and the profitability ratio of equity of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the industrial, consumer and service industries as at 07.12.2019. Data for empirical research were taken from annual financial statements for the years 2008-2017, available in the EMIS database. The conducted study confirmed the research hypothesis, constituting the cross-sectoral diversification of the return on equity capital included in the 7-parameter Du Pont model. In addition, a capital multiplier was identified as the main determinant of the return on equity. (original abstract)
Rocznik
Strony
141--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, student
Bibliografia
 • Ackoff R.L. (1986), Management in Small Doses, Wiley & Sons, New Jersey.
 • Bednarski L. (2007), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Berman K., Knight J., Case J. (2013), Financial Intelligence, Revised Edition: a Managers Guide to Knowing What the Numbers Really Mean, Harvard Business Review Press, Massachusetts.
 • Blumenthal R.G. (1998), Tis the Gift to be Simple: Why the 80-year-old Du Pont Model Still has Fans, "CFO Magazine", No. 1.
 • Boyd G.M. (1989), Some suggestions for a "new and improved" Du Pont model, "Journal of Financial Education", No. 18.
 • Burja V., Mărginean R. (2014), The Study of Factors that may Influence the Performance by the Dupont Analysis in the Furniture Industry, "Procedia Economics and Finance", Vol. 16.
 • Burzym E. (1971), Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa.
 • Damodaran A. (2007), Return on capital (ROC), return on invested capital (ROIC) and return on equity (ROE): Measurement and Implications, Stern School of Business.
 • Damodaran A. (2017), Corporate Finance: Theory and Practice, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey.
 • Davies D. (1992), The Art of Managing Finance, McGraw-Hill, New York.
 • Dębski W. (2013), Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobiegała-Kołodziej B., Herman A. (2006), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Dudycz T. (2000), Analiza finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dudycz T. (2013), Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Indygo Zahir Media, Wrocław.
 • Dudycz T., Skoczylas W. (2011), Sektorowe wskaźniki finansowe za rok 2009 i ich porównywalność, "Rachunkowość", nr 4.
 • Dudycz T., Wrzosek S. (2002), Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Duraj J. (1993), Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Duraj J., Sajnóg A. (2011), Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Gabrusewicz W. (2007), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • Gitman L.J. (2000), Principles of Financial Management, Addison Wesley Publishers, Boston.
 • Gołaś Z., Bieniasz A. (2013), Rentowność sprzedaży przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 4, Warszawa.
 • Hawawini G., Viallet C. (1999), Finance for Executives, South-Western College Publishing.
 • Isberg S.C. (1998), Financial analysis with the Du Pont ratio: A useful compass, "Credit & Financial Management Review", second quarter.
 • Katchova A.L., Enlow S.J. (2013), Financial performance of publicly-traded agribusinesses, "Agricultural Finance Review", Vol. 73, No. 1.
 • Krajewski M. (2010), Modele analityczne jako systemowe narzędzia oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", nr 44, Lublin.
 • Liesz T.J., Maranville S.J. (2008), Ratio analysis featuring the DuPont method: An overlooked topic in the finance module of small business management and entrepreneurship courses, "Small Business Institute Journal", Vol. 1, No. 1.
 • Marcinkowska M. (2007), Ocena działalności instytucji finansowych, Centrum Doradztwa i Informacji, Warszawa.
 • Nowak E. (2014), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Olzacka B. (2013), Pojęcie rentowności i klasyfikacja wskaźników rentowności, w: M. Jerzemowska (red.) Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Pieloch-Babiarz A., Sajnóg A. (2016), Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Rappaport A. (1986), Creating Shareholder Value. A guide for Managers and Investors, The Free Press, New York.
 • Sajnóg A. (2016), Zysk całkowity a rentowność kapitału własnego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 25, Katowice.
 • Saleem Q., Rehman R.U. (2011), Impact of Liquidity Ratios on Profitability, "Interdisciplinary Journal of Research in Business", Vol. 1, No. 7.
 • Sibilski W. (2013), Zmodyfikowane modele Du Pond do analizy rentowności polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 786, Szczecin.
 • Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W. (1992), The McGraw-Hill Pocket Guide do Business Finance. 201 Decision-Making Tools for Managers, McGraw-Hill Inc., New York.
 • Siemieńska E. (2003), Finansowa kondycja firmy: metody pomiaru i oceny, POLTEXT, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skoczylas W., Niemiec A. (2004), Czynniki wzrostu wartości spółek giełdowych w świetle badań empirycznych - podejście deterministyczne, w: J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Novum, Płock.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.
 • What is 'Interest' in EBIT, IFRS Foundation, https://www.ifrs.org/-/media/feature/events-and-conferences/2017/november/interest-on-ebit.pdf?la=en, dostęp: 6.12.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575982

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.