PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4(44) | 25--34
Tytuł artykułu

Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych w polskich portach morskich i śródlądowych w latach 2020-2030

Warianty tytułu
Development of Alternative Fuel Infrastructure in Poland Maritime and Inland Waterways Transport in 2020-2030
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę rozwoju infrastruktury zasilania paliwami alternatywnymi współczesnych statków śródlądowych posiadających unijne świadectwo zdolności żeglugowej w polskich portach. W związku z prognozą rozwoju zaplecza technicznego dla dystrybucji paliw alternatywnych w Europie na latach 2020-2030 zachodzą uzasadnione przesłanki dla rozwoju technik i technologii transportu tych surowców, w tym środków transportu wodnego śródlądowego oraz transportu morskiego. Zgodnie z przepisami (Dyrektywa, 2014), które mają na celu wsparcie stosowania paliw alternatywnych w transporcie, państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w określonych terminach. Dyrektywa nakłada obowiązek w zakresie operacji tankowania gazu ziemnego, punktów ładowania pojazdów elektrycznych, infrastruktury do ładowania statków energią elektryczną oraz tankowania LNG (liquefied natural gas) w portach morskich i śródlądowych. W myśl międzynarodowych uregulowań prawnych oraz przepisów krajowych (Ustawa, 2018) określono wymagania techniczne i technologiczne wspomagające rozwój infrastruktury technicznej w krajach członkowskich. Celem artykułu jest analiza warunków budowy na nabrzeżach stacji bunkrowania jednostek transportowych skroplonym gazem ziemnym oraz metod i zasad bunkrowania jednostek w portach morskich i śródlądowych, tworzących w przyszłości kanały dystrybucji LNG w głąb kraju różnymi środkami transportu. W artykule przedstawiono determinanty rozmieszczenia stacji bunkrowania naturalnego gazu w postaci skroplonej oraz zasady teorii projektowania i ich budowy. Ponadto zaprezentowano kilka przykładów bunkrownia zgodnie z wytycznymi Polskiego Rejestru Statków. W ostatniej części przeanalizowano możliwość wykorzystania energii elektrycznej do zasilania statków śródlądowych znajdujących się przy nabrzeżu w porcie(abstrakt oryginalny)
EN
The authors of the article raise the problem of the development of alternative fuels infrastructure for modern inland vessels with the Union's certificate of inland waterway in Polish ports. In connection with the forecast of the development of the technical base for the distribution of alternative fuels in Europe between 2020 and 2030 there are reasonable grounds for the development of techniques and technologies for transporting these raw materials, including means of inland waterway transport and sea transport. In accordance with the provisions of the Directive of 22 October 2014 No. 2014/94 / UE of the European Parliament and Council on the development of alternative fuels infrastructure, which aims to support the use of alternative fuels in transport, European Union Member States have been obliged to deploy alternative fuels infrastructure predetermined dates. The directive implements an obligation on gas refueling operations, charging points for electric vehicles, infrastructure for charging ships with electricity and refueling LNG (liquefied natural gas) in sea and inland ports. In accordance with international legal regulations and polish regulations, including the act of 11 January 2018 on electromobility and alternative fuels, technical and technological requirements supporting the development of technical infrastructure in the Member States were defined. The objective set by the authors is to analyze the possibilities of development of inland bunker stations located in sea and inland ports, forming future LNG distribution channels into the interior of the country by various means of transport. The article presents the determinants of the deployment of natural gas bunkering stations in liquefied form as well as the principles of design theory and their construction. In addition, some examples of the bunker are presented in accordance with the guidelines of the Polish Register of Shipping SA. In the last part, the possibility of using electricity for the power supply of inland vessels at the quay in the port was analyzed. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
25--34
Opis fizyczny
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576036

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.