PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 274 | 137--151
Tytuł artykułu

Ośrodki wzrostu na obszarach peryferyjnych regionów. W poszukiwaniu kapitału terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Growth Centers in Peripheral Areas of Regions. In Search of Territorial Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania były miasta (ściślej: gminy miejskie i miejsko- wiejskie) na obszarach peryferyjnych województw, zdefi niowanych w uproszczeniu jako obszary poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi miast wojewódzkich zdelimitowanych przez Śleszyńskiego [2013] i aglomeracji w województwie śląskim [Plan... 2016]. Z obszarów peryferyjnych wyłączono też gminy położone pomiędzy obszarem funkcjonalnym Krakowa i Katowic oraz tym ostatnim a miejskimi obszarami funkcjonalnymi aglomeracji Bielska-Białej. Podejmowanie delimitacji obszarów peryferyjnych byłoby bowiem odrębnym zadaniem badawczym.(fragment tekstu)
EN
The subject of research was urban and urban-rural communes in the peripheral areas of voivodships, that is outside the functional areas of their capitals and outside the Silesian agglomerations. The aim of the research was to: (1) recognize the most economically developed entities in the studied areas, (2) recognize how development factors and their combinations that can create territorial capital are perceived and used in municipal strategies. The methods included: (1) analysis of indicators (2) analysis of texts of 10 strategies of entities with a high level of development. It was found, that there was deficiency of specific factors of development and recognition of their combination as well as the lack of using them to create a competitive advantage.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Achremowicz T., Boryczka R., 2014, Strategia rozwoju gminy Chocianów na lata 2014-2020. Chocianów.
 • Ackoff R., 1993, Zarządzanie w małych dawkach. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bank Danych Lokalnych GUS. [https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start].
 • Chądzyński J., Nowakowska, A., Przygodzki, Z., 2007, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu, Łódź.
 • Churski P., 2012, Różnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego w układzie gmin w 2007 r. "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 19.
 • Czyżycki R., 2006, Rozwój społeczno-gospodarczy gmin województwa zachodniopomorskiego. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 436, Ekonomiczne problemy usług, nr 4.
 • Dej M. (red.), 2016, Raport o stanie polskich miast: Rozwój gospodarczy. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Dolata S. (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, t. II, Uniwersytet Opolski, Opole: 441-449.
 • Dutkowski M., 2003, Analiza SWOT w badaniach lokalnych i regionalnych - problemy stosowania i główne błędy interpretacji, [w:] Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, H. Rogacki (red.). Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 43-49.
 • Grosse T. G., 2007, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych. "Studia Regionalne i Lokalne", nr 8(27): 27-49.
 • Jewtuchowicz A., 2016, Terytorium i terytorializacja w europejskiej polityce rozwoju regionalnego. "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 98.
 • Konecka-Szydłowska B., 2014, Socio-economic Situation of Small Towns of the Poznań Agglomeration, [w:] Small and Medium Towns'Attractiveness at the Beginning of the 21st Century, A. Kwiatek-Sołtys, H Mainet, K. Widermann, J-C. Edouard (red.). Ceramac, Clermont-Ferrand, nr 33: 133-146.
 • Kudłacz T., 2008, Rozwój lokalny, [w:] Ekonomia społeczna i rozwój, J. Hausner (red.). Szkoła Administracji Publicznej UE, Kraków: 105-123.
 • Męczyński M., Konecka-Szydłowska B., Gadziński J., 2010, Poziom rozwoju społeczno- gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce. UAM w Poznaniu, Poznań.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+, 2016, Załącznik do uchwały nr V/26/2/ 2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z 29 sierpnia 2016 r., Katowice.
 • Pomianek I., Chrzanowska M., 2016, A Spatial Comparison of Semi-urban and Rural Gminas in Poland in Terms of Their Level of Socio-economic Development Using Hellwig's Method. "Bulletin of Geography. Socio-economic" Series, nr 33.
 • Potwora W., 1998, Wymiary analizy strategicznej a formułowanie strategii w marketingu regionalnym, [w:] Local Economic Development Policy in Poland: Determinants and Outcomes. Sienkiewicz M. W., 2014. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, nr 32(2): 405-427.
 • Skoczek W. (red.), 2014, Strategia rozwoju miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014- 2020, Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/297/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z 16 lipca 2014 r., Rawa Mazowiecka.
 • Sołtys J., 2016, Strategie miast powiatowych na obszarze peryferyjnym województwa pomorskiego. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 432: 164-172.
 • Sołtys J., 2018, Strategie rozwoju byłych miast wojewódzkich w Polsce Wschodniej. Studia KPZK PAN, t. 184, Warszawa: 208-220.
 • Strategia rozwoju Koszalina, Załącznik do Uchwały Nr XXXII/486/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z 23 maja 2013 r., 2013, Koszalin.
 • Strategia rozwoju miasta i gminy Wronki na lata 2014-2020, Załącznik do Uchwały LII/422/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z 12 listopada 2014 r., 2014.
 • Strategia rozwoju gminy Nowy Tomyśl na lata 2015-2025, 2015a, Nowy Tomyśl.
 • Strategia rozwoju gminy Środa Wielkopolska na lata 2015-2020, 2015b, Środa Wielkopolska.
 • Strategia rozwoju miasta Siedlce do 2025 r., 2015c, Lider Projekt.
 • Strategia rozwoju miasta Węgrowa do 2020 r., Załącznik 1 do Uchwały VIII/34/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z 29 maja 2015 r., 2015d.
 • Strategia rozwoju miasta Skierniewice do roku 2020, Załącznik do uchwały XXIV/74/2016 Rady Miasta Skierniewice z 21 kwietnia 2016 r., 2016, Skierniewice.
 • Strategia rozwoju gminy Świecie na lata 2018-2027, Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o., Sp. k, 2017, Toruń.
 • Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85 (2): 173-197.
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r., Dz.U. nr 227 z 2006 poz. 1658 z późn. zm.
 • Wojewódzka A., 2007, Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego według poziomu rozwoju. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1161, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce: 361-369.
 • Zaucha J., Brodzicki, T., Ciołek, D., Komornicki, T., Mogiła, Z., Szlachta, J., Zaleski, J. 2015, Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju. Difin, Warszawa, [http://rcin. org.pl/Content/59205/WA51_78909_r2015_Terytorialny-wymiar-.pdf;Terytorialny].
 • Ziemiańczyk U., 2010, Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim. "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 14: 31-40.
 • Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin i powiatów województwa mazowieckiego, 2015, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576074

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.