PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 115
Tytuł artykułu

Państwo w wybranych kierunkach współczesnej myśli ekonomicznej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem monografii jest prezentacja zróżnicowanych podejść do roli państwa w gospodarce, proponowanych w ramach wybranych kierunków oraz szkół, zarówno ortodoksyjnych, jak i heterodoksyjnych. Ramy czasowe badania obejmują II połowę XX wieku, a zwłaszcza okres od lat 70. XX wieku. Autorki starały się zweryfikować następujące hipotezy badawcze: 1. Myśl ekonomiczną II połowy XX wieku charakteryzowała duża różnorodność podejść do roli państwa w gospodarce. 2. Pomimo dominacji ideologii neoliberalnej zarówno w polityce gospodarczej, jak i teorii ekonomii, obok neoliberalnej ekonomii ortodoksyjnej, rozwijały się również kierunki, które przypisywały państwu istotną rolę w procesach gospodarczych. (...) W monografii wykorzystano bogatą literaturę polskojęzyczną, anglojęzyczną i francuskojęzyczną dotyczącą badanego obszaru. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aglietta M. (1976), Régulation et crises du capitalisme: L'expérience des États-Unis, Calmann-Lévy, Paris.
 • Aglietta M. (1999), Les transformations du capitalisme contemporain [w:] B. Chavance, E. Magnin, R. Motamed-Nejad, J. Sapir (éd.), Capitalisme et Socialisme en per-spective, La Découverte, Paris, s. 275-292.
 • Akerlof G.A., Shiller R.J. (2010), Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu? Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 • Aleksandrowicz P. (2012), Friedman: Siła wolnego rynku, który wróci, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/friedman-sila-wolnego-rynku-ktory-wroci/ (dostęp: 5.11.2018).
 • Bartkowiak R. (2003), Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Belka M. (1986), Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa.
 • Belka M. (1990), Współczesny keynesizm - ewolucja i główne kierunki rozwoju, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bendyk E. (2006), Kolacja u Friedmana, "Polityka", nr 48.
 • Blaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bludnik I. (2004), Keynes a neokeynesiści, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 129-143.
 • Bludnik I. (2010), Neokeynesizm. Analiza krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Bludnik I. (2013), Endogeniczność pieniądza w ujęciu realnego cyklu koniunkturalnego i postkeynesizmu [w:] I. Bludnik, M. Ratajczak, J. Wallusch (red.), Ekonomia. Teoria, historia, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Bochenek M. (2017), Poglądy współczesnych keynesistów na temat państwa w gospodarce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 311, s. 61-71.
 • Boehm F. (2007), Regulatory Capture Revisited - Lessons from Economics of Corruption, ICGG, Working Paper No. 22, s. 1-29.
 • Borkowska B. (2013), Regulacje - wartości - ramy instytucjonalne, "Ekonomia", vol. 4, nr 25, s. 197-209.
 • Boyer R. (1979), La crise actuelle. Une mise en perspective historique. Quelques réflections à partire d'une analyse du capitalisme français en longue période, «Critiques de l'Économie Politique», Nouvelle série, n° 7/8, s. 3-113.
 • Boyer R. (1986), La théorie de la régulation. Une analyse critique, La Découverte, Paris.
 • Boyer R. (1996), State and Market: A New Engagement for the Twenty-first Century? [w:] R. Boyer, D. Drache (eds.), States Against Markets: The Limits of Globalization, Routledge, London, s. 84-114.
 • Boyer R. (1998), État, marché et développement: Une nouvelle synthèse pour le XXIe siècle? Working Paper n° 9907, CEPREMAP, s. 1-24.
 • Boyer R. (2001), L'après-consensus de Washington: Institutionaliste et systémique, «L'Année de la Régulation. Economie, Institutions, Pouvoirs», n° 5, s. 11-56.
 • Boyer R. (2002), Variété du capitalisme et théorie de la régulation, «L'Année de la régulation», n° 6, s. 125-195.
 • Boyer R. (2005), Changement d'époque... mais diversité persistante des systèmes de protection social [w :] P. Vielle, P. Pochet, I. Cassiers (éd.), L'État social actif: vers un changement de paradigme? P.I.E.-Peter Lang, Collection «Travail & Societe», vol. 44, Bruxellles, s. 33-59.
 • Boyer R. (2011), Post-keynésiens et régulationnistes: Une alternative à la crise de l'économie standard, «Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs. Dossier: Post-keynésianisme et théorie de la régulation: des perspectives communes», n° 10, Autumn.
 • Boyer R. (2015), Économie politique des capitalismes. Théorie de la régulation et des crisies, La Découverte, Paris.
 • Boyer R., Saillard Y. (1995), Un précis de la régulation [w:] R. Boyer, Y. Saillard (éd.), La théorie de la régulation. L'état de savoir, La Découverte, Paris, s. 58-68.
 • Cameron R., Neal L. (2004), Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Cassiers I., Pochet P., Vielle P. (2005), Introduction [w:] P. Vielle, P. Pochet, I. Cassiers (éd.), L'État social actif: vers un changement de paradigme? P.I.E.-Peter Lang, Collection «Travail & Societe», vol. 44, Bruxellles, s. 13-32.
 • Czaja S. (1991), Problemy polityki stabilizacyjnej w świetle teorii racjonalnych oczekiwań [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 598, s. 53-63.
 • Czerwiński M. (2006), Koncepcja przeciwsiły J.K. Galbraitha w warunkach globalizacji [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 93-103.
 • Dalrymple T. (2010), The Galbraith Revival. The Aristocratic Economist's Big-government Ideas Back in Vogue, "City Journal. Economy, Finance, and Budgets", Winter, https://www.city-journal.org/html/galbraith-revival-13261.html (dostęp: 15.03.2019).
 • Danowska-Prokop B. (2018), Państwo w interpretacji Johna M. Keynesa i postkeynesistów [w:] U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak (red.), Państwo w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej w II połowie XX w., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 9-43.
 • Danowska-Prokop B., Przybyła H., Zagóra-Jonszta U. (2013a), Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej, wydanie drugie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Danowska-Prokop B., Przybyła H., Zagóra-Jonszta U. (2013b), Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej, wydanie drugie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Delorme R., André Ch. (1983), L'État et l'économie, Seuil, Paris.
 • Escaffre J.-P., Lojkine J., Suarez C. (2007), L'État social. Mythe et réalités, «Nouvelles Fondations», vol. 1, n° 5, s. 56-64.
 • Fiedor B. (2011), Market Failures and State Failures. Market Regulation Vs. Public Regulation, «Economia», Vol. 3(15), s. 11-25.
 • Friedman M. (1960), A Program for Monetary Stability, Fordham University Press, New York.
 • Friedman M. (1968), The Role of Monetary Policy, "The American Economic Review", Vol. LVIII, No. 1, s. 1-17.
 • Friedman M. (1977), From Galbraith to Economic Freedom, Institute of Economic Affairs, London.
 • Friedman M. (1993a), Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha i "Rzeczpospolita", Warszawa.
 • Friedman M. (1993b), Polityka i tyrania. Miltona Friedmana lekcje poszukiwania wolności, Wydawnictwo Heros, Łódź.
 • Friedman M. (1993c), Why Government is the Problem, Essays in Public Policy, No. 39, Hoover Institution Press, Stanford, California, s. 1-11.
 • Friedman M., Friedman R. (1985), Wolność ekonomiczna, wolność polityczna, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.
 • Friedman M., Friedman R. (1996), Wolny wybór, Wydawnictwo Panta, Sosnowiec.
 • Friedman M., Friedman R. (1997), Tyrania status quo, Wydawnictwo Panta, Sosnowiec.
 • Friedman M., Friedman R. (1998), Two lucky people. Memories, University of Chicago, Chicago.
 • Galbraith J.K. (1936), Monopoly Power and Price Rigidities, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 50, No. 3, s. 456-475.
 • Galbraith J.K. (1958), The Affluent Society, Houghton Mifflin Comp., Boston.
 • Galbraith J.K. (1967a), American Capitalism. The Concept of Countervailing Power, Penguin Books in Association with Hamish Hamilton.
 • Galbraith J.K. (1967b), The New Industrial State, https://tashqueedagg.wordpress.com/2014/06/28/john-kenneth-galbraith-the-new-industrial-state-1967/ (dostęp: 28.07.2018).
 • Galbraith J.K. (1971), Economics, Peace and Laughter, Houghton Mifflin, Boston.
 • Galbraith J.K. (1973a), Economics and Public Purpose, Houghton Mifflin Harcourt, Boston.
 • Galbraith J.K. (1973b), Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, PWN, Warszawa.
 • Galbraith J.K. (1975), Money: Whence It Came, Where It Went, Houghton Mifflin Harcourt, Boston.
 • Galbraith J.K. (1979), Ekonomia a cele społeczne, PWN, Warszawa.
 • Galbraith J.K. (1982), Pieniądz: pochodzenie i losy, PWE, Warszawa.
 • Galbraith J.K. (1987), Istota masowego ubóstwa, PWN, Warszawa.
 • Galbraith J.K. (1991), Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWN, Warszawa.
 • Galbraith J.K. (1994), A Journey Through Economic Time, Wywiad przeprowadził B. Lamb, Booknotes, November, https://en.wikiquote.org/wiki/John_Kenneth_Galbraith
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576130

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.