PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 | 63--77
Tytuł artykułu

Co turysta kulturowy robi w parku narodowym? Motywy i preferencje turystów kulturowych w Parku Narodowym Gór Stołowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
What does a cultural tourist do in a national park? Motives and Preferences of Cultural Tourists in the Stołowe Mountains National Park
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka kulturowa poprzez swoją wszechstronność i popularność może być uprawiana nie tylko w regionach o przewadze walorów kulturowych, ale również w obszarze wyróżniającym się wartościami przyrodniczymi. Dzięki temu, osoby o preferencjach kulturowych, odwiedzają obszar posiadający wybitne walory przyrodnicze w celach wypoczynkowych i poznawczych, co może być traktowane przez nich jako niezwykle atrakcyjne tło dla przedmiotu ich zainteresowań o charakterze kulturowym. Celem pracy jest próba wygenerowania i scharakteryzowania profilu kulturowego turysty odwiedzającego Park Narodowy Gór Stołowych, wraz z uwypukleniem podobieństw i różnić w zakresie motywów, preferencji i zachowań w stosunku do pozostałych uczestników badań. W oparciu o zaprezentowane wyniki można stwierdzić, że turyści o profilu kulturowym przyjeżdżający do Parku Narodowego Gór Stołowych, są w mniejszości, a motywy kulturowe mają charakter drugorzędny. Czynnikiem wyraźnie wyróżniającym turystów kulturowych na tle pozostałych badanych są: wyżej wspomniany motyw przyjazdu, czas, okres i częstotliwość pobytu wraz z wyborem rodzaju obiektu noclegowego i jego lokalizacją. Ponadto pośród turystów kulturowych można wyróżnić trzy mniejsze podgrupy, jakimi są: rodziny z dziećmi, osoby młode oraz osoby starsze. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to its versatility and popularity, cultural tourism can be practised not only in regions with predominantly cultural values, but also in areas with distinctive natural values. Thanks to this, people with cultural preferences visit the area with outstanding natural values for recreation and cognitive purposes, which may be treated by them as an extremely attractive background for the subject of their cultural interests. The aim of the study is to generate and characterize a cultural profile of a tourist visiting the Stołowe Mts. National Park, together with highlighting similarities and differences in motives, preferences and behaviours in relation to other participants of the study. The factors clearly distinguishing cultural tourists from other respondents are: the above mentioned motive of arrival, time, period and frequency of stay, together with the choice of the type of accommodation facility and its location. In addition, there are three smaller subgroups of cultural tourists: families with children, young people and the elderly. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
63--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
autor
 • Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Basińska A., Kurczewski R., Machnik A., Smoleńska O., 2009, Turystyka przyrodniczo kulturowa (ekoturystyka), Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt (red), Współczesne formy turystyki kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań
 • Buczkowska K., 2011, Turystyka kulturowa, Przewodnik metodyczny, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań
 • Czochański J.T., 2002, Turystyka w Tatrzańskim Parku Narodowym, [w:] J. Partyka (red), Użytkowanie turystycznego parków narodowych, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, 386-403
 • Czochański J.T., Szydarowski W., 2000, Diagnoza stanu i zróżnicowanie przestrzenno-czasowe użytkowania szlaków turystycznych w TPN [w:] J.T. Czochański, D. Borowiak (red), Z badań geograficznych w Tatrach Polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 207-228
 • Gonda-Soroczyńska E., 2010, Potencjał Karpacz jako ośrodka całorocznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 590, Ekonomiczne problemy usług Nr 52, 69-82
 • Faron M., Kochan A., Liszka J., 2012, Metodyka pomiaru ruchu turystycznego i badania ankietowego w Pienińskim Parku Narodowym w 2012 roku, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 52-62
 • Fąk T., Jarecka P., 2014, Czynniki warunkujące uprawianie górskiej turystyki kwalifikowanej w subregionie Karkonoszy i Gór Izerskich na podstawie opinii badanych turystów [w:] Zarzycki P. (red), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie, Studia i Monografie nr 120, AWF Wrocław
 • Hibner J. 2013, Struktura ruchu turystycznego w polskich górskich parkach narodowych należących do sieci " Człowiek i Biosfera", Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwesytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, 73 - 88
 • Hibner J., 2012, Zróżnicowanie ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym na wybranych przykładach, Problemy Ekologii Krajobrazu. Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale. Tom XXXIV. 41-47
 • Hibner J., 2014, Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu - metody i problemy badawcze, Współczesne problemy i kierunki badawcze w Geografii Tom. 2., Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Jastrzębski C., 2009, Ruch turystyczny w Świętkorzyskim Parku Narodowym, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11. Zeszyt 4 (23) / 2009
 • Martin C., Třebicky V.2000, Monitoring of tourism exploitation and management of the Krkonoše national park, Opera Corcontica 37: 628-638
 • Michalczak W., Wojcierska L., 2014, Turystyka w Karpaczu w ostatnim dziesięcioleciu w badaniach własnych i według opinii turystów [w:] Zarzycki P. (red), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie, Studia i Monografie nr 120AWF Wrocław
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, 2008, Gniezno
 • Pociask-Karteczka J.Baścik M., Czubernat S., 2007, Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1993-2005 [w:] Kurek W.,Mika M. Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 271-279
 • Prędki R. 2012, Ruch turystyczny w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2009- 2011, Roczniki Bieszczadzkie 2012 (20), 358-377
 • Prószyńska-Bordas H., 2008, Cechy ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych i ich przemiany w okresie dziesięcioletnim w świetle badań ankietowych, Turystyka i Rekreacja, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, s. 19-28
 • Prószyńska-Bordas H., 2009, Źródła informacji o terenie wykorzystywane przez turystów odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych, [w:] M.K. Leniartek (red.), Terra incognita w turystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław, s. 353-367
 • Prószyńska-Bordas H., 2014, Zróżnicowanie cech osób wędrujących w sezonie bezśnieżnym po górach średnich i niskich w Polsce na przykładzie turystów odwiedzających wybrane parki narodowe, [w:] P. Zarzycki, J. Grobelny (red.), Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata, Studia i Monografie, 118, AWF, Wrocław
 • Rogowski M., 2015, Preferencje turystów w polskich Karkonoszach jako podstawa tworzenia produktu turystycznego obszaru, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, s. 152-163
 • Rogowski M., Małek B., 2016, Monitoring ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju, Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red), Turystyka i Rekreacja, Studia i Prace, 18, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 79-97
 • Rogowski M., 2017a, Mountain hiking in the Stołowe Mountains National Park, Tourism, 27/2, 89-97
 • Rogowski M., 2017b, System monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodowym Gór Stołowych - założenia i wybrane wyniki, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 52,3, 158-165
 • Rogowski M., 2018, System Monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodowym Gór Stołowych dla potrzeb badań przestrzeni turystycznej, Prace i Studia Geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Semczuk M., 2012, Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 98-110
 • Semczuk M., Majewski K., Gil A., 2014, Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym, Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 47-60
 • Warcholik W., Semczuk M., 2011, Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 18, Warszawa-Kraków 2011
 • Wieniawska B., 2004, Socjologiczna analiza ruchu turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, Opera Corcontica, 41, 537-544
 • Wieniawska-Raj B., 2007, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, In: Štursa J., Knapik R (eds), Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda n. Úpou. Opera Corcontica, 44/2: 593-602
 • Wieniawska-Raj B., 2010, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, Opera Corcontica, 47, 269-276
 • Zarzycki P., Grobelny J., Weisner W. 2010, Górskie schroniska a potencjał turystyczny Karkonoszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 590, Ekonomiczne problemy usług Nr 52, 295-306.
 • Żyto A., Rogowski M., Martyn M., Zwierz M., Uściński S., 2018, Współczesny turysta w Parku Narodowym Gór Stołowych - charakterystyka głównych motywów i preferencji, [w:] Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 121-132
 • Zgorzelski M., 2002, Turystyka w Parku Narodowym Gór Stołowych [w]: Partyka J. (red.): Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576236

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.