PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 272 | 27--41
Tytuł artykułu

Wpływ instrumentów terytorialnych na rozwój partnerstw wewnątrz- i międzysektorowych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of territorial instruments on the development of intra- and intersectoral partnerships in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka terytorializacji (place-based policy) wymaga zmiany w procesie zarządzania publicznego na wszystkich szczeblach władzy publicznej, szczególnie samorządowej. Dla wyznaczania kierunków rozwoju i dla realizacji konkretnych interwencji publicznych konieczne staje się włączenie różnych aktorów i wykroczenie poza sektorowe i administracyjne granice. Na podstawie badań oraz z doświadczeń z wdrażania instrumentów terytorializacji polityki w Polsce można wskazać niedostatki w rozwoju współpracy wewnątrz- i międzysektorowej.(fragment tekstu)
EN
The purpose of the author was to indicate the deficiency of development management instruments currently used to the territorialization of policies in stimulating intra- and intersectoral partnership cooperation. Her reflections were based on the results of research commissioned by the Polish Ministry of Development and Investment by a team in which the author participated. These studies have revealed that the weakest impacts of the so-called territorial instruments include the ability to mobilize various stakeholder groups to take action and to create partnership cooperation. Against this background, the author has undertaken the analysis of the potential impact of territorial tools on the partnerships development and has attempted to present recommendations for practice and further research in this area.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Barca F., 2009, An agenda for a reformed cohesion policy. A place - based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report [http://www.europarl.europa.eu/portal/en].
 • Barca F., McCann Ph., Rodriguez-Pose A., 2012, The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches. Journal of Regional Science, 52, 1: 134-152.
 • Bowden A., Liddle J., 2018, Evolving public sector roles in the leadership of place-based partnerships: from controlling to influencing policy? Regional Studies, 52: 1: 145-155.
 • Camagni R., 2011, Local knowledge, national vision: challenge and prospect for the EU regional policy [w:] Territorial Dimension of Development Policies. Ministry of Regional Development, Warsaw: 75-84.
 • Carayannis E.G, Barth T.D., Campbell D., 2012, The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1: 2.
 • Deas I., Hincks S., 2017, Territorial Policy and Governance: Alternative Paths. Regional Studies Association.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., 1998, Triple Helix Issue. Science and Public Policy, 25(6): 358-364.
 • Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 2010 [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en].
 • Florida R., 1995, Towards the learning region, Futures, 27, 5: 527-536.
 • Jewtuchowicz A., 2016, Terytorium i terytorializacja w europejskiej polityce rozwoju regionalnego, Studia Prawno-ekonomiczne, 98: 221-235.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR 2020), 2010 [https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2010-2020/].
 • Kraybill D., Kilkenny M., 2003, Economic Rationales For and Against Place-Based Policies. AAEA-RSS Annual Meeting, "Spatial Inequality: Continuity and Change in Territorial Stratification", Montreal, Canada.
 • Mendez C., 2011, EU Cohesion Policy and Europe 2020: Between place-based and people-based prosperity [https://relocal.eu/eu-cohesion-policy-and-europe-2020-between-place-based-and-people-based-prosperity-2/].
 • Mendez C., 2012, The post-2013 reform of EU cohesion policy and the place-based narrative, Journal of European Public Policy, 20: 5: 639-659.
 • Nowakowska A., 2017, Terytorializacja rozwoju i polityki regionalnej. Studia KPZK, 268: 26-38.
 • Noworól A., 2007, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Noworól A., 2017, Instytucjonalne aspekty oceny skuteczności terytorialnej polityki rozwoju w kontekście strategii rozwoju województwa, Biuletyn KPZK PAN Zeszyt 268: 118-131.
 • Noworól A., Noworól K., 2018, Terytorializacja polityki rozwoju jako element podniesienia konkurencyjności miast i regionów, Studia KPZK, 184: 20-28.
 • Noworól A., Noworól K., Kudłacz M., Hałat P., Potkański T., Komża J., Kalita K., 2018, Analiza skuteczności i efektywności instrumentów terytorialnych wdrażanych na poziomie regionalnym i lokalnym w ramach środków polityki spójności 2014-2020 oraz instrumentów terytorialnych i programów sektorowych wdrażanych w ramach krajowych środków budżetowych - rekomendacje dla systemu wdrażania KSRR 2030. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, dokument niepublikowany, cz. 3 i 6.
 • OECD, 2011, Building resilient regions for stronger economies. OECD Regional Outlook.
 • van Oort F., Thissen M., 2017, Regional economic competition and place-based policies, [w:] Handbook of Regions and Competitiveness, Edward Elgar Publishing: 192-206.
 • Potoczek A., 2017, Polityka terytorialna jako polityka publiczna. Wydawnictwo Naukowe Kolegium Jagiellońskiego, Toruń.
 • Słupińska M., 2013, Rozwój ukierunkowany terytorialnie w nowej polityce spójności. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 289: 9-18.
 • Słupińska M., 2017, Terytorialny paradygmat rozwoju w praktyce. MAZOWSZE, Studia Regionalne, 21: 13-22.
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 2017 [https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/].
 • Sykała Ł., Dej M., Jarczewski W., Janas K., Świgost A., Mucha A., Wolski O., 2016, Raport z polskiej części badań w ramach projektu pn. Analiza europejskiej idei partnerstw miejsko-wiejskich i ich implementacji w Europie na przykładzie regionów metropolitalnych Hamburga i Krakowa (województwa małopolskiego). Instytut Rozwoju Miast (obecnie: Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa), Kraków.
 • Szlachta J., Zaleski J., 2017, Challenges of Future EU Cohesion Policy/Przyszła polityka spójności UE - wyzwania. Gospodarka Narodowa/The National Economy, 5: 31-49.
 • Umowa partnerstwa - programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 2017. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju [https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/umowa-partnerstwa/].
 • Varga A., 2017, Place-based, Spatially Blind, or Both? Challenges in Estimating the Impacts of Modern Development Policies: The Case of the GMR Policy Impact Modeling Approach. International Regional Science Review, 40, 1.
 • Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zaleski J., 2015, Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju. Diffin, Warszawa-Sopot.
 • Zaucha J., Komornicki T., Böhme K., Światek D., Żuber P., 2014, Territorial Keys for Bringing Closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020. European Planning Studies, 22, 2: 246-267.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576258

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.