PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 272 | 137--146
Tytuł artykułu

Smart slow city jako hybrydowy model rozwoju współczesnych miast

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Smart Slow City as a Hybrid Model of Development of Modern Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania była analiza teoretycznego modelu rozwoju "smart slow city", opartego na dwóch koncepcjach rozwoju nowoczesnych miast, tj. "smart city" i "slow city". Wnioski opierają się głównie na przeprowadzonych badaniach literatury przedmiotu, które pozwoliły na syntetyczne przedstawienie cech dwóch omawianych modeli rozwoju, które są podstawą do scharakteryzowania modelu hybrydowego "inteligentnego wolnego miasta". Porównanie modeli rozwoju miasta przeprowadzono na podstawie następujących cech: geneza idei rozwoju miasta, tempo zmian i związany z nim model życia, kluczowe czynniki rozwoju miasta, główny cel zmian, kluczowi aktorzy , obszary działalności, specjalizacja, skala centrów miejskich, wizerunek miasta, poziom polityki rozwoju, znaczenie współpracy itp.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study was to analyse the theoretical model of development, 'smart slow city', based on two concepts of development of modern cities, i.e. 'smart city' and 'slow city'. Conclusions mainly rely on the performed reference literature studies, which allowed for a synthetic presentation of the characteristics of the two discussed models of development, which are the basis for characterizing the hybrid model of the 'smart slow city'. The comparison of city development models was made on the basis of the following characteristics: the genesis of the city development idea, the rate of changes and the model of life related to it, key city development factors, the main objective of changes, key actors, activity areas, specialization, scale of urban centres, city image, level of development policy, significance of cooperation etc.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137--146
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Castells M., 1989, The informational city. Oxford University Press, Oxford.
 • Cittaslow International Network, 2018 [http://www.cittaslow.org/sites/default/files/content/page/files/246/ cittaslow_list_september_2018.pdf; dostęp: 12.11.2018].
 • Drobniak A., 2017, Hybrydyzacja rozwoju - przypadkowość czy nowy wzorzec rozwoju?, [w:] Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta - hybrydyzacja rozwoju, A. Drobniak (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, Komunikat Komisji KOM(2010) 2020, Bruksela.
 • Farelnik E., Stanowicka A., 2016, Smart City, Slow City and Smart Slow City as Development Models of Modern Cities. Olsztyn Economic Journal, 11(4): 359-370.
 • Florida R., 2004, Cities and the Creative Class. Routledge, New York.
 • Howkins J., 2001, The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Penguin Books, Harmondsworth.
 • Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, 2007, Lipsk.
 • Klasik A., 2008, Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacji aglomeracji miejskich, [w:] Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne, A. Klasik (red.). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 41-65.
 • Komninos N., 2002, Inteligent Cities: Innovation, Knowledge System and Digital Spaces. Spon Press, London.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Landry Ch., 2008, The Creative City. A toolkit for Urban Innovators. Comedia, London.
 • Lindner C., 2013, Smart Cities and Slowness. Urban Pamphleteer, 1: 14-16.
 • Mierzejewska L., 2015, Zrównoważony rozwój miasta - wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele. Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, XII(III): 5-11.
 • Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow, 2018 [https://cittaslowpolska.pl/index.php/pl/idea; dostęp: 12.11.2018].
 • Przyszłość miast, miasta przyszłości, ThinkTank, 2013 [http://mttp.pl/pobieranie/Raport MiastoPrzyszlosci. pdf; dostęp: 12.11.2018].
 • Scott A.J., 2014, Beyond the Creative City: Cognitive-Cultural Capitalism and the New Urbanism. Regional Studies, 48(4): 565-578.
 • Smart Cities - Ranking of European medium sized cities (Report), 2007, Vienna University of Technology [http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf; dostęp 12.11.2018].
 • Stawasz D., Sikora-Fernandez D., 2016, Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M., 2012, Koncepcja Smart City jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 721(29): 97-109.
 • Tocci G., 2018, Slow and intelligent cities. When slow is also smart, [w:] Slow Tourism, Food and Cities, M. Clancy (red.). Routledge, London.
 • Waitt G., Gibson C., 2009, Creative small cities. Urban Studies, 46: 1223-1246.
 • Wilkońska A., 2016, Slow turystyka w dużych miastach - kreowanie nie-śpiesznych dzielnic. Folia Turistica, 39: 199-218.
 • Żyć powoli: inna strona nowoczesności. Manifest miast SLOW dla nowego humanizmu bycia i mieszkania [http://cittaslowpolska.pl/images/PDF/Manifest_miast_Cittaslow.pdf; dostęp: 12.11.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576272

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.