PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 272 | 77--93
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie stanu i rozwoju bazy hotelowej w Polsce według województw w okresie 2002-2017

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Differentiation of the State and Development of the Hotel base in Poland by Voivodship in the Period 2002-2017
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Punktem wyjścia dla rozważań dotyczących przestrzennych aspektów długookresowego rozwoju bazy hotelowej w Polsce było stwierdzenie, że możliwości rozwoju turystyki są związane z intensywnością i jakością zagospodarowania turystycznego (a nie wręcz przez nie determinowane)1. W publikacjach traktujących o podziale i klasyfikacji zagospodarowania turystycznego2 za jeden z najważniejszych elementów składowych uznaje się bazę noclegową, a usługę udzielania noclegów zalicza się do podstawowych usług turystycznych. Z kolei najbardziej uniwersalnym elementem bazy noclegowej, zapewniającym świadczenie oczekiwanej przez nabywców jakości usług, jest baza hotelowa.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the author was to determine the spatial diversity of hotel base development in the regional (voivodship) system. Assuming that many factors determine the level of hotel base development in a given area, the author has used a multidimensional approach, or more precisely - a multidimensional comparative analysis in its dynamic variant. Following the adopted algorithm, a potential set of diagnostic variables was identified on the basis of secondary information sources (date of CSO local data bank), then using factor analysis to reduce it to the final set of quasi-variables (four main factors). Based on them, a synthetic measure of the development of the hotel base of particular voivodships was constructed. This in turn allowed to determine the voivodship hierarchical structure due to particular main factors and synthetic variable, with its changes in the years 2002-2017. The voivodship were also divided into homogeneous groups, according to the value of the synthetic measure of development, as well as the direction and intensity of its temporal changes.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bazarnik J., Grabiński T., Wojdacki K.P., 1992, Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji, [w:] Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, S. Mynarski (red.). PWN, Warszawa.
 • Cattell R.B., 1966, The scree test for the number of factors. Multivariate Behavioral Research, 1: 245-276.
 • Gołembski G. (red.), 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Grabińska E., 2003, Przekrojowo-czasowa analiza taksonometryczna bazy i ruchu turystycznego w Polsce. Problemy Turystyki, 14: 5-29.
 • Grabiński T., 1992, Analiza czynnikowa w badaniach przestrzennych, [w:] Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczne. S. Mynarski (red.). PWN, Warszawa.
 • Grabiszewski M., 1988, Wstęp do hotelarstwa. Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Janczak K., Patelak K., 2017, Gospodarka turystyczna w Polsce w układzie wojewódzkim. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Łódź.
 • Kaiser H.F., 1960, The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 20: 141-151.
 • Kowalczyk A., 2002, Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Król A., 1978, Elementy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Kudłacz T., 2005, Powiatowy system informacji gospodarczej (główne problemy tworzenia systemu wskaźników szczegółowych). Samorząd Terytorialny, 3.
 • Kudłacz T., 2009, Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego, [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Z. Makieła (red.). Studia KPZK, PAN, 25.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna. Turyzm, 13, 1.
 • Malina A., 2004, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski wg województw. Zeszyty Naukowe, seria specjalna: Monografie, 162. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Panasiuk A., 2007, Ekonomika turystyki polskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rogacki H., 2009, Dynamika i przekształcenia strukturalne turystycznej bazy noclegowej w Polsce w ujęciu przestrzennym. Folia Turistica, 21: 203-220.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, 2004 [Dz.U. 2004, nr 188, poz. 1945].
 • Sala J., 2008, Formy współczesnego hotelarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Szostak D., 2008, Charakterystyka i klasyfikacja ważniejszych obiektów bazy noclegowej współczesnej turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 488.
 • Szromek A.R., 2012, Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 61.
 • Szromek A.R., 2013, Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich. Studia ekonomiczne. Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu, 132.
 • Szromnik A., Wojdacki K.P., 2013, Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa. Handel Wewnętrzny", 3.
 • Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r., 2004 [Dz.U. 2004, nr 223, poz. 2268].
 • Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Wawrzyniak S., 1977, Zmiany w strukturze przestrzennej turystycznej bazy noclegowej w Polsce w latach 1960-1970. Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Wojdacki K.P., 2011, Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski. Samorząd Terytorialny, 3.
 • Wojdacki K.P., 2014, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa. Handel Wewnętrzny, 3(350).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576296

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.