PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 386 | 7--19
Tytuł artykułu

Zakres ujawnień w informacji dodatkowej jednostek budżetowych

Warianty tytułu
Additional Information to Financial Statements in the Case Of Budget Entities - the Scope of Disclosures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel opracowania to prezentacja i ocena zakresu ujawnień w informacji dodatkowej jednostek budżetowych. W związku z tak ukierunkowanym artykułem rozważaniu poddane zostały następujące zagadnienia: - wskazanie podstawowych założeń informacji dodatkowej jako nowego elementu sprawozdania finansowego jednostek budżetowych, - analiza zakresu danych oraz informacji dodatkowych i szczegółowych w sprawozdaniu finansowym jednostek budżetowych, - ocena zakresu ujawnień w informacji dodatkowej wybranych jednostek budżetowych. W świetle przeprowadzonych badań można zauważyć, że jednostki budżetowe, począwszy od sprawozdań finansowych za 2018 r., sporządzają informację dodatkową w zróżnicowanej formie, zawierającą często dane i informacje, które w nieistotny sposób wpływają na ich obraz majątkowy i finansowy oraz wynik finansowy. W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: studia literaturowe z zakresu rachunkowości, rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, analizę aktów prawnych, analizę porównawczo-opisową oraz syntezę.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at analyzing and assessing the scope of disclosures referring to additional information to financial statements of budget entities. Further to the above objective of the article, the following issues are subject to analysis: - pointing to basic assumptions of additional information to financial statements perceived as a new element of financial statements of budget entities; - analyzing the scope of data and additional information and detailed information in financial statements of budget entities; and - assessing the scope of disclosures in the case of additional information to financial statement of budget entities.As a result of the research conducted it is possible to conclude since the moment 2018 financial statements had to be drafted, budget entities have been providing additional information to their financial statements in a diversified form. The information in question frequently includes data and information that insignificantly affect asset and finance related situation of the entities and their financial results. To write the article, the following research methods were employed: accounting related literature studies, budget accounting related literature studies, public finance related literature studies, legal document analyses, comparative and descriptive analyses and syntheses.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamek-Hyska D. (2016), Informacje uzupełniające do sprawozdań finansowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych [w:] D. Adamek- -Hyska, E. Maćkowiak, A. Szewieczek (red.), Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 81-89.
 • Bielak J. (2018), Zakres informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, "Finanse Publiczne", nr 1(146), s. 48-58.
 • Kaczurak-Kozak M. (2015), Informacje uzupełniające w sprawozdaniu finansowym jednostki sektora samorządowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 77(873), s. 237-243.
 • Kowalak R. (2016a), Informacja dodatkowa w analizie finansowej przedsiębiorstwa, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 285, s. 39-48.
 • Kowalak R. (2016b), Rola dodatkowych informacji i objaśnień w analizie finansowej jednostki mikro uprawnionej do sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 268, s. 124-134.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2017 r., poz. 1911 z późn.zm.
 • Rudnicka B. (2018), Informacja dodatkowa - wybrane problemy, "Finanse Publiczne", nr 3(148), s. 10-16.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn.zm.
 • Wojtczak M. (2018), Informacja dodatkowa jako nowy element sprawozdania finansowego [w:] M. Kaczurak-Kozak, M. Rotkiewicz, P. Walczak (red.), Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych, C.H. Beck, Warszawa, s. 843-866.
 • Wrona B., Rechul H., Szulc M. (2018), Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2(974), s. 61-80.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576332

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.