PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 386 | 52--61
Tytuł artykułu

Raportowanie utraty wartości aktywów wśród największych spółek polskiego rynku kapitałowego

Warianty tytułu
Impairment of Assets Reporting in the Biggest Companies of Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zamierzeniem niniejszego opracowania była weryfikacja zawartości informacyjnej raportów bieżących traktujących o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów. Przeprowadzając szczegółową analizę treści udostępnianych inwestorom komunikatów, autor stara się zbadać, jak największe spółki polskiego rynku kapitałowego informują o aktualizacji majątku będącego w ich posiadaniu. Ma to na celu weryfikację, czy trafiająca na rynek kapitałowy informacja o stanie majątkowym emitentów oparta jest o aktualne wartości aktywów. Analiza obejmuje lata 2013-2018. Wybrany okres jest nieprzypadkowy ze względu na wejście w życie w 2016 r. Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR).(abstrakt oryginalny)
EN
All stakeholders need true and fair view of conducted business activity. Current value of assets is one of the most important information for them. Therefore, many issuers verify obtainable value of income from owned assets. For this task, in case of impairment value of assets, is necessary to make a write-down. Main objective of this purpose is ascertainment that the biggest companies of Warsaw Stock Exchange communicate in current reports situation concerning their assets impairment. For this purpose I identified all available current reports in 2013-2018 for the stock companies grouped in WIG20 and mWIG40 indices. Results are astonishing - only 35% of them communicate in current reports information about impairment of assets before the revelation of their periodic reports. It can mean that stock investors are based on outdated information concerning assets value of these companies.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ball R., Brown P. (1968), An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, "Journal of Accounting Research", Vol. 6, No. 2, s. 159-178.
 • Cheng Y., Peterson D., Sherrill K. (2017), Admitting Mistakes Pays: The Long Term Impact of Goodwill Impairment Write-offs on Stock Prices, "Journal of Economics & Finance", Vol. 41, No. 2, s. 311-329.
 • Chraścina M. (2015), Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych jako narzędzie polityki bilansowej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 252, s. 47-66.
 • Knauer T., Wohrmann A. (2016), Market Reaction to Goodwill Impairments, "European Accounting Review", Vol. 25, No. 3, s. 421-449.
 • Lisicki B. (2019), Cenotwórczy charakter odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych na przykładzie spółek indeksu WIG30, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XX, nr 1, cz. 1, s. 273-287.
 • Meigs W.B., Meigs R.F. (1987), Financial Accounting, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Messner Z., red. (2010), Rachunkowość finansowa, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 36 (2008), "Utrata wartości aktywów", Dz.UrzUE, L 320/215.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. z 2018 r., poz. 757.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, Dz.Urz.UE, L 173/1.
 • Sobańska I., Michalak M. (2009), Wykorzystanie informacji prospektywnych w sprawozdawczości finansowej zorientowanej na wartość na przykładzie MSR 36, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 52, s. 219-238.
 • Stępień K. (2013), Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 62, s. 689-690.
 • Strong J.S., Meyer J.R. (1987), Asset Write-downs: Managerial Incentives and Security Returns, "Journal of Finance", Vol. 42, No. 3, s. 643-661.
 • Trzpioła K. (2011), Utrata wartości aktywów i koszt kapitału - powiązanie rachunkowości finansowej i zarządczej, "Problemy Zarządzania", nr 34, t. 2, s. 192-210.
 • Uchwała nr 6/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 r. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów".
 • Ustawa z dnia 15 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn.zm.
 • [www 1] https://www.gpw.pl/statystyki-gpw (dostęp: 19.04.2019).
 • [www 2] https://www.stockwatch.pl/stocks/ (dostęp: 10.02.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576340

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.