PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś | 203--220
Tytuł artykułu

Kapitał w ubezpieczeniach społecznych

Autorzy
Warianty tytułu
The Capital in Social Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ubezpieczenia społeczne są nakierowane na ochronę zdolności do pracy. Ma to swój wymiar ekonomiczny i socjalny, gdyż póki człowiek jest zdolny do pracy, może prowadzić wymianę z kapitałem, udostępniając swój czas i zdolności na potrzeby podmiotów prowadzących zorganizowane sposoby produkcji dóbr i usług w zamian za środki pieniężne pozwalające mu nabywać niezbędne produkty spożywcze, środki utrzymania oraz rozwoju osobistego. Gdy zachodzą ryzyka ubezpieczeniowe, taka zdolność do wymiany radykalnie spada, więc świadczenia ubezpieczeniowe mają pomóc w przetrwaniu tego okresu. Kapitał w gospodarce korzysta zatem z ubezpieczeń społecznych, lecz nie w sposób bezpośredni. W społeczeństwie objętym powszechną ochroną ubezpieczeniową pozostaje możliwie szeroki zasób podmiotów zdolnych do oferowania swojej pracy dzięki temu, że świadczenia z ubezpieczeń społecznych ułatwiają powrót do pracy lub łączenie pracy z ograniczoną zdolnością do pracy. W niniejszym rozdziale skupiono się bardziej na wpływie kapitału na system ubezpieczeń społecznych niż na roli ubezpieczeń społecznych w gospodarce. (fragment tekstu)
EN
In the social insurance system, the income from work is redistributed and the capital is the subject of the division as well. In social insurance, three forms of capital should be seen. First of all, there are economic capitals on which depends the possibility of employment and the collection of due social security contributions. Second, there may be cash surpluses in public insurance funds. In social insurance, the insurance fund is collected from contributions and then divided through insurance benefits. Depending on the financial situation of this fund, however, there may be surpluses in public insurance funds that constitute the form of insurance capital. Thirdly, it is possible to accumulate investment capital in social insurance. In Poland, it concerns pension funds managed by private entities (OFE) and a public entity (FRD). This form of financial capital in social insurance is a factor of economic growth, but also a guarantee of the safety and solvency of pension systems. Due to demographic conditions and forecasts of the FUS deficit, there is a need to achieve any surpluses of insurance capital and mobilize more investment capital in social insurance, which will become necessary to maintain the solvency of social insurance, when children from baby boomers from 1970/1980 will retire. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bińczycka-Majewska T. (2013), Organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś, ZUS, PSUS, Wrocław.
 • Borowski J., Ciżkowicz P., Rzońca A., Wojciechowski W. (2013), Kapitałowy filar emerytalny a wzrost gospodarki, C.H. Beck, Warszawa.
 • Duliniec A. (1998), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Janasz K. (2008), Kapitał jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 1.
 • Kalina-Prasznic U. (2012), Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników. Między prawem a rynkiem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kołodko G.W., Tomkiewicz J. (2014), Repartycyjny i kapitałowy system emerytalny. Synergia czy antagonizm? "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1.
 • Lange G.M., Wodon Q. (2018), Estimating the Wealth of Nations [w:] G.M. Lange, Q. Wodon, K. Carey (eds.), The Changing Wealth of Nations 2018, Building a Sustainable Future, World Bank Group, Washington.
 • Marks K. (1986), Zarys krytyki ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Pacud R. (2015), Rezygnacja z emerytur dożywotnich, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", vol. 22.
 • Pacud R. (2017), Economic Base of Social Insurance, "Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych", nr 26(4).
 • Pacud R. (2019), Państwo i prawo w kształtowaniu bazy ekonomicznej ubezpieczeń społecznych [w:] R. Pacud (red.), Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego, Difin, Warszawa.
 • Pacud R. (2019), Zobowiązania ubezpieczeniowe oraz ich pokrycie w ubezpieczeniu społecznym [w:] R. Pacud (red.), Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego, Difin, Warszawa.
 • Pędzierski A. (1999), Obowiązki płatników składek na ubezpieczenia społeczne, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 7-8.
 • Pierzchalska M. (2014), Niewystarczalność funduszu ubezpieczeń społecznych a budżet państwa, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 9, cz. 2.
 • Rutecka J. (2013), Fundusz Rezerwy Demograficznej - Analiza działalności i konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów, "Studia i Prace. Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH", nr 3.
 • Sierpowska I. (2015), Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy", nr 1.
 • Sydor P. (2014), Ubezpieczenia społeczne w ujęciu doktrynalno-prawnym, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 9.
 • Uścińska G. (2017), Prawo do zabezpieczenia społecznego a koszt funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, "Polityka Społeczna", nr 11-12.
 • Walczak D. (2019), Kapitał i rezerwy kapitałowe w ubezpieczeniu społecznym [w:] R. Pacud (red.), Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego, Difin, Warszawa.
 • Wojtyła J. (1988), Samodzielność zakładu pracy jako podmiotu polityki społecznej [w:] L. Frąckiewicz (red.), Zakład pracy jako podmiot polityki społecznej, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
 • Zieliński T. (1981), Idea wzajemności w socjalistycznym modelu ubezpieczeń społecznych, "Państwo i Prawo", nr 2.
 • Znaniecka K. (2016), Istota ubezpieczenia a organizacja gromadzenia kapitału finansującego ryzyko [w:] A.J. Witosz (red.), Kapitał-praca-człowiek. Księga pamiątkowa Jana Wojtyły, C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576380

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.