PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 (43) | 407--426
Tytuł artykułu

Age Management and Its Architecture in Polish Traditional Versus Knowledge-Based Companies

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article concerns the management of mature employees and is based on representative research of Polish employers (N=928). At the beginning, age management is defined in the context of the emerging challenges faced by today's organisations. One of the most important challenges for management is ageing and the development of an appropriate policy which would counter the negative consequences of managing age and make use of the positive attributes of elderly employees - implemented as a coherent age management concept. The aim of this article is to present the differences and similarities in age management between Polish traditional and knowledge-based organisations. Thus, three dimensions of age management are presented: institutional, instrumental, and functional. The results of this study have been compared to other studies, thus shedding additional light on age management in Poland. Traditional and knowledge-based organisations obviously differ, and in our research, the biggest differences were found in their perception of elderly people and in the instrumental dimension of age management architecture. It can be expected that the development and growing popularity of age management will increasingly erase the remaining differences. It is probable that the differences in the institutional and functional spheres will disappear altogether, while the instrumental sphere of age management will remain differentiated. This differentiation is not about the use of an age management instrument as such, but about its characteristics, related to the degree of formalism, the scope of content, and the number of users. Traditional and knowledge-based organisations can also differentiate their accents in different spheres related to human resources management. It seems likely that this will occur in the near future, alongside changes which will dynamically implement those practices aimed at bringing equal and synergistic benefits to both elderly workers and employers.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
407--426
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Aassve, A., Arpino, B., Goisis, A., Grandparenting and mothers' labour force participation: A comparative analysis using the generations and gender survey, "Demographic Research", 27(3), pp. 53-84, 2012.
 • Borkowska, S., Jawor-Joniewicz, A. (eds.), Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością [Shaping employee engagement in the context of diversity management]. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warsaw 2016.
 • Bugajska, J., Pracownicy starsi - możliwości i uwarunkowania fizyczne [Older employees - opportunities and physical conditions]. CIOP-PIB, Warsaw 2007.
 • Clas-Hågan, N., Savinainen, M., Tapio, K., Lumme-Sandt, K. (eds.), Age management during the life course, p. 12. The Finnish Work Environment Fund, Tampere 2011.
 • Delay, B., Méda, D., Changes in the relation to work, Brussels 2008, http://www.ftu-namur.org (accessed March 2013).
 • Fornalczyk, A., Stompór-Świderska, J., Ślazyk-Sobol M., Age management within organisations - employees' perceptions of the phenomenon. Research report, "Journal of Intercultural Management", 7(3), 2015, pp. 39-51.
 • Gajdzik, B., Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy [Managing diversity in the workplace], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", No. 3-4, 2016.
 • Henkens, K., Remery, C., Schippers, J., Shortages in an ageing market: An analysis of employers' behaviour, "International Journal of Human Resource Management", 19(7), pp. 1314-1329, 2008.
 • Jawor-Joniewicz, A., Budowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością [Creating employee involvement with regard to diversity management], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", No. 3-4, 2016.
 • Jędrych, E., Zarządzanie wiedzą pracowników 65 plus w organizacji [Knowledge ma-nagement of employees aged 65+ in an organization], "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula w Warszawie", 46(1), pp. 12-27, 2016.
 • Kaleta, A., Witek-Crabb, A., Participation in the strategic management process and the expansiveness of the strategy, "Argumenta Oeconomica" 1(34), 2015.
 • Kohlbacher, F., Herstatt, C. (eds.), The Silver Market Phenomenon. Marketing and Innovation in the Aging Society, p. VII. Springer, Berlin-Heidelberg 2011.
 • Kołodziejczyk-Olczak, I., Metodologiczna charakterystyka badań [Methodological characte-rics of the study] [in:] Kryńska, E., Krzyszkowski, J., Urbaniak, B., Wiktorowicz J. (eds.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy [Diagnosis of the current situation of women and men aged 50+ on the labour market in Poland. Final report], p. 41. University of Lodz, Lodz 2013.
 • Kołodziejczyk-Olczak, I., Zarządzanie pracownikami dojrzałymi. Wyzwania i problemy [Management of mature employees. Challenges and problems]. University of Lodz Publishing House, Lodz 2014.
 • Kołodziejczyk-Olczak, I., Sołtys, A., Rashidi, A., Scott, L., Is management of aging human resources worthwhile? Evaluation of an age management model, "Intercultural Mana-gement", Vol. 7, Issue 1, pp. 75-95, 2015.
 • Kopeć, J., Dylematy zarządzania różnorodnością pracowniczą [Dilemmas of employee diversity management], "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 430, pp. 176-184, 2016.
 • Kunze, F., Boehm, S. A., Bruch, H., Age diversity, age discrimination climate and per-formance consequences - a cross organizational study, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 32, Issue 2, pp. 264-290, 2011.
 • Lepak, D. P., Snell, S. A., The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development, "The Academy of Management Review", 24(1), pp. 31-48, 1999.
 • Lepak, D. P., Snell, S. A., Examining the human resource architecture: The relationships among human capital, employment, and human resource configurations, "Journal of Management", 28(4), pp. 517-543, 2002.
 • Lubrańska, A., Zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji [Age-diversified teams in the organization], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", No. 3-4, 2016.
 • Ludwiczyński, A. (ed.), Architektura zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach Liderach Konkursu HRM [Human resource management architecture in firms, leaders of HRM competition], WSPIZ, Warsaw 2005.
 • Macnicol, J., Age Discrimination. An Historical and Contemporary Analysis. Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 • Mazur, A., Skrzek-Lubasińska, M., Kołodziejczyk, I., Anuszewska, I., Ślusarczyk, A., Podlejska, K., Filipek, M., Szanse i bariery zatrudnienia osób w wieku 45+ w woje-wództwie pomorskim [Opportunities and barriers to employment of people aged 45+ in the Pomeranian Voivodeship]. WUP, Gdańsk 2009.
 • Misztal, J. (ed.), Uwarunkowania organizacyjne i psychologiczne Intermentoringu. Dla utrzymania osób 50+ na rynku pracy [Organizational and psychological conditions of intermentoring. To keep people aged 50+ in the labour market]. Żory 2006.
 • Nadler, D. A., Gerstein, M. S., Shaw, R. B. (eds.), Organisational Architecture. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1992.
 • Naegele, G., Walker, A., A guide to good practice in age management, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
 • Perek-Białas, J., Turek, K., Strzałkowska, H., Kononowicz, M., Michałowska, J., Drozd-Garbacewicz, M., Jagiełło, M, Pracuję - rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ [I work - I develop competence. Innovative support model for employees aged 50+], PBS DGA, Sopot 2011.
 • Perek-Białas, J., Turek, K., Aktywizacja potencjału osób starszych [Activating the potential of the older], Presentation of results of the ASPA project, 2010.
 • Rakowska, A., Różnorodność zasobów ludzkich - stan badań i wyzwania [Diversity of human resources - state of research and challenges], "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-micznego we Wrocławiu", 349, pp. 351-360, 2014.
 • Reinmoeller, P., Service Innovation: Towards Designing New Business Models for Aging Societies, [in:] Kohlbacher, F., Herstatt, C. (eds.), The Silver Market Phenomenon. Marketing and Innovation in the Aging Society, p. 15. Springer, Berlin-Heidelberg 2011.
 • Sajkiewicz, B., Oczekiwania pracowników w różnym wieku jako podstawa budowy systemów zaangażowania opartych na zasadach zarządzania różnorodnością - badania IPiSS [Expectations of workers of all ages as a basis for building engagement systems based on the principles of diversity management - IPiSS research], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", No. 3-4, 2016.
 • Sołtys, A., Warwas, I., Kompleksowe zarządzanie dojrzałymi pracownikami w organizacji [Comprehensive management of mature employees in the organization], "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Vol. XVII, No. 2, Part III, 2016.
 • Urbaniak, B., Kołodziejczyk-Olczak, I., Raport z badań prowadzonych metodą wywiadu telefonicznego z trenerami szkoleń dla kandydatów na jobcoachów [Research report conducted by telephone interview with instruction trainers for jobcoach candidates], Intermediate report of the project "Alliance for labour", Łódź 2008.
 • Urbaniak, B., Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy - badania dla Polski [Employment and labour market institutions under conditions of aging labour resources - research for Poland]. University of Lodz Publishing House, Lodz 2011.
 • Vendramin, P., Generations at work: Areas of solidarity and tensions. Brussels 2008.
 • Walker, A., Combating age barriers in employment - A European research report. European Foundation, Dublin 1997.
 • Walker, A., The emergence of age management in Europe, "International Journal of Organisational Behaviour" 10 (1), pp. 685-697, 2005.
 • Walker, A., Zaidi, A., New evidence on active ageing in Europe, Intereconomics, Forum. 2016.
 • Wallin, M., Hussi, T., Best practices in age management - evaluation of organisation cases. Final report, Finnish Work Environment Fund, 29.4.2011.
 • Warwas, I., Postawy wobec aktywności zawodowej starszych pracowników - perspektywa pracodawców [Attitudes toward older workers economic activity - employers' perspective], "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" No. 1 (39), 2016.
 • Warwas, I., Zarządzanie wiekiem w Polsce - stan i perspektywy rozwoju [Age management in Poland - the state and prospects of development], "Polityka Społeczna" No. 4, 2017.
 • Wiktorowicz, J., Pracownicy w wieku 45+ w opinii pracodawców - wyniki badania w sektorze MSP w województwie łódzkim [Employees aged 45+ in the opinion of employers - results of research in the SME sector in the Lodz Region], [in:] Wiktorowicz, J., Kołodziejczyk-Olczak, I. Wieczorek, I., Fachowcy 45+ [Professionals aged 45+], Wydawnictwo SWSPiZ, Lodz 2010.
 • Wiktorowicz, J., Warwas, I., Kuba, M., Staszewska, E., Woszczyk, P., Stankiewicz, A., Kliombka-Jarzyna, J., Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multige-neracyjnego [Generations - what is changing? Compendium of multigenerational mana-gement]. Wolters Kluwer, Warsaw 2016.
 • Woszczyk, P. (red.), Zarządzanie pracownikami 50+. Teoria a praktyka [Managing em-ployees aged 50+. Theory and practice]. HRP, Lodz 2011.
 • Zając, Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych [Human resources management in capital groups]. PWE, Warsaw 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576388

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.