PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 52 | nr 3 | 247--263
Tytuł artykułu

Turystyka międzynarodowa jako ważny komponent międzynarodowego obrotu osobowego - przyczynek do tematu

Warianty tytułu
International Tourism as an Important Component of International Flows of People - An Outline
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dedykuję Pani Profesor Grażynie Michałowskiej Na międzynarodowy obrót osobowy, definiowany jako wszelkie przejawy przemieszczania się przestrzennego ludzi wykraczające poza granice ustalonych mniej lub bardziej długotrwałych ich siedzib, składają się migracje międzynarodowe, uchodźstwo, mały ruch graniczny oraz turystyka międzynarodowa. Zmiany w turystyce międzynarodowej, jakie zaszły w ciągu ostatnich dziesięcioleci i jakie obserwujemy dzisiaj, są tak dynamiczne, że nie ulega raczej wątpliwości, że w najbliższym czasie ta dynamicznie rozwijająca się branża gospodarki, ale i składowa stosunków międzynarodowych, ulegnie kolejnym zmianom, aczkolwiek nie zmniejszy tempa rozwoju. W dynamice rozwoju duży udział będą zapewne miały także zmiany wewnątrz turystyki. Już dziś obserwujemy przenoszenie akcentów z dominacji podaży turystycznej na popyt. To turyści w coraz większej mierze kształtują zapotrzebowanie na nowe atrakcje turystyczne1 i sposoby ich poznawania oraz korzystania z nich. Koncepcja turystyki jako podróży czasowych dla przyjemności czy wypoczynku wykształciła się w wewnętrznym obrocie osobowym dla umożliwienia specjalnego traktowania takich czasowych zmian miejsca pobytu, które nie wiążą się z realizacją określonych celów materialnych czy zawodowych. Rozwojowi turystyki międzynarodowej sprzyjają megatrendy cywilizacyjne. W XXI w., co pokazują dane statystyczne, wzrasta liczba turystów przekraczających granice państw, ale też wzrastają obawy co do bezpieczeństwa podróży międzynarodowych ze względu na zagrożenia terrorystyczne i poczucie tych zagrożeń. Rola turystyki międzynarodowej w życiu społeczeństw wzrasta, podobnie jej znaczenie dla gospodarek państw, a tym samym turystyka międzynarodowa staje się coraz ważniejszym komponentem międzynarodowego obrotu osobowego. Pozostaje pytanie, czy ten trend utrzyma się w kolejnych dekadach XXI w.(abstrakt oryginalny)
EN
International flows of people, defined as all instances of movement of people in space that go across the set boundaries of their more or less permanent domicile, comprises international migration, refugee diasporas, small cross-border flows, and international tourism. The changes that have been taking place in international tourism for the last decades are so dynamic that, beyond doubt, this dynamically developing sector of the economy and component of international relations will soon be subject to further changes, without losing its growth rate. The development dynamics will probably also be influenced to a significant extent by the changes within the sphere of tourism. Even now we are witnessing a shift from domination of supply in tourism to domination of demand. Tourists themselves increasingly shape the demand for new tourist attractions and the ways to explore and use them. The concept of tourism as short-term trips for pleasure or recreation has developed in the internal flows of people to allow special treatment of temporary changes of residence that do not involve pursuing specific economic or professional goals.Development of international tourism is facilitated by civilizational megatrends. As shown by statistical data, in the 21st century the number of tourists crossing borders is increasing, but so do concerns about the safety of international trips due to terrorist threats and the perception of these threats. The role of international tourism in the everyday lives of societies is increasing, as is its significance for the state economies. With this, international tourism is becoming an increasingly important component of international flows of people. The question remains, however, whether this trend will prevail in the coming decades of the 21st century.(original abstract
Rocznik
Tom
52
Numer
Strony
247--263
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • D. MacCannella, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa 2002.
 • UNWTO Annual Report 2015, s. 17, http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/annual_report_2015_lr.pdf (data dostępu: 30.08.2016).
 • UNWTO World Tourism Barometer, t. 14, maj 2016 r., http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/ unwto_barom16_03_may_excerpt_.pdf (data dostępu: 30.08.2016).
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics/pl (data dostępu: 30.08.2016).
 • K. Libera, Międzynarodowy ruch osobowy, PWE, Warszawa 1969, s. 9.
 • A. Całus, Prawa i obowiązki państwa w dziedzinie międzynarodowego obrotu osobowego, Ruch Turystyczny, z. 9, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1970, s. 17, za: K. Libera, Międzynarodowy ruch osobowy, PWE, Warszawa 1969
 • S. Sawicki, Prawo państwa do regulowania międzynarodowego ruchu osobowego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1986, s. 9.
 • B. Wieczorkiewicz, O użyciu wyrazów "turyzm" i "turystyka", "Ruch Turystyczny" 1957, z. 2, s. 22-25.
 • W. Hunziker, Le tourisme Social, Bern 1951, s. 1.
 • K. Przecławski, Społeczne, kulturowe i wychowawcze funkcje turystyki, w: A. Gordon (red.), Turystyka- szansą rozwoju kraju. Kongres turystyki polskiej Warszawa, 6-8 listopada 1995 roku. Materiały pokongresowe, UKFiT, Warszawa 1996, s. 137.
 • Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ - WTO, UKFiT, Warszawa 1995, s. 27.
 • http://www.tugberkugurlu.com/archive/definintion-of-tourism-unwto-definition-of-tourism-what-is-tourism (data dostępu: 26.08.2016).
 • W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 1997, s. 18
 • K. Podemski, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, s. 9.
 • H.J.Knebel, Soziologische Strukturwandlungen im modernen Tourismus, Ferdinand Enke, Stuttgart
 • I. Wyciechowska, Wpływ migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne i politykę Unii Europejskiej, w: K.M. Księżopolski, K. Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane probelmy, Elipsa, Warszawa 2012, s. 157-158.
 • http://www.national-geographic.pl/historia/krol-hatszepsut (data dostępu: 26.08.2016)
 • A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • E. Guyar-Freuler, Handbuch des Schweizerischen Volkwirtschaft 1905, cyt. za: K. Libera, Międzynarodowy ruch osobowy, PWE, Warszawa 1969,
 • A. de Botton, Sztuka podróżowania, tłum. H. Pustuła, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2010.
 • http://www.national-geographic.pl/historia/krol-hatszepsut (data dostępu: 26.08.2016).
 • A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, wyd. 2, Wydawnictwo Naukow PWN, Warszawa 2007
 • E. Guyar-Freuler, Handbuch des Schweizerischen Volkwirtschaft 1905, cyt. za: K. Libera, Międzynarodowy ruch osobowy, PWE, Warszawa 1969, s. 187
 • A. de Botton, Sztuka podróżowania, tłum. H. Pustuła, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2010. Statistiques du Tourisma International, 1965, s. 9.
 • H. Kiryluk, Współpraca międzynarodowa w turystyce, "Economics and Management" 2014, nr 4, yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.../kiryluk_wspolpraca_4_2014.pdf.pdf (dostęp: 13.02.2017).
 • W. Alejziak, Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu globalnej(?) polityki turystycznej, w: A. Panasiuk (red.), Polityka turystyczna, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Kopenhaga 2005, s. 13.
 • M. Kurletko, Współczesne oddziaływanie polityki państwowej na rozwój przedsiębiorstw związanych z turystyką, s. 420, http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_1_28.pdf (data dostępu: 15.08.2016)
 • K. Kwilecki, Funkcje, motywy i potrzeby w turystyce, materiał Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem gości zagranicznych pt. "Współczesne trendy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce międzynarodowej",Poznań 2013, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4221/Funkcje, motywy i potrzeby w turystyce.pdf?sequence=1 (data dostępu: 16.08.2016).
 • B. Alejziak, Turystyka jako element stylu życia współczesnej młodzieży polskiej, "Państwo i Społeczeństwo" 2011, t. XI, nr 1, http://pis.ka.edu.pl/numery/2011-1-Alejziak.pdf (data dostępu: 16.08.2016)
 • G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa -Poznań 2002, s. 29-31.
 • M. Collura, Na Sycylii, tłum. J. Ugniewska, Zeszyty Literackie, Warszawa 2013, s. 63-68; www.podroze.gazeta.pl/.../1,114158,6151058,Makabryczne_mumie_Palermo.html (data dostępu:16.08.2016).
 • W. Alejziak, Dylematy i wyzwania turystyki w początkach XXI wieku, "Episteme" 2009, t. 1, nr 8, s. 123.
 • 50 J. Naisbitt, Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives, Warner Books, New York 1984.
 • D.A. Rotfeld, Dokąd zmierza świat? Determinanty zmian w systemie międzynarodowym, w: A. Rotfeld (red.), Dokąd zmierza świat?, PISM, Warszawa 2008, s. 19-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576402

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.