PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 124
Tytuł artykułu

Subiektywna ocena inwestycji giełdowych - ujęcie ilościowe

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważając obszary zastosowań teorii perspektywy na rynkach finansowych, za cel pracy przyjęto analizę ryzykownych decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem aspektów ilościowych teorii perspektywy. Rozważania kierowane są do inwestora indywidualnego, który w ocenie wariantów inwestycyjnych postępuje zgodnie z subiektywnymi odczuciami modelowanymi na gruncie kumulacyjnej teorii perspektywy. Oceny zaproponowane przez Daniela Kahnemana i Amosa Tversky'ego są wyrażone w jednostkach niemianowanych i przez to nie można ich porównywać na przykład z wartością oczekiwaną stopy zwrotu. W niniejszym opracowaniu przedstawiono autorską koncepcję ekwiwalentu pewności zdefiniowaną na podstawie funkcji wartości. Ekwiwalent pewności pozwala na wyrażenie ocen subiektywnych w jednostkach, w których zdefiniowane są możliwe wyniki wariantu decyzyjnego, na przykład w punktach procentowych stopy zwrotu z waloru, a co za tym idzie, pozwala na porównywanie subiektywnych i obiektywnych ocen rozkładów losowych wyników wariantów decyzyjnych i zastosowanie teorii perspektywy w praktyce. W części empirycznej, wykorzystując koncepcję ekwiwalentu pewności subiektywnej oceny waloru, zbadano wpływ doboru liczby danych źródłowych oraz terminu (dnia tygodnia, dnia w miesiącu) aktualizowania składu portfela inwestycji na sukces inwestycji mierzony nadwyżką rzeczywistej stopy zwrotu ponad wartość przewidywaną oraz wskazano najlepsze kombinacje długości danych i dnia aktualizowania inwestycji dla inwestora indywidualnego, opierającego swoje decyzje na odczuciach. Przeanalizowano także obiektywne charakterystyki portfeli preferowanych przez inwestorów dokonujących oceny na gruncie kumulacyjnej teorii perspektywy. Ponadto przedstawiono autorską metodę analizy złożonych drzew decyzyjnych w oparciu o ekwiwalenty pewności subiektywnych ocen losowych wariantów decyzyjnych. Przedstawione koncepcje zilustrowano przykładami z zakresu inwestycji. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abdellaoui M. (2000), Parameter-Free Elicitation of Utility and Probability Weighting Functions, "Management Science", 46(11).
 • Abdellaoui M., Bleichrodt H., Kammoun H. (2013), Do Financial Professionals Behave According to Prospect Theory? An Experimental Study, "Theory and Decision", 74(3).
 • Abdellaoui M., Bleichrodt H., L'Haridon O. (2008), A Tractable Method to Measure Utility and Loss Aversion under Prospect Theory, "Journal of Risk and Uncertainty", 36.
 • Abdellaoui M., Bleichrodt H., Paraschiv C. (2007), Loss Aversion under Prospect Theory: A Parameter-Free Measurement, "Management Science", 53(10).
 • Abdellaoui M., Vossmann F., Weber M. (2005), Choice-Based Elicitation and Decomposition of Decision Weights for Gains and Losses under Uncertainty, "Management Science", 51(9).
 • Alagidede P., Panagiotidis T. (2006), Calendar Anomalies in the Ghana Stock Exchange, Working Paper 2006-13, Discussion Paper Series, Loughborough University, Department of Economics.
 • Alcantud J.C.R., Bosi G. (2003), On the Existence of Certainty Equivalents of Various Relevant Types, "Journal of Applied Mathematics", 9.
 • Allais M. (1953), Le Comportement de l'Homme Rationnel devant le Risque: Critique des Postulates et Axiomes de l'Ecole Americaine, "Econometrica", 21(4).
 • Al-Saad K., Moosa I. (2005), Seasonality in Stock Returns: Evidence from an Emerging Market, "Applied Financial Economics", 15.
 • Ariel R.A. (1990), High Stock Returns before Holidays: Existence and Evidence on Possible Causes, "The Journal of Finance", 45(5).
 • Arrow K. (1965), Aspects of the Theory of Risk-Bearing, Yrjš Jahnsson Foundation, Helsinki.
 • Barberis N., Huang M. (2008), Stocks as Lotteries: The Implications of Probability Weighting for Security Prices, "American Economic Review", 98(5).
 • Barkan R., Busemeyer J.R. (2003), Modeling Dynamic Inconsistency with a Changing Reference Point, "Journal of Behavioral Decision Making", 16.
 • Barkan R., Danziger S., Ben-Bashat G., Busemeyer J.R. (2005), Framing Reference Points: The Effect of Integration and Segregation on Dynamic Inconsistency, "Journal of Behavioral Decision Making", 18.
 • Bell D. (1985), Disappointment in Decision Making under Uncertainty, "Operations Research", 33.
 • Bell D.E., Fishburn P.C. (2000), Utility Functions for Wealth, "Journal of Risk and Uncertainty", 20(1).
 • Benartzi S., Thaler R. (1995), Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle, "Quarterly Journal of Economics", 110.
 • Ben-David I., Hirshleifer D. (2012), Are Investors Really Reluctant to Realize Their Losses? Trading Responses to Past Returns and the Disposition Effect, "The Review of Financial Studies", 25(8).
 • Ben-Tal A., Teboulle M. (1986), Expected Utility, Penalty Functions, and Duality in Stochastic Nonlinear Programming, "Management Science", 32(11).
 • Ben-Tal A., Teboulle M. (2007), An Old-New Concept of Convex Risk Measures: The Optimized Certainty Equivalent, "Mathematical Finance", 7(3).
 • Bernard C., Ghossoub M. (2010), Static Portfolio Choice under Cumulative Prospect Theory, "Mathematics and Financial Economics", 2.
 • Bernoulli D. (1954), Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, transl. L. Sommer, "Econometrica", 22.
 • Birnbaum M.H., Chavez A. (1997), Tests of Theories of Decision Making: Violations of Branch Independence and Distribution Independence, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", 71(2).
 • Birnbaum M.H., Navarrete J.B. (1998), Testing Descriptive Utility Theories: Violations of Stochastic Dominance and Cumulative Independence, "Journal of Risk and Uncertainty", 17.
 • Bleichrodt H. (2007), Reference-Dependent Utility with Shifting Reference Points and Incomplete Preferences, "Journal of Mathematical Psychology", 51.
 • Bleichrodt H., Pinto J.L., Wakker P. (2001), Using Descriptive Findings of Prospect Theory to Improve the Prescriptive Use of Expected Utility, "Management Science", 47.
 • Bølviken E., Benth F.E. (2000), Quantification of Risk in Norwegian Stocks via the Normal Inverse Gaussian Distribution, Proceedings of the AFIR 2000 Colloquium, Tromso.
 • Booij A., Praag B. van, Kuilen G. van den (2010), A Parametric Analysis of Prospect Theory's Functionals for the General Population, "Theory and Decision", 68.
 • Booij A.S., Kuilen G. van de (2009), A Parameter-Free Analysis of the Utility of Money for the General Population under Prospect Theory, "Journal of Economic Psychology", 30.
 • Borowski K. (2014), Finanse behawioralne. Modele, Difin, Warszawa.
 • Brooks P., Zank H. (2005), Loss Averse Behavior, "Journal of Risk and Uncertainty", 31(3).
 • Camerer C.F., Ho T.-H. (1994), Violations of the Betweenness Axiom and Nonlinearity in Probability, "Journal of Risk and Uncertainty", 8.
 • Campos-Vazquez R.M., Cuilty E. (2014), The Role of Emotions on Risk Aversion: A Prospect Theory Experiment, "Journal of Behavioral and Experimental Economics", 50.
 • Canela M.A., Collazo E.P. (2007), Portfolio Selection with Skewness in Emerging Market Industries, "Emerging Markets Review", 8(3).
 • Cieślak A. (2003), Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, "Materiały i Studia", 165, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Conlisk J. (1989), Three Variants on the Allais Example, "American Economic Review", 79(3).
 • Constantinides G.M. (1984), Optimal Stock Trading with Personal Taxes: Implications for Prices and the Abnormal January Returns, "Journal of Financial Economics", 13.
 • Czerwonka M., Gorlewski B. (2008), Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Dacey R., Zielonka P. (2008), A Detailed Prospect Theory Explanation of the Disposition Effect, "Journal of Behavioral Finance", 9.
 • Davies G.B., Satchell S.E. (2007), The Behavioral Components of Risk Aversion, "Journal of Mathematical Psychology", 51.
 • Dichtl H., Drobetz W. (2011), Portfolio Insurance and Prospect Theory Investors: Popularity and Optimal Design of Capital Protected Financial Products, "Journal of Banking and Finance", 35.
 • Diederich A., Busemeyer J.R. (1999), Conflict and the Stochastic-Dominance Principle of Decision Making, "Psychological Science", 10(4).
 • Donkers B., Melenberg B., Soest A. van (2001), Estimating Risk Attitudes Using Lotteries. A Large Sample Approach, "Journal of Risk and Uncertainty", 22(2).
 • Dudzińska R. (2002), Wykorzystanie portfeli rogowych do wyznaczania linii efektywnej [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '02, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Dudzińska R. (2003), Zastosowanie metod optymalizacyjnych w wyborze strategii inwestycyjnej, niepublikowana praca doktorska obroniona w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Dudzińska R., Kopańska-Bródka D. (2002), Application of the Corner Portfolios [w:] J. Ramik (ed.), Proceedings of the 20th International Conference Mathematical Methods in Economics, Ostrava.
 • Dudzińska R., Kopańska-Bródka D. (2003), Kryterium maksymalnej użyteczności w zbiorze portfeli efektywnych [w:] A. Całczyński (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych 2002, Politechnika Radomska, Radom.
 • Dudzińska-Baryła R. (2013), Zasady teorii perspektywy w ocenie decyzji inwestorów na rynku giełdowym, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 135, Analiza i wspomaganie decyzji.
 • Dudzińska-Baryła R. (2014), Ocena wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na gruncie teorii perspektywy, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 208, Analiza i wspomaganie decyzji.
 • Dudzińska-Baryła R. (2015), Stock Valuation Based on Prospect Theory for Continuous Distribution [w:] D. Martinčík, J. Ircingová, P. Janeček (eds.), 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015, University of West Bohemia, Plzeň.
 • Dudzińska-Baryła R. (2015), Wpływ zmiany wartości punktu referencyjnego na ocenę wariantu decyzyjnego na gruncie kumulacyjnej teorii perspektywy [w:] J.B. Gajda, R. Jadczak (red.), Badania operacyjne. Przykłady zastosowań, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Dudzińska-Baryła R. (2017), Analiza drzew decyzyjnych na gruncie teorii perspektywy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", seria "Organizacja i Zarządzanie", 113.
 • Dudzińska-Baryła R. (2018), Analysis of Complex Decision Problems Based on Cumulative Prospect Theory, "Operations Research and Decisions", 28(3).
 • Dudzińska-Baryła R., Kopańska-Bródka D. (2008), Analiza granicy efektywnej na gruncie teorii perspektyw [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '07, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Dudzińska-Baryła R., Kopańska-Bródka D., Michalska E. (2015), Analiza portfeli narożnych z uwzględnieniem skośności, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 75.
 • Dudzińska-Baryła R., Kopańska-Bródka D., Michalska E. (2017), Diversification Problem in Mean-Variance-Skewness Portfolio Model [w:] P. Prazak (ed.), 35th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2017, Gaudeamus, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove.
 • Dudzińska-Baryła R., Kopańska-Bródka D., Michalska E. (2017), Struktura portfeli efektywnych w modelach średnia-wariancja-skośność, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 86(2).
 • Dudzińska-Baryła R., Michalska E. (2010), Efekt miesiąca a behawioralne aspekty podejmowania decyzji [w:] M. Nowak (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych '10, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Ellsberg D. (1961), Risk, Ambiguity and the Savage Axioms, "Quarterly Journal of Economics", 75(4).
 • Elton E.J., Gruber M.J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa.
 • Fennema H., Assen M. van (1998), Measuring the Utility of Losses by Means of the Trade-Off Method, "Journal of Risk and Uncertainty", 17.
 • Fennema H., Wakker P. (1997), Original and Cumulative Prospect Theory: A Discussion of Empirical Differences, "Journal of Behavioral Decision Making", 10(1).
 • Fishburn P.C., Kochenberger G.A. (1979), Two-Piece von Neumann Morgenstern Utility Functions, "Decision Science", 10.
 • French K.R. (1980), Stock Returns and the Weekend Effect, "Journal of Financial Economics", 8(1).
 • Giorgi E. de, Hens T. (2006), Making Prospect Theory Fit for Finance, "Financial Markets and Portfolio Management", 20(3).
 • Gonzalez R., Wu G. (1999), On the Shape of the Probability Weighting Function, "Cognitive Psychology", 38.
 • Goodwin P., Wright G. (1998), Decision Analysis for Management Judgment, John Wiley & Sons, Chichester - New York - Weinheim - Brisbane - Singapore - Toronto.
 • Grishina N., Lucas C.A., Date P. (2017), Prospect Theory-Based Portfolio Optimization: An Empirical Study and Analysis Using Intelligent Algorithms, "Quantitative Finance", 17(3).
 • Gultekin M.N., Gultekin N.B. (1983), Stock Market Seasonality: International Evidence, "Journal of Financial Economics", 12(4).
 • Gurevich G., Kliger D., Levy O. (2009), Decision-Making under Uncertainty - A Field Study of Cumulative Prospect Theory, "Journal of Banking and Finance", 33(7).
 • Hanoch G., Levy H. (1969), The Efficiency Analysis of Choices Involving Risk, "Review of Economic Studies", 36(3).
 • Haugen R.A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
 • He X.D., Zhou X.Y. (2011), Portfolio Choice under Cumulative Prospect Theory: An Analytical Treatment, "Management Science", 57(2).
 • Heilpern S. (2001), Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Jajuga K., Jajuga T. (1996), Inwestycje, PWN, Warszawa.
 • Jin H., Zhou X.Y. (2008), Behavioral Portfolio Selection in Continuous Time, "Mathematical Finance", 18(3).
 • Jondeau E., Rockinger M. (2006), Optimal Portfolio Allocation under Higher Moments, "European Financial Management", 12(1), s. 29-55.
 • Jurek R. (1994), Według Markowitza, "Penetrator - Wiadomości Gospodarcze", 11.
 • Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.H. (1990), Experimental Test of the Endowment Effect and the Coase Theorem, "Journal of Political Economy", 98.
 • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica", 47(2).
 • Karmarkar U.S. (1978), Subjectively Weighted Utility: A Descriptive Extension of the Expected Utility Model, "Organizational Behavior and Human Performance", 21.
 • Karwacki Z., Konarzewska I. (1997), Metody badań operacyjnych. Elementy teorii podejmowania decyzji, Absolwent, Łódź.
 • Keim D.B., Stambaugh R.F. (1984), A Further Investigation of the Weekend Effect in Stock Returns, "The Journal of Finance", 39(3).
 • Kihlstrom E., Romer D., Willams S. (1981), Risk Aversion with Random Initial Wealth, "Econometrica", 49.
 • Kliger D., Levy O. (2009), Theories of Choice under Risk: Insights from Financial Markets, "Journal of Economic Behavior and Organization", 71(2).
 • Knight F.H. (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, Houghton Mifflin Company, Boston - - New York.
 • Köbberling V., Wakker P. (2005), An Index of Loss Aversion, "Journal of Economic Theory", 122.
 • Kopańska-Bródka D. (1999), Optymalne decyzje inwestycyjne, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Kopańska-Bródka D., Dudzińska R. (1999), Model wyboru bezpiecznego portfela inwestycyjnego w zbiorze efektywnym [w:] M. Nowiński (red.), Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych, Prace Naukowe nr 810, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Kopańska-Bródka D., Dudzińska-Baryła R. (2008), The Influence of the Reference Point's Changes on the Prospect Value [w:] P. Řehořová, K. Maršíková, Z. Hubínka (eds.), Mathematica Methods in Economics, Technical University of Liberec, Liberec.
 • Kopańska-Bródka D., Dudzińska-Baryła R. (2009), The Value of Risky Prospect Relative to the Interval of Reference Points [w:] Mathematical Methods in Economics, Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Science, Prague.
 • Kopańska-Bródka D., Dudzińska-Baryła R., Michalska E. (2016), Zastosowanie funkcji omega w ocenie efektywności portfeli dwuskładnikowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 446, Metody i zastosowania badań operacyjnych.
 • Kopańska-Bródka D., Dudzińska-Baryła R., Michalska E. (2019), The Investor's Preferences in the Portfolio Selection Problem Based on the Goal Programming Approach [w:] W. Tarczyński, K. Nermend (eds.), Effective Investments on Capital Markets 2018, Springer Proceedings in Business and Economics, Cham.
 • Kopańska-Bródka D., red. (2004), Wybrane problemy ilościowej analizy portfeli akcji, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Koszegi B., Rabin M. (2006), A Model of Reference-Dependent Preferences, "Quarterly Journal of Economics", 121(4).
 • Koszegi B., Rabin M. (2007), Reference-Dependent Risk Attitudes, "American Economic Review", 97(4).
 • Koszegi B., Rabin M. (2009), Reference-Dependent Consumption Plans, "American Economic Review", 99(3).
 • Kritzman M. (1998), What Practitioners Need to Know... about Utility, "Financial Analysts Journal", 48(3).
 • Lai K.K., Yu L., Wang S. (2006), Mean-Variance-Skewness-Kurtosis-Based Portfolio Optimization, [w:] Proceedings of the First International Multi-Symposiums on Computer and Computational Sciences (IMSCCS'06).
 • Lai T.Y. (1991), Portfolio Selection with Skewness: A Multiple-Objective Approach, "Review of Quantitative Finance and Accounting", 1.
 • Levy H. (1992), Stochastic Dominance and Expected Utility: Survey and Analysis, "Management Science", 38(4).
 • Levy H., Wiener Z. (2002), Prospect Theory and Utility Theory: Temporary versus Permanent Attitude towards Risk, http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mswiener/research/ PTandUT.pdf (dostęp: 20.05.2018).
 • Levy M., Levy H. (2002), Prospect Theory: Much Ado About Nothing? "Management Science", 48(10).
 • Loomes G., Sugden R. (1986), Regret Theory: An Alternative Theory of Rational Choice under Uncertainty, "Economic Journal", 92.
 • Maditinos D., Šević Ž., Theriou N. (2007), Investors' Behavior in the Athens Stock Exchange (ASE), "Studies in Economics and Finance", 24(1).
 • Majewski S. (2012), Wpływ czynników behawioralnych na rynkową wycenę akcji. Ujęcie ilościowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Markowitz H.M. (1952), Portfolio Selection, "Journal of Finance", 7(1).
 • Markowitz H.M. (1952), The Utility of Wealth, "Journal of Political Economy", 60(2).
 • Massa M., Simonov A. (2005), Behavioral Biases and Investment, "Review of Finance", 9.
 • Menezes C.F., Hanson D.L. (1970), On the Theory of Risk Aversion, "International Economic Review", 11(3).
 • Michalska E. (2017), Ocena efektywności wariantów decyzyjnych na gruncie teorii perspektywy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", seria "Organizacja i Zarządzanie", 113.
 • Michalska E. (2018), Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Michalska E., Dudzińska-Baryła R. (2015), Wskaźnik omega w ocenie wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 241.
 • Michalska E., Kopańska-Bródka D. (2015), The Omega Function for Continuous Distribution [w:] D. Martinčik, J. Ircingowá, P. Janeček (eds.), 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015, University of West Bohemia, Plzeň.
 • Murphy J.J. (1999), Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.
 • Nau F. (2003), A Generalization of Pratt-Arrow Measure to Nonexpected-Utility Preferences and Inseparable Probability Utility, "Management Science", 49.
 • Neumann J. von, Morgenstern O. (1944), Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton.
 • Nwogugu M. (2005), Towards Multi-Factor Models of Decision Making and Risk. A Critique of Prospect Theory and Related Approaches. Part I, "Journal of Risk Finance", 6(2).
 • Odean T. (1998), Are Investors Reluctant to Realize Their Losses? "Journal of Finance", 53.
 • Olsen R.A. (1997), Prospect Theory as an Explanation of Risky Choice by Professional Investors: Some Evidence, "Review of Financial Economics", 6(2).
 • Ostrowska E. (2014), Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Metody oceny, wyd. 2, C.H.Beck, Warszawa.
 • Pennings J.M.E., Smidts A. (2003), The Shape of Utility Functions and Organizational Behavior, "Management Science", 49.
 • Piasecki K., Tomasik E. (2013), Rozkład stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego, edu-Libri, Kraków-Warszawa.
 • Prakash A.J., Chang C.H., Pactwa T.E. (2003), Selecting a Portfolio with Skewness: Recent Evidence from US, European, and Latin American Equity Markets, "Journal of Banking and Finance", 27.
 • Pratt J.W. (1964), Risk Aversion in the Small and in the Large, "Econometrica", 32(1-2).
 • Prelec D. (1998), The Probability Weighting Function, "Econometrica", 66.
 • Quiggin J. (1982), A Theory of Anticipated Utility, "Journal of Economic Behavior and Organization", 3(4).
 • Quiggin J. (1993), Generalized Expected Utility Theory the Rank-Dependent Model, Springer.
 • Rabin M. (‎2000), Risk Aversion and Expected-Utility Theory: A Calibration Theorem, "Econometrica", 68(5).
 • Rabin M., Thaler R.H. (2001), Anomalies: Risk Aversion, "Journal of Eco-nomic Perspectives", 15(1).
 • Reinganum M.R., Shapiro A.C. (1987), Taxes and Stock Return Seasonality: Evidence from the London Stock Exchange, "Journal of Business", 60(2).
 • Rieger M.O., Wang M. (2008), Prospect Theory for Continuous Distribution, "Journal of Risk and Uncertainty", 36.
 • Ritchie J.C. (1997), Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa.
 • Rozeff M.S., Kinney W.R. (1976), Capital Market Seasonality: The Case of Stock Returns, "Journal of Financial Economics", 3.
 • Rubenis O., Matvejevs A. (2018), Increments of Normal Inverse Gaussian Process as Logarithmic Returns of Stock Price, "Information Technology and Management Science", 21.
 • Rydberg T.H. (1997), The Normal Inverse Gaussian Lévy Process: Simulation and Approximation, "Communications in Statistics. Stochastic Models", 13(4).
 • Schmidt U. (2003), Reference Dependence in Cumulative Prospect Theory, "Journal of Mathematical Psychology", 47.
 • Schmidt U., Starmer C., Sugden R. (2008), Third-Generation Prospect Theory, "Journal of Risk and Uncertainty", 36(3).
 • Schmidt U., Traub S. (2002), An Experimental Test of Loss Aversion, "Journal of Risk and Uncertainty", 25(3).
 • Schmidt U., Zank H. (2005), What Is Loss Aversion? "Journal of Risk and Uncertainty", 30(2).
 • Schmidt U., Zank H. (2008), Risk Aversion in Cumulative Prospect Theory, "Management Science", 54(1).
 • Schneider S.L. Lopes L.L. (1986), Reflection in Preferences under Risk: Who and When May Suggest Why, "Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance", 12(4).
 • Schwartz A., Goldberg J., Hazen G. (2008), Prospect Theory, Reference Points, and Health Decisions, "Judgment and Decision Making", 3(2).
 • Scott R.C., Horvath P.A. (1980), On the Direction of Preferences for Moments of Higher Order than the Variance, "Journal of Finance", 35.
 • Shadwick W., Keating C. (2002), A Universal Performance Measure, "Journal of Performance Measurement", 6(3).
 • Shapira Z., Venezia I. (2001), Patterns of Behavior of Professionally Managed and Independent Investors, "Journal of Banking and Finance", 25.
 • Sharpe W.F. (1963), A Simplified Model for Portfolio Analysis, "Management Science", 9(2).
 • Sharpe W.F. (2000), Macro-Investment Analysis: Optimization. The Critical Path Method, https://web.stanford.edu/~wfsharpe/mia/opt/mia_opt3.htm (dostęp: 12.01.2018).
 • Shefrin H., Statman M. (1985), The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long, "Journal of Finance", 40.
 • Shefrin H., Statman M. (2000), Behavioral Portfolio Theory, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 35(2).
 • Sidorov S.P., Homchenko A., Barabash V. (2015), Stochastic Models for Assets Allocation under the Framework of Prospect and Cumulative Prospect Theory [w:] Proceedings of the World Congress on Engineering 2015, Vol. II, WCE 2015, July 1-3, London.
 • Sokołowska J. (2005), Psychologia decyzji ryzykownych, Academica Wy-dawnictwo SWPS, Warszawa.
 • Sortino F.A., Meer R. van der (1991), Downside Risk, "Journal of Portfolio Management", 17(4).
 • Starmer C. (2000), Developments in Non-Expected Utility Theory: The Hunt for a Descriptive Theory of Choice under Risk, "Journal of Economic Literature", 38.
 • Stott H.P. (2006), Cumulative Prospect Theory's Functional Menagerie, "Journal of Risk and Uncertainty", 32.
 • Sugden R. (2003), Reference-Dependent Subjective Expected Utility, "Journal of Economic Theory", 111(2).
 • Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
 • Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, t. II, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 • Thaler R.H. (1980), Toward a Positive Theory of Consumer Choice, "Journal of Economic Behavior and Organization", 1(1).
 • Thaler R.H. (1985), Mental Accounting and Consumer Choice, "Marketing Science", 4(3).
 • Thaler R.H., Ziemba W.T. (1988), Parimutuel Betting Markets: Racetracks and Lotteries, "Journal of Economic Perspectives", 2(2).
 • Tversky A., Kahneman D. (1981), The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, "Science", 211(4481).
 • Tversky A., Kahneman D. (1992), Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty, "Journal of Risk and Uncertainty", 5.
 • Tyszka T. (1986), Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa.
 • Tyszka T., Zaleśkiewicz T. (2001), Racjonalność decyzji, PWE, Warszawa.
 • Wakker P. (1989), Transforming Probabilities without Violating Stochastic Dominance [w:] E.E. Roskam (ed.), Mathematical Psychology in Progress, Springer, Berlin.
 • Watanabe Y. (2006), Is Sharpe Ratio Still Effective? "The Journal of Performance Measurement", 11(1).
 • Watanabe Y. (2014), New Prospect Ratio: Application to Hedge Funds with Higher Order Moments, "The Journal of Performance Measurement", 19(1).
 • Wu G., Gonzalez R. (1996), Curvature of the Probability Weighting Function, "Management Science", 42(12).
 • Yaari M.E. (1969), Some Remarks on Measures of Risk Aversion and on Their Uses, "Journal of Economic Theory", 1.
 • Yaari M.E. (1987), The Dual Theory of Choice under Risk, "Econometrica", 55(1).
 • Zielonka P. (2005), Efekt dyspozycji a teoria perspektywy, "Decyzje", 3.
 • Zielonka P. (2006), Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Zou B., Zagst R. (2017), Optimal Investment with Transaction Costs under Cumulative Prospect Theory in Discrete Time, "Mathematics and Financial Economics", 11(4).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576446

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.