PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś | 247--259
Tytuł artykułu

Finansowa koncepcja kapitału własnego w systemie rachunkowości

Autorzy
Warianty tytułu
The Financial Concept of Equity Capital in the Accounting System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał własny odgrywa znaczącą rolę w działalności każdego przedsiębiorstwa. Istota kapitału jest przedmiotem badań naukowych w zakresie ekonomii, przedstawionych m.in. w opracowaniach Józefa Pfaffa [2017] i Marcina Kędziora [2011]. Analiza wyników tych badań pozwala stwierdzić, że rozumienie istoty kapitału wśród ekonomistów jest bardzo różne, rozbieżne, o czym świadczą przytoczone w dalszej części rozdziału wybrane definicje. Celem niniejszego opracowania jest analiza istoty i funkcji kapitału własnego w systemie rachunkowości, opartych na finansowej koncepcji zachowania kapitału. Jego pojęcie w prawie bilansowym nie zostało wprost zdefiniowane. Ustawa o rachunkowości [1994] tylko w sposób pośredni wyjaśnia pojęcie kapitału własnego, poprzez definicję aktywów netto - jako różnicę między aktywami jednostki a jej zobowiązaniami. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości [1994] kapitały własne wymagają ujęcia i wykazania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym kapitału własnego z podziałem na jego rodzaje oraz według zasad określonych przepisami prawa czy postanowieniami statutu. Przyjęte w polskim prawie bilansowym rozwiązania, w odniesieniu do definicji kapitału własnego, są zgodne z założeniami koncepcyjnymi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej [MSSF, 2016], które kapitały własne definiują jako pozostały udział w aktywach jednostki po pomniejszeniu o wszystkie zobowiązania. Dla realizacji celu badawczego posłużono się metodami analizy literatury fachowej, regulacji prawnych oraz standardów w zakresie rachunkowości. Wykorzystano również metodę dedukcji i uogólnień. (fragment tekstu)
EN
Theory of economy provides many different definitions and various understandings of capital. Also accounting system is characterized by different meanings of equity, which are dependent on accepted capital preservation concept. International Accounting Standards propose two such concepts: financial and material. According to financial framing, capital is invested money or invested purchasing power, that is why it can be named "net assets" interchangeably. On the contrary, material framing leads to the conception that capital shall be associated with operational capabilities of the company, its production abilities that could be represented by, for instance, production volume. Conceptual selection shall be determined by information needs of financial reports users. The aim of the article is to present financial concept of the equity among other definitions of capital. The impact of common use of that framing in accounting system is also introduced in the paper. In order to attain the objective, the following methods were used: analysis of literature, common law and accounting standards, as well as deduction and generalization. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Cicha A. (2012), Kapitały, fundusze własne i fundusze specjalne [w:] A. Cicha (red.), Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów i sprawozdawczości finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa.
 • Dobija M. (2005), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Dobija M. (2012), Ponadczasowe i cywilizacyjne znaczenie zapisu podwójnego, "Management and Business Administration. Central Europe", nr 4.
 • Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Fisher I. (1906), The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York.
 • Ijiri Y. (1995), Segment Statements and Informativeness Measures: Managing Capital vs. Managing Resources, "Accounting Horizons", Vol. 9, No. 3.
 • Jerzemowska M. (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (2000), Wartość kapitału [w:] J. Wojtyła (red.), Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kędzior M. (2011), Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw. Ujęcie rachunkowości i finansów, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kumor I. (2012), Dylematy pomiaru bilansowej wartości przedsiębiorstwa w świetle polityki rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 56.
 • Micherda B., Szulc M. (2012), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 12.
 • Orłowski T. (1998), Nowy leksykon ekonomiczny, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa.
 • Pfaff J. (2017), Kapitały własne i ich ujęcie w ewidencji [w:] J. Pfaff (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Woźniak-Sobczak B. (2005), Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576462

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.