PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 4 Przemiany przemysłu i jego otoczenia w układach przestrzennych = Changes in Industry and Its Environment in Spatial Systems | 9--25
Tytuł artykułu

Teoretyczne podstawy integracji i globalności w aspekcie zarządzania zrównoważonym rozwojem

Warianty tytułu
Theoretical Foundations of Integration and Globality in Terms of Sustainable Development Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęcie tematu artykułu uzasadniają poglądy dotyczące negowania potrzeby teorii i globalistyczny paradygmat deregulacji. Artykuł ma na celu wykazanie: - że integracja i globalność mogą podlegać deregulacji, - że generuje to negatywne skutki dla zarządzania zrównoważonym rozwojem, - jak zdefiniować podstawy teoretyczne i instytucjonalne dla tych kategorii. Hipoteza: Integracja i globalność wymagają jednoznacznie zdefiniowanych kryteriów dla ich zrozumienia i funkcjonowania. Bazą dla takich kryteriów są reguły powszechnego postępowania i to one pełnią funkcję Konstytucji Świata, a nie paradygmat deregulacji (TAK = NIE = BYĆ MOŻE). Określono teoretyczne i instytucjonalne podstawy rozumienia i funkcjonowania integracji i globalności. Wniosek syntetyczny: Refleksja U. Becka dotycząca "formuły (...) gospodarki transnarodowej: (...) rozmyślne niepodbijanie. Owo wyzbyte przemocy, niejawne, rozmyślne zaniechanie ani nie wymaga zgody, ani nie może na nią liczyć" (Beck, 2005: 88).(abstrakt oryginalny)
EN
Addressing the subject of the paper is justified by views on negating the need for theory and the globalist paradigm of deregulation. The purpose of the paper is to demonstrate: - that integration and globality can be deregulated; - that it generates negative consequences for sustainable development management; - how to define theoretical and institutional foundations for these categories. The hypothesis is: Integration and globality require clearly defined criteria for their understanding and functioning. The components of the Constitution of the World rather than the paradigm of deregulation (YES = NO = CAN BE) are the basis for such criteria. The theoretical and institutional foundations of the understanding and functioning of integration and globality were defined. A synthetic conclusion is U. Beck's reflection on "the formula (...) of the transnational economy: (...) deliberately not conquering. It is deprived of violence, implicit, deliberate abandonment, it neither requires consent nor it can count on it" (Beck, 2005: 88).(original abstract)
Twórcy
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Beck, U. (2005). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Warszawa: Scholar.
 • Friedmann, T.L. (2001). Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację. Poznań: REBIS.
 • Fukuyama, F. (2004). Koniec człowieka. Kraków: Znak.
 • Grupa Lizbońska (1996). Granice konkurencji. Warszawa: Poltext.
 • Harvey, D. (2008). Neoliberalizm, Historia katastrofy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 • Jugan, A. (1958). Słownik kościelny łacińsko-polski. Poznań-Warszawa-Lublin: Wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
 • Kuhn, T.S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
 • Kunzmann, P., Burkard, F.P., Wiedmann, F. (1999). Atlas filozofii. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Marciniak, S. (red.) (2002). Makro i mikroekonomia. Wyd. III zmienione. Warszawa: PWN.
 • Marks, K., Engels, F. (1976). Manifest komunistyczny. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Martin, H.P., Schumann, H. (1999). Pułapka globalizacji. Atak na demokracje i dobrobyt. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Micklethait, J., Wooldridge (2003). Czas przyszły doskonały. Wyzywania i ukryte obietnice globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Payne, A., Philips, N. (2011). Rozwój. Warszawa: Wydawnictwo SIC.
 • Piontek, B. (red.) (2002a). Alternatywne koncepcje urzeczywistniania powszechności w procesie rozwoju. Kapitał ludzki w procesie globalizacji i w rozwoju zrównoważonym. Bielsko-Biała- Bytom-Wisła: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji.
 • Piontek, B. (2002b). Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Piontek, B. (2010). Contemporary Conditions of Socio-economic Development (Synthetics Approach). Problems of sustainable development, 2.
 • Piontek, B., Piontek, F. (2017). Development from Theory to Practice. Aachen: Shaker Verlag.
 • Piontek, F. (2006). Kategoria tożsamość w urzeczywistnianiu rozwoju i integracji. W poszukiwaniu nowej tożsamości Europy. Bytom: GSRG.
 • Piontek, F., Piontek, B. (2012). Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno- ekonomicznej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24, 57-80.
 • Piontek, F., Piontek, B. (2016). Teoria rozwoju. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Piontek, F., Piontek, B. (2019). Theoretical Foundations of Human Capital Education in Economic Growth and Development Management. Problems of Sustainable Development, 1.
 • Reymont, W.S. (2004). Bunt. Warszawa: Biblioteka Frondy.
 • Ritzer, G. (1999). Mcdonalyzacja społeczeństwa. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 • Sadowski, W. (2003). Byt i bajt. Polityka, 40.
 • Słownik języka polskiego (1983). T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Solomon, S. (1995). The Confidence Game: How Unelected Central Bankers Are Governing the Changed Global Economy. New York: Simon & Schuster.
 • Sulmicki, P. (1978). Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szymborski, K. (2003). Obywatele na podglądzie. Polityka, 4.
 • Teilhard de Chardin, P. (1967). Człowiek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Toffler, A., Toffler, H. (1995). Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 roku. Sygn. Akt K18/04/5/2005. Dz.U. z 2005 nr 86, poz. 744.
 • Zieleniewski, J. (1976). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do organizacji i kierowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Zorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transgranicznych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Żukrowska, K. (2001). Polska gospodarka w warunkach globalizacji gospodarki światowej. W: J. Klich (red.). Globalizacja. Kraków: Instytut Studiów Strategicznych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576508

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.