PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 29 Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska | 179--195
Tytuł artykułu

Ochrona środowiska w świetle reformy polityki rolnej Unii Europejskiej, a perspektywy ekologicznie zrównoważonego rozwoju polskiej wsi

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest wykazanie rosnącej roli rozwiązań polityki ekologicznej w unijnej polityce rolnej oraz jakie ma to znaczenie dla uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - kraju, który w okresie przedakcesyjnym harmonizuje swoje standardy w ochronie środowiska i w rolnictwie do wymogów Wspólnoty. Ze względu na to, że rolnictwo jest strategicznym, mającym bardzo duże znaczenie społeczne, działem gospodarki, proces negocjacji w tym obszarze należy do najtrudniejszych, a jego przebieg może mieć dla Polski bardzo istotne skutki. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
179--195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Agri-environmental priorities for the mułti-function agticulture of Agenda 2000, Brussels, October 1999.
 • 2. Baldock D., Mitchel K., Cross-Compliance within the Common Agriculture Policy, Instituter for European Environmental Policy, London 1995.
 • 3. Ciepielewska M., Decyzje Szczytu Berlińskiego w sprawie wdrożenia propozycji ,,Agendy 2000 ", "Proble my Integracji Rolnictwa", nr 2/99.
 • 4. Decision No 2179/98/EC of the European Parliament and of the Concil of the 24 September 1998 on review of the European Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development "Towards sustainability" OJ L 275 10.10.98.
 • 5. Ecological and sociał enlargement - Discussion Paper on rural development and agriculture, Published by Friedrich Wilhelm Graefe zu Baringdorf, MEP and Hannes Lorenzen, Green Group in the European Parliament January 1996.
 • 6. Figiel S., Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej (CAP), a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, "Problemy Integracji Rolnictwa", nr 4/2000.
 • 7. Kociszewski K., Wstępne szacunki kosztów integracji Polski z Unią Europejską w zakresie ochrony zasobów wodnych, [w:] Ochrona zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, pod red. D. Wawrentowicza, Augustów 1999.
 • 8. Kośmicki E., Doświadczenia Unii Europejskiej a zamierzenia integracyjne Polski, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską, pod red. Kośmicki E., Januszek H., Janik W., Poznań 1998.
 • 9. Krajowy Program Zwiększania Lesistości, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Warszawa, lipiec 1995.
 • 10. Metera D., Environmental Aspects of the Enlargement of the European Union in the Area of Agriculture. The World Conservation Unit - IUCN (maszynopis powielony).
 • 11. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w UE 2000, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26.04.2000.
 • 12. Natura. 2000. Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1999.
 • 13; Nowe regulacje dotyczące ocen oddziaływania na środowisko oraz dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, pod red. A. Tyszeckiego, [w:] Problemy ocen środowiskowych - numer specjalny, wydanie I, Gdańsk 2001.
 • 14. Official Journal of the European Communities L 206, 22.7.1992.
 • 15. Official Journal of the European Communities L 257/1 10.10.98.
 • 16. Official Journal of European Communities L 160 26/06/2000.
 • 17. Podręcznik do oceny oddziaływania na środowisko EA-CEEC, Consortium Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2000.
 • 18. Raport z realizacji w1999 roku Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE.
 • 19. Rowiński J., Wspólna Polityka Rolna FAPA, Warszawa 2000.
 • 20. Stanowiska polskich organizacji ekologicznych w sprawie skutków dla środowiska przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - w odniesieniu do wybranych dziedzin: transportu, ochrony przyrody, gospodarki energetycznej, gospodarki odpadami oraz rolnictwa i terenów wiejskich, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1999.
 • 21. Średniookresowa Strategia Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, kwiecień 1998.
 • 22. Turowski J., Nowe tendencje w polityce rolnej UE, a rozwój wsi i rolnictwa polskiego, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską, pod red. Kośmicki E., Januszek H., Janik W., Poznań 1998.
 • 22. World Bank, EU Accesion and the environment: Implications for Póland. oraz Document ofthe World Bank - sesion 6 - Environmental Implication of EU accesion (maszynopis powielony).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576536

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.